Dofinansowanie do żłobka Warszawa - wniosek do ZUS o świadczenie żłobkowe 2023

Weryfikacja: 4 czerwca 2023

Dofinansowanie do żłobka

Pracujący rodzice, którzy biorą udział w rekrutacji do żłobka w Warszawie, mogą starać się o dofinansowanie pobytu malucha w placówce. Ile wynosi żłobkowe? Czy pobieranie tego świadczenia koliduje z innymi zapomogami i świadczeniami? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może starać się o żłobkowe w Warszawie?

O świadczenie mogą starać się rodzice dziecka, opiekunowie prawni lub osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem np. rodzice zastępczy:

  • uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego, 
  • będącego pod opieką dziennego opiekuna,

o ile nie został na nie przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

400 plus na żłobek a dochód

Podczas przyznawania świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Ile wynosi żłobkowe?

Ile wynosi świadczenie?

W ramach żłobkowego rodzice będą mogli otrzymać maksymalnie 400 złotych miesięcznie na jedno dziecko. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć kwoty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Przykład: Jeżeli rodzic płaci za żłobek 320 zł miesięcznie, wówczas dofinansowanie również wyniesie 320 zł.

Czy można pobierać żłobkowe i rodzinny kapitał opiekuńczy?

W przypadku drugiego lub kolejnego dziecka w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką opiekuna dziennego, nie ma takiej możliwości. Wówczas rodzic będzie musiał podjąć decyzję, czy będzie chciał pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o żłobkowe

Jak złożyć wniosek o żłobkowe?

Jak złożyć wniosek?

Rodzice chcący skorzystać ze świadczenia, mogą złożyć wniosek wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem:

Wnioski rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Aby skorzystać z dofinansowania, niektóre osoby muszą dołączyć następujące dokumenty:

  • opiekun faktyczny – dołącza zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • opiekun prawny dziecka – dołącza orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • rodzic zastępczy – dołącza zaświadczenie potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy,
  • jeżeli wniosek składa inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem –  trzeba dołączyć odpowiedni dokument, w którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba składająca wniosek w imieniu dyrektora placówki opiekuńczej — dołącza upoważnienie dyrektora do złożenia wniosku w jego imieniu.

Kiedy złożyć wniosek?

Elektroniczne wnioski są przyjmowane od 1 kwietnia 2022 rokuWniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Taki wniosek należy również złożyć, jeśli nastąpi zmiana żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna oraz jeśli dziecko przestanie uczęszczać do placówki lub dziennego opiekuna.

Czy ZUS wyda decyzję w sprawie dofinansowania?

Nie, ZUS udzieli informacji o przyznaniu dofinansowania na profilu PUE ZUS wnioskodawcy oraz wyśle taką informację mailem na adres podany we wniosku. Dodatkowo ZUS poinformuje placówkę, do której uczęszcza dziecko, że przyznał dofinansowanie.

ZUS wyda decyzję w przypadku odmowy przyznania dofinansowania, uchylenia lub zmiany prawa do dofinansowania oraz nienależnie pobranego dofinansowania. Decyzja zostanie przesłana na profil wnioskodawcy na PUE ZUS. 

Wiadomość o tym, że została wydana decyzja w sprawie dofinansowania, ZUS prześle na adres mailowy oraz numer telefonu, który został podany we wniosku.

Czy można odwołać się od decyzji?

Tak, od decyzji ZUS można się odwołać do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia. W przypadku niezadowolenia z decyzji Prezesa ZUS przysługuje możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Termin na złożenie skargi wynosi 30 dni od doręczenia decyzji Prezesa ZUS.

Kiedy świadczenie zostanie wypłacone?

Aby dofinansowanie do żłobka mogło być wypłacane, rodzice powinni złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, oświadczenie z danymi dziecka i swoimi. ZUS przekaże dofinansowanie do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, bezpośrednio na rachunek bankowy placówki zajmującej się dzieckiem.

Urlop wychowawczy a dofinansowanie do żłobka

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie wyklucza możliwości skorzystania z dofinansowania do żłobka.

Podstawa prawna

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Warszawie.

Sprawdź również: Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, przedszkola, szkoły.


Gdzie załatwić sprawę Żłobkowe w Warszawie?

Aby załatwić sprawę Żłobkowe w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Żłobek u Żabki przy ul. Zdrojowa 42, lub z 349 innymi instytucjami.

Żłobek u Żabki w Warszawie

Zdrojowa 42, 02-927 Warszawa

tel. +48609299686 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt: 07:30-17:00
śr: 07:30-17:00
czw: 07:30-17:00
pt: 07:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Zlobek Kum Kum w Warszawie

Banderii 4, 01-164 Warszawa

strona www

Niepubliczny Żłobek Artystyczny "Tańcząca Żyrafka" w Warszawie

Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 14, 01-471 Warszawa

tel. +48660998628 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Małe Śmieszki w Warszawie

Obrzeżna 3/lok. U14/U15, 02-691 Warszawa

Małe Śmieszki Klub Malucha / Żłobek w Warszawie

Zaborowska 3, 01-462 Warszawa

tel. +48515858447 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Klub Malucha Malutka Nutka - Żłobek w Warszawie

Aleksandra Świętochowskiego 2, 01-318 Warszawa

tel. +48504953825 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Prywatny żłobek Ursynów - Urwisie w Warszawie

Zaolziańska 5, 02-781 Warszawa

tel. +48665631791 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Tulisie w Warszawie

Solipska 8, 02-482 Warszawa

tel. +48511892779 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Pierwsze Kroczki w Warszawie

Jana Kazimierza 33A, 01-248 Warszawa

tel. +48534850146 

strona www

Otwarte w środę od 07:15 godziny otwarcia

pon: 07:15-18:00
wt: 07:15-18:00
śr: 07:15-18:00
czw: 07:15-18:00
pt: 07:15-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 23 w Warszawie

