Jak starać się o alimenty na dziecko?

22 kwietnia 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021 | 5 min. czytania

Gdy rodzice dziecka postanawiają żyć osobno, jedno z nich musi być przygotowane na płacenie alimentów. Ich wymiar można ustalić między sobą lub poprosić sąd o pomoc w dojściu do porozumienia. W poniższym artykule wyjaśniamy, czym są alimenty, jaki mogą mieć wymiar oraz jak się o nie starać.

Jak starać się o alimenty na dziecko?
Jak starać się o alimenty na dziecko?

Alimenty według polskiego prawa

Alimentami nazywamy świadczenie, którego celem jest zapewnienie środków na utrzymanie oraz wychowanie osoby, która została uprawniona do ich otrzymywania. Najbardziej znaną formą alimentów jest regularna wypłata kwoty wcześniej ustalonej przez rodziców lub przez sąd. Warto jednak pamiętać, że alimenty nie zawsze muszą przyjmować formę pieniężną. Osoba z obowiązkiem alimentacyjnym może go wypełniać za pomocą dostarczania uprawnionemu odzieży, opału, leków, żywności lub innych przedmiotów codziennego użytku. Jeżeli alimenty są przyznane na dziecko, drugi rodzic w ramach alimentów może zaopatrzać je w podręczniki szkolne, opłacać kursy i inne aktywności związane z prawidłowym rozwojem małoletniego. 

O alimenty może wystąpić każdy krewny w linii prostej oraz rodzeństwo. Co to oznacza? W wielkim uproszczeniu, dziecko może zażądać alimentów od rodzica (i odwrotnie), wnuk od dziadka etc. Bywa również, że alimentów może zażądać od siebie rodzeństwo. Starając się o alimenty, należy pamiętać o zasadzie, wedle której w pierwszej kolejności obowiązek alimentacyjny zawsze spadnie na zstępnych, czyli potomków (dzieci, wnuki etc.). Jeżeli nie będą oni w stanie finansowo wesprzeć starszych krewnych, wówczas obowiązek przechodzi na wstępnych, czyli rodziców czy dziadków. 

Trzy drogi starania się o alimenty

Chcąc uzyskać alimenty, możemy starać się o nie na różne sposoby. Najbardziej ugodowym rozwiązaniem jest spisanie umowy w formie aktu notarialnego – wówczas zainteresowani między sobą ustalają wysokość alimentów. Jeżeli chcemy uniknąć drogi sądowej, jednak ciężko osiągnąć porozumienie, warto pomyśleć o ścieżce mediacyjnej. To rozwiązanie umożliwia ustalenie wysokości alimentów w obecności mediatora, który z pewnością pomoże załagodzić konflikty. Ugoda mediacyjna zatwierdzona przez sąd ma dokładnie taką samą wartość co wyrok sądowy. Ostatnią i zarazem najbardziej drastyczną ścieżką jest złożenie pozwu do sądu. Wówczas odbywa się postępowanie sądowe, w trakcie którego sąd ustali wysokość alimentów oraz termin ich wypłaty. 

Każda z wyżej opisanych ścieżek wiąże się z innymi kosztami. Żadnych opłat nie będziemy musieli uiszczać, jeżeli zdecydujemy się na ścieżkę sądową – postępowanie alimentacyjne jest zwolnione od wszelkich opłat sądowych. W przypadku mediacji lub spisania aktu notarialnego, konieczne będzie uiszczenie opłat – ich wysokość będzie zależała od stawek mediatora i notariusza. 

Pozew o alimenty

Jeżeli podejmiemy decyzję o sądowym ustaleniu alimentów, wówczas musimy złożyć pozew. Warto do niego dołączyć kilka dokumentów, które posłużą za dowody w sprawie. Jeżeli alimenty mają zostać przyznane na dziecko, w załączniku powinien się znaleźć odpis aktu urodzenia dziecka. Gdy rodzice dziecka są po rozwodzie, dołącz odpis aktu zawarcia małżeństwa oraz odpis rozwodu. Dokumenty mają ogromne znaczenie w trakcie postępowania – stanowią one dowody, które mogą pomóc wygrać walkę o alimenty. Warto zatem dołączyć zaświadczenie o sytuacji zawodowej, zaświadczenie lekarskie o chorobach zarówno dziecka jak i rodzica, skany rachunków i faktur potwierdzających koszty utrzymania dziecka, zamieszkania i opłat związanych z dodatkowymi zajęciami, na które uczęszcza dziecko. W zależności od uzasadnienia zawartego w pozwie, można dołączyć również inne dokumenty. 

Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego, w rejonie zamieszkania powodu lub pozwanego. Jakich argumentów warto użyć w pozwie, aby zwiększyć swoje szanse na wywalczenie alimentów? Warto wspomnieć o trudnej sytuacji materialnej, problemach zdrowotnych zarówno dziecka jak i rodzica, trudnościach w samotnym wychowywaniu dziecka, niskich dochodach lub braku zatrudnienia oraz wysokich kosztach utrzymania dziecka i mieszkania. Jeżeli zarobki osoby pozwanej w ostatnim czasie znacznie się zwiększyły, również można się do tego odwołać. 

Zastanawiasz się, jak napisać pozew o alimenty? Koniecznie zapoznaj się z przygotowaną przez nas instrukcją, w której opisujemy jakie elementy powinny się znaleźć w pozwie i do czego warto się odwołać, aby zwiększyć swoje szanse na przyznanie alimentów.

Przeczytaj również:

Zabezpieczenie alimentów – wsparcie finansowe podczas walki o alimentyhttps://jakiwniosek.pl/artykuly/zabezpieczenie-alimentow-wsparcie-finansowe-podczas-walki-o-alimenty

Jak starać się o podwyższenie alimentów?https://jakiwniosek.pl/artykuly/jak-starac-sie-o-podwyzszenie-alimentow
 


Powiązane sprawy