Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu Warszawa

Aktualizacja: 24 lutego 2021


Wyrejestrowanie pojazdu Warszawa

Jeśli jesteś właścicielem pojazdu, z którego przestałeś korzystać z różnych względów (zobacz poniżej jakich), możesz go wyrejestrować.

Kto i kiedy powinien wyrejestrować pojazd?

Do wyrejestrowania upoważniony jest właściciel pojazdu. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli, wszyscy oni muszą stawić się w urzędzie podczas składania wniosku o wyrejestrowanie, lub wybrać jednego przedstawiciela, na którego przeniosą swoje pełnomocnictwo. 

Do wyrejestrowania pojazdu dochodzi, kiedy wystąpi jedno z poniższych zdarzeń:

 • pojazd zostanie zezłomowany,
 • pojazd zostanie skradziony,
 • pojazd zostanie wywieziony za granicę (sprzedany lub oddany w ramach darowizny),
 • pojazd zostanie oddany do kasacji za granicą,
 • pojazd zostanie trwale utracony (np. spali się w pożarze - nawet gdy samochód zostanie spalony należy go zezłomować i dopiero wówczas można go wyrejestrować lub sprzedać na części),
 • pojazd zostanie oddany do stacji demontażu lub do punktu zbiórki odpadów (jeśli nie wyrejestrujesz go sam, zrobi to urząd, po otrzymaniu stosownego zaświadczenia ze stacji demontażu),
 • pojazd zostanie wycofany z obiegu.

Wyrejestrowanie pojazdu po sprzedaży - czy konieczne?

Jeśli sprzedałeś pojazd w kraju lub przekazałeś go w darowiźnie, nie dokonujesz wyrejestrowania. W takim przypadku należy jednak zgłosić zbycie pojazdu. Masz na to 30 dni kalendarzowych od sprzedaży. Jeśli tego nie zrobisz, możesz otrzymać karę. Wniosek o zbycie pojazdu w Warszawie możesz złożyć online.

Czy pojazd można ponownie zarejestrować?

Tak, ale tylko pod pewnymi warunkami:

 • pojazd został odzyskany z kradzieży,
 • pojazd jest zabytkowy,
 • rzeczoznawca samochodowy uznał pojazd za:
  • unikatowy (dla pojazdów powyżej 25 lat),
  • ważny dla historii motoryzacji
 • pojazd został wcześniej wyrejestrowany z powodu sprzedaży/wywiezienia za granicę,
 • powtórna rejestracja dotyczy przyczep rolniczych i ciągników.

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

Jak wyrejestrować samochód i ile to kosztuje?

Aby wyrejestrować pojazd potrzebujesz wykonać kilka kroków:

 1. Przygotuj niezbędne dokumenty
 2. Zapłać za decyzję o wyrejestrowaniu
 3. Złóż dokumenty w odpowiednim urzędzie i wyrejestruj pojazd

Koszt wydania decyzji o wyrejestrowaniu to 10 zł. Płatności możesz dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto, ważne będzie zachowanie dowodu wpłaty.

Co jest potrzebne do wyrejestrowania samochodu w Warszawie?

Bez względu na powód wyrejestrowania, potrzebne będą:

 • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (znajdziesz go w sekcji Wnioski i dokumenty) lub możesz go otrzymać w wersji papierowej w urzędzie,
 • dokument potwierdzający twoją tożsamość,
 • pełnomocnictwo, jeśli posiadasz od współwłaścicieli pojazdu (jeśli nie posiadasz, muszą oni się stawić razem z tobą w urzędzie)
 • dowód wpłaty za decyzję,
 • dokumenty dodatkowe - według powodu wyrejestrowania pojazdu.

Poniżej znajdziesz listę dodatkowych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku, w zależności od tego dlaczego chcesz wyrejestrować swój pojazd.

Wyrejestrowanie samochodu po złomowaniu

Jeśli oddałeś swój samochód do stacji demontażu, będziesz potrzebować:

 • zdemontowane uprzednio tablice rejestracyjne,
 • zaświadczenie ze stacji demontażu o wykonaniu złomowania,
 • unieważnienie dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu

Kradzież pojazdu

Jeśli twój pojazd został skradziony, będziesz potrzebować dodatkowo:

 • samodzielnie sporządzonego oświadczenia, że twój pojazd został skradziony, z dodatkową informacją, że masz świadomość odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego),
 • zaświadczenia o zgłoszeniu kradzieży (wydanego przez policję) lub postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie kradzieży pojazdu,
 • dowodu rejestracyjnego,
 • karty pojazdu - jeśli była wydana.

Jeśli brakuje ci któregoś z powyższych dokumentów, ponieważ zostały skradzione, napisz odpowiednie oświadczenie, w którym wyjaśnisz co się z nimi stało.