Grzybowska 7, 00-132 Warszawa

tel. +48226204531 

Żłobek Tulisie w Warszawie

Wiosny Ludów 47, 02-495 Warszawa

tel. +48511892779 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Ibuś" w Warszawie

Sokołowska 9/U18, 01-142 Warszawa

tel. +48799051951 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Beztroskie Maluchy w Warszawie

Marii Rodziewiczówny 1/U10, 04-187 Warszawa

tel. +4850589982 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Dolina Elfów w Warszawie

Bociania 39, 02-807 Warszawa

tel. +48733332356 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 29 w Warszawie

Nike 6, 02-442 Warszawa

tel. +48228638588 

Żłobek nr 18 w Warszawie

Smocza 1A, 01-012 Warszawa

tel. +48228382555 

strona www

Żłobek Qlka w Warszawie

Jasnodworska 7, 01-745 Warszawa

tel. +48690901061 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 19 w Warszawie

Rabsztyńska 22, 01-143 Warszawa

tel. +48226322185 

strona www

Niepubliczny Żłobek "Pisklęta" Wola w Warszawie

Erazma Ciołka 10, 01-402 Warszawa

tel. +48606618107 

strona www

Żłobek Biały Miś w Warszawie

Dzieci Warszawy, 02-495 Warszawa

tel. +48690564564 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek "Pisklęta" Ursynów w Warszawie

Taneczna 30, 02-829 Warszawa

tel. +48606618107 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Montessori Mądre Główki w Warszawie

Naukowa 35A, 02-463 Warszawa

tel. +48534100055 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 6 w Warszawie

Świętego Bonifacego 72, 02-936 Warszawa

tel. +48226517911 

Żłobek Ala Koala w Warszawie

Bergamotki 4/lok. U01, 02-765 Warszawa

tel. +48509191644 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Dziecięcy Raj na Mokotowie w Warszawie

Niedźwiedzia 16, 02-737 Warszawa

tel. +48533024399 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Karuzella Żłobek i Przedszkole / Czyste Przedszkole / Dobre Przedszkole w Warszawie

Szulborska 3, 01-105 Warszawa

tel. +48533153015 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Rodzinne przedszkole i żłobek KONRADEK w Warszawie

Cieślewskich 27N, 03-017 Warszawa

tel. +48228115602 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek - Tęczowa Dolina w Warszawie

Świętego Mikołaja 1, 01-307 Warszawa

tel. +48796097886 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

First Steps Żłobek i Przedszkole w Warszawie

Wiertnicza 59, 02-952 Warszawa

tel. +4888887563 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:30
wt: 07:30-18:30
śr: 07:30-18:30
czw: 07:30-18:30
pt: 07:30-18:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Klub Malucha w Warszawie

Szczupacza 3, 03-195 Warszawa

tel. +48798372226 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Baby Panda" w Warszawie

Bluszczańska 67/U2, 00-712 Warszawa

tel. +48500003814 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Baby College w Warszawie

św. Wincentego 110, 03-291 Warszawa

tel. +48792123474 

strona www

Baby Steps Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek w Warszawie

Jana Kazimierza 23/lokal U2, 01-248 Warszawa

tel. +48600518004 

strona www

Baby City - Europejskie Przedszkole Ekologiczne i Niepubliczny Żłobek w Warszawie

Zielona 42, 02-913 Warszawa

tel. +48609627077 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Muchomorki w Warszawie

Adama Branickiego 14/25, 02-972 Warszawa

tel. +48730818661 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Nr 52 w Warszawie

Św. Urszuli Ledóchowskiej 8a, 02-972 Warszawa

strona www

Żłobek Cudaki - Słodziaki Lanciego w Warszawie

Franciszka Marii Lanciego 14/82, 02-792 Warszawa

tel. +48509613307 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Sprężynowo Przedszkole i Żłobek w Warszawie

Łukowska 46, 04-133 Warszawa

tel. +4879070474 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt: 07:30-17:00
śr: 07:30-17:00
czw: 07:30-17:00
pt: 07:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Klub Malucha Anteczek" w Warszawie

Czereśniowa 106, 02-456 Warszawa

tel. +48602266309 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 70 w Warszawie

Pamiętna 16, 02-797 Warszawa

tel. +48885524022 

strona www

Niepubliczny Żłobek "Pisklęta" Bemowo w Warszawie

Rostworowskiego 16B, 01-496 Warszawa

tel. +48606618107 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Psoty i chichoty w Warszawie

Piastów Śląskich 61, 01-494 Warszawa

tel. +48660515223 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Klub Malucha, Żłobek Bemowo Żłobuś Smoczkowo w Warszawie

Osmańczyka 18/lok. U1, 01-494 Warszawa

tel. +48798714584 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 40 w Warszawie

Klemensiewicza 6, 01-318 Warszawa

tel. +48226649856 

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

żłobek Playhouse/ Bemowo w Warszawie

Drzeworytników 99, 01-385 Warszawa

tel. +48224282652 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 39 w Warszawie

Muszlowa 17, 01-357 Warszawa

tel. +48723248068 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek 'Mali Artyści' w Warszawie

Owczarska 3, 01-351 Warszawa

tel. +4850571929 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i żłobek Elfiki Bemowo w Warszawie

Moździerzy 7, 01-321 Warszawa

tel. +4878517022 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny żłobek Gadu-Gadu w Warszawie

Szeligowska 32/lok. u6, 01-320 Warszawa

tel. +48501235043 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Pluszowa Akademia. Integracyjne Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek. Bemowo w Warszawie

Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 5/lok. U2, 01-471 Warszawa

tel. +48797266727 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Planeta Urwisów żłobek sensoryczny w Warszawie

Okrętowa 30, 01-309 Warszawa

tel. +48690460501 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek 63 w Warszawie

Obrońców Tobruku 9, 01-494 Warszawa

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Concept Kids w Warszawie

Lazurowa 89, 01-315 Warszawa

tel. +48511615608 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Biała Łączka - Żłobek w Warszawie

Konrada Guderskiego 5/32, 03-982 Warszawa

tel. +48570967357 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Mokotów - Radosne Dzieciaki w Warszawie

