Egzekucja komornicza Wrocław - wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC, PDF] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 5 listopada 2023 8 min. czytania

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jednym z zadań komorników jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego obejmującego odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy przygotować prawidłowo napisany i wypełniony wniosek o egzekucję. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Jak przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Rodzaje egzekucji komorniczej

Wyróżnia się 3 rodzaje egzekucji w postępowaniu komorniczym:

 • egzekucja świadczeń pieniężnych (zajęcie pensji dłużnika, emerytury czy renty),
 • egzekucja świadczeń niepieniężnych,
 • egzekucja z nieruchomości.

Ile środków pieniężnych może zająć komornik?

W sytuacji osób pracujących na umowę o pracę, komornik może potrącić do 50% pensji, jednak musi pozostawić na koncie dłużnika równowartość minimalnego wynagrodzenia. Osoby pracujące na umowę zlecenie mają mniej korzystną sytuację, ponieważ komornik może potrącić całą ich pensję. Z kolei jeśli dłużnik utrzymuje się z renty lub emerytury, to kwota wolna od potrąceń wynosi 75% minimalnej emerytury. W przypadku dłużników alimentacyjnych, komornik może zająć nawet 60% wynagrodzenia miesięcznego czy emerytury, ale powinien pozostawić dłużnikowi kwotę równą 40% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.
 

Co komornik może zająć/zabrać z domu, mieszkania?

Komornik we Wrocławiu może zabierać z mieszkania różne przedmioty, jednak nie mogą to być sprzęty i meble niezbędne dla dłużnika i jego domowników, np.:

 • lodówka,

 • pralka,

 • odkurzacz,

 • piekarnik lub kuchenka mikrofalowa,

 • płyta grzewcza,

 • łóżka,

 • stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników,

 • po jednym źródle oświetlenia na izbę,

 • pościel, bielizna i ubranie codzienne,

 • ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału,

 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,

 • przedmioty niezbędne do nauki,

 • papiery osobiste,

 • odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych

 • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wiele odebranych przedmiotów i nieruchomości trafia na licytacje komornicze we Wrocławiu

Co nie podlega egzekucji?

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne, dodatek osłonowy, 13-ta emerytura.

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Wszystko zależy od tego, kiedy wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. Zanim jednak to zrobi, musi zdobyć tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Dopiero po złożeniu wniosku komornik może rozpocząć jakiekolwiek działania. Komornik powinien podjąć działania najszybciej, jak jest to możliwe.

Jak długo komornik może prowadzić windykację?

Teoretycznie, egzekucja komornicza powinna trwać do zajęcia należności przez komornika sądowego. Niestety, czasami nie jest to możliwe, ponieważ zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągać długu. W takiej sytuacji przedstawia wierzycielowi pismo o bezskuteczności zajęcia. Wierzyciel ma tydzień na złożenie wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji, w którym muszą być zawarte inne jej sposoby - jeżeli tego nie zrobi, postępowanie zostanie umorzone! Postępowanie komornicze zostanie umorzone również w sytuacji, gdy dłużnik ogłosi upadłość konsumencką.

Umorzenie nie zamyka sprawy - wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Ma na to aż 6 lat, zanim sprawa ulegnie przedawnieniu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej
 
 

Osoba składająca wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej jest zobowiązana do złożenia go w formie tradycyjnej, tj. pisemnej, lub ustnie do protokołu u komornika sądowego. Bez złożenia stosownych dokumentów niemożliwe jest wszczęcie procedury odzyskiwania należności finansowych. 

W jaki sposób napisać wniosek o wszczęcie egzekucji? Kilka porad

Zasady obowiązujące przygotowywanie wniosku o egzekucję zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego i obejmują one: 

 • wskazanie komornika właściwego Sądu Rejonowego, do którego kierowany jest wniosek, 
 • dane osobowe i adresowe zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, 
 • zasadniczą część treści wniosku o egzekucję, 
 • wskazanie sposobu/sposobów egzekucji, 
 • koszty postępowania sądowego i klauzulowego,
 • podpisy komornika i osoby składającej wniosek, 
 • opisanie i dołączenie załączników. 

Przez treść zasadniczą wniosku o egzekucję rozumie się zarówno świadczenie pieniężne, jak i niepieniężne. W zależności od rodzaju świadczenia treść będzie obejmować odzyskanie wyznaczonej kwoty, ruchomości lub nieruchomości.

