Egzekucja komornicza Toruń - wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC, PDF] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 8 min. czytania

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jednym z zadań komorników jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego obejmującego odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy przygotować prawidłowo napisany i wypełniony wniosek o egzekucję. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Jak przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Rodzaje egzekucji komorniczej

Wyróżnia się 3 rodzaje egzekucji w postępowaniu komorniczym:

 • egzekucja świadczeń pieniężnych (zajęcie pensji dłużnika, emerytury czy renty),
 • egzekucja świadczeń niepieniężnych,
 • egzekucja z nieruchomości.

Ile środków pieniężnych może zająć komornik?

W sytuacji osób pracujących na umowę o pracę, komornik może potrącić do 50% pensji, jednak musi pozostawić na koncie dłużnika równowartość minimalnego wynagrodzenia. Osoby pracujące na umowę zlecenie mają mniej korzystną sytuację, ponieważ komornik może potrącić całą ich pensję. Z kolei jeśli dłużnik utrzymuje się z renty lub emerytury, to kwota wolna od potrąceń wynosi 75% minimalnej emerytury. W przypadku dłużników alimentacyjnych, komornik może zająć nawet 60% wynagrodzenia miesięcznego czy emerytury, ale powinien pozostawić dłużnikowi kwotę równą 40% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.
 

Co komornik może zająć/zabrać z domu, mieszkania?

Komornik w Toruniu może zabierać z mieszkania różne przedmioty, jednak nie mogą to być sprzęty i meble niezbędne dla dłużnika i jego domowników, np.:

 • lodówka,

 • pralka,

 • odkurzacz,

 • piekarnik lub kuchenka mikrofalowa,

 • płyta grzewcza,

 • łóżka,

 • stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników,

 • po jednym źródle oświetlenia na izbę,

 • pościel, bielizna i ubranie codzienne,

 • ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału,

 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,

 • przedmioty niezbędne do nauki,

 • papiery osobiste,

 • odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych

 • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wiele odebranych przedmiotów i nieruchomości trafia na licytacje komornicze w Toruniu

Co nie podlega egzekucji?

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne, dodatek osłonowy, 13-ta emerytura.

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Wszystko zależy od tego, kiedy wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. Zanim jednak to zrobi, musi zdobyć tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Dopiero po złożeniu wniosku komornik może rozpocząć jakiekolwiek działania. Komornik powinien podjąć działania najszybciej, jak jest to możliwe.

Jak długo komornik może prowadzić windykację?

Teoretycznie, egzekucja komornicza powinna trwać do zajęcia należności przez komornika sądowego. Niestety, czasami nie jest to możliwe, ponieważ zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągać długu. W takiej sytuacji przedstawia wierzycielowi pismo o bezskuteczności zajęcia. Wierzyciel ma tydzień na złożenie wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji, w którym muszą być zawarte inne jej sposoby - jeżeli tego nie zrobi, postępowanie zostanie umorzone! Postępowanie komornicze zostanie umorzone również w sytuacji, gdy dłużnik ogłosi upadłość konsumencką.

Umorzenie nie zamyka sprawy - wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Ma na to aż 6 lat, zanim sprawa ulegnie przedawnieniu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej
 
 

Osoba składająca wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej jest zobowiązana do złożenia go w formie tradycyjnej, tj. pisemnej, lub ustnie do protokołu u komornika sądowego. Bez złożenia stosownych dokumentów niemożliwe jest wszczęcie procedury odzyskiwania należności finansowych. 

W jaki sposób napisać wniosek o wszczęcie egzekucji? Kilka porad

Zasady obowiązujące przygotowywanie wniosku o egzekucję zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego i obejmują one: 

 • wskazanie komornika właściwego Sądu Rejonowego, do którego kierowany jest wniosek, 
 • dane osobowe i adresowe zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, 
 • zasadniczą część treści wniosku o egzekucję, 
 • wskazanie sposobu/sposobów egzekucji, 
 • koszty postępowania sądowego i klauzulowego,
 • podpisy komornika i osoby składającej wniosek, 
 • opisanie i dołączenie załączników. 

