Egzekucja komornicza Gdańsk - wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC, PDF] 2024

Autor: Wiola Uljanowicz 8 min. czytania

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jednym z zadań komorników jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego obejmującego odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy przygotować prawidłowo napisany i wypełniony wniosek o egzekucję. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Jak przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Rodzaje egzekucji komorniczej

Wyróżnia się 3 rodzaje egzekucji w postępowaniu komorniczym:

 • egzekucja świadczeń pieniężnych (zajęcie pensji dłużnika, emerytury czy renty),
 • egzekucja świadczeń niepieniężnych,
 • egzekucja z nieruchomości.

Ile środków pieniężnych może zająć komornik?

W sytuacji osób pracujących na umowę o pracę, komornik może potrącić do 50% pensji, jednak musi pozostawić na koncie dłużnika równowartość minimalnego wynagrodzenia. Osoby pracujące na umowę zlecenie mają mniej korzystną sytuację, ponieważ komornik może potrącić całą ich pensję. Z kolei jeśli dłużnik utrzymuje się z renty lub emerytury, to kwota wolna od potrąceń wynosi 75% minimalnej emerytury. W przypadku dłużników alimentacyjnych, komornik może zająć nawet 60% wynagrodzenia miesięcznego czy emerytury, ale powinien pozostawić dłużnikowi kwotę równą 40% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.
 

Co komornik może zająć/zabrać z domu, mieszkania?

Komornik w Gdańsku może zabierać z mieszkania różne przedmioty, jednak nie mogą to być sprzęty i meble niezbędne dla dłużnika i jego domowników, np.:

 • lodówka,

 • pralka,

 • odkurzacz,

 • piekarnik lub kuchenka mikrofalowa,

 • płyta grzewcza,

 • łóżka,

 • stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników,

 • po jednym źródle oświetlenia na izbę,

 • pościel, bielizna i ubranie codzienne,

 • ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału,

 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,

 • przedmioty niezbędne do nauki,

 • papiery osobiste,

 • odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych

 • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wiele odebranych przedmiotów i nieruchomości trafia na licytacje komornicze w Gdańsku

Co nie podlega egzekucji?

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne, dodatek osłonowy, 13-ta emerytura.

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Wszystko zależy od tego, kiedy wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. Zanim jednak to zrobi, musi zdobyć tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Dopiero po złożeniu wniosku komornik może rozpocząć jakiekolwiek działania. Komornik powinien podjąć działania najszybciej, jak jest to możliwe.

Jak długo komornik może prowadzić windykację?

Teoretycznie, egzekucja komornicza powinna trwać do zajęcia należności przez komornika sądowego. Niestety, czasami nie jest to możliwe, ponieważ zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągać długu. W takiej sytuacji przedstawia wierzycielowi pismo o bezskuteczności zajęcia. Wierzyciel ma tydzień na złożenie wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji, w którym muszą być zawarte inne jej sposoby - jeżeli tego nie zrobi, postępowanie zostanie umorzone! Postępowanie komornicze zostanie umorzone również w sytuacji, gdy dłużnik ogłosi upadłość konsumencką.

Umorzenie nie zamyka sprawy - wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Ma na to aż 6 lat, zanim sprawa ulegnie przedawnieniu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej
 
 

Osoba składająca wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej jest zobowiązana do złożenia go w formie tradycyjnej, tj. pisemnej, lub ustnie do protokołu u komornika sądowego. Bez złożenia stosownych dokumentów niemożliwe jest wszczęcie procedury odzyskiwania należności finansowych. 

W jaki sposób napisać wniosek o wszczęcie egzekucji? Kilka porad

Zasady obowiązujące przygotowywanie wniosku o egzekucję zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego i obejmują one: 

 • wskazanie komornika właściwego Sądu Rejonowego, do którego kierowany jest wniosek, 
 • dane osobowe i adresowe zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, 
 • zasadniczą część treści wniosku o egzekucję, 
 • wskazanie sposobu/sposobów egzekucji, 
 • koszty postępowania sądowego i klauzulowego,
 • podpisy komornika i osoby składającej wniosek, 
 • opisanie i dołączenie załączników. 

Przez treść zasadniczą wniosku o egzekucję rozumie się zarówno świadczenie pieniężne, jak i niepieniężne. W zależności od rodzaju świadczenia treść będzie obejmować odzyskanie wyznaczonej kwoty, ruchomości lub nieruchomości.

