Egzekucja komornicza Rzeszów - wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC, PDF] 2023

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jednym z zadań komorników jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego obejmującego odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy przygotować prawidłowo napisany i wypełniony wniosek o egzekucję. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Jak przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co komornik może zająć/zabrać z domu, mieszkania?

Komornik w Rzeszowie może zabierać z mieszkania różne przedmioty, jednak nie mogą to być sprzęty i meble niezbędne dla dłużnika i jego domowników, np.:

 • lodówka,

 • pralka,

 • odkurzacz,

 • piekarnik lub kuchenka mikrofalowa,

 • płyta grzewcza,

 • łóżka,

 • stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników,

 • po jednym źródle oświetlenia na izbę,

 • pościel, bielizna i ubranie codzienne,

 • ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału,

 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,

 • przedmioty niezbędne do nauki,

 • papiery osobiste,

 • odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych

 • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wiele odebranych przedmiotów i nieruchomości trafia na licytacje komornicze w Rzeszowie

Czy komornik może zająć dodatek osłonowy?

Nie. Dodatek osłonowy nie podlega egzekucji komorniczej ani sądowej. 

Co nie podlega egzekucji?

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne.

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Wszystko zależy od tego, kiedy wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. Zanim jednak to zrobi, musi zdobyć tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Dopiero po złożeniu wniosku komornik może rozpocząć jakiekolwiek działania. Komornik powinien podjąć działania najszybciej, jak jest to możliwe.

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?

Teoretycznie, egzekucja komornicza powinna trwać do zajęcia należności przez komornika sądowego. Niestety, czasami nie jest to możliwe, ponieważ zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągać długu. W takiej sytuacji przedstawia wierzycielowi pismo o bezskuteczności zajęcia. Wierzyciel ma tydzień na złożenie wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji, w którym muszą być zawarte inne jej sposoby - jeżeli tego nie zrobi, postępowanie zostanie umorzone!

Umorzenie nie zamyka sprawy - wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Ma na to aż 6 lat, zanim sprawa ulegnie przedawnieniu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej
 
 

Osoba składająca wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej jest zobowiązana do złożenia go w formie tradycyjnej, tj. pisemnej, lub ustnie do protokołu u komornika sądowego. Bez złożenia stosownych dokumentów niemożliwe jest wszczęcie procedury odzyskiwania należności finansowych. 

W jaki sposób napisać wniosek o wszczęcie egzekucji? Kilka porad

Zasady obowiązujące przygotowywanie wniosku o egzekucję zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego i obejmują one: 

 • wskazanie komornika właściwego Sądu Rejonowego, do którego kierowany jest wniosek, 
 • dane osobowe i adresowe zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, 
 • zasadniczą część treści wniosku o egzekucję, 
 • wskazanie sposobu/sposobów egzekucji, 
 • koszty postępowania sądowego i klauzulowego,
 • podpisy komornika i osoby składającej wniosek, 
 • opisanie i dołączenie załączników. 

Przez treść zasadniczą wniosku o egzekucję rozumie się zarówno świadczenie pieniężne, jak i niepieniężne. W zależności od rodzaju świadczenia treść będzie obejmować odzyskanie wyznaczonej kwoty, ruchomości lub nieruchomości.

W przypadku wątpliwości podczas sporządzania wniosku, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

W sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

W jaki sposób złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wnioskodawca ma dwie drogi składania dokumentów do wyboru - tradycyjną lub elektroniczną (wymagany przy tzw. EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym wniosek składa się za pośrednictwem portalu e-sąd). Dokumentem koniecznym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, który jest znany jako nakaz do zapłaty lub wyrok. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie wyrokowi owej klauzuli, pod warunkiem że orzeczenie zyskało tytuł prawomocnego. Uprawomocnienie jest możliwe do uzyskania, gdy od doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty (który nie został zaskarżony) minęło 14 dni. 

Dopiero w momencie uzyskania klauzuli wykonalności wnioskodawca żądający pieniędzy może skorzystać z fachowej wiedzy komornika i uzyskać jego pomoc w postaci przysługujących mu środków prawnych. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Istnieją dwie sytuacje, w których wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty, tj. w przypadku postępowania zabezpieczającego i egzekucji świadczeń niepieniężnych. 

Postępowanie zabezpieczające wymaga od wnioskodawcy opłaty równowartej 5% roszczenia, zaś w kwestii egzekucji świadczeń niepieniężnych osoba składająca wniosek zobligowana jest do wniesienia opłaty uzależnionej od rodzaju i wartości świadczenia. 
Poza tymi sytuacjami opłaty za wniosek nie ponosi żadna ze stron, niemniej pełnomocnictwo komornika jest odpłatne - w zależności od wyboru kancelarii i jej lokalizacji ceny się od siebie różnią. Wnioskodawca ponosi koszty, w tym: opłaty egzekucyjne, zwrot kosztów, którymi obarczony został komornik oraz (w razie wypadku) koszty zastępstwa, są to jednak koszty, które nie wliczają się w wynagrodzenie specjalisty. Wśród kosztów komornika wyróżnia się koszty korespondencji, przejazdów oraz kosztów pozyskiwania dodatkowych informacji wykraczających poza treść zasadną wniosku

Złożenie wniosku egzekucyjnego przy ściąganiu alimentów nie podlega opłacie. Wszystkie koszty komornicze w całości pokrywa dłużnik - może jednak wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej w Rzeszowie.

Gdzie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? 

Wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami należy złożyć osobiście u komornika lub wysłać go listem poleconym. W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, można poprosić o to pełnomocnika - musi on jednak posiadać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniony odpis. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Rzeszowie?

Aby załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Rzeszowie, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Damian Michał Chomiczewski przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr I przy ul. ul. Jana Kochanowskiego 15, lub z 25 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Damian Michał Chomiczewski przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr I

ul. Jana Kochanowskiego 15, 35-201 Rzeszów

tel. +48178532203 

strona www e-mail

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sławomir Daniel Czarnek przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr II

ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów

tel. +48178787040 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Adam Dubis przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr III

ul. Monte Cassino 14/59 "B", 35-305 Rzeszów

tel. +4817770725 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jan Włodzimierz Forystek przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr IV

ul. Słowackiego 24/35, 35-060 Rzeszów

tel. +48178508415 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jakub Sebastian Kwater przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr IX

ul. Chodkiewicza 6/3, 35-045 Rzeszów

tel. +48178525140 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Zbigniew Gołębiowski przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr V

ul. Hetmańska 7/6, 35-045 Rzeszów

tel. +48178593104 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Karol Grzegorz Kieras przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr VI

ul. Lewakowskiego 1/2, 35-119 Rzeszów

tel. +48178641360 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Andrzej Paweł Kopacz przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr VII

Aleja Tadeusza Rejtana 53 A/301, 35-326 Rzeszów

tel. +48172306420 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Damian Janusz Król przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr VIII

ul. Fredry 8/13, 35-005 Rzeszów

tel. +48579512744 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jakub Kurowiecki przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr X

ul. Monte Cassino 14/59a, 35-305 Rzeszów

tel. +487840363 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-czw: 08:30-15:30
pt: 08:30-12:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jurek Łach przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XI

ul. Słowackiego 24/65, 35-060 Rzeszów

tel. +48177837884 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Magiełda przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XII

ul. Targowa 9, 35-064 Rzeszów

tel. +48177707100 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Janusz Marian Marcinek przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XIII

ul. Fabryczna 4, 35-312 Rzeszów

tel. +48579526029 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jarosław Piętal przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XIV

ul. Leszczyńskiego 3, 35-061 Rzeszów

tel. +48177869009 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mirosław Wolanin przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XIX

ul. Bernardyńska 5, 35-069 Rzeszów

tel. +48177157772 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agata Płonka przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XV

ul. Rejtana 8/10, 35-959 Rzeszów

tel. +48177707241 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Stanisław Józef Różański przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XVI

al. Gen. L. Okulickiego 3, 35-222 Rzeszów

tel. +48603315025 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Krzysztof Stec przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XVII

ul. Langiewicza 18/2.19, 35-021 Rzeszów

tel. +48881200883 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Urban przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XVIII

ul. Podwisłocze 27 lok. 7, 35-309 Rzeszów

tel. +48172502560 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Adam Bielówka przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XXI

ul. Podwisłocze 46 lok. 108A, 35-315 Rzeszów

tel. +48720704449 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Piotr Tutka przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XXII

ul. Boya-Żeleńskiego 16, 35-105 Rzeszów

tel. +48178504705 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-czw: 07:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Czernik przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XXIV

ul. Nowosądecka 14/13, 35-505 Rzeszów

tel. +48786972514 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Przemysław Hodor przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XXV

ul. Fabryczna 4/2, 35-312 Rzeszów

tel. +48537391366 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jarosław Grzegorz Zmysło przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XXVI

ul. Stanisława Jabłońskiego 5/8, 35-068 Rzeszów

tel. +48505694555 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Filip Szczepan Pitera przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XXVII

ul. Geodetów 1/9, 35-328 Rzeszów

tel. +48739974226 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 10:00-18:00
czw-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,9 tys. dokumentów!
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [PDF]
Pobierz wniosek