Zasiłek rodzinny Warszawa - kwota, dokumenty i wniosek o świadczenia rodzinne online lub PDF 2023

Weryfikacja: 27 września 2023

Wniosek o zasiłek rodzinny Warszawa

Rodziny spełniające kryteria dochodowe i wiekowe, mogą starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego. Ile wynosi to świadczenie? Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny? Jak długo można go otrzymywać? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Co to jest zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny to wsparcie finansowe dla osób wychowujących dzieci, mający na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z ich utrzymaniem.

Wnioskujący, składając wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego powinien sprawdzić, czy przysługuje mu któryś z dodatków do zasiłku w Warszawie.

Wysokość zasiłku rodzinnego w Warszawie

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co miesiąc, w wysokości:

 • 95 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia,
 • 124 zł na dziecko w przedziale wiekowym od 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
 • 135 zł na dziecko powyżej 18. roku życia, do ukończenia 24. roku życia.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Komu przysługuje zasiłek?

Kryterium wiekowe

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka:
  • do ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
  • do ukończenia przez dziecko nauki w szkole, nie dłużej niż do 21. roku życia,
  • do ukończenia 24. roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole wyższej lub posiada oświadczenie o niepełnosprawności.
 • osobie uczącej się (także w szkole wyższej) do momentu ukończenia 24. roku życia, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub zgodnie z ustaleniami wyroku sądowego.

Kryterium dochodowe

Aby otrzymać zasiłek, jednocześnie musi zostać spełnione kryterium dochodowe: dochód w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 674 zł lub 764 zł w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. W okresie zasiłkowym 2023/2024 uwzględnia się dochody za rok 2022.

Kiedy nie otrzymasz świadczenia?

Zasiłek nie jest przyznawany w sytuacji, gdy:

 • dziecko/uczeń pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie, np. w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej, a także w rodzinie zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko otrzymuje zasiłek rodzinny na własne dziecko,
 • rodzicowi samotnie wychowującemu dziecko nie zostały zasądzone alimenty od drugiego rodzica, za wyjątkiem sytuacji, gdy:
  • rodzic/rodzice nie żyją,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo od drugiego rodzica o ustalenie alimentów zostało odrzucone,
  • sąd wydał decyzję dla jednego rodzica o poniesieniu całkowitych kosztów utrzymania dziecka i jednocześnie nie zobowiązał drugiego rodzica do wypłacania alimentów na nie,
  • decyzją sądu dziecko jest objęte opieką naprzemienną przez obojga rodziców w stopniu równym,
 • rodzic lub opiekun otrzymuje zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Jak długo wypłacane jest świadczenie?

Zasiłek jest przyznawany począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o zasiłek rodzinny, do końca okresu zasiłkowego lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko skończy określony próg wiekowy. Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zasiłek rodzinny

Wniosek o zasiłek rodzinny
 

Kiedy składa się wniosek?

Pierwszy wniosek można złożyć w dowolnym momencie. Po pozytywnym rozpatrzeniu zasiłek zostanie przyznany od miesiąca złożenia wniosku, do końca okresu zasiłkowego (31 października kolejnego roku).

Odnowienia - czyli wnioski na nowy okres zasiłkowy, można składać zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • od 1 lipca drogą elektroniczną,
 • od 1 sierpnia tradycyjnie w formie papierowej - w urzędzie lub listownie.

Dokumenty do zasiłku rodzinnego

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby uzyskać zasiłek rodzinny w Warszawie, należy wypełnić wniosek SR-1 - Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego a także załącznik SR-1Z. Dodatkowo, konieczne jest przedłożenie:

 • aktu urodzenia dziecka (potwierdzenie wieku) → jak zdobyć odpis aktu urodzenia w Warszawie?,
 • zaświadczenia o tym, że dziecko uczęszcza do szkoły,
 • orzeczenia sądu o ustanowieniu opieki - jeśli wniosek składają nie rodzice, a opiekunowie prawni,
 • oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodach uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, poprzedzającym okres zasiłkowy lub o wielkości gospodarstwa rolnego,
 • dodatkowych dokumentów, jeśli dotyczą sprawy, w tym:
  • oświadczenia o urlopie wychowawczym,
  • oświadczenia o niekorzystaniu z placówek zapewniających dziecku całodobową opiekę przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
  • oświadczenia o tymczasowym zameldowaniu ucznia poza miejscem zamieszkania.

Gdzie złożyć wniosek w Warszawie?

Wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego przyjmują placówki pomocy społecznej w Warszawie.

Wniosek o zasiłek rodzinny online

Wniosek o zasiłek rodzinny online

Złożenie wniosku o zasiłek rodzinny przez Internet umożliwia rządowy portal Emp@tia - logowanie wymaga Profilu Zaufanego

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia?

Poprawnie złożone wnioski na nowy okres zasiłkowy są rozpatrywane i wypłacane zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • złożenie wniosku do 31 sierpnia → decyzja + wypłata do 30 listopada,
 • złożenie wniosku od 1 września do 31 października → decyzja + wypłata do 31 grudnia,
 • złożenie wniosku od 1 listopada do 31 grudnia → decyzja + wypłata do końca lutego roku kolejnego.

Ile kosztuje złożenie wniosku o zasiłek rodzinny?

Ile kosztuje złożenie wniosku o zasiłek rodzinny?

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zasiłek rodzinny w Warszawie?

Aby załatwić sprawę zasiłek rodzinny w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorska 3/5, lub z 15 innymi instytucjami.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa

tel. +48226280712 

e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa

tel. +48225689100 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie

ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

tel. +48224871301 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa

tel. +48226147000 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa

tel. +48222770250 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Falęcka 10, 02-545 Warszawa

tel. +48228494466 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

tel. +48222773300 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Szymanowskiego 6/ 61, 03-477 Warszawa

tel. +48225112400 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Plutonowych 10, 04-404 Warszawa

tel. +48226735412 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Cybisa 7, 02-784 Warszawa

tel. +48225441200 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa

tel. +48222773600 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Przyczółkowa 27A, 02-968 Warszawa

tel. +48226482226 

strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa

tel. +48228639837 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa

tel. +48225692800 

strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Falęcka 10, 02-545 Warszawa

tel. +48228494466 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Powiatowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Lipińska 2, 01-833 Warszawa

tel. +48225997100 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 31,2 tys. dokumentów!
Oświadczenie o dochodach swoich albo członka rodziny
Pobierz dokument
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
Pobierz dokument
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
Pobierz dokument
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
Pobierz dokument