Socjalne stypendium szkolne dla ucznia Warszawa - informacje ile wynosi, kryterium dochodowe i wniosek PDF 2023

Weryfikacja: 25 sierpnia 2023

Socjalne stypendium szkolne

Co to jest socjalne stypendium szkolne?

To świadczenie przydzielane uczniom szkoły średniej i szkoły podstawowej w Warszawie, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Należą do nich: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież sportowa, internet i wiele innych. Trzeba pamiętać o dokumentowaniu wydatków - instytucja przydzielająca świadczenie może poprosić o ich przedłożenie. Zobacz: co można kupić za stypendium szkolne.

Komu przysługuje stypendium socjalne dla uczniów?

Stypendium szkolne dotyczy uczniów szkół publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych (również artystycznych), do czasu ukończenia edukacji, ale nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 24. roku życia. W przypadku uczniów szkół niepublicznych, nieposiadających uprawnień szkół publicznych oraz wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie przysługuje do osiągnięcia przez dziecko 18 r.ż.

Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji:

 • materialnej spowodowanej:
  • niskim dochodem na osobę w rodzinie,
  • wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną,
  • występowaniem w domostwie:
   • bezrobocia,
   • niepełnosprawności,
   • choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej,
   • alkoholizmu,
   • narkomanii,
 • życiowej spowodowanej zdarzeniem losowym.

Ile wynosi socjalne stypendium szkolne?

Ile wynosi socjalne stypendium szkolne?

Wysokość stypendium zależne jest od kryterium dochodowego na osobę oraz od uchwały rady gminy, której dotyczy. O szczegóły należy pytać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warszawie lub urzędzie miasta.

Kryterium dochodowe do stypendium szkolnego

Maksymalna wysokość dochodów określona jest w ustawie rządowej i wynosi obecnie 600 złotych miesięcznie na osobę w rodzinie. W przypadku uczelni wyższych próg sięga 780 zł. Tej wysokości nie można przekroczyć ubiegając się o świadczenie.

Jak długo można otrzymywać stypendium szkolne?

Stypendium szkolne przyznawane jest na minimum 1 miesiąc, ale nie na dłużej niż 10 miesięcy.

Co można kupić za stypendium szkolne?

Co można kupić za stypendium szkolne?

Przy wydawaniu środków ze stypendium należy pamiętać o dokładnym udokumentowaniu zakupów szkolnych. Należą do nich między innymi:

 • KSIĄŻKI - podręczniki, słowniki, encyklopedie, tablice matematyczne i chemiczne, mapy, atlasy,
 • ARTYKUŁY PAPIERNICZE - zeszyty, długopisy, ołówki, kredki, farby, kleje, nożyczki, taśmy klejące, bloki techniczne, papier milimetrowy itp.
 • WYPOSAŻENIE UCZNIA - plecak szkolny, torba sportowa,
 • ODZIEŻ (jedna para każdej odzieży na semestr):
  • sportowa - strój gimnastyczny (dresy, spodenki, koszulka, getry, skarpety), strój kąpielowy, czepek, klapki basenowe,
  • galowa - koszula, spodnie/spódniczka, ale już nie strój komunijny czy studniówkowy,
  • szkolna typu mundurek, fartuszek - jeśli wymagany i potwierdzony przez szkołę,
  • obuwie sportowe - 2 pary na semestr,
  • ochronna na praktyki, po potwierdzeniu przez szkołę o konieczności posiadania,
 • WYPOSAŻENIE DODATKOWE związane z wybraną szkołą lub zajęciami pozalekcyjnymi (wymagane potwierdzenie uczęszczania) w tym:
  • sprzęt do nauki zawodu/praktyk,
  • sprzęt sportowy związany z zajęciami, na które uczęszcza uczeń (np. rower, rakieta itp.),
  • instrumenty muzyczne z potwierdzonym uczestnictwem na zajęciach,
 • MEBLE SZKOLNE - biurko, krzesło, lampka, ale już nie regały, szafy,
 • SPRZĘT KOMPUTEROWY
  • laptop, komputer, tablet wraz z osprzętem,
  • oprogramowanie,
  • drukarki, papier do drukarek, tonery,
  • serwis komputerowy, części,
 • ZWROT WYDATKÓW
  • za domowy Internet w miesiącach wrzesień - czerwiec,
  • za dodatkowe zajęcia edukacyjne (muzyczne, sportowe, tematyczne, językowe),
  • za dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania (częściowy lub cały),
  • za zielone szkoły - wycieczki edukacyjne organizowane przez placówki szkolne.

Do uzasadnienia wydatku potrzebny będzie oryginalny rachunek lub faktura imienna (na ucznia pełnoletniego lub rodzica), z odpowiednią adnotacją przy produkcie: szkolny, sportowy (może być odręczna adnotacja od sprzedawcy, ale z podpisem i pieczątką sklepu).

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o stypendium szkolne (socjalne)

Kto i gdzie składa wniosek o stypendium?

Kto składa wniosek i gdzie?

Do złożenia wniosku upoważniony jest: 

 • pełnoletni uczeń (wniosek składa samodzielnie),
 • rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego,
 • dyrektor szkoły/placówki, do której uczęszcza uczeń.

Wniosek można złożyć w ośrodkach pomocy społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania. W niektórych miastach wnioski przyjmowane są także w urzędzie miasta, w przeznaczonym do tego wydziale - skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź najbliższą placówkę.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby uzyskać stypendium szkolne, należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - każda gmina może mieć nieco inny wzór formularza, należy zapytać o niego na miejscu lub sprawdzić na stronie internetowej,
 • oświadczenie/zaświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej osób w gospodarstwie, w tym:
  • zaświadczenia o wysokości przychodów za ostatni miesiąc przed złożeniem wniosku,
  • zaświadczenia z zakładu pracy,
  • zaświadczenia z ZUS/KRUS o rencie lub emeryturze, lub ich waloryzacji (oryginały do wglądu),
  • decyzje o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń socjalnych (MOPS, kserokopie),
  • zaświadczenia o alimentach lub ich nieściągalności,
  • zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych,
  • zaświadczenie o figurowaniu w bazie PUP osób bezrobotnych w Warszawie.

Kiedy składa się wniosek?

Termin nieprzekraczalny składania wniosków to od 1 do 15 września danego roku (dla kolegiów nauczycielskich, języków obcych i pracowników służb społecznych - do 15 października).

Tylko w wyjątkowych sytuacjach i przez udokumentowane zdarzenia termin może ulec wydłużeniu.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę stypendium szkolne (socjalne) w Warszawie?

Aby załatwić sprawę stypendium szkolne (socjalne) w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorska 3/5, lub z 15 innymi instytucjami.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa

tel. +48226280712 

e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa

tel. +48225689100 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie

ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

tel. +48224871301 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa

tel. +48226147000 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa

tel. +48222770250 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Falęcka 10, 02-545 Warszawa

tel. +48228494466 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

tel. +48222773300 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Szymanowskiego 6/ 61, 03-477 Warszawa

tel. +48225112400 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Plutonowych 10, 04-404 Warszawa

tel. +48226735412 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Cybisa 7, 02-784 Warszawa

tel. +48225441200 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa

tel. +48222773600 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Przyczółkowa 27A, 02-968 Warszawa

tel. +48226482226 

strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa

tel. +48228639837 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa

tel. +48225692800 

strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Falęcka 10, 02-545 Warszawa

tel. +48228494466 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Powiatowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

Lipińska 2, 01-833 Warszawa

tel. +48225997100 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 31,1 tys. dokumentów!
Wniosek o stypendium szkolne (socjalne)

Nie ma jednego obowiązującego dokumentu. Każda gmina posiada własny wniosek, dlatego skorzystaj z wyszukiwarki i zapytaj bezpośrednio w instytucji lub sprawdź na stronie internetowej swojego MOPS/GOPS czy posiada wniosek do pobrania.

Przykładowy wniosek o stypendium szkolne (socjalne)
Pobierz dokument