Egzekucja komornicza Częstochowa - wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC, PDF] 2023

Weryfikacja: 3 listopada 2022

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jednym z zadań komorników jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego obejmującego odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy przygotować prawidłowo napisany i wypełniony wniosek o egzekucję. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Jak przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co komornik może zająć/zabrać z domu, mieszkania?

Komornik w Częstochowie może zabierać z mieszkania różne przedmioty, jednak nie mogą to być sprzęty i meble niezbędne dla dłużnika i jego domowników, np.:

 • lodówka,

 • pralka,

 • odkurzacz,

 • piekarnik lub kuchenka mikrofalowa,

 • płyta grzewcza,

 • łóżka,

 • stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników,

 • po jednym źródle oświetlenia na izbę,

 • pościel, bielizna i ubranie codzienne,

 • ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału,

 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,

 • przedmioty niezbędne do nauki,

 • papiery osobiste,

 • odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych

 • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wiele odebranych przedmiotów i nieruchomości trafia na licytacje komornicze w Częstochowie

Czy komornik może zająć dodatek osłonowy?

Nie. Dodatek osłonowy nie podlega egzekucji komorniczej ani sądowej. 

Co nie podlega egzekucji?

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne.

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Wszystko zależy od tego, kiedy wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. Zanim jednak to zrobi, musi zdobyć tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Dopiero po złożeniu wniosku komornik może rozpocząć jakiekolwiek działania. Komornik powinien podjąć działania najszybciej, jak jest to możliwe.

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?

Teoretycznie, egzekucja komornicza powinna trwać do zajęcia należności przez komornika sądowego. Niestety, czasami nie jest to możliwe, ponieważ zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągać długu. W takiej sytuacji przedstawia wierzycielowi pismo o bezskuteczności zajęcia. Wierzyciel ma tydzień na złożenie wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji, w którym muszą być zawarte inne jej sposoby - jeżeli tego nie zrobi, postępowanie zostanie umorzone!

Umorzenie nie zamyka sprawy - wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Ma na to aż 6 lat, zanim sprawa ulegnie przedawnieniu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej
 
 

Osoba składająca wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej jest zobowiązana do złożenia go w formie tradycyjnej, tj. pisemnej, lub ustnie do protokołu u komornika sądowego. Bez złożenia stosownych dokumentów niemożliwe jest wszczęcie procedury odzyskiwania należności finansowych. 

W jaki sposób napisać wniosek o wszczęcie egzekucji? Kilka porad

Zasady obowiązujące przygotowywanie wniosku o egzekucję zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego i obejmują one: 

 • wskazanie komornika właściwego Sądu Rejonowego, do którego kierowany jest wniosek, 
 • dane osobowe i adresowe zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, 
 • zasadniczą część treści wniosku o egzekucję, 
 • wskazanie sposobu/sposobów egzekucji, 
 • koszty postępowania sądowego i klauzulowego,
 • podpisy komornika i osoby składającej wniosek, 
 • opisanie i dołączenie załączników. 

Przez treść zasadniczą wniosku o egzekucję rozumie się zarówno świadczenie pieniężne, jak i niepieniężne. W zależności od rodzaju świadczenia treść będzie obejmować odzyskanie wyznaczonej kwoty, ruchomości lub nieruchomości. '

W sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

W jaki sposób złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wnioskodawca ma dwie drogi składania dokumentów do wyboru - tradycyjną lub elektroniczną (wymagany przy tzw. EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym wniosek składa się za pośrednictwem portalu e-sąd). Dokumentem koniecznym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, który jest znany jako nakaz do zapłaty lub wyrok. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie wyrokowi owej klauzuli, pod warunkiem że orzeczenie zyskało tytuł prawomocnego. Uprawomocnienie jest możliwe do uzyskania, gdy od doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty (który nie został zaskarżony) minęło 14 dni. 

Dopiero w momencie uzyskania klauzuli wykonalności wnioskodawca żądający pieniędzy może skorzystać z fachowej wiedzy komornika i uzyskać jego pomoc w postaci przysługujących mu środków prawnych. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Istnieją dwie sytuacje, w których wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty, tj. w przypadku postępowania zabezpieczającego i egzekucji świadczeń niepieniężnych. 

Postępowanie zabezpieczające wymaga od wnioskodawcy opłaty równowartej 5% roszczenia, zaś w kwestii egzekucji świadczeń niepieniężnych osoba składająca wniosek zobligowana jest do wniesienia opłaty uzależnionej od rodzaju i wartości świadczenia. 
Poza tymi sytuacjami opłaty za wniosek nie ponosi żadna ze stron, niemniej pełnomocnictwo komornika jest odpłatne - w zależności od wyboru kancelarii i jej lokalizacji ceny się od siebie różnią. Wnioskodawca ponosi koszty, w tym: opłaty egzekucyjne, zwrot kosztów, którymi obarczony został komornik oraz (w razie wypadku) koszty zastępstwa, są to jednak koszty, które nie wliczają się w wynagrodzenie specjalisty. Wśród kosztów komornika wyróżnia się koszty korespondencji, przejazdów oraz kosztów pozyskiwania dodatkowych informacji wykraczających poza treść zasadną wniosku

Złożenie wniosku egzekucyjnego przy ściąganiu alimentów nie podlega opłacie. Wszystkie koszty komornicze w całości pokrywa dłużnik - może jednak wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej w Częstochowie.

Gdzie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? 

Wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami należy złożyć osobiście u komornika lub wysłać go listem poleconym. W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, można poprosić o to pełnomocnika - musi on jednak posiadać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniony odpis. 

Podstawa prawna

Gdzie załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Częstochowie?

Aby załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Częstochowie, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Marcin Kamil Baczyński przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr I przy ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 22 lok. 8, lub z 23 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Marcin Kamil Baczyński przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr I

Adres: ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 22 lok. 8, 42-202 Częstochowa

Godziny:  Otwarte we wtorek od 08:00 więcej dni

pon-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48343103092 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Arkadiusz Bajor przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr II

Adres: ul. Pułaskiego 25 lok. 420, 42-217 Częstochowa

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48500329147 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Andrzej Bejm przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr III

Adres: ul. Dąbrowskiego 40, 42-200 Częstochowa

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-16:00
śr-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48601945655 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Arkadiusz Robert Bloma przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr IV

Adres: ul. Śląska 28 lok. 2.2, 42-217 Częstochowa

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:30 więcej dni

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48343743085 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Arkadiusz Roman Kiljan przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr IX

Adres: ul. Dąbrowskiego 17/2, 42-202 Częstochowa

Godziny:  Otwarte we wtorek od 08:00 więcej dni

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 09:00-17:00
czw-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48502857056 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Robert Cisek przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr V

Adres: ul. Jasnogórska 26/202, 42-202 Częstochowa

Telefon: +48343159313 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Marta Domagała przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr VI

Adres: ul. Jasnogórska 26 lok. 201, 42-202 Częstochowa

Godziny:  Otwarte we wtorek od 09:00 więcej dni

pon: 09:00-14:00
wt: 09:00-15:00
śr-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48343644081 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Adrian Andrzej Golibroda przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr VII

Adres: Al. Armii Krajowej 1/3 pok .330, 42-200 Częstochowa

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:30 więcej dni

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-17:00
czw: 07:30-15:30
pt-niedz: nieczynne

Telefon: +48889598346 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Mariusz Stanisław Grabowski przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr VIII

Adres: ul. Żwirki i Wigury 6/14 pawilon A lok. 1,  Częstochowa

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:30 więcej dni

pon: 07:30-15:00
wt: 07:30-16:00
śr-pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48795014224 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Kacper Koper przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr X

Adres: ul. Kopernika 13, 42-217 Częstochowa

Godziny:  Otwarte we wtorek od 08:30 więcej dni

pon-śr: 08:30-15:00
czw: 08:30-16:00
pt: 08:30-12:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48343070202 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Daria Teresa Zawada przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XI

Adres: ul. Bór 199, 42-202 Częstochowa

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-16:00
śr-czw: 07:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Telefon: +48606408776 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Karolina Patrycja Michno przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XII

Adres: ul. Dąbrowskiego 40 pok. 3, 42-200 Częstochowa

Telefon: +48343255659 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Marcin Daniel Nowak przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XIII

Adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 21 lok. 3, 42-202 Częstochowa

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:30 więcej dni

pon: 09:00-17:00
wt-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48343898206 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Dariusz Olczyk przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XIV

Adres: ul. Dąbrowskiego 40, 42-200 Częstochowa

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:00 więcej dni

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-16:00
śr-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48343610607 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Jacek Szczepaniec przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XIX

Adres: ul. Racławicka 22/9, 42-217 Częstochowa

Godziny:  Otwarte we wtorek od 08:30 więcej dni

pon-pt: 08:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48666055034 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Ernest Osicki przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XV

Adres: ul. Piastowska 128, 42-202 Częstochowa

Godziny:  Otwarte we wtorek od 08:00 więcej dni

pon: 09:00-19:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48696041208 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Agnieszka Maria Piskuła przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XVI

Adres: ul. Okólna 81 A, 42-218 Częstochowa

Godziny:  Otwarte we wtorek od 10:00 więcej dni

pon: 10:00-14:00
wt: 10:00-16:00
śr-pt: 10:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48343246106 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Aneta Szczepańska przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XX

Adres: ul. Małopolska 40 AA, 42-200 Częstochowa

Godziny:  Otwarte we wtorek od 08:00 więcej dni

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-16:00
śr-czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48343144055 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Izabela Katarzyna Wilczak przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XXI

Adres: Al. Jana Pawła II 66 lok.3, 42-218 Częstochowa

Godziny:  Otwarte we wtorek od 07:30 więcej dni

pon-śr: 07:30-15:30
czw: 09:00-17:00
pt: 07:30-12:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48343000044 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Gabriela Wiśniewska przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XXII

Adres: ul. Okólna 87 B, 42-200 Częstochowa

Telefon: +48343656510 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Jerzy Zając przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XXIII

Adres: ul. Sowińskiego 35, 42-200 Częstochowa

Godziny:  Otwarte we wtorek od 08:00 więcej dni

pon: 07:00-15:00
wt: 08:00-16:00
śr-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48343242656 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Piotr Jan Kulasiewicz przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XXIV

Adres: ul. Dąbrowskiego 7 lok. 7 II piętro, 42-202 Częstochowa

Godziny:  Otwarte we wtorek od 08:00 więcej dni

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48343247025 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Natalia Anna Rokowska-Musialik przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XXV

Adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 41a lok. 1, 42-200 Częstochowa

Godziny:  Otwarte we wtorek od 08:00 więcej dni

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48343615565 

Internet:  strona www e-mail

Komornik Sądowy Paweł Jaworski przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XXVI

Adres: ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok.114, 42-202 Częstochowa

Telefon: +48787973848 

Internet:  strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 47,2 tys. dokumentów!
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [PDF]
Pobierz wniosek