Wywóz za granicę / sprzedaż za granicę

Jeśli zbyłeś swój pojazd za granicą - sprzedałeś go lub przekazałeś w ramach darowizny, będziesz musiał przedłożyć w urzędzie:

 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicą, np.:
  • umowa kupna-sprzedaży
  • umowa darowizny
 • samodzielnie napisane oświadczenie o zbyciu pojazdu
 • kopię dokumentu potwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą.

Kasacja pojazdu za granicą

Jeśli pojazd uległ zniszczeniu za granicą i trafił tam go kasacji, w polskim urzędzie będzie konieczne przedłożenie:

 • potwierdzenia wykonania kasacji (dokument z tamtejszej stacji demontażu),
 • dowodu rejestracyjnego,
 • tablic rejestracyjnych,
 • karty pojazdu - jeśli była taka wydana.

Trwała utrata pojazdu

Jeśli twój pojazd został zniszczony całkowicie w wyniku zdarzenia, na przykład pożaru - jest to tak zwana trwała utrata pojazdu. Aby wyrejestrować taki pojazd, będziesz potrzebował poniższych dokumentów dodatkowych:

 • potwierdzenie utraty pojazdu, na przykład dokument poświadczający o spłonięciu pojazdu w pożarze,
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • karta pojazdu - jeśli taka została wydana,
 • dowód wpłaty na rzecz gminy - jest to opłata na rzecz zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku, a o jej wysokość zapytaj w urzędzie.

Jeśli brakuje ci któregoś z powyższych dokumentów lub tablic rejestracyjnych, ponieważ zostały zniszczone, napisz odpowiednie oświadczenie, w którym wyjaśnisz dokładnie co się z nimi stało.

Wycofanie pojazdu z obiegu

Jeśli producent samochodu wycofuje posiadany przez ciebie model z obiegu, do jego wyrejestrowania będziesz potrzebował poniższych dokumentów:

 • potwierdzenie wycofania z obiegu, na przykład oświadczenie producenta,
 • potwierdzenie odkupienia samochodu przez producenta,
 • poświadczona kopia decyzji administracyjnej o wycofaniu z obrotu danego pojazdu.

Gdzie należy je złożyć?

Dokumenty składasz w wydziale komunikacji, w urzędzie właściwym dla twojego miejsca zamieszkania:

 • Warszawa - w urzędzie dzielnicy,
 • miasto na prawach powiatu - w urzędzie miasta (wydział komunikacji),
 • pozostałe - w urzędzie starostwa powiatowego (wydział komunikacji).

Możesz je złożyć osobiście lub przesłać listownie. Niektóre urzędy prowadzą również skrzynkę podawczą online - możesz to sprawdzić na stronie www właściwego urzędu.

Jak długo czeka się na wyrejestrowanie pojazdu w Warszawie?

Zazwyczaj procedura trwa do 30 dni od złożenia wniosku w Warszawie. W przypadkach bardziej skomplikowanych może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Decyzję możesz odebrać osobiście lub otrzymać pocztą.


Gdzie można złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w Warszawie?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu E-mail / www
Urząd Dzielnicy Bemowo w Warszawie ul. Powstańców Śląskich 70
01-381 Warszawa
+48225337500
Urząd Dzielnicy Białołęka w Warszawie ul. Modlińska 197
03-122 Warszawa
+48226767670
Urząd Dzielnicy Bielany w Warszawie ul. S. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
+48228340061
Urząd Dzielnicy Mokotów w Warszawie ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
+48225651516
Urząd Dzielnicy Ochota w Warszawie ul. Grójecka 17a
02-021 Warszawa
+48228220614
Urząd Dzielnicy Praga Południe w Warszawie ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
+48228137712
Urząd Dzielnicy Praga Północ w Warszawie ul. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa
+48225900002
Urząd Dzielnicy Rembertów w Warszawie al. Gen. Antoniego Chruściela 28
04-401 Warszawa
+48225151502
Urząd Dzielnicy Targówek w Warszawie ul. Kondratowicza 20
00-983 Warszawa
+48226753066
Urząd Dzielnicy Ursus w Warszawie pl. Czerwca 1976 1
02-495 Warszawa
+48224786060
Urząd Dzielnicy Ursynów w Warszawie al. KEN 61
02-777 Warszawa
+48225457200
Urząd Dzielnicy Wawer w Warszawie ul. Żegańska 1
04-974 Warszawa
+48225164202
Urząd Dzielnicy Wesoła w Warszawie ul. 1.Praskiego Pułku 33
05-075 Warszawa
+48227736000
Urząd Dzielnicy Wilanów w Warszawie ul. St. Kostki Potockiego 11
02-958 Warszawa
+48228587517
Urząd Dzielnicy Wola w Warszawie al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
+48225048300
Urząd Dzielnicy Włochy w Warszawie al. Krakowska 257
02-133 Warszawa
+48225758914
Urząd Dzielnicy Śródmieście w Warszawie ul. Nowogrodzka 43
00-950 Warszawa
+48226998000
Urząd Dzielnicy Żoliborz w Warszawie ul. Słowackiego 6/8
01-627 Warszawa
+48225601313


Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.