Egzekucja komornicza Częstochowa - wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC, PDF] 2024

Autor: Wiola Uljanowicz 8 min. czytania

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jednym z zadań komorników jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego obejmującego odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy przygotować prawidłowo napisany i wypełniony wniosek o egzekucję. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Jak przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Rodzaje egzekucji komorniczej

Wyróżnia się 3 rodzaje egzekucji w postępowaniu komorniczym:

 • egzekucja świadczeń pieniężnych (zajęcie pensji dłużnika, emerytury czy renty),
 • egzekucja świadczeń niepieniężnych,
 • egzekucja z nieruchomości.

Ile środków pieniężnych może zająć komornik?

W sytuacji osób pracujących na umowę o pracę, komornik może potrącić do 50% pensji, jednak musi pozostawić na koncie dłużnika równowartość minimalnego wynagrodzenia. Osoby pracujące na umowę zlecenie mają mniej korzystną sytuację, ponieważ komornik może potrącić całą ich pensję. Z kolei jeśli dłużnik utrzymuje się z renty lub emerytury, to kwota wolna od potrąceń wynosi 75% minimalnej emerytury. W przypadku dłużników alimentacyjnych, komornik może zająć nawet 60% wynagrodzenia miesięcznego czy emerytury, ale powinien pozostawić dłużnikowi kwotę równą 40% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.
 

Co komornik może zająć/zabrać z domu, mieszkania?

Komornik w Częstochowie może zabierać z mieszkania różne przedmioty, jednak nie mogą to być sprzęty i meble niezbędne dla dłużnika i jego domowników, np.:

 • lodówka,

 • pralka,

 • odkurzacz,

 • piekarnik lub kuchenka mikrofalowa,

 • płyta grzewcza,

 • łóżka,

 • stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników,

 • po jednym źródle oświetlenia na izbę,

 • pościel, bielizna i ubranie codzienne,

 • ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału,

 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,

 • przedmioty niezbędne do nauki,

 • papiery osobiste,

 • odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych

 • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wiele odebranych przedmiotów i nieruchomości trafia na licytacje komornicze w Częstochowie

Co nie podlega egzekucji?

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne, dodatek osłonowy, 13-ta emerytura.

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Wszystko zależy od tego, kiedy wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. Zanim jednak to zrobi, musi zdobyć tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Dopiero po złożeniu wniosku komornik może rozpocząć jakiekolwiek działania. Komornik powinien podjąć działania najszybciej, jak jest to możliwe.

Jak długo komornik może prowadzić windykację?

Teoretycznie, egzekucja komornicza powinna trwać do zajęcia należności przez komornika sądowego. Niestety, czasami nie jest to możliwe, ponieważ zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągać długu. W takiej sytuacji przedstawia wierzycielowi pismo o bezskuteczności zajęcia. Wierzyciel ma tydzień na złożenie wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji, w którym muszą być zawarte inne jej sposoby - jeżeli tego nie zrobi, postępowanie zostanie umorzone! Postępowanie komornicze zostanie umorzone również w sytuacji, gdy dłużnik ogłosi upadłość konsumencką.

Umorzenie nie zamyka sprawy - wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Ma na to aż 6 lat, zanim sprawa ulegnie przedawnieniu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej
 
 

Osoba składająca wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej jest zobowiązana do złożenia go w formie tradycyjnej, tj. pisemnej, lub ustnie do protokołu u komornika sądowego. Bez złożenia stosownych dokumentów niemożliwe jest wszczęcie procedury odzyskiwania należności finansowych. 

W jaki sposób napisać wniosek o wszczęcie egzekucji? Kilka porad

Zasady obowiązujące przygotowywanie wniosku o egzekucję zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego i obejmują one: 

 • wskazanie komornika właściwego Sądu Rejonowego, do którego kierowany jest wniosek, 
 • dane osobowe i adresowe zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, 
 • zasadniczą część treści wniosku o egzekucję, 
 • wskazanie sposobu/sposobów egzekucji, 
 • koszty postępowania sądowego i klauzulowego,
 • podpisy komornika i osoby składającej wniosek, 
 • opisanie i dołączenie załączników. 

