Egzekucja komornicza Bydgoszcz - wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC, PDF] 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 5 listopada 2023

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jednym z zadań komorników jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego obejmującego odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy przygotować prawidłowo napisany i wypełniony wniosek o egzekucję. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Jak przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Rodzaje egzekucji komorniczej

Wyróżnia się 3 rodzaje egzekucji w postępowaniu komorniczym:

 • egzekucja świadczeń pieniężnych (zajęcie pensji dłużnika, emerytury czy renty),
 • egzekucja świadczeń niepieniężnych,
 • egzekucja z nieruchomości.

Ile środków pieniężnych może zająć komornik?

W sytuacji osób pracujących na umowę o pracę, komornik może potrącić do 50% pensji, jednak musi pozostawić na koncie dłużnika równowartość minimalnego wynagrodzenia. Osoby pracujące na umowę zlecenie mają mniej korzystną sytuację, ponieważ komornik może potrącić całą ich pensję. Z kolei jeśli dłużnik utrzymuje się z renty lub emerytury, to kwota wolna od potrąceń wynosi 75% minimalnej emerytury. W przypadku dłużników alimentacyjnych, komornik może zająć nawet 60% wynagrodzenia miesięcznego czy emerytury, ale powinien pozostawić dłużnikowi kwotę równą 40% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.
 

Co komornik może zająć/zabrać z domu, mieszkania?

Komornik w Bydgoszczy może zabierać z mieszkania różne przedmioty, jednak nie mogą to być sprzęty i meble niezbędne dla dłużnika i jego domowników, np.:

 • lodówka,

 • pralka,

 • odkurzacz,

 • piekarnik lub kuchenka mikrofalowa,

 • płyta grzewcza,

 • łóżka,

 • stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników,

 • po jednym źródle oświetlenia na izbę,

 • pościel, bielizna i ubranie codzienne,

 • ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału,

 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,

 • przedmioty niezbędne do nauki,

 • papiery osobiste,

 • odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych

 • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wiele odebranych przedmiotów i nieruchomości trafia na licytacje komornicze w Bydgoszczy

Co nie podlega egzekucji?

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne, dodatek osłonowy, 13-ta emerytura.

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Wszystko zależy od tego, kiedy wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. Zanim jednak to zrobi, musi zdobyć tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Dopiero po złożeniu wniosku komornik może rozpocząć jakiekolwiek działania. Komornik powinien podjąć działania najszybciej, jak jest to możliwe.

Jak długo komornik może prowadzić windykację?

Teoretycznie, egzekucja komornicza powinna trwać do zajęcia należności przez komornika sądowego. Niestety, czasami nie jest to możliwe, ponieważ zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągać długu. W takiej sytuacji przedstawia wierzycielowi pismo o bezskuteczności zajęcia. Wierzyciel ma tydzień na złożenie wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji, w którym muszą być zawarte inne jej sposoby - jeżeli tego nie zrobi, postępowanie zostanie umorzone! Postępowanie komornicze zostanie umorzone również w sytuacji, gdy dłużnik ogłosi upadłość konsumencką.

Umorzenie nie zamyka sprawy - wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Ma na to aż 6 lat, zanim sprawa ulegnie przedawnieniu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej
 
 

Osoba składająca wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej jest zobowiązana do złożenia go w formie tradycyjnej, tj. pisemnej, lub ustnie do protokołu u komornika sądowego. Bez złożenia stosownych dokumentów niemożliwe jest wszczęcie procedury odzyskiwania należności finansowych. 

W jaki sposób napisać wniosek o wszczęcie egzekucji? Kilka porad

Zasady obowiązujące przygotowywanie wniosku o egzekucję zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego i obejmują one: 

 • wskazanie komornika właściwego Sądu Rejonowego, do którego kierowany jest wniosek, 
 • dane osobowe i adresowe zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, 
 • zasadniczą część treści wniosku o egzekucję, 
 • wskazanie sposobu/sposobów egzekucji, 
 • koszty postępowania sądowego i klauzulowego,
 • podpisy komornika i osoby składającej wniosek, 
 • opisanie i dołączenie załączników. 