W przypadku wątpliwości podczas sporządzania wniosku, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

W sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

W jaki sposób złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wnioskodawca ma dwie drogi składania dokumentów do wyboru - tradycyjną lub elektroniczną (wymagany przy tzw. EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym wniosek składa się za pośrednictwem portalu e-sąd). Dokumentem koniecznym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, który jest znany jako nakaz do zapłaty lub wyrok. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie wyrokowi owej klauzuli, pod warunkiem że orzeczenie zyskało tytuł prawomocnego. Uprawomocnienie jest możliwe do uzyskania, gdy od doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty (który nie został zaskarżony) minęło 14 dni. 

Dopiero w momencie uzyskania klauzuli wykonalności wnioskodawca żądający pieniędzy może skorzystać z fachowej wiedzy komornika i uzyskać jego pomoc w postaci przysługujących mu środków prawnych. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Istnieją dwie sytuacje, w których wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty, tj. w przypadku postępowania zabezpieczającego i egzekucji świadczeń niepieniężnych. 

Postępowanie zabezpieczające wymaga od wnioskodawcy opłaty równowartej 5% roszczenia, zaś w kwestii egzekucji świadczeń niepieniężnych osoba składająca wniosek zobligowana jest do wniesienia opłaty uzależnionej od rodzaju i wartości świadczenia. 
Poza tymi sytuacjami opłaty za wniosek nie ponosi żadna ze stron, niemniej pełnomocnictwo komornika jest odpłatne - w zależności od wyboru kancelarii i jej lokalizacji ceny się od siebie różnią. Wnioskodawca ponosi koszty, w tym: opłaty egzekucyjne, zwrot kosztów, którymi obarczony został komornik oraz (w razie wypadku) koszty zastępstwa, są to jednak koszty, które nie wliczają się w wynagrodzenie specjalisty. Wśród kosztów komornika wyróżnia się koszty korespondencji, przejazdów oraz kosztów pozyskiwania dodatkowych informacji wykraczających poza treść zasadną wniosku

Złożenie wniosku egzekucyjnego przy ściąganiu alimentów nie podlega opłacie. Wszystkie koszty komornicze w całości pokrywa dłużnik - może jednak wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej w Gdańsku.

Gdzie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? 

Wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami należy złożyć osobiście u komornika lub wysłać go listem poleconym. W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, można poprosić o to pełnomocnika - musi on jednak posiadać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniony odpis. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Gdańsku?

Aby załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Gdańsku, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Emil Krasowski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XXI pod adresem Świętokrzyska 51 lok. 3 w Gdańsku, lub z 35 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Emil Krasowski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XXI

adres: Świętokrzyska 51 lok. 3, 80-180 Gdańsk

tel. +48586907131 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-17:00
śr-czw: 09:00-15:00
pt: 09:00-12:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Brzóska przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr I

adres: ul. Milskiego 1/5, 80-809 Gdańsk

tel. +48583064619 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 09:00 godziny otwarcia

pon-czw: 09:00-15:00
pt: 09:00-12:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Hanna Grażyna Gadomska przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr II

adres: ul. Kartuska 137/3, 80-138 Gdańsk

tel. +48583223143 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dawid Grey przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr III

adres: ul. Nowe Ogrody 37A/2, 80-803 Gdańsk

tel. +48585009988 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Alicja Maria Julke-Kostrzewa przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr V

adres: ul. Kartuska 137/2, 80-138 Gdańsk

tel. +483221616 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Kędziora przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr VI

adres: ul. Strzelecka 7B 2.12, 80-803 Gdańsk

tel. +48733747098 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 08:30-16:30
wt-czw: 07:30-15:30
pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Korzeniecki przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr VII

adres: ul. Tuwima 30/2, 80-210 Gdańsk

tel. +48583443014 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Majdziński przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr X

adres: ul. Świętojańska 37/38 m 3, 80-840 Gdańsk

tel. +48583223148 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-czw: 08:00-15:30
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Paterka przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XI

adres: ul. Trakt Świętego Wojciecha 29 lok. 10, 80-044 Gdańsk

tel. +48583511526 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-15:00
śr: 08:00-17:00
czw-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Monika Peda przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XII

adres: ul. Podwale Staromiejskie 96/97/1, 80-844 Gdańsk

tel. +48586821427 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:30
wt: 08:00-18:00
śr-czw: 08:00-15:30
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Trocki przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XV

adres: ul. Na Stoku 46, 80-874 Gdańsk

tel. +48583041202 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Paweł Wojciechowski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XVI

adres: ul. Dyrekcyjna 6 lok. 304 AB, 80-852 Gdańsk

tel. +48583418121 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bartłomiej Wojtaszek przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XVII

adres: ul. Gdyńskich Kosynierów 10/2, 80-866 Gdańsk

tel. +48583524486 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 10:00-16:00
śr-czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Kamil Wojtczak przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XVIII

adres: ul. Wały Piastowskie 1 lok. 513, 80-855 Gdańsk

tel. +48585065444 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 09:00-17:00
śr-czw: 08:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jakub Tomasz Nowiński przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XX

adres: ul. Kartuska 278, 80-125 Gdańsk

tel. +48729884294 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 09:00 godziny otwarcia

pon-czw: 09:00-15:00
pt: 09:00-12:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Nowakowski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XXII

adres: ul. św.Barbary 12/36, 80-753 Gdańsk

tel. +48583259897 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Andrzej Grabarczyk przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XXIII

adres: ul. Garncarska 16/17/2, 80-894 Gdańsk

tel. +48517811324 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne
Instytucja online

Komornik Sądowy Wojciech Karol Raducha przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XXIV

adres: ul. Jana Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk

tel. +48586252424 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-13:00
wt: 07:30-16:00
śr: 08:00-18:00
czw: 07:30-16:00
pt: 08:00-13:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Bojeczko przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr I

adres: ul. Świętopełka 2, 80-361 Gdańsk

tel. +48583223144 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Andrzej Cichosz przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr II

adres: ul. Jaśkowa Dolina 6/1a, 80-252 Gdańsk

tel. +48587650825 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-16:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Jan Jaranowski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr IV

adres: Al. Grunwaldzka 71/73/10, 80-241 Gdańsk

tel. +48583408009 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Perzanowski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr IX

adres: ul. Korzeniowskiego 22b/2, 80-508 Gdańsk

tel. +48585201628 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-16:00
wt-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne
Instytucja online

Komornik Sądowy Piotr Marek Kusio przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr VI

adres: ul. Matejki 11, 80-232 Gdańsk

tel. +48585065771 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Michalak przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr VII

adres: ul. Tadeusza Kościuszki 43 lok. 1, 80-445 Gdańsk

tel. +48586913432 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt: 08:00-16:00
śr: 07:00-13:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-13:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Michalski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr VIII

adres: ul. Polanki 124D/3, 80-308 Gdańsk

tel. +48587614545 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Pluta przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr X

adres: ul. Stefana Batorego 16/1, 80-251 Gdańsk

tel. +48583417827 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Bartłomiej Porydzaj przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr XI

adres: ul. Grunwaldzka 102 pok. 47, 80-244 Gdańsk

tel. +48587418894 

e-mail

Otwarte w piątek od 08:30 godziny otwarcia

pon-pt: 08:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krystian Pstrong przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr XII

adres: ul. Staszica 6/1, 80-262 Gdańsk

tel. +48585065400 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:15 godziny otwarcia

pon: 07:15-16:15
wt-czw: 07:15-15:15
pt: 07:15-14:15
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Robert Dawid Roszczyniała przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr XIII

adres: ul. Dmowskiego 15/15, 80-434 Gdańsk

tel. +48583013500 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
Instytucja online

Komornik Sądowy Paweł Sarbiewski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr XIV

adres: Al. Grunwaldzka 76/78 lok. 215, 80-244 Gdańsk

tel. +48585000047 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
Instytucja online

Komornik Sądowy Michał Wojciech Opalski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr XiX

adres: ul. Piekarnicza 12, 80-126 Gdańsk

tel. +48516317087 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Alina Siemieniuk-Rassmus przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr XV

adres: ul. Jana Kilińskiego 7B, 80-452 Gdańsk

tel. +48510920585 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon: nieczynne
wt-czw: 10:00-14:00
pt: 07:30-12:00
sob-niedz: nieczynne
Instytucja online

Komornik Sądowy Tomasz Wojciechowski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr XVI

adres: Al. Grunwaldzka 76/78, 80-244 Gdańsk

tel. +48583418121 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Karol Wojtala przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr XVIII

adres: ul. Piekarnicza 6, 80-126 Gdańsk

tel. +48511044269 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Paweł Kurpiewski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr XX

adres: ul. Grunwaldzka 126a/1, 80-244 Gdańsk

tel. +48585522190 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,9 tys. dokumentów!

Jej doświadczenie jest nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne, zdobyte w trakcie wielu własnych załatwianych spraw. To właśnie dzięki tym doświadczeniom z pierwszej ręki zyskała wiedzę na temat wszelkich pułapek, procedur, i nieoczywistych kroków, które trzeba podjąć w trakcie takich procesów.

W swoich tekstach jest nie tylko rzetelna i precyzyjna, ale także empatyczna. Rozumie frustrację i niepewność, jakie mogą towarzyszyć ludziom w trakcie załatwiania takich spraw, dlatego stara się przekazywać informacje w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Jej artykuły są nie tylko instrukcjami krok po kroku, ale również pełne praktycznych porad, jak unikać potencjalnych problemów oraz jak osiągnąć najlepsze rezultaty.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji