Egzekucja komornicza Radom - wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC, PDF] 2023

Weryfikacja: 3 listopada 2022

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jednym z zadań komorników jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego obejmującego odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy przygotować prawidłowo napisany i wypełniony wniosek o egzekucję. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Jak przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co komornik może zająć/zabrać z domu, mieszkania?

Komornik w Radomiu może zabierać z mieszkania różne przedmioty, jednak nie mogą to być sprzęty i meble niezbędne dla dłużnika i jego domowników, np.:

 • lodówka,

 • pralka,

 • odkurzacz,

 • piekarnik lub kuchenka mikrofalowa,

 • płyta grzewcza,

 • łóżka,

 • stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników,

 • po jednym źródle oświetlenia na izbę,

 • pościel, bielizna i ubranie codzienne,

 • ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału,

 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,

 • przedmioty niezbędne do nauki,

 • papiery osobiste,

 • odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych

 • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wiele odebranych przedmiotów i nieruchomości trafia na licytacje komornicze w Radomiu

Czy komornik może zająć dodatek osłonowy?

Nie. Dodatek osłonowy nie podlega egzekucji komorniczej ani sądowej. 

Co nie podlega egzekucji?

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne.

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Wszystko zależy od tego, kiedy wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. Zanim jednak to zrobi, musi zdobyć tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Dopiero po złożeniu wniosku komornik może rozpocząć jakiekolwiek działania. Komornik powinien podjąć działania najszybciej, jak jest to możliwe.

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?

Teoretycznie, egzekucja komornicza powinna trwać do zajęcia należności przez komornika sądowego. Niestety, czasami nie jest to możliwe, ponieważ zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągać długu. W takiej sytuacji przedstawia wierzycielowi pismo o bezskuteczności zajęcia. Wierzyciel ma tydzień na złożenie wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji, w którym muszą być zawarte inne jej sposoby - jeżeli tego nie zrobi, postępowanie zostanie umorzone!

Umorzenie nie zamyka sprawy - wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Ma na to aż 6 lat, zanim sprawa ulegnie przedawnieniu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej
 
 

Osoba składająca wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej jest zobowiązana do złożenia go w formie tradycyjnej, tj. pisemnej, lub ustnie do protokołu u komornika sądowego. Bez złożenia stosownych dokumentów niemożliwe jest wszczęcie procedury odzyskiwania należności finansowych. 

W jaki sposób napisać wniosek o wszczęcie egzekucji? Kilka porad

Zasady obowiązujące przygotowywanie wniosku o egzekucję zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego i obejmują one: 

 • wskazanie komornika właściwego Sądu Rejonowego, do którego kierowany jest wniosek, 
 • dane osobowe i adresowe zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, 
 • zasadniczą część treści wniosku o egzekucję, 
 • wskazanie sposobu/sposobów egzekucji, 
 • koszty postępowania sądowego i klauzulowego,
 • podpisy komornika i osoby składającej wniosek, 
 • opisanie i dołączenie załączników. 

Przez treść zasadniczą wniosku o egzekucję rozumie się zarówno świadczenie pieniężne, jak i niepieniężne. W zależności od rodzaju świadczenia treść będzie obejmować odzyskanie wyznaczonej kwoty, ruchomości lub nieruchomości. '

W sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

W jaki sposób złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wnioskodawca ma dwie drogi składania dokumentów do wyboru - tradycyjną lub elektroniczną (wymagany przy tzw. EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym wniosek składa się za pośrednictwem portalu e-sąd). Dokumentem koniecznym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, który jest znany jako nakaz do zapłaty lub wyrok. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie wyrokowi owej klauzuli, pod warunkiem że orzeczenie zyskało tytuł prawomocnego. Uprawomocnienie jest możliwe do uzyskania, gdy od doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty (który nie został zaskarżony) minęło 14 dni. 

Dopiero w momencie uzyskania klauzuli wykonalności wnioskodawca żądający pieniędzy może skorzystać z fachowej wiedzy komornika i uzyskać jego pomoc w postaci przysługujących mu środków prawnych. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Istnieją dwie sytuacje, w których wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty, tj. w przypadku postępowania zabezpieczającego i egzekucji świadczeń niepieniężnych. 

Postępowanie zabezpieczające wymaga od wnioskodawcy opłaty równowartej 5% roszczenia, zaś w kwestii egzekucji świadczeń niepieniężnych osoba składająca wniosek zobligowana jest do wniesienia opłaty uzależnionej od rodzaju i wartości świadczenia. 
Poza tymi sytuacjami opłaty za wniosek nie ponosi żadna ze stron, niemniej pełnomocnictwo komornika jest odpłatne - w zależności od wyboru kancelarii i jej lokalizacji ceny się od siebie różnią. Wnioskodawca ponosi koszty, w tym: opłaty egzekucyjne, zwrot kosztów, którymi obarczony został komornik oraz (w razie wypadku) koszty zastępstwa, są to jednak koszty, które nie wliczają się w wynagrodzenie specjalisty. Wśród kosztów komornika wyróżnia się koszty korespondencji, przejazdów oraz kosztów pozyskiwania dodatkowych informacji wykraczających poza treść zasadną wniosku

Złożenie wniosku egzekucyjnego przy ściąganiu alimentów nie podlega opłacie. Wszystkie koszty komornicze w całości pokrywa dłużnik - może jednak wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej w Radomiu.

Gdzie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? 

Wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami należy złożyć osobiście u komornika lub wysłać go listem poleconym. W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, można poprosić o to pełnomocnika - musi on jednak posiadać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniony odpis. 

Podstawa prawna

Gdzie załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Radomiu?

Aby załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Radomiu, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Jarosław Adamowicz przy Sądzie Rejonowym w Radomiu nr I przy ul. Żeromskiego 65, lub z 16 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Jarosław Adamowicz przy Sądzie Rejonowym w Radomiu nr I

Adres: ul. Żeromskiego 65, 26-600 Radom

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48483601472 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Adrian Zygmunt Gmyrek przy Sądzie Rejonowym w Radomiu nr II

Adres: ul. Młynarska 10/U2, 26-600 Radom

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon: 08:00-15:30
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48510281373 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Roman Gostyński przy Sądzie Rejonowym w Radomiu nr III

Adres: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18 lok.305, 26-600 Radom

Telefon: +48483600671 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Jarosław Konrad Kiełbasiński przy Sądzie Rejonowym w Radomiu nr IV

Adres: ul. Koszarowa 1 lok. 3, 26-600 Radom

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48483625168 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Michał Adam Berliński przy Sądzie Rejonowym w Radomiu nr IX

Adres: ul. Stefana Żeromskiego 65/II, 26-600 Radom

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 07:30 więcej dni

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48483601363 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Rafał Kamil Komar przy Sądzie Rejonowym w Radomiu nr V

Adres: ul. Żeromskiego 65, 26-600 Radom

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48502016099 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Marcin Madej przy Sądzie Rejonowym w Radomiu nr VI

Adres: ul. Stefana Żeromskiego 57 lok. 11, 26-600 Radom

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48483869131 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Zbigniew Aleksander Panek przy Sądzie Rejonowym w Radomiu nr VII

Adres: ul. Żeromskiego 65 lok. 104, 26-600 Radom

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48503128148 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Marcin Łukasz Witkowski przy Sądzie Rejonowym w Radomiu nr VIII

Adres: ul. Żeromskiego 65 lok. 102, 26-600 Radom

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48483636714 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Karol Nitek przy Sądzie Rejonowym w Radomiu nr X

Adres: ul. Żeromskiego 93 lok. 2, 26-600 Radom

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48600961313 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Mirosław Siebyła przy Sądzie Rejonowym w Radomiu nr XI

Adres: ul. Wolność 8 lok. 8, 26-600 Radom

Telefon: +48483601252 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Katarzyna Magdalena Siekańska - Ptaszyńska przy Sądzie Rejonowym w Radomiu nr XII

Adres: ul. Żeromskiego 65 lok. 108, 26-600 Radom

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 07:30 więcej dni

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48483344501 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Adrian Wołos przy Sądzie Rejonowym w Radomiu nr XIII

Adres: ul. Romualda Traugutta 61 lok. 5, 26-600 Radom

Godziny:  Otwarte do 23:59 więcej dni

pon-czw: otwarte całą dobę
pt: nieczynne
sob-niedz: otwarte całą dobę

Telefon: +48483341836 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Marek Władysław Wtorkiewicz przy Sądzie Rejonowym w Radomiu nr XIV

Adres: ul. Staromiejska 7, 26-600 Radom

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon-śr: 08:00-14:00
czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Telefon: +48483634420 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Przemysław Adam Różański przy Sądzie Rejonowym w Radomiu nr XV

Adres: ul. Juliusza Słowackiego 85 lok. 2, 26-604 Radom

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 09:00-16:00
czw-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48483413921 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Radosław Klimaszewski przy Sądzie Rejonowym w Radomiu nr XVI

Adres: ul. Juliusza Słowackiego 85/2 pok.2, 26-604 Radom

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 08:00 więcej dni

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 09:00-16:00
czw-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +4879040548 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Robert Andrzej Gaca przy Sądzie Rejonowym w Radomiu nr XVII

Adres: ul. Partyzantów 5/7/9 lokal 3C, 26-600 Radom

Telefon: +48483067600 

Internet:  strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 42,9 tys. dokumentów!
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [PDF]
Pobierz wniosek