Skrzetuskiego 36A, 02-665 Warszawa

tel. +48660228858 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-16:00
wt: 07:30-16:00
śr: 07:30-16:00
czw: 07:30-16:00
pt: 07:30-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek i przedszkole Lula Białołęka w Warszawie

Antalla 4, 03-126 Warszawa

tel. +48792792038 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Publiczny nr 57 w Warszawie

Książkowa 2, 03-134 Warszawa

tel. +48789217303 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Publiczny "Strumyczek" Nr 36 w Warszawie

Strumykowa 18, 03-138 Warszawa

tel. +48224238118 

strona www

Żłobek nr 59 w Warszawie

Skarbka z Gór 9, 03-287 Warszawa

tel. +48789494915 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Nr 56 w Warszawie

Truskawkowa 5, 03-257 Warszawa

strona www

Żłobek Ciepełko w Warszawie

Pancera 22, 03-187 Warszawa

tel. +48691521932 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

MALINOWE PRZEDSZKOLE & ŻŁOBEK w Warszawie

Płochocińska 84, 03-044 Warszawa

tel. +48224999070 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

EduMaluch Żłobek nr 152 w Warszawie

Ruskowy Bród 61, 03-289 Warszawa

tel. +4851661600 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Nr 58 w Warszawie

Krzyżówki 24, 03-191 Warszawa

tel. +48789217298 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Zaczarowany Domek" w Warszawie

Odkryta 41E, 03-140 Warszawa

tel. +48696590968 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Jaśkowa Kraina w Warszawie

Świderska 109H/57, 00-001 Warszawa

tel. +4851723248 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Kotek Puszek" w Warszawie

Odkryta 31/lok.1, 03-140 Warszawa

tel. +4850510644 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Magiczny Świat Dziecka w Warszawie

Świderska 109h, 03-128 Warszawa

tel. +48600662194 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Jaśkowa Kraina - Tarchomin w Warszawie

Pancera 16A, 03-187 Warszawa

tel. +4851723248 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Pierwszy Kroczek BNT w Warszawie

Polnych Kwiatów 24, 03-003 Warszawa

tel. +48505593852 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Okruszek i Maluszek w Warszawie

Głębocka 124, 03-287 Warszawa

tel. +48602129613 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Tygrysek w Warszawie

Przasnyska 9/u3, 01-756 Warszawa

tel. +4879929811 

strona www

Otwarte w środę od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt: 08:00-17:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-17:00
pt: 08:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Małe Szczęścia Renata Karpińska w Warszawie

Jagiellońska 62, 03-468 Warszawa

tel. +48502748327 

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Centrum Rozwoju Dziecka Małe Śmieszki w Warszawie

Obrzeżna 3/u15, 02-691 Warszawa

tel. +48515858447 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek „Kids-Zone” w Warszawie

Okrężna 131, 02-933 Warszawa

tel. +48792500908 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Bobaskowo w Warszawie

Zwoleńska 81, 04-761 Warszawa

tel. +48518939572 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 11 w Warszawie

Karola Szymanowskiego 3A, 03-477 Warszawa

tel. +48723248028 

Żłobek nr 14 w Warszawie

Wrzeciono 4, 01-951 Warszawa

tel. +48723248034 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Koko i Muu w Warszawie

Sokratesa 13D, 01-909 Warszawa

tel. +48518230204 

strona www

Kochany Maluch Anna Myśliwiec Żłobek w Warszawie

Gen. Klemensa Stanisława Rudnickiego 3A/6h, 01-858 Warszawa

tel. +48222991121 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 15 w Warszawie

Wrzeciono 22, 01-963 Warszawa

tel. +48723248035 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 46 w Warszawie

Stanisława Przybyszewskiego 70/72, 01-824 Warszawa

tel. +48797990856 

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Ciuchcia Puch Puch - Bielany w Warszawie

Klaudyny 32, 01-684 Warszawa

tel. +48660718942 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek BAMBINO w Warszawie

Lwa Tołstoja 1, 01-910 Warszawa

tel. +4850107636 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Domek Bam Bam Prywatny Żłobek w Warszawie

Brunona Schulza 3, 01-682 Warszawa

tel. +4853058832 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Karuzela" Bielany - Metro Marymont w Warszawie

Kaskadowa 5, 01-694 Warszawa

tel. +48512526737 

strona www

Żłobek nr 16 w Warszawie

Klaudyny 10, 01-684 Warszawa

tel. +48228335215 

Żłobek Baśniowy Potok Klub Malucha Bielany w Warszawie

Jana Kochanowskiego 47, 01-875 Warszawa

tel. +48662942202 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek publiczny nr. 62 w Warszawie

Lwa Tołstoja 2, 01-910 Warszawa

tel. +48723244578 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Ptasie Radio w Warszawie

Zbigniewa Romaszewskiego 8B, 01-892 Warszawa

tel. +48518971279 

strona www

żłobek Tuptu Chomiczówka w Warszawie

Rodziny Połanieckich 29A, 01-924 Warszawa

tel. +48518397487 

strona www

🚂 🇬🇧 Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek Pomarańczowa Ciuchcia Bielany w Warszawie

Bajana 35, 01-904 Warszawa

tel. +48690997933 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

PUZZEL | Klub Malucha | Żłobek w Warszawie

Jana Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa

tel. +48501554854 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt: 07:30-17:00
śr: 07:30-17:00
czw: 07:30-17:00
pt: 07:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Nr 5 Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Warszawie

Antoniego Edwarda Odyńca 59, 02-644 Warszawa

tel. +48723248018 

strona www

Żłobek nr 4 w Warszawie

Wiktorska 94/96, 02-582 Warszawa

tel. +48224259670 

strona www

„Zakątek Inspiracji” Niepubliczny Żłobek Montessori w Warszawie

Warowna 1/U1, 02-654 Warszawa

tel. +48792222408 

strona www

Otwarte w środę od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt: 08:00-17:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-17:00
pt: 08:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Niepubliczne Małe Misie w Warszawie

Antoniego Józefa Madalińskiego 39/43, 02-549 Warszawa

tel. +48226462231 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 54 w Warszawie

Kinowa 19, 04-030 Warszawa

tel. +48501951193 

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Polsko-Angielski Żłobek Pandzia w Warszawie

Oś Królewska 18/u3, 02-972 Warszawa

tel. +48734447877 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr. 72 w Warszawie

Henryka II Pobożnego 33, 02-496 Warszawa

tel. +4888552424 

strona www

Niepubliczne Dwujezyczne Przedszkole i Żłobek Małe Zuchy w Warszawie

Obrońców Tobruku 23/110/111, 01-494 Warszawa

tel. +48504166992 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Nasze Ananasy - Przedszkole Publiczne i Żłobek Niepubliczny w Warszawie

Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

tel. +48793667064 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Pomelo Daycare - Żłobek Pomelo w Warszawie

Tyniecka 54/lok. 3, 02-621 Warszawa

tel. +48608312109 

strona www

Żłobek Maleństwo i Przyjaciele w Warszawie

Samochodowa 2, 02-672 Warszawa

tel. +48534463077 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 17 w Warszawie

Literackac19 b 34, 01-864 Warszawa

tel. +48723247702 

strona www

Żłobek Nr 50 w Warszawie

Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa

Żłobek Nr 10 w Warszawie

Nowolipie 15 a, 00-150 Warszawa

strona www

Żłobek nr 48 w Warszawie

Czerwona Droga 6, 02-496 Warszawa

tel. +48797990849 

strona www

JUPI- Żłobek o profilu żywieniowo-sportowym w Warszawie

Magazynowa 13, 02-652 Warszawa

tel. +48607684406 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Nr 45 w Warszawie

Mieczysława Pawlikowskiego 2, 03-983 Warszawa

Polsko-Angielskie Przedszkole i Żłobek Zielona Żyrafa w Warszawie

Jana Kazimierza 45, 01-248 Warszawa

tel. +4853333722 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Norlandia Warszawa Wola

Jana Kazimierza 46a, 01-248 Warszawa

tel. +48502458426 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Ziarenko w Warszawie

Eugeniusza Lokajskiego 24, 02-793 Warszawa

tel. +48792770972 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Baby room w Warszawie

Ludwika Rydygiera 15A/U3, 01-793 Warszawa

tel. +48509123669 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i żłobek Elfiki Targówek w Warszawie

Safony 1, 03-642 Warszawa

tel. +4869717022 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Norlandia Warszawa Ursus

Edwarda Habicha 20, 02-495 Warszawa

tel. +48502458426 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 28 w Warszawie

Monte Cassino 7, 01-121 Warszawa

tel. +48228367993 

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 37 w Warszawie

Ożarowska 57, 01-416 Warszawa

tel. +48723248052 

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-14:30
wt: 07:00-16:30
śr: nieczynne
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-14:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Małe Chmurki w Warszawie

Zygmunta Modzelewskiego 37, 02-679 Warszawa

tel. +48222991911 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Radosne Lata Magda Cieślikiewicz w Warszawie

Minerska 54, 04-506 Warszawa

tel. +48690815825 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-19:00
wt: 07:00-19:00
śr: 07:00-19:00
czw: 07:00-19:00
pt: 07:00-19:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Elfiki Białołęka w Warszawie

Ruskowy Bród 23, 03-289 Warszawa

tel. +4869780822 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Sezamkowo w Warszawie

Stanisława Miłkowskiego 2a, 04-683 Warszawa

tel. +4873730669 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Akwarelki - Niepubliczne dwujęzyczne przedszkole i żłobek w Warszawie

Quo Vadis 1A, 02-495 Warszawa

tel. +48604061292 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Lomelindi w Warszawie

Leszka Białego 7, 02-496 Warszawa

tel. +48502232427 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Montessori w Warszawie

Królowej Bony 2, 02-496 Warszawa

tel. +48505311173 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 27 w Warszawie

Mariana Keniga 9, 02-495 Warszawa

tel. +48723248064 

Niepubliczny Żłobek „Tusietuli" w Warszawie

Stanisława Wojciechowskiego 8, 02-495 Warszawa

tel. +48666647773 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 26 w Warszawie

Bernarda Wapowskiego 1, 02-495 Warszawa

tel. +48723248063 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Akademia Malucha Myszka Miki sp.z o.o. w Warszawie

Orłów Piastowskich 37, 02-496 Warszawa

tel. +4888375004 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Chata Eko-Skrzata w Warszawie

Obozowa 118, 01-434 Warszawa

tel. +48797316373 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Mariposa Targówek w Warszawie

Rolanda 7, 03-610 Warszawa

tel. +48886700757 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Elfiki w Warszawie

Codzienna 8A, 03-607 Warszawa

tel. +4872317022 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Cudowne Lata" w Warszawie

Myśliwska 11, 03-071 Warszawa

tel. +4851081844 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 51 "Zakątek" w Warszawie

Świętego Bonifacego 81, 02-909 Warszawa

tel. +48502267591 

Nasz Żłobek w Warszawie

Klinkierowa 4/U3, 02-237 Warszawa

tel. +48889847598 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 42 w Warszawie

Chodecka 3, 03-332 Warszawa

tel. +48723248074 

strona www

Żłobek Troskliwe Misie Ursynów w Warszawie

Zięby 8, 02-808 Warszawa

tel. +48502910921 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Balibu - Prywatne Przedszkole i Żłobek w Warszawie

Szamocka 10B, 01-748 Warszawa

strona www

Żłobek Happy Feet w Warszawie

Cybernetyki 7A, 02-677 Warszawa

tel. +48222302128 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

🐻 Przedszkole Prywatne - Zerówka - Żłobek - Kubuś w Warszawie

Jeździecka 21f/13, 05-077 Warszawa

tel. +48224010500 

strona www

Otwarte w środę od 06:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-19:00
wt: 06:00-19:00
śr: 06:00-19:00
czw: 06:00-19:00
pt: 06:00-19:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Superbohaterowie w Warszawie

