Egzekucja komornicza Białystok - wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC, PDF] 2023

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jednym z zadań komorników jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego obejmującego odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy przygotować prawidłowo napisany i wypełniony wniosek o egzekucję. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Jak przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co komornik może zająć/zabrać z domu, mieszkania?

Komornik w Białymstoku może zabierać z mieszkania różne przedmioty, jednak nie mogą to być sprzęty i meble niezbędne dla dłużnika i jego domowników, np.:

 • lodówka,

 • pralka,

 • odkurzacz,

 • piekarnik lub kuchenka mikrofalowa,

 • płyta grzewcza,

 • łóżka,

 • stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników,

 • po jednym źródle oświetlenia na izbę,

 • pościel, bielizna i ubranie codzienne,

 • ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału,

 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,

 • przedmioty niezbędne do nauki,

 • papiery osobiste,

 • odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych

 • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wiele odebranych przedmiotów i nieruchomości trafia na licytacje komornicze w Białymstoku

Czy komornik może zająć dodatek osłonowy?

Nie. Dodatek osłonowy nie podlega egzekucji komorniczej ani sądowej. 

Co nie podlega egzekucji?

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne.

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Wszystko zależy od tego, kiedy wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. Zanim jednak to zrobi, musi zdobyć tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Dopiero po złożeniu wniosku komornik może rozpocząć jakiekolwiek działania. Komornik powinien podjąć działania najszybciej, jak jest to możliwe.

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?

Teoretycznie, egzekucja komornicza powinna trwać do zajęcia należności przez komornika sądowego. Niestety, czasami nie jest to możliwe, ponieważ zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągać długu. W takiej sytuacji przedstawia wierzycielowi pismo o bezskuteczności zajęcia. Wierzyciel ma tydzień na złożenie wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji, w którym muszą być zawarte inne jej sposoby - jeżeli tego nie zrobi, postępowanie zostanie umorzone!

Umorzenie nie zamyka sprawy - wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Ma na to aż 6 lat, zanim sprawa ulegnie przedawnieniu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej
 
 

Osoba składająca wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej jest zobowiązana do złożenia go w formie tradycyjnej, tj. pisemnej, lub ustnie do protokołu u komornika sądowego. Bez złożenia stosownych dokumentów niemożliwe jest wszczęcie procedury odzyskiwania należności finansowych. 

W jaki sposób napisać wniosek o wszczęcie egzekucji? Kilka porad

Zasady obowiązujące przygotowywanie wniosku o egzekucję zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego i obejmują one: 

 • wskazanie komornika właściwego Sądu Rejonowego, do którego kierowany jest wniosek, 
 • dane osobowe i adresowe zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, 
 • zasadniczą część treści wniosku o egzekucję, 
 • wskazanie sposobu/sposobów egzekucji, 
 • koszty postępowania sądowego i klauzulowego,
 • podpisy komornika i osoby składającej wniosek, 
 • opisanie i dołączenie załączników. 

Przez treść zasadniczą wniosku o egzekucję rozumie się zarówno świadczenie pieniężne, jak i niepieniężne. W zależności od rodzaju świadczenia treść będzie obejmować odzyskanie wyznaczonej kwoty, ruchomości lub nieruchomości.

W przypadku wątpliwości podczas sporządzania wniosku, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

W sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

W jaki sposób złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wnioskodawca ma dwie drogi składania dokumentów do wyboru - tradycyjną lub elektroniczną (wymagany przy tzw. EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym wniosek składa się za pośrednictwem portalu e-sąd). Dokumentem koniecznym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, który jest znany jako nakaz do zapłaty lub wyrok. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie wyrokowi owej klauzuli, pod warunkiem że orzeczenie zyskało tytuł prawomocnego. Uprawomocnienie jest możliwe do uzyskania, gdy od doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty (który nie został zaskarżony) minęło 14 dni. 

Dopiero w momencie uzyskania klauzuli wykonalności wnioskodawca żądający pieniędzy może skorzystać z fachowej wiedzy komornika i uzyskać jego pomoc w postaci przysługujących mu środków prawnych. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Istnieją dwie sytuacje, w których wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty, tj. w przypadku postępowania zabezpieczającego i egzekucji świadczeń niepieniężnych. 

Postępowanie zabezpieczające wymaga od wnioskodawcy opłaty równowartej 5% roszczenia, zaś w kwestii egzekucji świadczeń niepieniężnych osoba składająca wniosek zobligowana jest do wniesienia opłaty uzależnionej od rodzaju i wartości świadczenia. 
Poza tymi sytuacjami opłaty za wniosek nie ponosi żadna ze stron, niemniej pełnomocnictwo komornika jest odpłatne - w zależności od wyboru kancelarii i jej lokalizacji ceny się od siebie różnią. Wnioskodawca ponosi koszty, w tym: opłaty egzekucyjne, zwrot kosztów, którymi obarczony został komornik oraz (w razie wypadku) koszty zastępstwa, są to jednak koszty, które nie wliczają się w wynagrodzenie specjalisty. Wśród kosztów komornika wyróżnia się koszty korespondencji, przejazdów oraz kosztów pozyskiwania dodatkowych informacji wykraczających poza treść zasadną wniosku

Złożenie wniosku egzekucyjnego przy ściąganiu alimentów nie podlega opłacie. Wszystkie koszty komornicze w całości pokrywa dłużnik - może jednak wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej w Białymstoku.

Gdzie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? 

Wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami należy złożyć osobiście u komornika lub wysłać go listem poleconym. W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, można poprosić o to pełnomocnika - musi on jednak posiadać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniony odpis. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Białymstoku?

Aby załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Białymstoku, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Ewa Dubaniewicz przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr I przy ul. ul. Piękna 1 lok. 203-205, lub z 20 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Ewa Dubaniewicz przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr I

ul. Piękna 1 lok. 203-205, 15-282 Białystok

tel. +48857411287 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:30
wt-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Cezary Kalinowski przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr II

ul. Piękna 1 lok. 206, 15-282 Białystok

tel. +48857321797 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:30
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Danuta Ewa Konieczka przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr III

Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 10/39, 15-111 Białystok

tel. +48857411287 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Kosacka-Bobier przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr IV

ul. Antoniukowska 60 lok. 136, 15-845 Białystok

tel. +48857327418 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Emilia Jaroszewicz-Movsesyan przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr IX

ul. św. Mikołaja 1 lok. 52, 15-419 Białystok

tel. +48607217176 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-15:30
śr: 08:00-16:00
czw-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Sławomir Kosowski przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr V

ul. Branickiego 17E lok. 10, 15-085 Białystok

tel. +48857447766 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Magda Karolina Mendyk-Tarmas przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr VI

ul. Branickiego 17 D lok III, 15-085 Białystok

tel. +48857482970 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Pieńkowski przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr VII

ul. Branickiego 17E lok. IV, 15-301 Białystok

tel. +48511035573 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ewa Szeremietiew-Kurza przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr VIII

ul. Marjańskiego 3 lok 409, 15-402 Białystok

tel. +48857424591 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Twarowski przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr X

ul. Warszawska 14/1A, 15-063 Białystok

tel. +48857341233 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-16:00
wt-pt: 08:30-16:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bogdan Wawrzynowicz przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XI

ul. Brukowa 28 lok. 7, 15-889 Białystok

tel. +48857103987 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Wiszenko przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XII

ul. Henryka Sienkiewicza 46 lok. 63, 15-004 Białystok

tel. +48579653784 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Wiśniewski przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XIII

ul. Piękna 1 lok. 202, 15-282 Białystok

tel. +48856631985 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Alicja Wysocka-Wasiluk przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XIV

ul. Stołeczna 2 lok. 309, 15-879 Białystok

tel. +48857461506 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Marcin Guzik przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XIX

ul. Świetego Rocha 6 lok. 15, 15-879 Białystok

tel. +48856783092 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:30 godziny otwarcia

pon-pt: 08:30-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Monika Zdrodowska przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XV

ul. Marjańskiego 3 lok. 406, 15-402 Białystok

tel. +48857411130 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Tomasz Żakowicz przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XVI

ul. Bitwy Białostockiej 8 lok.47, 15-232 Białystok

tel. +48857421649 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-15:00
śr: 09:00-16:00
czw-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Anna Grabowska przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XVII

ul. Mickiewicza 48 lok. 204, 15-232 Białystok

tel. +48725006808 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:30
wt-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Daria Paulina Wysocka przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XVIII

ul. Legionowa 30 lok. 209, 15-281 Białystok

tel. +48858311694 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Konrad Konieczka przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XX

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4 lok. 409, 15-111 Białystok

tel. +48577900202 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Tkaczuk przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XXI

ul. Skłodowskiej-Curie 3/4, 15-094 Białystok

tel. +48663167813 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 31,0 tys. dokumentów!
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [PDF]
Pobierz wniosek