Przez treść zasadniczą wniosku o egzekucję rozumie się zarówno świadczenie pieniężne, jak i niepieniężne. W zależności od rodzaju świadczenia treść będzie obejmować odzyskanie wyznaczonej kwoty, ruchomości lub nieruchomości.

W przypadku wątpliwości podczas sporządzania wniosku, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

W sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

W jaki sposób złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wnioskodawca ma dwie drogi składania dokumentów do wyboru - tradycyjną lub elektroniczną (wymagany przy tzw. EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym wniosek składa się za pośrednictwem portalu e-sąd). Dokumentem koniecznym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, który jest znany jako nakaz do zapłaty lub wyrok. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie wyrokowi owej klauzuli, pod warunkiem że orzeczenie zyskało tytuł prawomocnego. Uprawomocnienie jest możliwe do uzyskania, gdy od doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty (który nie został zaskarżony) minęło 14 dni. 

Dopiero w momencie uzyskania klauzuli wykonalności wnioskodawca żądający pieniędzy może skorzystać z fachowej wiedzy komornika i uzyskać jego pomoc w postaci przysługujących mu środków prawnych. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Istnieją dwie sytuacje, w których wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty, tj. w przypadku postępowania zabezpieczającego i egzekucji świadczeń niepieniężnych. 

Postępowanie zabezpieczające wymaga od wnioskodawcy opłaty równowartej 5% roszczenia, zaś w kwestii egzekucji świadczeń niepieniężnych osoba składająca wniosek zobligowana jest do wniesienia opłaty uzależnionej od rodzaju i wartości świadczenia. 
Poza tymi sytuacjami opłaty za wniosek nie ponosi żadna ze stron, niemniej pełnomocnictwo komornika jest odpłatne - w zależności od wyboru kancelarii i jej lokalizacji ceny się od siebie różnią. Wnioskodawca ponosi koszty, w tym: opłaty egzekucyjne, zwrot kosztów, którymi obarczony został komornik oraz (w razie wypadku) koszty zastępstwa, są to jednak koszty, które nie wliczają się w wynagrodzenie specjalisty. Wśród kosztów komornika wyróżnia się koszty korespondencji, przejazdów oraz kosztów pozyskiwania dodatkowych informacji wykraczających poza treść zasadną wniosku

Złożenie wniosku egzekucyjnego przy ściąganiu alimentów nie podlega opłacie. Wszystkie koszty komornicze w całości pokrywa dłużnik - może jednak wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej w Bydgoszczy.

Gdzie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? 

Wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami należy złożyć osobiście u komornika lub wysłać go listem poleconym. W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, można poprosić o to pełnomocnika - musi on jednak posiadać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniony odpis. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Bydgoszczy?

Aby załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Bydgoszczy, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Michał Adamowski przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr I przy ul. ul. Chopina 27, lub z 34 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Michał Adamowski przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr I

adres: ul. Chopina 27, 85-092 Bydgoszcz

tel. +48523207293 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Anna Maria Bakalarska przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr II

adres: ul. Długa 4/3, 85-034 Bydgoszcz

tel. +48885393177 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Damian Łukasz Barski przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr IV

adres: ul. Dworcowa 104-108 lok. 404, 85-010 Bydgoszcz

tel. +48523495761 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jacek Dober przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr IX

adres: ul. Nowy Rynek 8 I.p, 85-131 Bydgoszcz

tel. +48523300022 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paulina Anna Pander przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr VI

adres: ul. Chodkiewicza 15 lok. 303, 85-065 Bydgoszcz

tel. +48523251250 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Daria Cichocka przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr VIII

adres: ul. Swarzewska 32, 85-731 Bydgoszcz

tel. +48525243955 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jakub Zygmunt Głuchowski przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XII