W przypadku wątpliwości podczas sporządzania wniosku, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

W sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

W jaki sposób złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wnioskodawca ma dwie drogi składania dokumentów do wyboru - tradycyjną lub elektroniczną (wymagany przy tzw. EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym wniosek składa się za pośrednictwem portalu e-sąd). Dokumentem koniecznym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, który jest znany jako nakaz do zapłaty lub wyrok. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie wyrokowi owej klauzuli, pod warunkiem że orzeczenie zyskało tytuł prawomocnego. Uprawomocnienie jest możliwe do uzyskania, gdy od doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty (który nie został zaskarżony) minęło 14 dni. 

Dopiero w momencie uzyskania klauzuli wykonalności wnioskodawca żądający pieniędzy może skorzystać z fachowej wiedzy komornika i uzyskać jego pomoc w postaci przysługujących mu środków prawnych. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Istnieją dwie sytuacje, w których wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty, tj. w przypadku postępowania zabezpieczającego i egzekucji świadczeń niepieniężnych. 

Postępowanie zabezpieczające wymaga od wnioskodawcy opłaty równowartej 5% roszczenia, zaś w kwestii egzekucji świadczeń niepieniężnych osoba składająca wniosek zobligowana jest do wniesienia opłaty uzależnionej od rodzaju i wartości świadczenia. 
Poza tymi sytuacjami opłaty za wniosek nie ponosi żadna ze stron, niemniej pełnomocnictwo komornika jest odpłatne - w zależności od wyboru kancelarii i jej lokalizacji ceny się od siebie różnią. Wnioskodawca ponosi koszty, w tym: opłaty egzekucyjne, zwrot kosztów, którymi obarczony został komornik oraz (w razie wypadku) koszty zastępstwa, są to jednak koszty, które nie wliczają się w wynagrodzenie specjalisty. Wśród kosztów komornika wyróżnia się koszty korespondencji, przejazdów oraz kosztów pozyskiwania dodatkowych informacji wykraczających poza treść zasadną wniosku

Złożenie wniosku egzekucyjnego przy ściąganiu alimentów nie podlega opłacie. Wszystkie koszty komornicze w całości pokrywa dłużnik - może jednak wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej we Wrocławiu.

Gdzie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? 

Wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami należy złożyć osobiście u komornika lub wysłać go listem poleconym. W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, można poprosić o to pełnomocnika - musi on jednak posiadać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniony odpis. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej we Wrocławiu?

Aby załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej we Wrocławiu, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Radosław Bagiński przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr I pod adresem ul. Świebodzka 6/10 we Wrocławiu, lub z 79 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Radosław Bagiński przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr I

adres: ul. Świebodzka 6/10, 50-046 Wrocław

tel. +48717998901 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:45 godziny otwarcia

pon-czw: 07:45-14:30
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aleksandra Julia Banat przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr II

adres: ul. Grabiszyńska 281 lok. 608, 53-234 Wrocław

tel. +48717371703 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wojciech Kamil Bielecki przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr III

adres: ul. Aleksandra Ostrowskiego 30 lok. 244-245, 53-238 Wrocław

tel. +48717501900 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dariusz Dominik Cupał przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr IV

adres: ul. Aleksandra Ostrowskiego 30 lok. 36-38, 53-238 Wrocław

tel. +48717834424 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Jankowski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr IX

adres: ul. Zaporoska 39 nr I/1, 53-519 Wrocław

tel. +48713385623 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Giżewski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr V

adres: ul. Legnicka 62c pok. 118, 54-204 Wrocław

tel. +48885581002 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Robert Paweł Hubacz przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr VII

adres: ul. Postępowa 6a, 54-618 Wrocław

tel. +48718890809 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bartosz Iwanowski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr VIII

adres: ul. Ostrowskiego 30 lok. 138, 53-238 Wrocław

tel. +48518268684 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamila Jaworek przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr X

adres: ul. Przedmiejska 6-10 p.II lok. 1, 54-201 Wrocław

tel. +48713497918 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Kinastowski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XI

adres: Pl. Legionów 17/4, 50-047 Wrocław

tel. +48713433355 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-15:30
śr: 08:00-17:00
czw-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Marek Kosztowniak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XIV

adres: ul. Aleksandra Ostrowskiego 7 lok. 017, 53-238 Wrocław

tel. +48713070555 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Witold Władysław Siciński przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XIX