Cieplarniana 25F/lok. 2, 05-077 Warszawa

tel. +48505698883 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek 134 Żółta Kaczuszka - Dzienny Opiekun w Warszawie

Diamentowa 13A, 05-077 Warszawa

tel. +48609026186 

strona www

Niepubliczny Żłobek Dolina Odkrywców w Warszawie

Borsucza 61/lokal U4, 02-213 Warszawa

tel. +48791377139 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Dolina Odkrywców w Warszawie

Żupnicza 25/LU-3, 03-821 Warszawa

tel. +48691889334 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Matematyczne i Żłobek ,,Dolina Odkrywców" w Warszawie

Bakalarska 15 A, 02-212 Warszawa

tel. +48791377139 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Akademia Małych Smoków w Warszawie

Władysława Bełzy 15, 02-495 Warszawa

tel. +4866777889 

strona www

Żłobek w Warszawie

Piastów Śląskich 29, 01-494 Warszawa

Przedszkole i żłobek Happy Feet w Warszawie

aleja Dzieci Polskich 49, 04-730 Warszawa

tel. +48222302129 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny żłobek -Wiśniowy Sad w Warszawie

Rakietników 1, 02-495 Warszawa

Niepubliczy Żłobek Małe Psotki w Warszawie

Solipska 4B, 02-482 Warszawa

tel. +48883402539 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-19:00
wt: 07:00-19:00
śr: 07:00-19:00
czw: 07:00-19:00
pt: 07:00-19:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 1 w Warszawie

Wiolinowa 9, 02-785 Warszawa

tel. +48723248022 

Skarbnica Talentów Przedszkole Żłobek w Warszawie

Pod Lipą 1, 02-798 Warszawa

tel. +48501809514 

Otwarte w środę od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-19:00
wt: 09:00-19:00
śr: 09:00-19:00
czw: 09:00-19:00
pt: 09:00-19:00
sob: 10:00-16:00
niedz: nieczynne

Dziecięcy Świat Przedszkole i Żłobek w Warszawie

Powstańców Śląskich 106D/lok. 203, 01-466 Warszawa

tel. +48514274256 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Konik na biegunach Żłobek i Punkt Przedszkolny w Warszawie

Grażyny Bacewiczówny 2, 02-786 Warszawa

tel. +48887895285 

strona www

Lalilu Żłobek Muzyczny w Warszawie

Prokuratorska 4, 02-074 Warszawa

tel. +48790704605 

strona www

Otwarte w środę od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt: 08:00-18:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-18:00
pt: 08:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 55 w Warszawie (dzielnica Rembertów)

Stanisława Fiszera 28, 04-402 Warszawa

Żłobek Bąbel Rembertów w Warszawie

Strycharska 22, 04-416 Warszawa

tel. +48506466479 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Miś Joga w Warszawie

Jagiellońska 2, 03-721 Warszawa

tel. +48790806704 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Nr 47 w Warszawie

Chodecka 2, 03-332 Warszawa

tel. +48797990858 

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

milove przedszkole & żłobek w Warszawie

Mochtyńska 69, 03-289 Warszawa

tel. +48502190259 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny Małe Skrzaty w Warszawie

Włodarzewska 80 C, 02-393 Warszawa

tel. +48662217155 

strona www

Żłobek publiczny nr 49 w Warszawie

6 Sierpnia 1, 02-843 Warszawa

tel. +48502267849 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 66 w Warszawie

Erazma Ciołka 26A, 01-443 Warszawa

tel. +4888523348 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Zielona Wieża - Przedszkole i Żłobek w Warszawie

Wergiliusza 5, 01-915 Warszawa

tel. +48506964531 

strona www

Niepubliczny Żłobek CityKids w Warszawie

Chełmżyńska 196/lok U2 i U3, 04-464 Warszawa

tel. +48601498306 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek "Pisklęta" Babka Tower w Warszawie

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

tel. +48606618107 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Dla Maluszka - Placówka nr 248 w Warszawie

Obwodowa 4, 03-530 Warszawa

tel. +48503547294 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr. 67 w Warszawie

Antoniego Pankracego Łaguny 1, 05-075 Warszawa

tel. +48723247676 

Pomelo Daycare - Żłobek Pomelo w Warszawie

Bajońska 4/lok. 1, 03-963 Warszawa

tel. +48608312109 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:00
czw: 07:30-17:00
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 43 w Warszawie

Wacława Tokarza 4, 03-379 Warszawa

tel. +48228118291 

Otwarte w środę od 06:00 godziny otwarcia

pon: 06:00-17:30
wt: 06:00-17:30
śr: 06:00-17:30
czw: 06:00-17:30
pt: 06:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Domowy Żłobek MIŁO w Warszawie

Żytnia 79/35, 01-149 Warszawa

tel. +48531777105 

strona www

Otwarte w środę od 08:30 godziny otwarcia

pon: 08:30-16:30
wt: 08:30-16:30
śr: 08:30-16:30
czw: 08:30-16:30
pt: 08:30-16:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Planeta Urwisów na Woli żłobek sensoryczny w Warszawie

Jana Kazimierza 57a, 01-267 Warszawa

tel. +48690460501 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: 07:00-18:00
niedz: 07:00-18:00

Niepubliczny Żłobek "Pisklęta" Zawiszy w Warszawie

Zawiszy 14, 01-167 Warszawa

tel. +48606618107 

strona www

Przedszkole i Żłobek "Niebieski Koralik" w Warszawie

Kurhan 10f, 02-203 Warszawa

tel. +48518357703 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i żłobek Niebieski Koralik w Warszawie

al. Jerozolimskie 168, 02-342 Warszawa

tel. +48518357703 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Baśniowy Potok Klub Malucha w Warszawie

Potocka 4/lok LU2, 01-652 Warszawa

tel. +48662942202 

strona www

Otwarte w środę od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt: 08:00-17:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-17:00
pt: 08:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr. 208 „Pod Chmurką” (Punkt Opieki Dziennej) w Warszawie

Kanarkowa 8, 02-818 Warszawa

tel. +48530119251 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Wonderland Kids Prywatny Żłobek Ursynów w Warszawie

Leonida Teligi 5, 02-776 Warszawa

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt: 07:30-17:00
śr: 07:30-17:00
czw: 07:30-17:00
pt: 07:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Tuptu Kabaty w Warszawie

Stefana Dembego 5/u3, 02-796 Warszawa

tel. +48501549653 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Ursynów Tęczowy Dworek w Warszawie

Zdzisława Mączeńskiego 6, 02-829 Warszawa

tel. +48601994998 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Akademia Talentów - Niepubliczne Przedszkole, Żłobek, Świetlica w Warszawie

Odrodzenia 12a, 04-626 Warszawa

tel. +48503608198 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Moje Cudowne Lata - przedszkole i żłobek w Warszawie

Gąsek 74A, 02-796 Warszawa

tel. +48600091234 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Przedszkole Zerówka Baza Montessori w Warszawie

Dębowa 12M, 03-054 Warszawa

tel. +48600423754 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Na Dobry Start w Warszawie

Błędowska 3, 03-612 Warszawa

tel. +48509320361 

strona www

Żłobek Dobry Start - Wilanów w Warszawie

Księdza Prymasa Augusta Hlonda 2B/45, 02-972 Warszawa

tel. +48666204446 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Nr 61 w Warszawie

Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1a, 00-001 Warszawa

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

BabyCare Prywatny żłobek w Warszawie

Akwarelowa 22, 04-542 Warszawa

tel. +48781147711 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Domowy żłobek U Myszki i Misia w Warszawie

Dziupli 14, 02-454 Warszawa

tel. +48608152215 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 65 w Warszawie

Spartańska 2, 02-637 Warszawa

tel. +48723242279 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

🚂 🇬🇧 Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek Pomarańczowa Ciuchcia Bemowo II w Warszawie

gen. Sylwestra Kaliskiego 23B, 01-476 Warszawa

tel. +4866041620 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

🚂 🇬🇧 Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek Pomarańczowa Ciuchcia Mokotów w Warszawie

Postępu 17 B, 02-676 Warszawa

tel. +48730000039 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 34 w Warszawie

Nowy Świat 47A, 00-042 Warszawa

tel. +48228274851 

strona www

Żłobek nr 25. Syrena w Warszawie

Drewniana 10/16, 00-345 Warszawa

tel. +48228263677 

Żłobek nr 32 w Warszawie

Tadeusza Sygietyńskiego 4, 04-022 Warszawa

tel. +48723248047 

strona www

Żłobek Warszawa Ursus Mali Naukowcy

Quo Vadis 1/U4, 02-495 Warszawa

tel. +4853355355 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 12 w Warszawie

Grochowska 232, 04-368 Warszawa

tel. +48228103542 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 33 w Warszawie

Władysława Umińskiego 9, 03-984 Warszawa

tel. +48226137467 

Żłobek nr 69 w Warszawie

Stanisława Kazury 9, 02-795 Warszawa

tel. +48 797 990 855 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Stokrotka w Warszawie

Meksykańska 6, 03-935 Warszawa

tel. +4857720185 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek Ursynów - Serduszko w Warszawie

Indiry Gandhi 35/lok. 4U, 02-776 Warszawa

tel. +4850812804 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek Ursynów - Serduszko 2 w Warszawie

Cynamonowa 2/lok. U3, 02-777 Warszawa

tel. +4850812804 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Pomelo Daycare - Żłobek Pomelo w Warszawie

Eustachego Tyszkiewicza 14/24, 01-182 Warszawa

tel. +48608312109 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 35 w Warszawie

Działdowska 8A, 01-184 Warszawa

tel. +48226312035 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Lula Wola w Warszawie

Syreny 20, 01-140 Warszawa

tel. +48666893814 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Domowy żłobek AKUKU w Warszawie

Zawiszy 12/129, 01-167 Warszawa

tel. +4850421474 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Smerfiki w Warszawie

Zawiszy 16/79, 01-167 Warszawa

tel. +48606485014 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Zielona Kraina" w Warszawie

Wiertnicza 129A, 02-952 Warszawa

tel. +48508398552 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Stefcio Lewcio w Warszawie

Podbipięty 62A, 02-732 Warszawa

tel. +48602514995 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Montessori Have Fun w Warszawie

Wirażowa 124A, 02-145 Warszawa

tel. +48534364845 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 41 w Warszawie

Potockich 107, 04-534 Warszawa

tel. +48797990841 

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Playhouse/Żoliborz w Warszawie

Ludwika Rydygiera 11/m.138, 01-793 Warszawa

tel. +48222996924 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek PLAYHOUSE / Białołęka w Warszawie

Myśliborska 70/lok. 26, 03-185 Warszawa

tel. +48579905364 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Radośni Odkrywcy Prywatne Przedszkole i Żłobek w Warszawie

Estrady 128A, 01-932 Warszawa

tel. +4879650051 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Ciuchcia Puch Puch - Targówek w Warszawie

Władysława Łokietka 7, 03-587 Warszawa

tel. +4866041650 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole językowe i żłobek Lalibam w Warszawie

Juliusza Kossaka 12, 01-576 Warszawa

tel. +48514827731 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 30 w Warszawie

Stanisława Augusta 79, 03-846 Warszawa

tel. +48723248043 

strona www

Żłobek Avocado Żoliborz w Warszawie

Józefa Sułkowskiego 22, 01-602 Warszawa

tel. +48608312109 

strona www

Otwarte w środę od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:30
wt: 08:00-17:30
śr: 08:00-17:30
czw: 08:00-17:30
pt: 08:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek House of Reggio grupa Norlandia w Warszawie

Giełdowa 4B/U1, 01-211 Warszawa

tel. +48502458426 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Nasz Domek Żłobek Przedszkole w Warszawie