adres: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 22/3, 85-011 Bydgoszcz

tel. +48523212768 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:15 godziny otwarcia

pon: 07:15-15:15
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:15-15:15
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Grod przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XIII

adres: ul.Kościuszki 27 lok. 601, 85-079 Bydgoszcz

tel. +48523224060 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Przemysław Hetman przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XIV

adres: ul. Batorego 4/9, 85-104 Bydgoszcz

tel. +48523667333 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jarosław Kuna przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XIX

adres: ul. Rejtana 3, 85-032 Bydgoszcz

tel. +48523223569 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jacek Król przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XL

adres: ul. Fordońska 246 pok. 909, 85-766 Bydgoszcz

tel. +48523959726 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-16:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jacek Hospod przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XV

adres: ul. T.Kościuszki 27/3a (wejście A II piętro), 85-079 Bydgoszcz

tel. +48523212253 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sławomir Dariusz Jaworski przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XVI

adres: ul. J.J. Śniadeckich 4/5 IIp., 85-011 Bydgoszcz

tel. +48523226361 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Diks przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XVII

adres: ul. Fordońska 21, 85-085 Bydgoszcz

tel. +48797743057 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Beata Maria Miazga przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XX

adres: ul. Piotrowskiego 7-9, 85-098 Bydgoszcz

tel. +48523270246 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marlena Nicpoń przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXI

adres: ul. Gen. Franciszka Kleeberga 2, 85-791 Bydgoszcz

tel. +48523818104 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 08:00-16:00
czw-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Piotr Olejnik przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXII

adres: ul. Długa 55/2, 85-034 Bydgoszcz

tel. +48523665571 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Andrzej Piontkowski przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXIII

adres: ul. Fordońska 44 lok. 34, 85-793 Bydgoszcz

tel. +48399501027 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Michał Popiel przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXIV

adres: ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4, 85-054 Bydgoszcz

tel. +48523222827 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Daniel Woźny przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXIX

adres: ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz

tel. +48525610226 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Grażyna Rasch przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXV

adres: Pl. Wolności 5/7, 85-004 Bydgoszcz

tel. +48523415277 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Damian Skóra przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXVI

adres: ul. Grunwaldzka 20/6, 85-236 Bydgoszcz

tel. +48523666293 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Szymański przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXVII

adres: ul. Niedźwiedzia 7/3, 85-103 Bydgoszcz

tel. +48523213134 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Ścibich przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXVIII

adres: ul. Poznańska 19/5a, 85-129 Bydgoszcz

tel. +48525161500 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Lidia Woźny przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXX

adres: ul. Juliusza Słowackiego 1 III p., 85-008 Bydgoszcz

tel. +48523220043 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Rafał Michał Wróblewski przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXXI

adres: ul. Kościuszki 27/608, 85-079 Bydgoszcz

tel. +48523759223 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Patryk Hopcia przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXXIII

adres: ul. Henryka Sienkiewicza 1/3, 85-037 Bydgoszcz

tel. +48523213508 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Krzysztof Lewandowski przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXXIV

adres: Gdańska 143/12, 85-022 Bydgoszcz

tel. +48519414901 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-16:30
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marzena Syrocka przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXXIX

adres: ul. Fordońska 201, 85-739 Bydgoszcz

tel. +48523603270 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Łukasz Drzewiczak przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXXV

adres: ul.Ignacego Paderewskiego 1/27, 85-075 Bydgoszcz

tel. +48525201243 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Pakmur przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXXVI

adres: ul. Łużycka 32 pok. 7, 85-096 Bydgoszcz

tel. +48519408617 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-16:00
śr-czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Karolina Marta Bąk-Kowalska przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXXVII

adres: ul. Dworcowa 87/26, 85-009 Bydgoszcz

tel. +48525065404 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 15,9 tys. dokumentów!
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [PDF]
Pobierz wniosek