Przez treść zasadniczą wniosku o egzekucję rozumie się zarówno świadczenie pieniężne, jak i niepieniężne. W zależności od rodzaju świadczenia treść będzie obejmować odzyskanie wyznaczonej kwoty, ruchomości lub nieruchomości.

W przypadku wątpliwości podczas sporządzania wniosku, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

W sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

W jaki sposób złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wnioskodawca ma dwie drogi składania dokumentów do wyboru - tradycyjną lub elektroniczną (wymagany przy tzw. EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym wniosek składa się za pośrednictwem portalu e-sąd). Dokumentem koniecznym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, który jest znany jako nakaz do zapłaty lub wyrok. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie wyrokowi owej klauzuli, pod warunkiem że orzeczenie zyskało tytuł prawomocnego. Uprawomocnienie jest możliwe do uzyskania, gdy od doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty (który nie został zaskarżony) minęło 14 dni. 

Dopiero w momencie uzyskania klauzuli wykonalności wnioskodawca żądający pieniędzy może skorzystać z fachowej wiedzy komornika i uzyskać jego pomoc w postaci przysługujących mu środków prawnych. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Istnieją dwie sytuacje, w których wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty, tj. w przypadku postępowania zabezpieczającego i egzekucji świadczeń niepieniężnych. 

Postępowanie zabezpieczające wymaga od wnioskodawcy opłaty równowartej 5% roszczenia, zaś w kwestii egzekucji świadczeń niepieniężnych osoba składająca wniosek zobligowana jest do wniesienia opłaty uzależnionej od rodzaju i wartości świadczenia. 
Poza tymi sytuacjami opłaty za wniosek nie ponosi żadna ze stron, niemniej pełnomocnictwo komornika jest odpłatne - w zależności od wyboru kancelarii i jej lokalizacji ceny się od siebie różnią. Wnioskodawca ponosi koszty, w tym: opłaty egzekucyjne, zwrot kosztów, którymi obarczony został komornik oraz (w razie wypadku) koszty zastępstwa, są to jednak koszty, które nie wliczają się w wynagrodzenie specjalisty. Wśród kosztów komornika wyróżnia się koszty korespondencji, przejazdów oraz kosztów pozyskiwania dodatkowych informacji wykraczających poza treść zasadną wniosku

Złożenie wniosku egzekucyjnego przy ściąganiu alimentów nie podlega opłacie. Wszystkie koszty komornicze w całości pokrywa dłużnik - może jednak wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej w Częstochowie.

Gdzie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? 

Wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami należy złożyć osobiście u komornika lub wysłać go listem poleconym. W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, można poprosić o to pełnomocnika - musi on jednak posiadać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniony odpis. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Częstochowie?

Aby załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Częstochowie, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Marcin Kamil Baczyński przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr I pod adresem ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 22 lok. 8 w Częstochowie, lub z 23 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Marcin Kamil Baczyński przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr I

adres: ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 22 lok. 8, 42-202 Częstochowa

tel. +48343103092 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Arkadiusz Bajor przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr II

adres: ul. Pułaskiego 25 lok. 420, 42-217 Częstochowa

tel. +48500329147 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Andrzej Bejm przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr III

adres: ul. Dąbrowskiego 40, 42-200 Częstochowa

tel. +48601945655 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-16:00
śr-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Arkadiusz Robert Bloma przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr IV

adres: ul. Śląska 28 lok. 2.2, 42-217 Częstochowa

tel. +48343743085 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne
Instytucja online

Komornik Sądowy Arkadiusz Roman Kiljan przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr IX

adres: ul. Dąbrowskiego 17/2, 42-202 Częstochowa

tel. +48502857056 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 09:00-17:00
czw-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Robert Cisek przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr V

adres: ul. Jasnogórska 26/202, 42-202 Częstochowa

tel. +48343159313 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Marta Domagała przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr VI

adres: ul. Jasnogórska 26 lok. 201, 42-202 Częstochowa

tel. +48343644081 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-14:00
wt: 09:00-15:00
śr-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adrian Andrzej Golibroda przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr VII

adres: Al. Armii Krajowej 1/3 pok .330, 42-200 Częstochowa

tel. +48889598346 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-17:00
czw: 07:30-15:30
pt-niedz: nieczynne
Instytucja online

