Egzekucja komornicza Kraków - wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC, PDF] 2023

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jednym z zadań komorników jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego obejmującego odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy przygotować prawidłowo napisany i wypełniony wniosek o egzekucję. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Jak przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co komornik może zająć/zabrać z domu, mieszkania?

Komornik w Krakowie może zabierać z mieszkania różne przedmioty, jednak nie mogą to być sprzęty i meble niezbędne dla dłużnika i jego domowników, np.:

 • lodówka,

 • pralka,

 • odkurzacz,

 • piekarnik lub kuchenka mikrofalowa,

 • płyta grzewcza,

 • łóżka,

 • stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników,

 • po jednym źródle oświetlenia na izbę,

 • pościel, bielizna i ubranie codzienne,

 • ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału,

 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,

 • przedmioty niezbędne do nauki,

 • papiery osobiste,

 • odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych

 • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wiele odebranych przedmiotów i nieruchomości trafia na licytacje komornicze w Krakowie

Czy komornik może zająć dodatek osłonowy?

Nie. Dodatek osłonowy nie podlega egzekucji komorniczej ani sądowej. 

Co nie podlega egzekucji?

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne.

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Wszystko zależy od tego, kiedy wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. Zanim jednak to zrobi, musi zdobyć tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Dopiero po złożeniu wniosku komornik może rozpocząć jakiekolwiek działania. Komornik powinien podjąć działania najszybciej, jak jest to możliwe.

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?

Teoretycznie, egzekucja komornicza powinna trwać do zajęcia należności przez komornika sądowego. Niestety, czasami nie jest to możliwe, ponieważ zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągać długu. W takiej sytuacji przedstawia wierzycielowi pismo o bezskuteczności zajęcia. Wierzyciel ma tydzień na złożenie wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji, w którym muszą być zawarte inne jej sposoby - jeżeli tego nie zrobi, postępowanie zostanie umorzone!

Umorzenie nie zamyka sprawy - wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Ma na to aż 6 lat, zanim sprawa ulegnie przedawnieniu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej
 
 

Osoba składająca wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej jest zobowiązana do złożenia go w formie tradycyjnej, tj. pisemnej, lub ustnie do protokołu u komornika sądowego. Bez złożenia stosownych dokumentów niemożliwe jest wszczęcie procedury odzyskiwania należności finansowych. 

W jaki sposób napisać wniosek o wszczęcie egzekucji? Kilka porad

Zasady obowiązujące przygotowywanie wniosku o egzekucję zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego i obejmują one: 

 • wskazanie komornika właściwego Sądu Rejonowego, do którego kierowany jest wniosek, 
 • dane osobowe i adresowe zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, 
 • zasadniczą część treści wniosku o egzekucję, 
 • wskazanie sposobu/sposobów egzekucji, 
 • koszty postępowania sądowego i klauzulowego,
 • podpisy komornika i osoby składającej wniosek, 
 • opisanie i dołączenie załączników. 

Przez treść zasadniczą wniosku o egzekucję rozumie się zarówno świadczenie pieniężne, jak i niepieniężne. W zależności od rodzaju świadczenia treść będzie obejmować odzyskanie wyznaczonej kwoty, ruchomości lub nieruchomości.

W przypadku wątpliwości podczas sporządzania wniosku, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

W sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

W jaki sposób złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wnioskodawca ma dwie drogi składania dokumentów do wyboru - tradycyjną lub elektroniczną (wymagany przy tzw. EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym wniosek składa się za pośrednictwem portalu e-sąd). Dokumentem koniecznym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, który jest znany jako nakaz do zapłaty lub wyrok. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie wyrokowi owej klauzuli, pod warunkiem że orzeczenie zyskało tytuł prawomocnego. Uprawomocnienie jest możliwe do uzyskania, gdy od doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty (który nie został zaskarżony) minęło 14 dni. 

Dopiero w momencie uzyskania klauzuli wykonalności wnioskodawca żądający pieniędzy może skorzystać z fachowej wiedzy komornika i uzyskać jego pomoc w postaci przysługujących mu środków prawnych. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Istnieją dwie sytuacje, w których wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty, tj. w przypadku postępowania zabezpieczającego i egzekucji świadczeń niepieniężnych. 

Postępowanie zabezpieczające wymaga od wnioskodawcy opłaty równowartej 5% roszczenia, zaś w kwestii egzekucji świadczeń niepieniężnych osoba składająca wniosek zobligowana jest do wniesienia opłaty uzależnionej od rodzaju i wartości świadczenia. 
Poza tymi sytuacjami opłaty za wniosek nie ponosi żadna ze stron, niemniej pełnomocnictwo komornika jest odpłatne - w zależności od wyboru kancelarii i jej lokalizacji ceny się od siebie różnią. Wnioskodawca ponosi koszty, w tym: opłaty egzekucyjne, zwrot kosztów, którymi obarczony został komornik oraz (w razie wypadku) koszty zastępstwa, są to jednak koszty, które nie wliczają się w wynagrodzenie specjalisty. Wśród kosztów komornika wyróżnia się koszty korespondencji, przejazdów oraz kosztów pozyskiwania dodatkowych informacji wykraczających poza treść zasadną wniosku

Złożenie wniosku egzekucyjnego przy ściąganiu alimentów nie podlega opłacie. Wszystkie koszty komornicze w całości pokrywa dłużnik - może jednak wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej w Krakowie.

Gdzie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? 

Wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami należy złożyć osobiście u komornika lub wysłać go listem poleconym. W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, można poprosić o to pełnomocnika - musi on jednak posiadać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniony odpis. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Krakowie?

Aby załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Krakowie, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Patryk Duda przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie nr III przy ul. ul. Urzędnicza 20/3, lub z 66 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Karolina Owczarek-Czarnota przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie nr IV

Przybyszewskiego, 30-127 Kraków

tel. +48124143830 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Magdalena Dyląg przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie nr V

ul. Królewska 2, 30-045 Kraków

tel. +48126311075 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Leśniak przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie nr XI

ul. Żabieniec 66 lok. 5, 31-215 Kraków

tel. +48124140131 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Mazur przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie nr XII

ul. Gramatyka 4/2, 30-071 Kraków

tel. +48667841008 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Katarzyna Elżbieta Mędrek przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie nr XIII

ul. Pleszowska 29, 31-228 Kraków

tel. +48123070484 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-14:00
pt: 08:00-13:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jakub Michał Niedopytalski przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie nr XIV

ul. Tytusa Czyżewskiego /LU3, 30-085 Kraków

tel. +48124420140 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-17:00
pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Stanislaw Nowak przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie nr XV

ul. Czyżewskiego 1/45, 30-085 Kraków

tel. +48124143845 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-17:00
śr-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Przybyła przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie nr XVIII

ul. Jerzego Szablowskiego 6 lok.11, 30-127 Kraków

tel. +48512230908 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-14:00
pt: 08:00-13:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jakub Jerzy Boczarski przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie nr XXI

ul. Wrocławska 31/5, 30-011 Kraków

tel. +48784243719 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Bryk przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie nr III

os. Dywizjonu 303 56c/4, 31-875 Kraków

tel. +48124173488 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Rafał Kaźmierczyk przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie nr IX

ul. Kniaźnina 2/1, 31-752 Kraków

tel. +48122949222 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Rafał Goc przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie nr V

Al. Pokoju 29B/19, 31-564 Kraków

tel. +48124129168 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Gonet przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie nr VI

os. Złotego Wieku 89 (I piętro), 31-618 Kraków

tel. +48733827998 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-15:00
śr: 08:00-17:00
czw-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Stanisław Grzybowski przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie nr VII

Osiedle Wandy 21, 31-906 Kraków

tel. +48126860062 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-14:00
wt: 08:00-17:00
śr-pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Magdalena Maria Hajto-Warmińska przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie nr VIII

os. Albertyńskie 1-2 p. 114, 31-851 Kraków

tel. +48799025768 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Iwona Olchawa przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie nr XII

ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 Kraków

tel. +48126807580 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Dariusz Puścizna przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie nr XIII

ul. Nowohucka 44/186, 31-580 Kraków

tel. +48124142128 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: nieczynne
czw-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Małgorzata Wojtoń przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie nr XIV

ul. Sikorki 23/16 (II piętro), 31-589 Kraków

tel. +48662215332 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Wołkowski przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie nr XV

ul. Szybka 27/6, 31-831 Kraków

tel. +48126420775 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Edward Kończakowski przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie nr XVI

ul. Szybka 27/4, 37-831 Kraków

tel. +48510510992 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Tomasz Lizura przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie nr XVII

Aleja Pokoju 78, 31-564 Kraków

tel. +48571229919 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-śr: 09:00-14:00
czw: 10:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wojciech Józef Wieloch przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr XIX

ul. Tyniecka 3/7, 30-319 Kraków

tel. +48728896254 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Andrzej Bednarski przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr I

ul. Na Grządkach 5a/2, 30-421 Kraków

tel. +48124421144 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-17:00
śr-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Rafał Buśko przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr II

ul. Wielicka 181 A p. 24, 30-633 Kraków

tel. +48126573149 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ewa Aneta Czuber-Kiełkowicz przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr III

ul. Wielicka 42 a/B 6, 30-552 Kraków

tel. +48124129914 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dominik Maciej Ogiegło przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr IX

ul. Lwowska 2/7, 30-548 Kraków

tel. +48798500682 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-czw: 09:00-14:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Patryk Maciej Klimczak przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr VI

ul. Ślusarska 8/LU 4, 30-710 Kraków

tel. +48123586145 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Grzegorz Artur Nazim przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr VII

ul. Ślusarska 8/LU2, 30-701 Kraków

tel. +48122941832 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Olbrich przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr X

ul. Ślusarska 8/LU 3, 30-701 Kraków

tel. +48124143834 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Pieczara przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr XI

ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków

tel. +48123144462 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-14:00
wt: 09:00-17:00
śr-czw: 09:00-14:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Konrad Witold Rosiek przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr XII

ul. Erazma Jerzmanowskiego 40/7, 30-836 Kraków

tel. +48123591665 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Tuszyński przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr XIV

ul. Spółdzielców 3, 30-682 Kraków

tel. +48532268037 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Anita Borkowska-Moskalik przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr XV

ul. Madalińskiego Antoniego Józefa 10/4c, 30-303 Kraków

tel. +48579633504 

strona www e-mail

Otwarte we wtorek od 08:00 godziny otwarcia

pon: nieczynne
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dominika Maria Groblicka przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr XVI

Al. Dygasińskiego 2 d/5, 30-820 Kraków

tel. +48517592313 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Konrad Barański przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr XVII

ul. Bieżanowska 51/6, 30-812 Kraków

tel. +48507287207 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Janusz Pluta przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr XVIII

ul. Pułkownika Dąbka 8/509 (V piętro), 30-732 Kraków

tel. +4857073396 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-17:00
wt-pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jolanta Małgorzata Turek-Ciapa przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr XX

ul. Płk. Dąbka 8/104, 30-732 Kraków

tel. +48690533783 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-16:00
wt-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sebastian Olszak przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr XXI

ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 8/403, 30-732 Kraków

tel. +48604466428 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-15:00
śr: 09:00-16:00
czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paulina Tybor przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr XXII

Rynek Podgórski 12/35, 30-518 Kraków

tel. +48515972111 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Grażyna Gola przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie nr II

ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków

tel. +48124143819 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-17:00
śr-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Szymon Piotr Herda przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie nr III

ul. Grzegórzeckiej 105/11, 31-559 Kraków

tel. +48122920139 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Koczur przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie nr IV

ul. Mogilska 11/9A, 31-542 Kraków

tel. +48885340304 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Magdalena Justyna Wrucha przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie nr IX

ul. Grzegórzecka 102/1, 31-559 Kraków

tel. +48781076333 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dariusz Depta przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie nr VI

ul. Grzegórzecka 102/10, 31-559 Kraków

tel. +48124143364 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-17:00
czw-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy dr Jarosław Ziętara przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie nr X

ul. Cystersów 26 C/6, 31-553 Kraków

tel. +48124139385 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 09:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kinga Anna Czech przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie nr XI

ul. Mogilska 1 lok. 240, 31-516 Kraków

tel. +4850487155 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-17:00
śr-czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Marcin Cukier przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie nr XII

ul. Bobrowskiego 15/1, 31-552 Kraków

tel. +48126387875 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Przemysław Rak przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VII

ul.Moniuszki 2A/5, 31-513 Kraków

tel. +48122563701 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sebastian Łukasz Drabik przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie nr II

ul. Bolesława Komorowskiego 4/2, 30-106 Kraków

tel. +48500512701 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-12:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,2 tys. dokumentów!
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [PDF]
Pobierz wniosek