adres: ul. Legnicka 62c pokój 117, 54-204 Wrocław

tel. +48511778747 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agata Krasiczyńska-Knuter przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XV

adres: ul. Inowrocławska 21/4, 53-653 Wrocław

tel. +48717989550 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:30
wt: 08:00-17:30
śr-czw: 08:00-15:30
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Beata Aneta Ptak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XVIII

adres: ul. Grabiszyńska 163 lok. 121, 53-439 Wrocław

tel. +48713073030 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Damian Słota przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XX

adres: ul. Piotra Czajkowskiego 75 lok. 4, 51-147 Wrocław

tel. +48713070104 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamila Staszczak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXI

adres: ul. Saperów 9/1, 53-151 Wrocław

tel. +48713385879 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-16:00
śr-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mateusz Wojciech Szczurek przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXII

adres: ul. Zakładowa 7 D/6, 50-231 Wrocław

tel. +48717271354 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-16:00
wt: 09:00-17:30
śr-pt: 09:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Karolina Katarzyna Ślęzak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXIII

adres: ul. Honoriusza Balzaka 42a, 52-437 Wrocław

tel. +48690581322 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Paweł Urbaniak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXIV

adres: ul. Mosiężna 10/2, 53-441 Wrocław

tel. +48713605941 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Elżbieta Helena Wysocka przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXIX

adres: ul. Aleksandra Ostrowskiego 7 lok. 511, 53-238 Wrocław

tel. +48713998822 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Kaczan przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXV

adres: ul. Grabiszyńska 163 lok. 111, 53-439 Wrocław

tel. +48531444922 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Wieczorek przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXVI

adres: ul. Plac Teatralny 1/3, 50-051 Wrocław

tel. +48717886438 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Artur Franciszek Wojnar przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXVII

adres: ul. Czajkowskiego 75/2, 51-147 Wrocław

tel. +48717831208 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-16:00
śr-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Katarzyna Maria Brak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXVIII

adres: ul. Kwidzyńska 71/212, 51-415 Wrocław

tel. +48717501660 

e-mail

Komornik Sądowy Piotr Radomski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXXII

adres: ul. Rumiankowa 41a/3, 54-512 Wrocław

tel. +48717113948 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:30 godziny otwarcia

pon-czw: 08:30-16:00
pt: 08:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Fiałko przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXXIII

adres: ul. Postępowa 6a, 54-611 Wrocław

tel. +48717072410 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Damian Krzysztof Adamczyk przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr I

adres: ul. Armii Krajowej 8c/5, 50-541 Wrocław

tel. +48718890098 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Joanna Maria Bułka przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr II

adres: ul. Borowska 272, 50-558 Wrocław

tel. +48796065860 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-14:30
wt: 08:00-17:00
śr-pt: 07:30-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sylwia Joanna Cupał przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr III

adres: Al. Armii Krajowej 4C/7, 50-541 Wrocław

tel. +48793881681 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-śr: 09:00-15:00
czw: 09:00-00:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Przemysław Kapera przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr IX

adres: ul. Piłsudskiego 52/3, 50-033 Wrocław

tel. +48717964990 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:30 godziny otwarcia

pon-pt: 08:30-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Krzysztof Górski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr VII

adres: ul. Aleksandra Hercena 3-5/309, 50-453 Wrocław

tel. +48717166558 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 09:00-17:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Patrycja Janus przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr VIII

adres: ul. Kukuczki 5 lok. 13, 50-570 Wrocław

tel. +4871738115 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Jerzy Kosztowniak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr X

adres: ul. Wandy Rutkiewicz 9, 50-571 Wrocław

tel. +48713074433 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Emilia Matlak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XII

adres: ul. Zielińskiego 39, 50-326 Wrocław

tel. +48518805666 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Łukasz Matusiak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XIII

adres: ul. Hubska 96/100 bud.A lok. 124 -125, 50-502 Wrocław

tel. +4871334541 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Gabriela Morawiec przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XIV

adres: ul. Gajowa 36/5, 50-519 Wrocław

tel. +48713397321 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Mirosław Nicewicz przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XV

adres: ul. Gajowa 36/5, 50-519 Wrocław

tel. +48717506052 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wojciech Rafał Opielewicz przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XVI

adres: ul. Lelewela 6a/3, 53-505 Wrocław

tel. +48713425915 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Monika Marta Piątkowska przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XVIII

adres: ul. Powstańców Śląskich 125/1, 53-332 Wrocław

tel. +48717151044 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Reps przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XX

