Egzekucja komornicza Poznań - wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC, PDF] 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 5 listopada 2023

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jednym z zadań komorników jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego obejmującego odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy przygotować prawidłowo napisany i wypełniony wniosek o egzekucję. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Jak przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Rodzaje egzekucji komorniczej

Wyróżnia się 3 rodzaje egzekucji w postępowaniu komorniczym:

 • egzekucja świadczeń pieniężnych (zajęcie pensji dłużnika, emerytury czy renty),
 • egzekucja świadczeń niepieniężnych,
 • egzekucja z nieruchomości.

Ile środków pieniężnych może zająć komornik?

W sytuacji osób pracujących na umowę o pracę, komornik może potrącić do 50% pensji, jednak musi pozostawić na koncie dłużnika równowartość minimalnego wynagrodzenia. Osoby pracujące na umowę zlecenie mają mniej korzystną sytuację, ponieważ komornik może potrącić całą ich pensję. Z kolei jeśli dłużnik utrzymuje się z renty lub emerytury, to kwota wolna od potrąceń wynosi 75% minimalnej emerytury. W przypadku dłużników alimentacyjnych, komornik może zająć nawet 60% wynagrodzenia miesięcznego czy emerytury, ale powinien pozostawić dłużnikowi kwotę równą 40% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.
 

Co komornik może zająć/zabrać z domu, mieszkania?

Komornik w Poznaniu może zabierać z mieszkania różne przedmioty, jednak nie mogą to być sprzęty i meble niezbędne dla dłużnika i jego domowników, np.:

 • lodówka,

 • pralka,

 • odkurzacz,

 • piekarnik lub kuchenka mikrofalowa,

 • płyta grzewcza,

 • łóżka,

 • stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników,

 • po jednym źródle oświetlenia na izbę,

 • pościel, bielizna i ubranie codzienne,

 • ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału,

 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,

 • przedmioty niezbędne do nauki,

 • papiery osobiste,

 • odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych

 • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wiele odebranych przedmiotów i nieruchomości trafia na licytacje komornicze w Poznaniu

Co nie podlega egzekucji?

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne, dodatek osłonowy, 13-ta emerytura.

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Wszystko zależy od tego, kiedy wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. Zanim jednak to zrobi, musi zdobyć tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Dopiero po złożeniu wniosku komornik może rozpocząć jakiekolwiek działania. Komornik powinien podjąć działania najszybciej, jak jest to możliwe.

Jak długo komornik może prowadzić windykację?

Teoretycznie, egzekucja komornicza powinna trwać do zajęcia należności przez komornika sądowego. Niestety, czasami nie jest to możliwe, ponieważ zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągać długu. W takiej sytuacji przedstawia wierzycielowi pismo o bezskuteczności zajęcia. Wierzyciel ma tydzień na złożenie wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji, w którym muszą być zawarte inne jej sposoby - jeżeli tego nie zrobi, postępowanie zostanie umorzone! Postępowanie komornicze zostanie umorzone również w sytuacji, gdy dłużnik ogłosi upadłość konsumencką.

Umorzenie nie zamyka sprawy - wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Ma na to aż 6 lat, zanim sprawa ulegnie przedawnieniu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej
 
 

Osoba składająca wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej jest zobowiązana do złożenia go w formie tradycyjnej, tj. pisemnej, lub ustnie do protokołu u komornika sądowego. Bez złożenia stosownych dokumentów niemożliwe jest wszczęcie procedury odzyskiwania należności finansowych. 

W jaki sposób napisać wniosek o wszczęcie egzekucji? Kilka porad

Zasady obowiązujące przygotowywanie wniosku o egzekucję zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego i obejmują one: 

 • wskazanie komornika właściwego Sądu Rejonowego, do którego kierowany jest wniosek, 
 • dane osobowe i adresowe zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, 
 • zasadniczą część treści wniosku o egzekucję, 
 • wskazanie sposobu/sposobów egzekucji, 
 • koszty postępowania sądowego i klauzulowego,
 • podpisy komornika i osoby składającej wniosek, 
 • opisanie i dołączenie załączników. 

Przez treść zasadniczą wniosku o egzekucję rozumie się zarówno świadczenie pieniężne, jak i niepieniężne. W zależności od rodzaju świadczenia treść będzie obejmować odzyskanie wyznaczonej kwoty, ruchomości lub nieruchomości.

W przypadku wątpliwości podczas sporządzania wniosku, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

W sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

W jaki sposób złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wnioskodawca ma dwie drogi składania dokumentów do wyboru - tradycyjną lub elektroniczną (wymagany przy tzw. EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym wniosek składa się za pośrednictwem portalu e-sąd). Dokumentem koniecznym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, który jest znany jako nakaz do zapłaty lub wyrok. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie wyrokowi owej klauzuli, pod warunkiem że orzeczenie zyskało tytuł prawomocnego. Uprawomocnienie jest możliwe do uzyskania, gdy od doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty (który nie został zaskarżony) minęło 14 dni. 

Dopiero w momencie uzyskania klauzuli wykonalności wnioskodawca żądający pieniędzy może skorzystać z fachowej wiedzy komornika i uzyskać jego pomoc w postaci przysługujących mu środków prawnych. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Istnieją dwie sytuacje, w których wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty, tj. w przypadku postępowania zabezpieczającego i egzekucji świadczeń niepieniężnych. 

Postępowanie zabezpieczające wymaga od wnioskodawcy opłaty równowartej 5% roszczenia, zaś w kwestii egzekucji świadczeń niepieniężnych osoba składająca wniosek zobligowana jest do wniesienia opłaty uzależnionej od rodzaju i wartości świadczenia. 
Poza tymi sytuacjami opłaty za wniosek nie ponosi żadna ze stron, niemniej pełnomocnictwo komornika jest odpłatne - w zależności od wyboru kancelarii i jej lokalizacji ceny się od siebie różnią. Wnioskodawca ponosi koszty, w tym: opłaty egzekucyjne, zwrot kosztów, którymi obarczony został komornik oraz (w razie wypadku) koszty zastępstwa, są to jednak koszty, które nie wliczają się w wynagrodzenie specjalisty. Wśród kosztów komornika wyróżnia się koszty korespondencji, przejazdów oraz kosztów pozyskiwania dodatkowych informacji wykraczających poza treść zasadną wniosku

Złożenie wniosku egzekucyjnego przy ściąganiu alimentów nie podlega opłacie. Wszystkie koszty komornicze w całości pokrywa dłużnik - może jednak wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej w Poznaniu.

Gdzie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? 

Wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami należy złożyć osobiście u komornika lub wysłać go listem poleconym. W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, można poprosić o to pełnomocnika - musi on jednak posiadać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniony odpis. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Poznaniu?

Aby załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Poznaniu, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Tymoteusz Jacyna-Onyszkiewicz przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr VII przy ul. ul. Dąbrowskiego 307, lub z 52 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Tymoteusz Jacyna-Onyszkiewicz przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr VII

adres: ul. Dąbrowskiego 307, 60-406 Poznań

tel. +48618537291 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Tomasz Dębicki przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr I

adres: ul. Mickiewicza 19/3, 60-833 Poznań

tel. +48614152520 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-12:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Dykier przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr II

adres: ul. Głogowska 144/3, 60-205 Poznań

tel. +48618420223 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-czw: 07:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Witold Emil Forycki przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr III

adres: ul. Dąbrowskiego 138 lok. 2, 60-844 Poznań

tel. +48618406602 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dominik Michał Grundwald przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr IV

adres: ul. Nad Wierzbakiem 19/5, 60-611 Poznań

tel. +48616007070 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Radosław Just przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr IX

adres: ul. Jackowskiego 40/6, 60-512 Poznań

tel. +48612233012 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bartosz Jarosław Guzik przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr V

adres: ul. Kochanowskiego 4/6, 60-844 Poznań

tel. +48618517546 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-niedz: 10:00-16:00

Komornik Sądowy Artur Kaczmarek przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr X

adres: ul. Junikowska 6, 60-163 Poznań

tel. +48618667131 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Piotr Kurkowski przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr XII

adres: ul. Zgoda 30/1, 60-122 Poznań

tel. +48533699118 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-17:00
śr-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-13:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Miłosz Podżerek przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr XIV

adres: ul. Macieja Palacza 70/1, 60-274 Poznań

tel. +48612218062 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-17:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Przywecki przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr XV

adres: ul. Grunwaldzka 17/1, 60-782 Poznań

tel. +48616660099 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Wojciech Rojewski przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr XVI

adres: ul. Limanowskiego 29/3, 60-744 Poznań

tel. +48618630793 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Zygmunt Tomaszewski przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr XVIII

adres: ul. Śniadeckich 50/2, 60-774 Poznań

tel. +48612224994 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:30
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Waldemar John von Steiner przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr XXI

adres: ul. Przelot 58, 60-408 Poznań

tel. +48611016401 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Rafał Zdzisław Urbaniak przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr XXII

adres: ul. Reymonta Władysława 15/1A, 60-791 Poznań

tel. +48616611010 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-16:00
śr-czw: 09:00-15:00
pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Przemysław Józef Bujas przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr XXIII

adres: ul. Norwida 14, 60-867 Poznań

tel. +48618832728 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Jerzy Wroczyński przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda nr XXIII

adres: os.Orła Białego 3, 61-250 Poznań

tel. +48511392435 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-16:00
śr-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Robert Piotr Wawrzyniak przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr I

adres: ul. Główna 6/203, 61-005 Poznań

tel. +4878400082 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-16:00
śr-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Majchrzak przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr IX

adres: ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

tel. +48618787297 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Katarzyna Jacyna-Onyszkiewicz przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr V

adres: ul. Stanisława Małachowskiego 55, 61-129 Poznań

tel. +4861110590 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon-pt: 10:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Rafał Jadach przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr VI

adres: ul. Żupańskiego, 61-542 Poznań

tel. +48616791131 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Janiak-Pływaczyk przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr VII

adres: ul. Warszawska 39/41 bud. A lok. 8, 61-028 Poznań

tel. +48616394105 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Jakub Kozieł przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr VIII

adres: ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań

tel. +48611100549 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Daniel Pośpiech przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr X

adres: ul. Świętego Michała 100, 61-005 Poznań

tel. +4853108038 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Maciej Roszak przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr XII

adres: ul. Świerkowa 12/1, 60-472 Poznań

tel. +48502119906 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jakub Witosławski przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr XIII

adres: ul. Dolina 21/10, 61-551 Poznań

tel. +48882707968 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ewelina Chwalisz przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr XIX

adres: ul. Folwarczna 21A/3, 61-064 Poznań

tel. +4857556756 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Tomczak przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr XVII

adres: ul. Zagórze 6A, 61-112 Poznań

tel. +48616282389 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Winter przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr XVIII

adres: ul. Wiśniowa 12, 61-447 Poznań

tel. +48618320100 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Piotr Matyjaszczyk przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr XXI

adres: ul. Dolna Wilda 16a/2, 61-552 Poznań

tel. +48505610139 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:30
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-13:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Martyna Joanna Dębicka przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr XXII

adres: ul. Pamiątkowa 2/53, 61-512 Poznań

tel. +48612502450 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Roland Józef Skrzypczak przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr XVI

adres: ul. Grobla 27a/3, 61-858 Poznań

tel. +48726794182 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Roman Bobek przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr I

adres: ul. Wrocławska 6/40, 61-837 Poznań

tel. +4861852456 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ewa Glabus przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr III

adres: ul. Młyńska 3/7, 61-729 Poznań

tel. +48618554509 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Zbigniew Piotr Głowacki przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr IV

adres: ul. Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań

tel. +48618551630 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Andrzej Grzelaczyk przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr VI

adres: ul. Piaskowa 3/5, 61-753 Poznań

tel. +48618518011 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sebastian Łukasz Nowak przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr X

adres: os. Bolesława Chrobrego 117 lok. 29, 60-681 Poznań

tel. +48728667775 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Dominik Paweł Piaskowski przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr XI

adres: ul. Garbary 95B/16, 61-757 Poznań

tel. +48690244441 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mateusz Tomaszewski przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr XIII

adres: ul. Gronowa 22 lok. 303, 61-655 Poznan

tel. +48612230408 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-16:00
wt-pt: 09:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Adam Zarzycki przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr XIV

adres: ul. Wilczak 49, 61-623 Poznań

tel. +4861110073 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bartosz Smektała przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr XV

adres: ul. Winogrady 60D, 61-659 Poznań

tel. +48616698268 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Simiński przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr XVII

adres: ul. 27 Grudnia 7/13, 61-737 Poznań

tel. +48697934204 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Juś przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr XVIII

adres: ul. Podbiałowa 11/9, 61-680 Poznań

tel. +48517678302 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:30 godziny otwarcia

pon-czw: 08:30-15:30
pt-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 17,5 tys. dokumentów!
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [PDF]
Pobierz wniosek