Egzekucja komornicza Warszawa - wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC, PDF] 2023

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jednym z zadań komorników jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego obejmującego odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy przygotować prawidłowo napisany i wypełniony wniosek o egzekucję. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Jak przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co komornik może zająć/zabrać z domu, mieszkania?

Komornik w Warszawie może zabierać z mieszkania różne przedmioty, jednak nie mogą to być sprzęty i meble niezbędne dla dłużnika i jego domowników, np.:

 • lodówka,

 • pralka,

 • odkurzacz,

 • piekarnik lub kuchenka mikrofalowa,

 • płyta grzewcza,

 • łóżka,

 • stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników,

 • po jednym źródle oświetlenia na izbę,

 • pościel, bielizna i ubranie codzienne,

 • ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału,

 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,

 • przedmioty niezbędne do nauki,

 • papiery osobiste,

 • odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych

 • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wiele odebranych przedmiotów i nieruchomości trafia na licytacje komornicze w Warszawie

Czy komornik może zająć dodatek osłonowy?

Nie. Dodatek osłonowy nie podlega egzekucji komorniczej ani sądowej. 

Co nie podlega egzekucji?

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne.

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Wszystko zależy od tego, kiedy wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. Zanim jednak to zrobi, musi zdobyć tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Dopiero po złożeniu wniosku komornik może rozpocząć jakiekolwiek działania. Komornik powinien podjąć działania najszybciej, jak jest to możliwe.

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?

Teoretycznie, egzekucja komornicza powinna trwać do zajęcia należności przez komornika sądowego. Niestety, czasami nie jest to możliwe, ponieważ zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągać długu. W takiej sytuacji przedstawia wierzycielowi pismo o bezskuteczności zajęcia. Wierzyciel ma tydzień na złożenie wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji, w którym muszą być zawarte inne jej sposoby - jeżeli tego nie zrobi, postępowanie zostanie umorzone!

Umorzenie nie zamyka sprawy - wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Ma na to aż 6 lat, zanim sprawa ulegnie przedawnieniu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej
 
 

Osoba składająca wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej jest zobowiązana do złożenia go w formie tradycyjnej, tj. pisemnej, lub ustnie do protokołu u komornika sądowego. Bez złożenia stosownych dokumentów niemożliwe jest wszczęcie procedury odzyskiwania należności finansowych. 

W jaki sposób napisać wniosek o wszczęcie egzekucji? Kilka porad

Zasady obowiązujące przygotowywanie wniosku o egzekucję zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego i obejmują one: 

 • wskazanie komornika właściwego Sądu Rejonowego, do którego kierowany jest wniosek, 
 • dane osobowe i adresowe zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, 
 • zasadniczą część treści wniosku o egzekucję, 
 • wskazanie sposobu/sposobów egzekucji, 
 • koszty postępowania sądowego i klauzulowego,
 • podpisy komornika i osoby składającej wniosek, 
 • opisanie i dołączenie załączników. 

Przez treść zasadniczą wniosku o egzekucję rozumie się zarówno świadczenie pieniężne, jak i niepieniężne. W zależności od rodzaju świadczenia treść będzie obejmować odzyskanie wyznaczonej kwoty, ruchomości lub nieruchomości.

W przypadku wątpliwości podczas sporządzania wniosku, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

W sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

W jaki sposób złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wnioskodawca ma dwie drogi składania dokumentów do wyboru - tradycyjną lub elektroniczną (wymagany przy tzw. EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym wniosek składa się za pośrednictwem portalu e-sąd). Dokumentem koniecznym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, który jest znany jako nakaz do zapłaty lub wyrok. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie wyrokowi owej klauzuli, pod warunkiem że orzeczenie zyskało tytuł prawomocnego. Uprawomocnienie jest możliwe do uzyskania, gdy od doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty (który nie został zaskarżony) minęło 14 dni. 

Dopiero w momencie uzyskania klauzuli wykonalności wnioskodawca żądający pieniędzy może skorzystać z fachowej wiedzy komornika i uzyskać jego pomoc w postaci przysługujących mu środków prawnych. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Istnieją dwie sytuacje, w których wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty, tj. w przypadku postępowania zabezpieczającego i egzekucji świadczeń niepieniężnych. 

Postępowanie zabezpieczające wymaga od wnioskodawcy opłaty równowartej 5% roszczenia, zaś w kwestii egzekucji świadczeń niepieniężnych osoba składająca wniosek zobligowana jest do wniesienia opłaty uzależnionej od rodzaju i wartości świadczenia. 
Poza tymi sytuacjami opłaty za wniosek nie ponosi żadna ze stron, niemniej pełnomocnictwo komornika jest odpłatne - w zależności od wyboru kancelarii i jej lokalizacji ceny się od siebie różnią. Wnioskodawca ponosi koszty, w tym: opłaty egzekucyjne, zwrot kosztów, którymi obarczony został komornik oraz (w razie wypadku) koszty zastępstwa, są to jednak koszty, które nie wliczają się w wynagrodzenie specjalisty. Wśród kosztów komornika wyróżnia się koszty korespondencji, przejazdów oraz kosztów pozyskiwania dodatkowych informacji wykraczających poza treść zasadną wniosku

Złożenie wniosku egzekucyjnego przy ściąganiu alimentów nie podlega opłacie. Wszystkie koszty komornicze w całości pokrywa dłużnik - może jednak wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej w Warszawie.

Gdzie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? 

Wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami należy złożyć osobiście u komornika lub wysłać go listem poleconym. W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, można poprosić o to pełnomocnika - musi on jednak posiadać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniony odpis. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Warszawie?

Aby załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Dariusz Stanisław Dynowski przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr III przy ul. ul. Filtrowa 67 lok. 42, lub z 165 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Dariusz Stanisław Dynowski przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr III

ul. Filtrowa 67 lok. 42, 02-055 Warszawa

tel. +488250222 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wojciech Andryszczyk przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr I

ul. Bielska 31 lok. 1, 02-394 Warszawa

tel. +48221003516 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Urszula Gęślicka przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr IV

ul. Globusowa 25 lok. 5, 02-436 Warszawa

tel. +48222013389 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 10:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Urszula Maria Kuczyńska przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr IX

Al. Niepodległości 235/237 lok. 86, 02-009 Warszawa

tel. +48221269015 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adrian Piotr Juszczyński przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr VI

ul. Białobrzeska 15/82, 02-370 Warszawa

tel. +48228468585 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Robert Kalwajt przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr VII

ul. Popularna 50/1, 02-473 Warszawa

tel. +48223001173 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Zbigniew Kuć przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr X

ul. Grójecka 186 lok. 201, 02-390 Warszawa

tel. +48224043992 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mateusz Damian Kurek przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr XI

ul. Michała Spisaka 95A, 02-495 Warszawa

tel. +48222997676 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 09:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Oporski przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr XII

Al. Jerozolimskie 133 lok. 64, 02-304 Warszawa

tel. +48221271484 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Monika Agnieszka Sachno przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr XIV

Al. Jerozolimskie 85, 02-001 Warszawa

tel. +48226250793 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Dorota Wojniusz przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr XIX

ul. Pruszkowska 17 lok. 108, 02-119 Warszawa

tel. +48517188454 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Adam Szewc przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr XVII

ul. Dzieci Warszawy 48, 02-495 Warszawa

tel. +48226624991 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kinga Rizler przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr XVIII

ul. Włodarzewska 8/13, 02-385 Warszawa

tel. +48228235442 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Wojtczak przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr XX

ul. Włodarzewska 70H lok. 9, 02-393 Warszawa

tel. +48607879277 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Jakub Bereśniewicz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr II

ul. Słotna 4 lok. 2, 04-859 Warszawa

tel. +48536855317 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maria Brzezicka przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr IV

ul. Wandy 11A lok. 1, 03-949 Warszawa

tel. +48226162587 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-czw: 09:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Krzysztof Gacki przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr V

ul. Izbicka 1/6, 04-838 Warszawa

tel. +48226126419 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Marek Gil przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr VI

ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa

tel. +48 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Beniamin Kiewra przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr VIII

ul. Wodzisławska 3, 04-662 Warszawa

tel. +48226162228 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-16:00
śr-czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Marcin Lenik przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr X

ul. Słotna 4 lok. 2, 04-859 Warszawa

tel. +48533986584 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Melka przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XIII

ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa

tel. +48226130941 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Małgorzata Pluskota przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XIX

ul. Grochowska 304 lok. 68, 03-840 Warszawa

tel. +48226180383 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mateusz Nowak przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XV

ul. Wiatraczna 15 lok. 102, 04-364 Warszawa

tel. +48224199177 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Kamil Piekutowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XVI

ul. Kaleńska 5, 04-367 Warszawa

tel. +48600988681 

strona www e-mail

Otwarte do 14:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-14:00
śr: 10:00-13:00
czw-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Pietrzyk przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XVII

ul. Murmańska 11 lok. 2, 04-203 Warszawa

tel. +48534510438 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Izabela Katarzyna Pilichowska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XVIII

ul. Szafirowa 25A/1, 04-954 Warszawa

tel. +48516455537 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Daniel Rafał Prusak przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XX

ul. Saska 100 lok 1 A, 03-914 Warszawa

tel. +48222442977 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 07:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kinga Maria Teller-Kopyt przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XXII

ul. Ostrobramska 73D lok. 161, 04-175 Warszawa

tel. +4822468102 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Łukasz Pluta-Lankiewicz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XXIX

ul. Czapelska 25/24, 04-081 Warszawa

tel. +48572866615 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Sulich przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XXVI

ul. 1 Praskiego Pułku WP 25, 05-075 Warszawa

tel. +48789297956 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:30-15:00
śr: 09:30-16:00
czw: 09:30-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Joanna Maria Zagroba-Majek przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XXVII

ul. Kompasowa 12 lok. 4, 04-048 Warszawa

tel. +48519573467 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Marek Olak przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XXVIII

ul. Floriana Znanieckiego 12/101, 03-980 Warszawa

tel. +48222543859 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Oskar Bartosz Bednarski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawienr XXV

ul. Przeworska 4/U12, 04-382 Warszawa

tel. +48221199337 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Igor Mariusz Duchiński przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr I

ul. Topazowa 26/U2, 03-680 Warszawa

tel. +48692689446 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Andrzej Bidziński przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr II

ul.Jagiellońska 2/U10, 03-721 Warszawa

tel. +48228700175 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jerzy Roman Bojanowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr IV

ul. Stanisława Augusta 73/15, 03-846 Warszawa

tel. +48228707200 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dominik Maciej Daniłowicz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr IX

ul.Topazowa 26/U1, 03-686 Warszawa

tel. +48577862516 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Paweł Bondarczuk przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr V

ul. Ratuszowa 11/51/52, 03-450 Warszawa

tel. +48225353602 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Renata Delert przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr VI

ul. Lęborska 8/10, 03-443 Warszawa

tel. +48224012276 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ewa Magdalena Dzidowska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr VII

ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa

tel. +48225103686 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Szymon Fercowicz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr VIII

ul. Kijowska 7/61, 03-743 Warszawa

tel. +48226740438 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Klopś przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr X

ul. Barkocińska 6 lok. 3, 03-543 Warszawa

tel. +48225353390 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Joanna Morawska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr XII

ul. Targowa 59 lok. 6 u 2, 03-729 Warszawa

tel. +48222990025 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Mróz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr XIV

ul. Remiszewska 14a/u.3, 03-550 Warszawa

tel. +48221167728 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy PaweŁ Rowicki przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr XIX

ul. Szanajcy 14/64, 03-481 Warszawa

tel. +48662000015 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 09:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dawid Paleczny przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr XV

ul. Floriańska 6 lok. U10/1, 03-707 Warszawa

tel. +48224080202 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ewelina Katarzyna Polkowska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr XVI

ul. Wileńska 14B/211, 03-414 Warszawa

tel. +48221004514 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Powichrowska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr XVII

ul. Targowa 81 lok. 107a, 03-408 Warszawa

tel. +48225119960 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Przygódzki przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr XVIII

ul. Jagiellońska 75/75, 03-301 Warszawa

tel. +48223001682 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Paweł Szmidt przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr XXI

ul. Bazyliańska 20 lok. 7, 03-203 Warszawa

tel. +48502907645 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Justyna Kacprzak przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr XXIV

ul. Tadeusza Borowskiego 2 lok.310, 03-475 Warszawa

tel. +48579730962 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Anna Struk-Zielińska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr XXV

ul. Targowa 67 lok. 10, 03-729 Warszawa

tel. +4879860595 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 10:00-17:00
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Rosocha przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XXV

ul. Różana 36/222, 02-569 Warszawa

tel. +4888395061 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sylwester Stanisław Wakulak przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XXXI

Al. Rzeczypospolitej 22 B/61, 02-972 Warszawa

tel. +48221265569 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Zbigniew Andruszkiewicz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr I

ul. Fort Służew 1/37, 02-787 Warszawa

tel. +48225065860 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-18:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ewa Zuzanna Chmielnicka przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr III

ul. Rumiana 84 lok. 2, 02-956 Warszawa

tel. +48224166686 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Elżbieta Czernicka przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr IV

ul. Cybernetyki 13 lok. 7, 02-677 Warszawa

tel. +48228521780 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-18:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Karol Gołębiewski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr VI

ul. Woronicza 31/73, 02-640 Warszawa

tel. +48228483127 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Paweł Graliński przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr VII

ul. Różana 36 lok. 222, 02-569 Warszawa

tel. +48885126126 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Małgorzata Groszek-Kuszyk przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr VIII

Al. Komisji Edukacji Narodowej 55/2, 02-797 Warszawa

tel. +48228516896 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Jerzy Kacperski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr X

ul. Puławska 108/112 lok. 36, 02-620 Warszawa

tel. +48222537231 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Eugeniusz Karp przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XI

Al. Komisji Edukacji Narodowej 55/2, 02-797 Warszawa

tel. +48732765975 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marta Królikowska-Pieńkos przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XIII

ul. Cybernetyki 13/4, 02-677 Warszawa

tel. +48224153727 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-18:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Małgorzata Kulik przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XIV

ul. Kazimierzowska 81 lok. 5, 02-518 Warszawa

tel. +48661556987 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-18:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Mirosław Łuczyszyn przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XV

ul. Woronicza 31/73, 02-640 Warszawa

tel. +48226460338 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Osiczko przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XX

ul. Willowa 11 lok. 11, 00-790 Warszawa

tel. +48221120151 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Katarzyna Pożarowska-Kępa przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XXIII

Al. Niepodległości 118A lok. 3, 02-577 Warszawa

tel. +48224145114 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-18:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Olga Rogalska - Karakula przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XXIV

ul. Zwierzyniecka 1, 00-719 Warszawa

tel. +48221181990 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Artur Tlaga przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XXIX

Al. Niepodległosci 54/28, 02-626 Warszawa

tel. +48228981876 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Przemysław Bieńkowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XXXIV

ul. Narbutta 25A/107, 02-536 Warszawa

tel. +48226458172 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Marcin Adamczyk przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr I

ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa

tel. +48221012009 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Brojek przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr II

ul. Polna 48/20, 00-644 Warszawa

tel. +48226360370 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 10:00-18:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aron Czubkowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr III

ul. Cicha 1/2, 00-353 Warszawa

tel. +48537489714 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-16:00
śr: 09:00-18:00
czw: 09:00-16:00
pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Roland Gapik przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr IV

ul. Niecała 6/38, 00-098 Warszawa

tel. +48222998600 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Malinowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr IX

ul. Zagórna 2/4, 00-441 Warszawa

tel. +48224043963 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aleksander Karol Godzik przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr V

ul. Kamila Baczyńskiego 1 lok. 1, 00-036 Warszawa

tel. +48222523403 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt: 08:00-18:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mateusz Kaliszewski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr VII

ul. Jaworzyńska 7/10, 00-634 Warszawa

tel. +48226251526 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ewa Alicja Młyńska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr XI

ul. Dzika 15/11, 00-172 Warszawa

tel. +48226290765 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agata Pułczyńska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr XIV

ul. Krakowskie Przedmieście 79/401, 00-079 Warszawa

tel. +48664169211 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Skowroński przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr XV

ul. Zygmunta Słomińskiego 5/250, 00-195 Warszawa

tel. +48224864480 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Józef Królik przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr XVII

ul. Nowogrodzka 56 lok. 27, 00-695 Warszawa

tel. +48222519645 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Lidia Maria Gapik przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr XVIII

ul. Niecała 6/38, 00-098 Warszawa

tel. +48222998606 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Anna Kuniczuk-Mieczkowska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr IX

ul. Dzielna 64/21, 01-029 Warszawa

tel. +48221143099 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Ryszard Hoppe przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr V

ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa

tel. +48228635040 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Kamiński przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr VII

ul. Człuchowska 66, 01-360 Warszawa

tel. +48226649010 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Andrzej Karol Lus przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr X

ul. Górczewska 200c lok. 257, 01-460 Warszawa

tel. +48224352856 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Niemirski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XII

ul. Działdowska 11 lok. 5, 01-184 Warszawa

tel. +48224188288 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Antoni Okapiec przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XIII

ul. Marcina Kasprzaka 49 lok. 120, 01-234 Warszawa

tel. +48228770712 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 10:00-17:00
śr-niedz: 08:00-16:00

Komornik Sądowy Agnieszka Papińska-Dzikowicz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XIV

ul. Wolność 5 lok. 18, 01-018 Warszawa

tel. +48224681197 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Parafiński przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XV

Al. Prymasa Tysiaclecia 46/202, 01-242 Warszawa

tel. +48515775743 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Seweryn Posak przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XVI

ul. Banderii 4/81, 01-164 Warszawa

tel. +48226321433 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:30
czw-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jakub Rumiński przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XVII

ul. Żelazna 58/62 m 124, 00-866 Warszawa

tel. +48225597273 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Tokaj przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XX

ul. Człuchowska 66 lok. 12, 01-360 Warszawa

tel. +48221154222 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Wojtuszewski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XXI

ul. Dywizjonu 303 bud. 175 lok. 61 I p., 01-470 Warszawa

tel. +48226310281 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Julian Mitoń przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XXII

Al. Solidarności 155 lok. 11, 00-877 Warszawa

tel. +48226310833 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Błażej Zając przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XXIV

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa

tel. +48226372078 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Lidia Żukowska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XXV

ul. Ciołka 8 pok. 214, 01-402 Warszawa

tel. +48228362955 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 10:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mateusz Hubert Michalski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XXVI

ul. Połczńnska 93a/9, 01-301 Warszawa

tel. +48736846036 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-śr: 09:00-15:00
czw: 09:00-18:00
pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Rafał Ryszard Ruciński przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XXVII

ul. Okopowa 47 lok. 51/52, 01-059 Warszawa

tel. +48794033133 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dominik Maciej Banaszek przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr I

ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa

tel. +48226332374 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Lidia Dorota Chwalewska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr II

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 11 m. 19, 01-593 Warszawa

tel. +48570589503 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Anna Luiza Hoppe przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr IV

ul. Gwiaździsta 15A/222, 01-651 Warszawa

tel. +48225617200 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Jędryszek przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr IX

ul. Adama Mickiewicza 32A lok. 3, 01-616 Warszawa

tel. +48222585652 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 10:00-18:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aleksandra Małgorzata Irzyniec przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr V

ul. Przasnyska 6 lok. 9, 01-756 Warszawa

tel. +48223812446 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 10:00-18:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Andrzej Jachowicz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr VI

ul. Potocka 4, 01-652 Warszawa

tel. +48224401519 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Andrzej Krzysztof Kulągowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XI

ul. Broniewskiego 59 a, 01-865 Warszawa

tel. +48224989696 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Michalewicz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XII

ul. Wrocławska 2 A, 01-493 Warszawa

tel. +48224363874 

strona www e-mail

Otwarte do 22:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-22:00
wt-pt: 08:00-21:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Artur Mieczkowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XIII

ul. Mickiewicza 18D/2, 01-517 Warszawa

tel. +48226330964 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:30
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Beata Małgorzata Rusin przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XIX

ul. Przy Agorze 28 lok. U8, 01-930 Warszawa

tel. +48226970061 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Pabich przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XV

ul. Gdańska 2/44, 01-633 Warszawa

tel. +48225065058 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aleksandra Malwina Rudzka-Natanek przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XVIII

ul. Broniewskiego 59A, 01-865 Warszawa

tel. +48224989696 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Jerzy Sadzikowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XX

ul. Potocka 4, 01-652 Warszawa

tel. +48224125077 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sebastian Witold Warchałowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XXI

ul. Marymoncka 105 lok. 2, 01-813 Warszawa

tel. +48222012513 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Robert Marek Borczewski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XXII

ul. Marymoncka 105/2, 01-813 Warszawa

tel. +48572568774 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agata Sanecka przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XXIII

ul. Hanki Czaki 2/45, 01-588 Warszawa

tel. +48222900055 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aneta Jończyk przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr IX

ul. Sielecka 39/9, 00-738 Warszawa

tel. +48224031033 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon-pt: 10:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Karol Patynowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XVI

ul. Broniewskiego 59 A, 01-865 Warszawa

tel. +48224989696 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Komorowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XII

ul. Wałbrzyska 11/102b, 02-739 Warszawa

tel. +48225499332 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-czw: 09:00-17:00
pt: 09:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 33,1 tys. dokumentów!
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [PDF]
Pobierz wniosek