Przez treść zasadniczą wniosku o egzekucję rozumie się zarówno świadczenie pieniężne, jak i niepieniężne. W zależności od rodzaju świadczenia treść będzie obejmować odzyskanie wyznaczonej kwoty, ruchomości lub nieruchomości.

W przypadku wątpliwości podczas sporządzania wniosku, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

W sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

W jaki sposób złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wnioskodawca ma dwie drogi składania dokumentów do wyboru - tradycyjną lub elektroniczną (wymagany przy tzw. EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym wniosek składa się za pośrednictwem portalu e-sąd). Dokumentem koniecznym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, który jest znany jako nakaz do zapłaty lub wyrok. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie wyrokowi owej klauzuli, pod warunkiem że orzeczenie zyskało tytuł prawomocnego. Uprawomocnienie jest możliwe do uzyskania, gdy od doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty (który nie został zaskarżony) minęło 14 dni. 

Dopiero w momencie uzyskania klauzuli wykonalności wnioskodawca żądający pieniędzy może skorzystać z fachowej wiedzy komornika i uzyskać jego pomoc w postaci przysługujących mu środków prawnych. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Istnieją dwie sytuacje, w których wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty, tj. w przypadku postępowania zabezpieczającego i egzekucji świadczeń niepieniężnych. 

Postępowanie zabezpieczające wymaga od wnioskodawcy opłaty równowartej 5% roszczenia, zaś w kwestii egzekucji świadczeń niepieniężnych osoba składająca wniosek zobligowana jest do wniesienia opłaty uzależnionej od rodzaju i wartości świadczenia. 
Poza tymi sytuacjami opłaty za wniosek nie ponosi żadna ze stron, niemniej pełnomocnictwo komornika jest odpłatne - w zależności od wyboru kancelarii i jej lokalizacji ceny się od siebie różnią. Wnioskodawca ponosi koszty, w tym: opłaty egzekucyjne, zwrot kosztów, którymi obarczony został komornik oraz (w razie wypadku) koszty zastępstwa, są to jednak koszty, które nie wliczają się w wynagrodzenie specjalisty. Wśród kosztów komornika wyróżnia się koszty korespondencji, przejazdów oraz kosztów pozyskiwania dodatkowych informacji wykraczających poza treść zasadną wniosku

Złożenie wniosku egzekucyjnego przy ściąganiu alimentów nie podlega opłacie. Wszystkie koszty komornicze w całości pokrywa dłużnik - może jednak wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej w Toruniu.

Gdzie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? 

Wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami należy złożyć osobiście u komornika lub wysłać go listem poleconym. W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, można poprosić o to pełnomocnika - musi on jednak posiadać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniony odpis. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Toruniu?

Aby załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Toruniu, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Romuald Czaplewski przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr I pod adresem ul. Piernikarska 1/3 w Toruniu, lub z 24 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Romuald Czaplewski przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr I

adres: ul. Piernikarska 1/3, 87-100 Toruń

tel. +48566219083 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Dariusz Czarnecki przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr II

adres: ul. Rysia 20, 87-100 Toruń

tel. +48566211670 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dariusz Filipiak przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr III

adres: ul. Graniczna 9/1B, 87-100 Toruń

tel. +48564754482 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne
Instytucja online

Komornik Sądowy Marcin Kardas przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr IX

adres: ul. Franciszkańska 20/6, 87-100 Toruń

tel. +48566211616 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:15 godziny otwarcia

pon: 07:15-15:15
wt: 08:00-16:00
śr: 07:15-15:15
czw: 07:15-15:15
pt: 07:15-15:15
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Gonciarz przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr V

adres: ul. Jana Matejki 42/2, 87-100 Toruń

tel. +48566216021 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 08:00-16:00
śr: 07:00-15:00
czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jarosław Grajkowski przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr VI

adres: ul. Gałczyńskiego 42/5a, 87-100 Toruń

tel. +4856622451 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-15:00
czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Karol Imiela przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr VII

adres: ul.Moniuszki 3/2, 87-100 Toruń

tel. +4851299945 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:15 godziny otwarcia

pon: 07:15-15:15
wt: 07:15-15:15
śr: 07:15-15:15
czw: 08:00-18:00
pt: 07:15-15:15
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Joanna Emilia Jutrowska przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr VIII

adres: ul. Łyskowskiego 29/35, 87-100 Toruń

tel. +4860362224 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-15:00
śr: 08:00-15:00
czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne
Instytucja online

Komornik Sądowy Krzysztof Mańkowski przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr X

adres: ul. Jana Matejki 28/3, 87-100 Toruń

tel. +48566616074 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:15 godziny otwarcia

pon: 07:15-15:15
wt: 08:00-16:00
śr: 07:15-15:15
czw: 07:15-15:15
pt: 07:15-15:15
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Marian Olszewski przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr XI

adres: ul. Żelazna 7, 87-100 Toruń

tel. +48566225163 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:15 godziny otwarcia

pon: 07:15-15:15
wt: 08:00-16:00
śr: 07:15-15:15
czw: 07:15-15:15
pt: 07:15-15:15
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Magdalena Różnowicz przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr XII

adres: ul. Rejtana 9/1, 87-100 Toruń

tel. +48575104555 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-15:00
śr: 08:00-16:00
czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wojciech Sobczak przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr XIII

adres: ul. Warszawska 4/11, 87-100 Toruń

tel. +48501826669 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Marek Stasik przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr XIV

adres: ul. Kościuszki 41-47, 87-100 Toruń

tel. +48512999243 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:15 godziny otwarcia

pon: 07:15-15:15
wt: 08:00-16:00
śr: 07:15-15:15
czw: 07:15-15:15
pt: 07:15-14:15
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Grzegorz Szłyk przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr XV

adres: ul. Słowackiego 39/2, 87-100 Toruń

tel. +48566789749 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Śliwiński przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr XVI

adres: ul. Bydgoska 90/2B, 87-100 Toruń

tel. +48507878076 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Worotyński przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr XVIII

adres: ul. Królowej Jadwigi 10/2, 87-100 Toruń

tel. +48564710363 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-16:00
wt: 07:30-15:00
śr: 07:30-15:00
czw: 07:30-15:00
pt: 07:30-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne
Instytucja online

Komornik Sądowy Adam Zaremba przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr XXI

adres: ul. Przedzamcze 14, 87-100 Toruń

tel. +48566575102 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Łukasz Brudzyński przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr XXIII

adres: ul. Małe Garbary 1/3 lok. 4, 87-100 Toruń

tel. +48566200187 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:15 godziny otwarcia

pon: 07:15-15:15
wt: 08:00-16:00
śr: 07:15-15:15
czw: 07:15-15:15
pt: 07:15-15:15
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Teresa Bogumiła Kalinowska przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr XXIV

adres: ul. Szosa Bydgoska 50 lok. nr 31, 87-100 Toruń

tel. +4888486180 

strona www e-mail

Otwarte we wtorek od 10:00 godziny otwarcia

pon: nieczynne
wt: 10:00-18:00
śr: nieczynne
czw: 10:00-18:00
pt: nieczynne
sob: nieczynne
niedz: nieczynne
Instytucja online

Komornik Sądowy Edyta Agnieszka Przybylska przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr XXV

adres: ul. Poznańska 73, 87-100 Toruń

tel. +48566645424 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-15:00
śr: 08:00-15:00
czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne
Instytucja online

Komornik Sądowy Karolina Dzioba przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr XXVI

adres: ul. Przy Kaszowniku 39/14, 87-100 Toruń

tel. +48785217538 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-15:00
śr: 08:00-15:00
czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne
Instytucja online

Komornik Sądowy Michał Jakub Rex przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr XXVII

adres: ul. Podmurna 101/5, 87-100 Toruń

tel. +48564710370 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Katarzyna Rauhut przy Sądzie Rejonowym w Toruniu nr XXVIII

adres: ul. Chełmińska 12/1A, 87-100 Toruń

tel. +48566106768 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-15:00
śr: 08:00-15:00
czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,0 tys. dokumentów!
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [PDF]
Pobierz wniosek

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu