Świadczenie pielęgnacyjne Warszawa - komu przysługuje i ile wynosi? - wniosek PDF wzór 2023

Świadczenie pielęgnacyjne

Co to jest świadczenie pielęgnacyjne i ile wynosi?

Świadczenie pielęgnacyjne to wsparcie finansowe dla osób, które były zmuszone zrezygnować z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W roku 2023 świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2458 złotych i jest wypłacane co miesiąc. Jego wysokość podlega waloryzacji.

Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego i nie podlega opodatkowaniu.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tym, którzy rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, którego niepełnosprawność została orzeczona:

 • do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
 • do dnia ukończenia przez dziecko 25. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej;

i są to:

 • rodzice (matka lub ojciec),
 • opiekun faktyczny dziecka (który wystąpił z wnioskiem o przysposobienie),
 • rodzina zastępcza spokrewniona (według ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
 • osoby spokrewnione w drugim stopniu (dziadkowie, wnuki, rodzeństwo), ale tylko jeżeli zostały spełnione następujące warunki:
  • rodzice osoby niepełnosprawnej (oboje) nie żyją, są małoletni, są pozbawieni praw rodzicielskich lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
  • poza rodzicami nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu (czyli dzieci), lub są małoletnie, lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
  • nie ma ustanowionego  opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej spokrewnionej lub są, ale mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.
 • inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, chyba że mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje pod warunkiem, że wymienione wyżej osoby nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, gdy występują wskazania do konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Komu nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Kto nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego?

Świadczenia nie otrzymają osoby sprawujące opiekę, jeśli przysługuje im prawo do:

Z otrzymywania tego świadczenia wykluczone są osoby wymagające opieki, jeśli:

 • pozostają w związku małżeńskim (oprócz sytuacji, kiedy współmałżonek posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • zostały umieszczone w rodzinie zastępczej niespokrewnionej,
 • zostały umieszczone w rodzinnym domu dziecka,
 • zostały umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzystają w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu (dotyczy placówek związanych z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, z wyjątkiem podmiotów leczniczych).

Wniosek zostanie odrzucony również jeśli na daną osobę wymagającą opieki, przyznano:

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego → Dowiedz się, jak starać się o zasiłek rodzinny w Warszawie
 • specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • innej osobie wcześniejszą emeryturę,
 • innej osobie świadczenie o podobnym charakterze, wypłacane za granicą (chyba że dwustronne umowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej).

Świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą

Dla seniorów rząd przygotował inne świadczenie, czyli zasiłek pielęgnacyjny → Zobacz, jak się starać o zasiłek pielęgnacyjny w Warszawie

Jak długo można pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Jak długo można pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie jest przyznawane na czas nieokreślony.
W przypadku, gdy orzeczenie o niepełnosprawności zostało wystawione na czas określony, świadczenie zostanie ustalone do ostatniego dnia miesiąca ważności orzeczenia.

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do lat pracy?

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do emerytury? Okres pobierania świadczenia nie wlicza się do lat pracy pracownika, więc nie będzie brany pod uwagę podczas wyliczania emerytury.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

Kiedy można złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne można złożyć w dowolnym momencie, gdy wnioskujący spełnia przesłanki do jego otrzymania.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć:

Gdzie składa się wnioski o świadczenie pielęgnacyjne?

Gdzie składa się wnioski o świadczenie pielęgnacyjne i ile to kosztuje?

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. online za pomocą rządowego portalu Emp@tia, przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego, lub
 2. w wersji papierowej  osobiście lub listownie  wypełniając dokumenty i składając je do odpowiedniej jednostki terenowej, odpowiedzialnej za realizację świadczeń rodzinnych  Ośrodka Pomocy Społecznej w Warszawie (miejskiego lub gminnego) lub Urzędu Miasta/Gminy w Warszawie

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę Świadczenie pielęgnacyjne w Warszawie?

Aby załatwić sprawę Świadczenie pielęgnacyjne w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorska 3/5, lub z 15 innymi instytucjami.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa

tel. +48226280712 

e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa

tel. +48225689100 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie

adres: ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

tel. +48224871301 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa

tel. +48226147000 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa

tel. +48222770250 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: Falęcka 10, 02-545 Warszawa

tel. +48228494466 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa

tel. +48222773300 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Szymanowskiego 6/ 61, 03-477 Warszawa

tel. +48225112400 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Plutonowych 10, 04-404 Warszawa

tel. +48226735412 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Cybisa 7, 02-784 Warszawa

tel. +48225441200 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa

tel. +48222773600 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Przyczółkowa 27A, 02-968 Warszawa

tel. +48226482226 

strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa

tel. +48228639837 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa

tel. +48225692800 

strona www e-mail

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: Falęcka 10, 02-545 Warszawa

tel. +48228494466 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Powiatowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warszawie

adres: Lipińska 2, 01-833 Warszawa

tel. +48225997100 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 16,0 tys. dokumentów!
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Pobierz dokument