Odrzucenie spadku w 2023 roku - co się zmieni?

20 marca 2023 | 3 min. czytania

Z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca może otrzymać pewne należności, które zostały przyznane mu w testamencie lub ustawowo. Nie oznacza to jednak, że spadkobierca musi przyjąć należny mu spadek. Jak odrzucić spadek w 2023 roku?

Odrzucenie spadku w 2023 roku - co się zmieni?
Odrzucenie spadku w 2023 roku - co się zmieni?

Kiedy zmiany w prawie spadkowym?

Rządowy projekt zmiany prawa spadkowego trafił do Sejmu w styczniu 2023 roku. Projekt ten dotyczy wprowadzenia zmian, które mają na celu zabezpieczenie sytuacji prawnej spadkobierców, w szczególności osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych. Takie osoby lub ich opiekunowie będą miały ułatwiony proces złożenia oświadczenia w celu przyjęcia, lub odrzucenia spadku. Obecne przepisy przewidują, że spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy na złożenie takiego oświadczenia. Po nowelizacji przepisów określony termin zostałby zawieszony na czas trwania procedur w sądzie opiekuńczym

Przedłużenie terminu pomoże osobom małoletnim i ubezwłasnowolnionym w dopełnieniu wszelkich formalności, tak aby należny ich spadek nie przepadał z powodu niedopilnowania lub aby nie zostali obarczeni długami spadkodawcy. 

Projekt zakłada również ograniczenie poszukiwania przez sądy dalekich krewnych spadkodawcy. Według urzędników ma to skrócić czas postępowania w sprawach spadkowych.

Nowelizacja prawa spadkowego ma nastąpić po 3 miesiącach po opublikowaniu w  Dzienniku Ustaw. Aktualnie projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. 

Czym jest odrzucenie spadku?

Odrzucenie spadku to proces, w wyniku którego osoba powołana do dziedziczenia zrzeka się swojego prawa do spadku. Może to nastąpić z różnych powodów, np. z powodu zbyt dużej wartości zadłużenia spadkodawcy, ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w przypadku dziedziczenia przedsiębiorstwa lub ze względu na niechęć do spadkodawcy. Spadkobierca, który zrzekł się spadku, traci wszystkie prawa do niego i zostaje zwolniony z wszelkich długów spadkodawcy.

Kiedy można odrzucić spadek? 

Zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym, odrzucenie dziedziczenia powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy, uzyskał informacje o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę wcześniejszego w "kolejce" do dziedziczenia lub od dnia otwarcia testamentu

Warto pamiętać, że oświadczenia o odrzuceniu spadku nie można cofnąć, dlatego decyzja ta powinna być dokładnie przemyślana i podjęta tylko po dokładnym rozpatrzeniu wszystkich okoliczności.

Aby dowiedzieć się więcej o odrzuceniu spadku, warto przeczytać poradnik na naszej stronie.


Powiązane sprawy