adres: ul. Łódzka 31A/1, 50-521 Wrocław

tel. +48717207025 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-13:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adriana Rodakiewicz przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XXI

adres: ul. Powstańców Śląskich 134 pok. 6, 53-315 Wrocław

tel. +4871790301 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Borys Marek Szlichta przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XXII

adres: ul. Karkonoska 45/103, 53-015 Wrocław

tel. +4851171777 

e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-czw: 09:00-15:30
pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bożena Tarnowska przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XXIV

adres: ul. Pretficza 21 lok. B3, 53-328 Wrocław

tel. +48717336550 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Jolanta Głubisz przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XXIX

adres: ul. Krakowska 19-23, 50-424 Wrocław

tel. +48572303338 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jarosław Marek Zawadzki przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XXV w miejscowości Wroclaw

adres: ul. Sudecka 74, 53-129 Wroclaw

tel. +48717191202 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Zielinski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XXVI

adres: ul. Generała Karola Kniaziewicza 11/4, 50-454 Wrocław

tel. +48713072104 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bartosz Różycki przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XXXI

adres: ul.Buforowa 115/15, 52-131 Wrocław

tel. +48717259976 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Tadeusz Dudek przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wroclawiu nr I

adres: ul. Partyzantów 14/5, 51-672 Wrocław

tel. +48713198118 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-15:30
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Maciej Warachim przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wroclawiu nr XX

adres: ul. Św. Mikołaja nr 56-57 pokój 102, 50-127 Wrocław

tel. +48782378396 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Roman Kampa przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr II

adres: ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław

tel. +4875989 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Edyta Kargul przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr IV

adres: ul. Gwarna 11/6, 50-001 Wrocław

tel. +48717966800 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wojciech Mielnik przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr IX

adres: ul. Tęczowa 10/1, 53-602 Wrocław

tel. +48717127123 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-16:30
wt-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Magda Kłym-Kowalska przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr V

adres: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3A/5, 50-048 Wrocław

tel. +48519175727 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Marian Kosztowniak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr VI

adres: Pl. Orląt Lwowskich 20 E, 53-605 Wrocław

tel. +48713074433 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jakub Jerzy Krasowski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr VII

adres: ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław

tel. +48717360391 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kornelia Krystyna Piasek przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr X

adres: ul. Mikolaja Reja 94/4a, 50-343 Wrocław

tel. +48536464292 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Opielewicz przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XI

adres: ul. Joachima Lelewela 6a/3, 53-505 Wrocław

tel. +48789230355 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Katarzyna Anna Pachla przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XII

adres: ul. Św. Mikołaja 13/1c, 50-128 Wrocław

tel. +48713718837 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-16:30
wt-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jacek Pawiłowicz przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XIII

adres: Pl. Muzealny 12/4, 50-035 Wrocław

tel. +48713460693 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Piotrowski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XIV

adres: ul. Kazimierza Wielkiego 29a, 50-077 Wrocław

tel. +48713718874 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Biskup przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XIX

adres: Pl.Wolności 11/500, 50-071 Wrocław

tel. +48717205950 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paulina Podgórska-Pawełka przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XV

adres: ul. T. Kościuszki 5/2, 50-037 Wrocław

tel. +48666608437 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jagoda Aleksandra Winiarska-Krysztofiak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XVI

adres: ul. Widok 2/4 lok. 3, 50-052 Wrocław

tel. +48717405495 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-14:00
wt: 09:00-17:00
śr-czw: 09:00-14:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aleksander Ślęzak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XVIII

adres: ul. Gwarna 11/6, 50-001 Wrocław

tel. +48717501577 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bartosz Kacper Firlej przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XXI

adres: ul. Robotnicza 72 lok. 124, 53-608 Wrocław

tel. +48722377846 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-17:00
śr-czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bartosz Jakub Sierakowski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XXII

adres: ul. Świdnicka 39/4, 50-029 Wrocław

tel. +48577700064 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aleksander Maciej Wołchowicz przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XXIII

adres: ul. Różyckiego 1c/224, 51-608 Wrocław

tel. +48604554673 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Tomasz Kinastowski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XXIV

adres: pl. Legionów 17/6, 50-047 Wrocław

tel. +48713433355 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-15:30
śr: 08:00-17:00
czw-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 18,3 tys. dokumentów!
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [PDF]
Pobierz wniosek

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu