Egzekucja komornicza Gliwice - wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC, PDF] 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 5 listopada 2023

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jednym z zadań komorników jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego obejmującego odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy przygotować prawidłowo napisany i wypełniony wniosek o egzekucję. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Jak przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Rodzaje egzekucji komorniczej

Wyróżnia się 3 rodzaje egzekucji w postępowaniu komorniczym:

 • egzekucja świadczeń pieniężnych (zajęcie pensji dłużnika, emerytury czy renty),
 • egzekucja świadczeń niepieniężnych,
 • egzekucja z nieruchomości.

Ile środków pieniężnych może zająć komornik?

W sytuacji osób pracujących na umowę o pracę, komornik może potrącić do 50% pensji, jednak musi pozostawić na koncie dłużnika równowartość minimalnego wynagrodzenia. Osoby pracujące na umowę zlecenie mają mniej korzystną sytuację, ponieważ komornik może potrącić całą ich pensję. Z kolei jeśli dłużnik utrzymuje się z renty lub emerytury, to kwota wolna od potrąceń wynosi 75% minimalnej emerytury. W przypadku dłużników alimentacyjnych, komornik może zająć nawet 60% wynagrodzenia miesięcznego czy emerytury, ale powinien pozostawić dłużnikowi kwotę równą 40% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.
 

Co komornik może zająć/zabrać z domu, mieszkania?

Komornik w Gliwicach może zabierać z mieszkania różne przedmioty, jednak nie mogą to być sprzęty i meble niezbędne dla dłużnika i jego domowników, np.:

 • lodówka,

 • pralka,

 • odkurzacz,

 • piekarnik lub kuchenka mikrofalowa,

 • płyta grzewcza,

 • łóżka,

 • stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników,

 • po jednym źródle oświetlenia na izbę,

 • pościel, bielizna i ubranie codzienne,

 • ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału,

 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,

 • przedmioty niezbędne do nauki,

 • papiery osobiste,

 • odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych

 • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wiele odebranych przedmiotów i nieruchomości trafia na licytacje komornicze w Gliwicach

Co nie podlega egzekucji?

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne, dodatek osłonowy, 13-ta emerytura.

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Wszystko zależy od tego, kiedy wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. Zanim jednak to zrobi, musi zdobyć tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Dopiero po złożeniu wniosku komornik może rozpocząć jakiekolwiek działania. Komornik powinien podjąć działania najszybciej, jak jest to możliwe.

Jak długo komornik może prowadzić windykację?

Teoretycznie, egzekucja komornicza powinna trwać do zajęcia należności przez komornika sądowego. Niestety, czasami nie jest to możliwe, ponieważ zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągać długu. W takiej sytuacji przedstawia wierzycielowi pismo o bezskuteczności zajęcia. Wierzyciel ma tydzień na złożenie wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji, w którym muszą być zawarte inne jej sposoby - jeżeli tego nie zrobi, postępowanie zostanie umorzone! Postępowanie komornicze zostanie umorzone również w sytuacji, gdy dłużnik ogłosi upadłość konsumencką.

Umorzenie nie zamyka sprawy - wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Ma na to aż 6 lat, zanim sprawa ulegnie przedawnieniu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej
 
 

Osoba składająca wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej jest zobowiązana do złożenia go w formie tradycyjnej, tj. pisemnej, lub ustnie do protokołu u komornika sądowego. Bez złożenia stosownych dokumentów niemożliwe jest wszczęcie procedury odzyskiwania należności finansowych. 

W jaki sposób napisać wniosek o wszczęcie egzekucji? Kilka porad

Zasady obowiązujące przygotowywanie wniosku o egzekucję zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego i obejmują one: 

 • wskazanie komornika właściwego Sądu Rejonowego, do którego kierowany jest wniosek, 
 • dane osobowe i adresowe zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, 
 • zasadniczą część treści wniosku o egzekucję, 
 • wskazanie sposobu/sposobów egzekucji, 
 • koszty postępowania sądowego i klauzulowego,
 • podpisy komornika i osoby składającej wniosek, 
 • opisanie i dołączenie załączników. 

Przez treść zasadniczą wniosku o egzekucję rozumie się zarówno świadczenie pieniężne, jak i niepieniężne. W zależności od rodzaju świadczenia treść będzie obejmować odzyskanie wyznaczonej kwoty, ruchomości lub nieruchomości.

W przypadku wątpliwości podczas sporządzania wniosku, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

W sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

W jaki sposób złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wnioskodawca ma dwie drogi składania dokumentów do wyboru - tradycyjną lub elektroniczną (wymagany przy tzw. EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym wniosek składa się za pośrednictwem portalu e-sąd). Dokumentem koniecznym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, który jest znany jako nakaz do zapłaty lub wyrok. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie wyrokowi owej klauzuli, pod warunkiem że orzeczenie zyskało tytuł prawomocnego. Uprawomocnienie jest możliwe do uzyskania, gdy od doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty (który nie został zaskarżony) minęło 14 dni. 

