„Posiłek w szkole i w domu”: darmowe obiady dla uczniów

4 września 2023

Rząd podjął decyzję o przedłużeniu programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. W ramach tego planu gminy zostaną objęte wsparciem finansowym, mającym na celu ułatwienie tworzenia stołówek szkolnych oraz  przygotowywania posiłków dla osób potrzebujących.

„Posiłek w szkole i w domu”: darmowe obiady dla uczniów
„Posiłek w szkole i w domu”: darmowe obiady dla uczniów

Projekt uchwały Rady Ministrów

Program „Posiłek w szkole i w domu” będzie kontynuowany w latach 2024-2028 dzięki uchwale Rady Ministrów, która została przyjęta 23 sierpnia 2023 roku. 

Uchwała ma zapewnić pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym oraz o niskich dochodach.

Program zakłada udzielanie wsparcia gminom w zakresie tworzenia stołówek szkolnych oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, a także w dostarczaniu wyżywienia osobom, które z różnych powodów, takich jak podeszły wiek czy niepełnosprawność, nie są w stanie samodzielnie przygotowywać posiłków i opuszczać swojego miejsca zamieszkania. 

Darmowy obiad w szkole

Znaczącym aspektem tego programu będzie zapewnienie uczniom w wieku szkolnym ciepłego obiadu, przygotowanego w szkolnej stołówce. Według informacji zamieszczonych w projekcie uchwały – takie rozwiązanie daje większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich tworzenia. Dzięki temu jedzenie dla dzieci będzie zdrowe i bardziej zbilansowane.

Projekt w trzech modułach

Program swoim działaniem obejmie wszystkie województwa i będzie składał się z trzech modułów:

  1. moduł dla dzieci i młodzieży,
  2. moduł dla osób dorosłych,
  3. moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Pierwsze dwa moduły tego programu skoncentrowane są na zapewnieniu wyżywienia dzieciom, uczniom oraz młodzieży, jak również na udzielaniu wsparcia osobom dorosłym, szczególnie seniorom, osobom z problemami zdrowotnymi oraz niepełnosprawnością. W ramach tych etapów programu przewidziano trzy formy wsparcia:

  • zapewnienie konkretnego posiłku,
  • przyznanie wsparcia finansowego na zakup gotowych posiłków lub artykułów spożywczych;
  • świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Ostatni moduł został opracowany w celu wzmocnienia roli szkół podstawowych jako instytucji opiekuńczych poprzez stworzenie dogodnych warunków umożliwiających uczniom spożywanie posiłków podczas ich pobytu w placówce edukacyjnej. 

Poprzednia edycja programu

W ubiegłej edycji Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na realizację tego projektu przyznało ponad 2,7 mld zł. W województwie śląskim w 2023 roku przyznano na ten cel 4,16 mln zł.


Powiązane sprawy