Egzekucja komornicza Katowice - wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC, PDF] 2023

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jednym z zadań komorników jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego obejmującego odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy przygotować prawidłowo napisany i wypełniony wniosek o egzekucję. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Jak przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co komornik może zająć/zabrać z domu, mieszkania?

Komornik w Katowicach może zabierać z mieszkania różne przedmioty, jednak nie mogą to być sprzęty i meble niezbędne dla dłużnika i jego domowników, np.:

 • lodówka,

 • pralka,

 • odkurzacz,

 • piekarnik lub kuchenka mikrofalowa,

 • płyta grzewcza,

 • łóżka,

 • stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników,

 • po jednym źródle oświetlenia na izbę,

 • pościel, bielizna i ubranie codzienne,

 • ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału,

 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,

 • przedmioty niezbędne do nauki,

 • papiery osobiste,

 • odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych

 • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wiele odebranych przedmiotów i nieruchomości trafia na licytacje komornicze w Katowicach

Czy komornik może zająć dodatek osłonowy?

Nie. Dodatek osłonowy nie podlega egzekucji komorniczej ani sądowej. 

Co nie podlega egzekucji?

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne.

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Wszystko zależy od tego, kiedy wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. Zanim jednak to zrobi, musi zdobyć tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Dopiero po złożeniu wniosku komornik może rozpocząć jakiekolwiek działania. Komornik powinien podjąć działania najszybciej, jak jest to możliwe.

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?

Teoretycznie, egzekucja komornicza powinna trwać do zajęcia należności przez komornika sądowego. Niestety, czasami nie jest to możliwe, ponieważ zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągać długu. W takiej sytuacji przedstawia wierzycielowi pismo o bezskuteczności zajęcia. Wierzyciel ma tydzień na złożenie wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji, w którym muszą być zawarte inne jej sposoby - jeżeli tego nie zrobi, postępowanie zostanie umorzone!

Umorzenie nie zamyka sprawy - wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Ma na to aż 6 lat, zanim sprawa ulegnie przedawnieniu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej
 
 

Osoba składająca wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej jest zobowiązana do złożenia go w formie tradycyjnej, tj. pisemnej, lub ustnie do protokołu u komornika sądowego. Bez złożenia stosownych dokumentów niemożliwe jest wszczęcie procedury odzyskiwania należności finansowych. 

W jaki sposób napisać wniosek o wszczęcie egzekucji? Kilka porad

Zasady obowiązujące przygotowywanie wniosku o egzekucję zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego i obejmują one: 

 • wskazanie komornika właściwego Sądu Rejonowego, do którego kierowany jest wniosek, 
 • dane osobowe i adresowe zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, 
 • zasadniczą część treści wniosku o egzekucję, 
 • wskazanie sposobu/sposobów egzekucji, 
 • koszty postępowania sądowego i klauzulowego,
 • podpisy komornika i osoby składającej wniosek, 
 • opisanie i dołączenie załączników. 

Przez treść zasadniczą wniosku o egzekucję rozumie się zarówno świadczenie pieniężne, jak i niepieniężne. W zależności od rodzaju świadczenia treść będzie obejmować odzyskanie wyznaczonej kwoty, ruchomości lub nieruchomości.

W przypadku wątpliwości podczas sporządzania wniosku, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

W sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

W jaki sposób złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wnioskodawca ma dwie drogi składania dokumentów do wyboru - tradycyjną lub elektroniczną (wymagany przy tzw. EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym wniosek składa się za pośrednictwem portalu e-sąd). Dokumentem koniecznym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, który jest znany jako nakaz do zapłaty lub wyrok. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie wyrokowi owej klauzuli, pod warunkiem że orzeczenie zyskało tytuł prawomocnego. Uprawomocnienie jest możliwe do uzyskania, gdy od doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty (który nie został zaskarżony) minęło 14 dni. 

Dopiero w momencie uzyskania klauzuli wykonalności wnioskodawca żądający pieniędzy może skorzystać z fachowej wiedzy komornika i uzyskać jego pomoc w postaci przysługujących mu środków prawnych. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Istnieją dwie sytuacje, w których wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty, tj. w przypadku postępowania zabezpieczającego i egzekucji świadczeń niepieniężnych. 

Postępowanie zabezpieczające wymaga od wnioskodawcy opłaty równowartej 5% roszczenia, zaś w kwestii egzekucji świadczeń niepieniężnych osoba składająca wniosek zobligowana jest do wniesienia opłaty uzależnionej od rodzaju i wartości świadczenia. 
Poza tymi sytuacjami opłaty za wniosek nie ponosi żadna ze stron, niemniej pełnomocnictwo komornika jest odpłatne - w zależności od wyboru kancelarii i jej lokalizacji ceny się od siebie różnią. Wnioskodawca ponosi koszty, w tym: opłaty egzekucyjne, zwrot kosztów, którymi obarczony został komornik oraz (w razie wypadku) koszty zastępstwa, są to jednak koszty, które nie wliczają się w wynagrodzenie specjalisty. Wśród kosztów komornika wyróżnia się koszty korespondencji, przejazdów oraz kosztów pozyskiwania dodatkowych informacji wykraczających poza treść zasadną wniosku

Złożenie wniosku egzekucyjnego przy ściąganiu alimentów nie podlega opłacie. Wszystkie koszty komornicze w całości pokrywa dłużnik - może jednak wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej w Katowicach.

Gdzie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? 

Wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami należy złożyć osobiście u komornika lub wysłać go listem poleconym. W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, można poprosić o to pełnomocnika - musi on jednak posiadać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniony odpis. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Katowicach?

Aby załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Katowicach, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Bernadeta Maria Brzóska przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr I przy ul. ul. Franciszkańska 32, lub z 34 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Bernadeta Maria Brzóska przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr I

ul. Franciszkańska 32, 40-728 Katowice

tel. +48327821030 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariola Ceralewska przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr II

ul. Sobieskiego 5/4, 40-082 Katowice

tel. +48323530936 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-sob: 09:00-17:00
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Radosław Duffek przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr IV

ul. Kościuszki 7/7, 40-049 Katowice

tel. +48322536023 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-czw: 09:00-15:00
pt: 09:00-13:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wioletta Anna Kryzińska przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr IX

ul. Wiertnicza 24A/7, 40-304 Katowice

tel. +48533575364 

strona www e-mail

Otwarte do 14:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Leszek Ferczykowski przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr V

ul. Mariacka 37/7, 40-014 Katowice

tel. +48322068882 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wojciech Grabarz przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr VI

ul. Przemysłowa 10, 40-020 Katowice

tel. +48327859010 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Jerzy Konrad przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr VII

ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice

tel. +48327186864 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Iwona Kotowicz przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr VIII

pl. Miarki 6/5, 40-032 Katowice

tel. +48327220707 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mateusz Rafał Wróbel przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr X

ul. Wojewódzka 48/8, 40-026 Katowice

tel. +48322091077 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tadeusz Marek Lis przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr XI

ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice

tel. +48573097262 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-15:00
śr: 09:00-15:30
czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agata Ewa Marchaj przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr XII

ul. Francuska 8 lok. 6, 40-005 Katowice

tel. +48323072713 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-15:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Piotr Snopek przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr XIV

ul. Warszawska 10/42, 40-006 Katowice

tel. +48322068446 

strona www e-mail

Otwarte do 16:30 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:30
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Marek Kranz przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr XIX

ul. Warszawska 31/66, 40-010 Katowice

tel. +4878905553 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Zyga przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr XV

ul. Jagiellońska 16/6, 40-035 Katowice

tel. +48698281639 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-śr: 08:00-15:30
czw: 08:00-18:00
pt: 08:00-15:30
sob: nieczynne
niedz: otwarte całą dobę

Komornik Sądowy Marta Maria Lech przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr XVI

ul. Jesionowa 9a/214, 40-159 Katowice

tel. +48323518738 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-15:00
śr: 09:00-15:30
czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Rafał Tomasz Grobelak przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr XVII

Al. Roździeńskiego 188 lok. 315, 40-203 Katowice

tel. +48327810200 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Henryk Ferona przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr XVIII

ul. Sienkiewicza 19 lok. 5 A, 40-031 Katowice

tel. +48326065461 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Katarzyna Piotrowska przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr XX

ul. Dąbrowskiego 8, 40-032 Katowice

tel. +48798079015 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-15:00
śr: 09:00-16:00
czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dorota Anna Tymińska przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr I

ul. Gliwicka 15, 40-079 Katowice

tel. +48322011453 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-15:00
śr: 08:00-16:00
czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sebastian Bednarz przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr II

ul. Poniatowskiego 13/4, 40-055 Katowice

tel. +48322296257 

strona www e-mail

Otwarte we wtorek od 07:00 godziny otwarcia

pon: nieczynne
wt-śr: 07:00-15:00
czw: nieczynne
pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Henryk Borgulat przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr III

ul. Panewnicka 124B/2, 40-761 Katowice

tel. +48327083066 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 08:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mateusz Cepiga przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr IV

ul. Słowackiego 41-43/18, 40-093 Katowice

tel. +48322015025 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sławomir Michalik przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr IX

ul. Mariacka 37/5A, 40-014 Katowice

tel. +48322000146 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Radosław Hora przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr V

ul. Józefa Rymera 3/2, 40-048 Katowice

tel. +48327333051 

strona www e-mail

Otwarte we wtorek od 08:30 godziny otwarcia

pon: nieczynne
wt-czw: 08:30-15:30
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Robert Makowski przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr VIII

ul. Stanisława Kossutha 9, 40-844 Katowice

tel. +48327822626 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Karolina Krystyna Telus przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr XI

ul. Stara Kłodnicka 29, 40-701 Katowice

tel. +48323531087 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 08:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Witulski przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr XIII

Al. Wojciecha Korfantego 58/2, 40-161 Katowice

tel. +48327826109 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Joanna Katarzyna Makowska przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr XIV

ul. Stanislawa Kossutha 9/108, 40-844 Katowice

tel. +48327816532 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Czernecki przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr XV

ul. Słoneczna 4, 40-135 Katowice

tel. +48324009279 

strona www e-mail

Otwarte do 14:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-14:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,2 tys. dokumentów!
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [PDF]
Pobierz wniosek