Egzekucja komornicza Szczecin - wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC, PDF] 2023

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jednym z zadań komorników jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego obejmującego odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy przygotować prawidłowo napisany i wypełniony wniosek o egzekucję. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Jak przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co komornik może zająć/zabrać z domu, mieszkania?

Komornik w Szczecinie może zabierać z mieszkania różne przedmioty, jednak nie mogą to być sprzęty i meble niezbędne dla dłużnika i jego domowników, np.:

 • lodówka,

 • pralka,

 • odkurzacz,

 • piekarnik lub kuchenka mikrofalowa,

 • płyta grzewcza,

 • łóżka,

 • stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników,

 • po jednym źródle oświetlenia na izbę,

 • pościel, bielizna i ubranie codzienne,

 • ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału,

 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,

 • przedmioty niezbędne do nauki,

 • papiery osobiste,

 • odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych

 • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wiele odebranych przedmiotów i nieruchomości trafia na licytacje komornicze w Szczecinie

Czy komornik może zająć dodatek osłonowy?

Nie. Dodatek osłonowy nie podlega egzekucji komorniczej ani sądowej. 

Co nie podlega egzekucji?

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne.

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Wszystko zależy od tego, kiedy wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. Zanim jednak to zrobi, musi zdobyć tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Dopiero po złożeniu wniosku komornik może rozpocząć jakiekolwiek działania. Komornik powinien podjąć działania najszybciej, jak jest to możliwe.

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?

Teoretycznie, egzekucja komornicza powinna trwać do zajęcia należności przez komornika sądowego. Niestety, czasami nie jest to możliwe, ponieważ zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągać długu. W takiej sytuacji przedstawia wierzycielowi pismo o bezskuteczności zajęcia. Wierzyciel ma tydzień na złożenie wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji, w którym muszą być zawarte inne jej sposoby - jeżeli tego nie zrobi, postępowanie zostanie umorzone!

Umorzenie nie zamyka sprawy - wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Ma na to aż 6 lat, zanim sprawa ulegnie przedawnieniu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej
 
 

Osoba składająca wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej jest zobowiązana do złożenia go w formie tradycyjnej, tj. pisemnej, lub ustnie do protokołu u komornika sądowego. Bez złożenia stosownych dokumentów niemożliwe jest wszczęcie procedury odzyskiwania należności finansowych. 

W jaki sposób napisać wniosek o wszczęcie egzekucji? Kilka porad

Zasady obowiązujące przygotowywanie wniosku o egzekucję zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego i obejmują one: 

 • wskazanie komornika właściwego Sądu Rejonowego, do którego kierowany jest wniosek, 
 • dane osobowe i adresowe zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, 
 • zasadniczą część treści wniosku o egzekucję, 
 • wskazanie sposobu/sposobów egzekucji, 
 • koszty postępowania sądowego i klauzulowego,
 • podpisy komornika i osoby składającej wniosek, 
 • opisanie i dołączenie załączników. 

Przez treść zasadniczą wniosku o egzekucję rozumie się zarówno świadczenie pieniężne, jak i niepieniężne. W zależności od rodzaju świadczenia treść będzie obejmować odzyskanie wyznaczonej kwoty, ruchomości lub nieruchomości.

W przypadku wątpliwości podczas sporządzania wniosku, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

W sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

W jaki sposób złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wnioskodawca ma dwie drogi składania dokumentów do wyboru - tradycyjną lub elektroniczną (wymagany przy tzw. EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym wniosek składa się za pośrednictwem portalu e-sąd). Dokumentem koniecznym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, który jest znany jako nakaz do zapłaty lub wyrok. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie wyrokowi owej klauzuli, pod warunkiem że orzeczenie zyskało tytuł prawomocnego. Uprawomocnienie jest możliwe do uzyskania, gdy od doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty (który nie został zaskarżony) minęło 14 dni. 

Dopiero w momencie uzyskania klauzuli wykonalności wnioskodawca żądający pieniędzy może skorzystać z fachowej wiedzy komornika i uzyskać jego pomoc w postaci przysługujących mu środków prawnych. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Istnieją dwie sytuacje, w których wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty, tj. w przypadku postępowania zabezpieczającego i egzekucji świadczeń niepieniężnych. 

Postępowanie zabezpieczające wymaga od wnioskodawcy opłaty równowartej 5% roszczenia, zaś w kwestii egzekucji świadczeń niepieniężnych osoba składająca wniosek zobligowana jest do wniesienia opłaty uzależnionej od rodzaju i wartości świadczenia. 
Poza tymi sytuacjami opłaty za wniosek nie ponosi żadna ze stron, niemniej pełnomocnictwo komornika jest odpłatne - w zależności od wyboru kancelarii i jej lokalizacji ceny się od siebie różnią. Wnioskodawca ponosi koszty, w tym: opłaty egzekucyjne, zwrot kosztów, którymi obarczony został komornik oraz (w razie wypadku) koszty zastępstwa, są to jednak koszty, które nie wliczają się w wynagrodzenie specjalisty. Wśród kosztów komornika wyróżnia się koszty korespondencji, przejazdów oraz kosztów pozyskiwania dodatkowych informacji wykraczających poza treść zasadną wniosku

Złożenie wniosku egzekucyjnego przy ściąganiu alimentów nie podlega opłacie. Wszystkie koszty komornicze w całości pokrywa dłużnik - może jednak wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej w Szczecinie.

Gdzie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? 

Wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami należy złożyć osobiście u komornika lub wysłać go listem poleconym. W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, można poprosić o to pełnomocnika - musi on jednak posiadać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniony odpis. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Szczecinie?

Aby załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Szczecinie, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Katarzyna Anna Karwecka przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr I przy ul. ul. Gen. L. Rayskiego 23/12, lub z 29 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Katarzyna Anna Karwecka przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr I

ul. Gen. L. Rayskiego 23/12, 70-442 Szczecin

tel. +48914223888 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-15:00
wt: nieczynne
śr: 08:00-17:00
czw: nieczynne
pt: 10:00-12:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dawid Marcel Przybylak przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr III

ul. Jagiellońska 89/5, 70-437 Szczecin

tel. +48914310589 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon-wt: 10:00-14:00
śr: 08:00-16:00
czw: 10:00-14:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Pauch przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr IV

ul. Mickiewicza 12/3, 70-384 Szczecin

tel. +48914340892 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jolanta Kiersznicka przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr IX

ul. Jagiellońska 97 pok. 207 II p., 70-001 Szczecin

tel. +4869244450 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-15:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-15:00
pt: 10:00-12:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Małgorzata Pędziszczak przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr V

ul. Monte Cassino 3/3, 70-464 Szczecin

tel. +48918206743 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Leszek Wietchy przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr VI

ul. Wyspiańskiego 39/1, 70-497 Szczecin

tel. +48913113890 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Przemysław Wiktorczyk przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr VII

ul. 5 Lipca 14/U2, 70-376 Szczecin

tel. +48918200014 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Zacharko przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr VIII

ul. Niedziałkowskiego 21, 71-403 Szczecin

tel. +4888306419 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-17:00
czw-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mateusz Iwo Wiszniewski przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr X

Al. Piastów 67/3, 70-332 Szczecin

tel. +48913508625 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon-wt: 10:00-14:00
śr: 08:00-16:00
czw: 10:00-14:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Witold Andrzej Brzeźniak przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr I

ul. Klonowica 1A, 71-241 Szczecin

tel. +48914877061 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-16:30
wt-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Konrad Chęciński przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr II

ul. Milczańska 30a, 70-107 Szczecin

tel. +48914332548 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dorota Zuzanna Działowska przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr III

ul. Południowa 25B/301, 71-001 Szczecin

tel. +48914877192 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Andrzej Dziedzic przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr IV

ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin

tel. +48914696031 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-16:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Andrzej Lasoń przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr IX

ul. Duńska 15 I B, 71-795 Szczecin

tel. +48918165567 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Figas przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr V

ul. Struga 19, 70-784 Szczecin

tel. +48914313604 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Tomasz Krawczyk przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr VII

ul. Kozierowskiego 1a/2u, 71-106 Szczecin

tel. +48918165996 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-15:00
śr: 09:00-16:00
czw-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Remigiusz Józef Lis przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr X

ul. Rydla 66, 70-783 Szczecin

tel. +48914630566 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-16:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Łaniewski przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XI

ul. Ku Slońcu 32, 71-080 Szczecin

tel. +48914333730 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-16:00
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dariusz Sebastian Matoszko przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XIII

ul. Łukasińskiego 24, 71-207 Szczecin

tel. +48914886667 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-12:00
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Grzegorz Kamil Rudkowski przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XIV

ul. Władysława Szafera 194E, 71-245 Szczecin

tel. +48918165254 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-16:00
pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sławomir Krzysztof Rutkowski przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XV

ul. Obotrycka 14b pok. 115, 71-684 Szczecin

tel. +4891421494 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Stefanowski przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XVI

ul. Szafera 188 C, 71-245 Szczecin

tel. +48797437223 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Roman Walkowiak przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XVII

ul. Santocka 18/14, 71-113 Szczecin

tel. +484842213 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-17:00
czw-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Remigiusz Wasiak przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XVIII

ul. Fryderyka Chopina 35, 71-450 Szczecin

tel. +48913507207 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Zygmański przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XXI

ul. Klonowica 1 A, 71-241 Szczecin

tel. +48914877551 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-16:30
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Artur Żurowicz przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XXII

ul. Klonowica 1A, 71-241 Szczecin

tel. +48914877362 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-16:00
wt-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Anna Zofia Bugaj-Bek przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XXV

ul. Duńska 15 lok. 1A, 71-795 Szczecin

tel. +48913112553 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Bronisław Lebioda przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XXVI

ul. Kwiatowa 1D/1, 71-045 Szczecin

tel. +48913838783 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-czw: 07:30-15:30
pt-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,0 tys. dokumentów!
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [PDF]
Pobierz wniosek