Małej Żabki 15, 03-289 Warszawa

tel. +48510255986 

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Sportowo-Językowe Fair Play w Warszawie

Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

tel. +48507087828 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek "Maleństwo i Przyjaciele" Anin w Warszawie

Stradomska 6, 04-619 Warszawa

tel. +48222433694 

Żłobek Stefcio Lewcio w Warszawie

21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 11, 03-982 Warszawa

tel. +48602514995 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek TUBIŚ Warszawa Gocław, Praga Południe. Przedszkole Prywatne

Brygady Pościgowej 6A, 03-984 Warszawa

tel. +48604878939 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek ABRAKADABRA w Warszawie

Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa

tel. +48501610422 

strona www

Akademia Rozwoju Malucha Żłobek i Przedszkole w Warszawie

Jana Nowaka-Jeziorańskiego 46/17, 03-982 Warszawa

tel. +48607822808 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Radosna Planeta - Goclaw w Warszawie

Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 18A, 03-982 Warszawa

tel. +48519776734 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

MAMAGU Żłobek & Klub malucha w Warszawie

Biskupia 39, 04-216 Warszawa

tel. +4851631633 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Akademia Malucha Ursus w Warszawie

Generała Kazimierza Sosnkowskiego 17, 02-495 Warszawa

tel. +48570164038 

Otwarte w środę od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt: 08:00-18:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-18:00
pt: 08:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Pierwsze Kroczki w Warszawie

Magazynowa 9a/16, 02-652 Warszawa

tel. +48534850146 

strona www

Otwarte w środę od 07:15 godziny otwarcia

pon: 07:15-18:00
wt: 07:15-18:00
śr: 07:15-18:00
czw: 07:15-18:00
pt: 07:15-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek MiMisie w Warszawie

Bogumińska 5, 03-619 Warszawa

tel. +48721016151 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 44 w Warszawie

Wejherowska 1, 03-538 Warszawa

tel. +48226180935 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:00
wt: 06:30-17:00
śr: 06:30-17:00
czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek i Opieka dzienna. Centrum Rozwoju DaVinci w Warszawie

Fasolowa 13, 02-482 Warszawa

tel. +48669682438 

strona www

Otwarte w środę od 06:45 godziny otwarcia

pon: 06:45-18:00
wt: 06:45-18:00
śr: 06:45-18:00
czw: 06:45-18:00
pt: 06:45-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Małe Zuchy - Warszawa Tarchomin

Topolowa 8, 03-138 Warszawa

tel. +48579520789 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 2 w Warszawie

Mandarynki 14, 02-796 Warszawa

tel. +48723248021 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 147 Wesoły Pałacyk w Warszawie

Chorągwi Pancernej 67, 02-951 Warszawa

tel. +48691889334 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Planeta Marzeń - Białołęka w Warszawie

Kobiałka 14, 03-044 Warszawa

tel. +48780160358 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Bubalu - Żłobek Prywatny dla Rodziców Wymagających (wg Marii Montessori) w Warszawie

Kabacki Dukt 1/lok. U1-U2, 02-798 Warszawa

tel. +48500160401 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Groszek | Praga Południe w Warszawie

Ludwika Kickiego 4a/51-52, 04-369 Warszawa

tel. +48783676712 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Bobasowo - Gdecka 3B w Warszawie

Gdecka 3b, 04-137 Warszawa

tel. +48787787322 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Funny Fox w Warszawie

Przeworska 7/U7, 04-382 Warszawa

tel. +48604558329 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przystań dla malucha ,żłobek ,klub malucha w Warszawie

Synów Pułku 7, 01-354 Warszawa

tel. +48513904165 

strona www

Academy International Żoliborz Dwujęzyczny Żłobek i Przedszkole w Warszawie

Księdza Jerzego Popiełuszki 16, 01-590 Warszawa

tel. +48228339808 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek Gwiazdeczki w Warszawie

Jerzego 38, 04-424 Warszawa

tel. +48501760013 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

MyBaby Żłobek w Warszawie

Sarmacka 4/lok. U01, 02-972 Warszawa

tel. +48601793303 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Międzynarodowe Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Tequesta w Warszawie

Przejazd 2, 02-654 Warszawa

tel. +48535400033 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 60 w Warszawie

Ludwika Rydygiera 8a, 01-793 Warszawa

tel. +48789217294 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Anglojęzyczny Żłobek i Przedszkole językowe Warszawa Żoliborz Nursery and Kindergarten

Ludwika Rydygiera 13B, 01-793 Warszawa

tel. +48695777314 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek PimPam w Warszawie

Zygmunta Krasińskiego 59/lok 75, 01-755 Warszawa

tel. +48509745406 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Lala żłobek niepubliczny w Warszawie

Nad Potokiem 19, 03-284 Warszawa

tel. +48501080189 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 24 w Warszawie

Księdza Jerzego Popiełuszki 15, 01-595 Warszawa

tel. +48723248061 

Żłobek dotowany Artystyczno-Językowy KAJTUSIE w Warszawie

Światowida 51B, 03-144 Warszawa

tel. +48518305106 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i żłobek "Senso-Smyki" w Warszawie

Głębocka 82A, 03-287 Warszawa

tel. +48660548928 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-17:30
wt: 06:30-17:30
śr: 06:30-17:30
czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Niepubliczne Puchatek w Warszawie

Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 28 A, 01-471 Warszawa

tel. +48223048969 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Klub Dudusia w Warszawie

Sportowa 19A, 05-075 Warszawa

tel. +48602811802 

strona www

Otwarte w środę od 06:30 godziny otwarcia

pon: 06:30-18:00
wt: 06:30-18:00
śr: 06:30-18:00
czw: 06:30-18:00
pt: 06:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Jelonki w Warszawie

Okrętowa 86, 01-309 Warszawa

tel. +48503805385 

strona www

Klub Malucha Malutka Nutka - Żłobek w Warszawie

Sucharskiego 1, 01-390 Warszawa

tel. +48504953825 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

ŁaZuchy Niepubliczny Żłobek przy Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Wita Stwosza 32, 02-661 Warszawa

tel. +48508338172 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Dziecięcy Kącik w Warszawie

Potrzebna 19, 02-448 Warszawa

tel. +48501764897 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: 07:00-18:00
niedz: 07:00-18:00

Żłobek Stefcio Lewcio w Warszawie

Biały Kamień 7/U.02, 02-593 Warszawa

tel. +48731737582 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Słoneczna Kraina w Warszawie

Mińska 25A/U5, 03-808 Warszawa

tel. +48518261271 

strona www

Przedszkole i Żłobek Piaskowy Smok w Warszawie

Odkryta 31/LU 6, 03-140 Warszawa

tel. +4851814641 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

żłobek Akademia Maluszka "Żółwik" w Warszawie

Cypriana Godebskiego 2, 02-912 Warszawa

tel. +4860222929 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

żłobek Akademia Maluszka Żółwik w Warszawie

Włoska 10, 00-777 Warszawa

tel. +4860222929 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

żłobek Viva la vida w Warszawie

Grójecka 18/20/m.70, 02-301 Warszawa

tel. +48882636087 

strona www

Otwarte w środę od 08:30 godziny otwarcia

pon: 08:30-17:00
wt: 08:30-17:00
śr: 08:30-17:00
czw: 08:30-17:00
pt: 08:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Bajkowe Ludziki w Warszawie

Łagodna 4/3, 02-654 Warszawa

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

JUPI- żłobek o profilu żywieniowo-sportowym w Warszawie

Bobrowiecka 1B, 00-728 Warszawa

tel. +48607684406 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-17:30
czw: 07:30-17:30
pt: 07:30-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Sensuś w Warszawie

Kłobucka 6a, 02-699 Warszawa

tel. +48517525936 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek w Warszawie

Dzieci Warszawy 22a, 00-001 Warszawa

Żłobek Sosenka w Warszawie

Ostrobramska 126/lokal U12, 04-026 Warszawa

tel. +48535343838 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Daktyl w Warszawie

Kwatery Głównej 46C, 04-294 Warszawa

tel. +48795185707 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Akademia Dla Maluszka w Warszawie

Leśniewska 7, 03-582 Warszawa

tel. +48509449738 

strona www

Niepubliczny Żłobek Kotek Puszek w Warszawie

Światowida 57/16, 03-144 Warszawa

tel. +4850510644 

strona www

Żłobek nr 8 w Warszawie

Stanisława Skarżyńskiego 6, 02-377 Warszawa

tel. +48228223733 

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Sportowo-Językowe Fair Play w Warszawie

Grójecka 208, 02-390 Warszawa

tel. +48507087828 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:30
wt: 07:00-17:30
śr: 07:00-17:30
czw: 07:00-17:30
pt: 07:00-17:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Rozkminki w Warszawie

Radziwie 3, 01-164 Warszawa

tel. +48793532246 

strona www

Akademia Uśmiechu Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek w Warszawie

Stanisława Przybyszewskiego 69, 01-824 Warszawa

tel. +48228346512 

strona www

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-18:00
wt: 07:30-18:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole dwujęzyczne Tuptu Włochy w Warszawie

Pola Karolińskie 2b/lok 700, 02-414 Warszawa

tel. +48796404046 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny Motylkowa Kraina w Warszawie

Obrońców Tobruku 34/34, 01-494 Warszawa

tel. +48661437181 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Jak w Ulu w Warszawie

Henryka Dembińskiego 10, 01-644 Warszawa

tel. +48660012838 

strona www

Otwarte w środę od 07:15 godziny otwarcia

pon: 07:15-17:00
wt: 07:15-17:00
śr: 07:15-17:00
czw: 07:15-17:00
pt: 07:15-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Morelove Nursery w Warszawie

Ludwika Rydygiera 17/lok. U2, 01-793 Warszawa

tel. +48512328936 

strona www

Otwarte w środę od 06:40 godziny otwarcia

pon: 06:40-18:00
wt: 06:40-18:00
śr: 06:40-18:00
czw: 06:40-18:00
pt: 06:40-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Niepubliczny Mały Odkrywca w Warszawie

Dąbrowskiej 15, 01-903 Warszawa

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Nasza Planeta w Warszawie

Podchorążych 71, 00-721 Warszawa

tel. +48786100257 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny Przyjaciel - Falenica w Warszawie

Ciepielowska 7, 04-967 Warszawa

tel. +48604133813 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek TUPU TUP - Warszawa Międzylesie

Mrówcza 179, 04-762 Warszawa

tel. +48601669416 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-18:00
wt: 07:00-18:00
śr: 07:00-18:00
czw: 07:00-18:00
pt: 07:00-18:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek Sezamkowo w Warszawie

Sezam 5g, 04-538 Warszawa

tel. +48737309545 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Opieka dzienna nad dziećmi "Calineczka" - prywatny żłobek Warszawa Wawer, Anin

Daliowa 6, 04-710 Warszawa

tel. +48799277251 

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Żłobek nr 20 "Leśna Polana" w Warszawie

Wilcza 27A, 00-544 Warszawa

tel. +48226215805 

Przedszkole Wawer i żłobek "Krasnalkowo" w Warszawie

Wiązana 20J, 04-680 Warszawa

tel. +48797122601 

strona www

Puchatek. Żłobek NZOZ w Warszawie

Nowodworska 24, 03-133 Warszawa

tel. +48226149302 

strona www

Żłobek 220 Słoneczna Dolinka w Warszawie

Truskawiecka 10, 02-929 Warszawa

tel. +48668449053 

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt: 07:30-17:00
śr: 07:30-17:00
czw: 07:30-17:00
pt: 07:30-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Kraina Motyli w Warszawie

S.Okrzei 3/lokal 2, 03-715 Warszawa

tel. +48606140503 

strona www

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-17:00
wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-17:00
czw: 07:00-17:00
pt: 07:00-17:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne