Dofinansowanie pobytu Ukraińca Warszawa - wniosek PDF wzór 2022

Weryfikacja: 6 października 2022

Dofinansowanie pobytu ukraińca

Osoby, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, mogą liczyć na pomoc od państwa. Jak otrzymać dofinansowanie do pobytu obywatela Ukrainy? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? Ile wynosi pomoc finansowa? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem. 

Kto może starać się o dofinansowanie w Warszawie?

Na pomoc finansową mogą liczyć gospodarstwa domowe oraz firmy w Warszawie, które przyjęły obywateli Ukrainy i zapewniają im zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Obywatele Ukrainy mogą dodatkowo wnioskować o świadczenie 300 złotych w Warszawie na rozpoczęcie nowego życia w Polsce.

Ile wynosi dofinansowanie?

Pomoc finansowa dla rodzin, które przyjmą uchodźców, wynosi 40 złotych dziennie za każdego obywatela Ukrainy przyjętego pod swój dach. W skali miesiąca można otrzymać około 1200 złotych za osobę. 

Organ może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia oraz informacji zawartych we wniosku. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu.

Ile można korzystać z dofinansowania?

Jak długo można korzystać z pomocy finansowej?

Dofinansowanie będzie można pobierać przez maksymalnie 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski. 

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który spełnia jeden z poniższych warunków:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób);
 • ukończył 60. rok życia (kobiety) lub 65. rok życia (mężczyźni);
 • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia (świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12. miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci);
 • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci (świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko);
 • jest małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego).

Wniosek o dofinansowanie pobytu Ukraińca

Wzór wniosku o dofinansowanie pobytu Ukraińca

Aby starać się o dofinansowanie, należy złożyć wypełniony wniosek do urzędu wybranej dzielnicy Warszawy.

Co zawiera wniosek o dofinansowanie pobytu?

Co zawiera wniosek o dofinansowanie?

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 2022 roku, wniosek o pomoc finansową musi zawierać następujące elementy:

 • dane wnioskującego:
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, 
 • liczbę osób przyjętych do zakwaterowania,
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL,
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia,
 • numer rachunku bankowego, na który wypłacane będzie świadczenie,
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie,
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek,
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia,
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany we wniosku nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 16 marca 2022 roku.

Kiedy świadczenie zostanie wypłacone?

Pieniądze mają pojawić się na kontach wnioskujących nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Kiedy wypłata świadczenia nie nastąpi?

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu obywateli Ukrainy, lub gdy informacje zawarte we wniosku okażą się nieprawdziwe.


Gdzie załatwić sprawę dofinansowanie pobytu Ukraińca w Warszawie?

Aby załatwić sprawę dofinansowanie pobytu Ukraińca w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich 70, lub z 33 innymi instytucjami.

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bemowo w Warszawie

Adres: ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 18:00 więcej dni

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224437644 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Białołęka w Warszawie

Adres: ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 18:00 więcej dni

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224438400 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bielany w Warszawie

Adres: ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 18:00 więcej dni

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224434700 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Mokotów w Warszawie

Adres: ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 18:00 więcej dni

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224436500 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ochota w Warszawie

Adres: ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 18:00 więcej dni

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48225783500 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Praga Południe w Warszawie

Adres: ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 18:00 więcej dni

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224435555 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Praga Północ w Warszawie

Adres: ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 16:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224437900 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Rembertów w Warszawie

Adres: aleja Gen. Antoniego Chruściela Montera 28, 04-401 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 18:00 więcej dni

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224433889 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Adres: ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 16:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224439100 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Targówek w Warszawie

Adres: ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 18:00 więcej dni

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224438727 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ursus w Warszawie

Adres: pl. Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 18:00 więcej dni

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224436000 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ursynów w Warszawie

Adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 18:00 więcej dni

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224437100 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wawer w Warszawie

Adres: ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 18:00 więcej dni

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224437000 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wesoła w Warszawie

Adres: ul. 1 Praskiego Pułku WP 33, 05-075 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 16:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224434000 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wilanów w Warszawie

Adres: ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 16:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224435069 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Włochy w Warszawie

Adres: al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 18:00 więcej dni

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224434444 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wola w Warszawie

Adres: al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 18:00 więcej dni

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224435900 

Internet:  strona www e-mail

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Żoliborz w Warszawie

Adres: ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 18:00 więcej dni

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224439000 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 16:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48226280712 

Internet:  e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 16:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48225689100 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 17:00 więcej dni

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48224871301 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 16:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48226147000 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 16:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48222770250 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: Falęcka 10, 02-545 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 16:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48228494466 

Internet:  e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 16:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48222773300 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Szymanowskiego 6/ 61, 03-477 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 16:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48225112400 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Plutonowych 10, 04-404 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 16:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48226735412 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Cybisa 7, 02-784 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 16:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48225441200 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Korkowa 119/123, 04-519 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 20:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-20:00
sob: 08:00-14:00
niedz: nieczynne

Telefon: +48226133842 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Przyczółkowa 27A, 02-968 Warszawa

Telefon: +48226482226 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 16:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48228639837 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa

Telefon: +48225692800 

Internet:  strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: Falęcka 10, 02-545 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 16:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48228494466 

Internet:  e-mail

Powiatowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Adres: Lipińska 2, 01-833 Warszawa

Godziny:  Otwarte do 16:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48225997100 

Internet:  e-mail