Dopiero w momencie uzyskania klauzuli wykonalności wnioskodawca żądający pieniędzy może skorzystać z fachowej wiedzy komornika i uzyskać jego pomoc w postaci przysługujących mu środków prawnych. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Istnieją dwie sytuacje, w których wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty, tj. w przypadku postępowania zabezpieczającego i egzekucji świadczeń niepieniężnych. 

Postępowanie zabezpieczające wymaga od wnioskodawcy opłaty równowartej 5% roszczenia, zaś w kwestii egzekucji świadczeń niepieniężnych osoba składająca wniosek zobligowana jest do wniesienia opłaty uzależnionej od rodzaju i wartości świadczenia. 
Poza tymi sytuacjami opłaty za wniosek nie ponosi żadna ze stron, niemniej pełnomocnictwo komornika jest odpłatne - w zależności od wyboru kancelarii i jej lokalizacji ceny się od siebie różnią. Wnioskodawca ponosi koszty, w tym: opłaty egzekucyjne, zwrot kosztów, którymi obarczony został komornik oraz (w razie wypadku) koszty zastępstwa, są to jednak koszty, które nie wliczają się w wynagrodzenie specjalisty. Wśród kosztów komornika wyróżnia się koszty korespondencji, przejazdów oraz kosztów pozyskiwania dodatkowych informacji wykraczających poza treść zasadną wniosku

Złożenie wniosku egzekucyjnego przy ściąganiu alimentów nie podlega opłacie. Wszystkie koszty komornicze w całości pokrywa dłużnik - może jednak wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej w Gliwicach.

Gdzie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? 

Wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami należy złożyć osobiście u komornika lub wysłać go listem poleconym. W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, można poprosić o to pełnomocnika - musi on jednak posiadać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniony odpis. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Gliwicach?

Aby załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Gliwicach, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Marek Łukasz Bednarski przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr II przy ul. ul. Daszyńskiego 8/15 (oficyna), lub z 19 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Marek Łukasz Bednarski przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr II

adres: ul. Daszyńskiego 8/15 (oficyna), 44-100 Gliwice

tel. +48720765313 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-17:00
wt-czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ewa Damaszek przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr IV

adres: ul. Chudoby 2/3, 44-100 Gliwice

tel. +48322306060 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Robert Tomasz Łukasiak przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr IX

adres: ul. Zwycięstwa 12/4, 44-100 Gliwice

tel. +48602118645 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bartłomiej Duda przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr V

adres: ul. Chorzowska 44B pok. 417, 44-100 Gliwice

tel. +48322312235 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Małgorzata Głąb przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr VI

adres: ul. Pszczyńska 44a IIIp, 44-100 Gliwice

tel. +48324281600 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Tomasz Jakub Kostecki przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr VII

adres: ul. Zwycięstwa 13/301, 44-100 Gliwice

tel. +48790575136 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Józef Kwapisz przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr VIII

adres: ul. Księcia Ziemowita 11/2, 44-100 Gliwice

tel. +48322315466 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Przemysław Konrad Mrowiec przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr X

adres: ul. Zawiszy Czarnego 8/1, 44-100 Gliwice

tel. +48323314048 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mirosław Jerzy Pilarski przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XI

adres: ul. Jasnogórska 11/209, 44-100 Gliwice

tel. +48322343097 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:30 godziny otwarcia

pon-czw: 08:30-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dominik Pycha przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XII

adres: ul. Jagiellońska 4, 44-100 Gliwice

tel. +48327232337 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon-pt: 10:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Irena Radziszewska przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XIII

adres: ul. Chorzowska 44B pok. 420, 44-100 Gliwice

tel. +48322382144 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Dariusz Ratajczak przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XIV

adres: ul. Jasnogórska 9/318, 44-100 Gliwice

tel. +48327337654 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Wieloch przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XIX

adres: ul. Jana Pawła II 15/22 II p., 44-100 Gliwice

tel. +48322330997 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Tomasz Rykalski przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XV

adres: ul. Lompy 11/1, 44-100 Gliwice

tel. +48323371922 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-16:00
wt-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Henryk Susczyk przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XVII

adres: ul. Tadeusza Kościuszki 18/2, 44-100 Gliwice

tel. +48322355197 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Szynczewski przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XVIII

adres: ul. Mikołowska 7, 44-100 Gliwice

tel. +48323076944 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 09:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Roman Wyciślik przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XX

adres: ul. Chorzowska 44B/401, 44-100 Gliwice

tel. +48327024432 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Grzegorz Zachmost przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Kancelaria nr XXI

adres: ul. Kościuszki 30/2, 44-100 Gliwice

tel. +48322316008 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Anna Marzena Czarna przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XXII

adres: ul. Jana Siemińskiego 26/2, 44-100 Gliwice

tel. +48322398001 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon-czw: 10:00-14:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Izabella Siuta przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XXIII

adres: ul. Kard.Stefana Wyszyńskiego 8/2, 44-100 Gliwice

tel. +48327298931 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 17,3 tys. dokumentów!
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [PDF]
Pobierz wniosek