Komornik Sądowy Mariusz Stanisław Grabowski przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr VIII

adres: ul. Żwirki i Wigury 6/14 pawilon A lok. 1,  Częstochowa

tel. +48795014224 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:00
wt: 07:30-16:00
śr-pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kacper Koper przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr X

adres: ul. Kopernika 13, 42-217 Częstochowa

tel. +48343070202 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:30 godziny otwarcia

pon-śr: 08:30-15:00
czw: 08:30-16:00
pt: 08:30-12:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Daria Teresa Zawada przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XI

adres: ul. Bór 199, 42-202 Częstochowa

tel. +48606408776 

e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-16:00
śr-czw: 07:00-15:00
pt-niedz: nieczynne
Instytucja online

Komornik Sądowy Karolina Patrycja Michno przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XII

adres: ul. Dąbrowskiego 40 pok. 3, 42-200 Częstochowa

tel. +48343255659 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Marcin Daniel Nowak przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XIII

adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 21 lok. 3, 42-202 Częstochowa

tel. +48343898206 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dariusz Olczyk przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XIV

adres: ul. Dąbrowskiego 40, 42-200 Częstochowa

tel. +48343610607 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-16:00
śr-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jacek Szczepaniec przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XIX

adres: ul. Racławicka 22/9, 42-217 Częstochowa

tel. +48666055034 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:30 godziny otwarcia

pon-pt: 08:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ernest Osicki przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XV

adres: ul. Piastowska 128, 42-202 Częstochowa

tel. +48696041208 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-19:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Maria Piskuła przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XVI

adres: ul. Okólna 81 A, 42-218 Częstochowa

tel. +48343246106 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 10:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-14:00
wt: 10:00-16:00
śr-pt: 10:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aneta Szczepańska przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XX

adres: ul. Małopolska 40 AA, 42-200 Częstochowa

tel. +48343144055 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-16:00
śr-czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Izabela Katarzyna Wilczak przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XXI

adres: Al. Jana Pawła II 66 lok.3, 42-218 Częstochowa

tel. +48343000044 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-śr: 07:30-15:30
czw: 09:00-17:00
pt: 07:30-12:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jerzy Zając przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XXIII

adres: ul. Sowińskiego 35, 42-200 Częstochowa

tel. +48343242656 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 08:00-16:00
śr-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-14:00
sob-niedz: nieczynne
Instytucja online

Komornik Sądowy Piotr Jan Kulasiewicz przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XXIV

adres: ul. Dąbrowskiego 7 lok. 7 II piętro, 42-202 Częstochowa

tel. +48343247025 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Natalia Anna Rokowska-Musialik przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XXV

adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 41a lok. 1, 42-200 Częstochowa

tel. +48343615565 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Jaworski przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XXVI

adres: ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok.114, 42-202 Częstochowa

tel. +48787973848 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,2 tys. dokumentów!

Jej doświadczenie jest nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne, zdobyte w trakcie wielu własnych załatwianych spraw. To właśnie dzięki tym doświadczeniom z pierwszej ręki zyskała wiedzę na temat wszelkich pułapek, procedur, i nieoczywistych kroków, które trzeba podjąć w trakcie takich procesów.

W swoich tekstach jest nie tylko rzetelna i precyzyjna, ale także empatyczna. Rozumie frustrację i niepewność, jakie mogą towarzyszyć ludziom w trakcie załatwiania takich spraw, dlatego stara się przekazywać informacje w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Jej artykuły są nie tylko instrukcjami krok po kroku, ale również pełne praktycznych porad, jak unikać potencjalnych problemów oraz jak osiągnąć najlepsze rezultaty.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji