Rejestracja samochodu Warszawa - koszt, dokumenty, wniosek o rejestrację pojazdu online lub wzór druku [PDF, DOC] 2022

Weryfikacja: 19 września 2022

Wniosek o rejestrację pojazdu Warszawa 2021 - Rejestracja samochodu Warszawa - jakiwniosek.pl

Kierowca mieszkający w w Warszawie lub każdym innym mieście w Polsce ma obowiązek zarejestrować zakupiony samochód lub inny pojazd w wydziale komunikacji w Warszawie lub online. Poniżej opisano kiedy i jak należy to zrobić.

Jakie pojazdy podlegają rejestracji w Warszawie?

Kierowcy nie ominie:

Ile jest czasu na przerejestrowanie pojazdu w Warszawie?

Do 30 dni od dnia zakupu lub darowizny, należy powiadomić wydział komunikacji o nabyciu pojazdu. Ustawa nie wyznacza jednak daty, do której konieczne jest zarejestrowanie pojazdu.

W przypadku kupna nowego pojazdu kierowca może zarejestrować go bezpośrednio w salonie.

Do czasu rejestracji nie można poruszać się zakupionym pojazdem po drogach publicznych.​​​​​​

Kto może zarejestrować lub przerejestrować pojazd?

Do zarejestrowania lub przerejestrowania pojazdu uprawnieni są:

 • właściciel pojazdu,
 • wszyscy współwłaściciele, którzy muszą jednocześnie stawić się w urzędzie,
 • przedstawiciel posiadający upoważnienie do rejestracji pojazdu,
 • właściciel firmy lub pełnomocnik, jeśli pojazd jest własnością firmy. 

Ile trwa rejestracja samochodu w Warszawie?

Ile trwa rejestracja samochodu w Warszawie?

Rejestracja powinna trwać nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych. Na ten czas zostanie wydany tymczasowy, tzw. miękki dowód rejestracyjny. Do 30 dni nastąpi właściwa rejestracja pojazdu, a kierowca będzie mógł odebrać tzw. twardy dowód rejestracyjny.

Może się zdarzyć, że urząd nie zdąży wykonać tych czynności w wyznaczonym czasie (na przykład z powodu brakujących dokumentów). Wtedy​​​ - na wniosek kierowcy - urzędnik przedłuży czasową rejestrację o kolejne 14 dni.

Jak wygląda rejestracja nowego samochodu w Warszawie w 2022?

Nowe auto należy zarejestrować, zanim kierowca wyjedzie nim z salonu. Może to zrobić osobiście, w wydziale komunikacji odpowiednim dla miejscowości Warszawa, lub podpisać pełnomocnictwo, a dealer samochodowy dokona rejestracji auta za niego (taka możliwość istnieje od 4 czerwca 2021 r.).

Przed udaniem się do urzędu, warto zarezerować wizytę w wydziale komunikacji właściwym dla miejscowości Warszawa przez Internet. 

Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu w Warszawie i gdzie go złożyć? Pobierz aktualny wzór

Rejestracja osobiście w urzędzie

Należy wypełnić wniosek o zarejestrowanie samochodu drukowanymi literami i złożyć go w wydziale komunikacji odpowiednim dla wybranej dzielnicy Warszawy. Druki umieszczono w sekcji Pobierz dokumenty.

Wniosek o rejestrację pojazdu wzór

Poniżej przedstawiono wypełniony wzór wniosku o rejestrację pojazdu kupionego w kraju oraz samochodu sprowadzonego z zagranicy w dwóch formatach: PDF lub DOC.

Wniosek o rejestrację pojazdu Warszawa PDF i DOCWzór jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu w Warszawie

Rejestracja samochodu / przerejestrowanie auta Warszawa

Jak zarejestrować samochód w Warszawie krok po kroku?

Kierowca musi:

Samochód zostanie zarejestrowany czasowo na 30 dni (kierowca otrzyma miękki dowód rejestracyjny oraz tablice).

Do 30 dni kalendarzowych twardy dowód rejestracyjny będzie gotowy do odbioru → gdzie sprawdzić czy dokument jest już gotowy?

Dokumenty do rejestracji samochodu w Warszawie

Dokumenty do rejestracji samochodu w Warszawie ​​​​

Do rejestracji samochodu w wydziale komunikacji będą potrzebne:

Rejestracja samochodu na zabytek Warszawa - dodatkowe dokumenty

Jeśli kierowca ma zamiar zarejestrować swój samochód jako zabytek, potrzebuje jeszcze:

 • zaświadczenia, które potwierdzi zgodność pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu - dokumenty otrzymasz na stacji kontroli pojazdów,
 • pisemnego potwierdzenia, że pojazd jest zabytkowy. Może to być jeden z dokumentów:
  • dowód wpisu pojazdu do rejestru zabytków - kopia decyzji uwierzytelniona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub urząd odpowiedzialny za rejestr zabytków,
  • dowód wpisu do wojewódzkiej ewidencji zabytków,
  • dowód wpisu do inwentarza muzealiów.

Koszt rejestracji samochodu kupionego w kraju

Opłata za rejestrację pojazdu w Warszawie

Opłata za rejestrację samochodu w Warszawie wynosi 67,00 zł (bez zmiany tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych oraz pozwolenia czasowego jeśli auto było wcześniej zarejestrowane w Polsce) lub 161,50 zł (ze zmianą tablic na standardowe). Można wykupić również tablice zabytkowe lub indywidualne.

Stan pojazdu Pochodzenie Rodzaj tablic rejestracyjnych Koszt rejestracji
samochód nowy lub używany krajowy bez zmiany tablicy 67,00 zł
z tablicą standardową 161,50 zł
z żółtą tablicą zabytkową 181,50 zł
z tablicą indywidualną 1081,50 zł

Na powyższe opłaty składają się:

Opłata za rejestrację samochodu w Warszawie

Wysokość opłaty
Dowód rejestracyjny  67,00 zł
Pozwolenie czasowe 13,50 zł
Opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych 1,50 zł
Nalepka legalizacyjna  12,50 zł
Tablice rejestracyjne (jedne z poniższych):
0,00 zł
 • standardowe
80,00 zł
 • zabytkowe
100,00 zł
1000,00 zł

Uwaga! Po zakupie samochodu na umowę kupna-sprzedaży należy pamiętać o opłaceniu podatku PCC-3.

Przerejestrowanie samochodu bez zmiany tablic

Od 31 stycznia 2022 roku możliwe jest zachowanie aktualnych tablic rejestracyjnych bez względu na miejsce poprzedniej rejestracji pojazdu (jeśli tylko są czytelne i w dobrym stanie oraz posiadają aktualny wzór). Aby było to możliwe, wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenia przy rejestracji auta.

Rejestracja samochodu z zagranicy

Rejestracja samochodu z zagranicy 2022

W przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy, do jego rejestracji będzie potrzebnych kilka dodatkowych dokumentów. Nie wolno zapominać również o opłacie za akcyzę i cło!

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z zagranicy

Do rejestracji samochodu / pojazdu sprowadzonego z innego kraju (np. Niemiec, Francji, Holandii, Belgii czy Wielkiej Brytanii) Wydział Komunikacji odpowiedni wybranej dzielnicy Warszawy potrzebuje:

 • wniosek o rejestrację pojazdu - druk AO-05-01,

 • upoważnienie do rejestracji pojazdu - jeżeli osobą rejestrującą jest pełnomocnik,

 • potwierdzenie tożsamości: dowód osobisty właściciela lub osoby upoważnionej,
 • potwierdzenie własności pojazdu, tj. faktura zakupu,umowa kupna-sprzedaży samochodu lub umowa darowizny,
 • kartę pojazdu, jeżeli:
  • pojazd jest nowy, a karta została wydana przez producenta lub importera,
  • samochód jest używany i był już kiedyś zarejestrowany w Polsce, następnie wywieziony i obecnie sprowadzany z powrotem do kraju,
 • potwierdzenie opłat urzędowych niezbędnych do rejestracji,
 • potwierdzenie wykupienia polisy OC dla pojazdu,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, wystawione przez uprawnionego diagnostę na stacji kontroli pojazdów:
  • obowiązkowe dla samochodów z kierownicą po prawej stronie (nowych i używanych),
  • obowiązkowe dla samochodu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej,
  • w przypadku auta używanego, sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej wymagane jest powyższe zaświadczenie lub jeden z dokumentów:
   • dowód rejestracyjny pojazdu, który zawiera wpis potwierdzający wykonanie oraz termin badania technicznego i wydany przez uprawnioną instytucję państwa członkowskiego do wykonywania takich badań,
   • inny dokument, który potwierdzi wykonanie oraz termin ważności badania technicznego, wydany przez uprawnioną instytucję,
 • potwierdzenie opłaty akcyzy i cła:
  • dla aut osobowych zakupionych na terenie UE: potwierdzenie zapłaty akcyzy lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy,
  • dla aut spoza UE: dowód odprawy celnej przywozowej,
 • dokument dotyczący recyklingu pojazdu – jeśli pojazd był sprowadzony przed 1 stycznia 2016 r. i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 • dla samochodów używanych - dodatkowo:
  • zagraniczny dowód rejestracyjny samochodu, a w przypadku jego braku, dokument potwierdzający rejestrację pojazdu w państwie zakupu lub zaświadczenie z urzędu rejestrującego pojazdy w państwie zakupu – w przypadku utraty, kradzieży, zgubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego w kraju zakupu,
  • zagraniczne tablice rejestracyjne – jeżeli nie posiadasz tablic, wystarczy dostarczyć oświadczenie o ich braku lub konieczności zwrotu do kraju, z którego auto przybyło,
 • dla samochodów nowych - dodatkowo:
  • homologacja, czyli świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym informacje o pojeździe niezbędne do jego rejestracji.

WAŻNE: Wszystkie dokumenty, które zostały sporządzone w języku obcym, muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

Koszt rejestracji samochodu z zagranicy w Warszawie

Rejestracja auta z zagranicy kosztuje 161,50 zł (dla tablic standardowych). Do tej kwoty należy doliczyć jeszcze podatki: akcyzę, cło, VAT.

Stan pojazdu Pochodzenie Rodzaj tablic rejestracyjnych Koszt rejestracji
samochód nowy lub używany sprowadzony bez zmiany tablicy brak opcji
z tablicą standardową 161,50 zł + akcyza/cło*
z żółtą tablicą zabytkową 181,50 zł + akcyza/cło*
z tablicą indywidualną 1081,50 zł + akcyza/cło*

* Całkowity koszt sprowadzenia samochodu z zagranicy (na przykład z Niemiec, Francji, Holandii, Belgii czy Wielkiej Brytanii), zależny jest od ceny auta - to na jej podstawie wyliczane są: akcyza oraz cło i podatek VAT (dla aut sprowadzonych spoza Unii).
Poniżej prezentujemy jakie opłaty mają wpływ na koszt rejestracji auta z zagranicy.

Opłaty za rejestrację samochodu sprowadzanego z zagranicy 

Wysokość opłaty
Dowód rejestracyjny  54,00 zł
Nalepka legalizacyjna 12,50 zł
Pozwolenie czasowe 13,50 zł
Opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych,  1,50 zł

Tablice rejestracyjne (jedne z poniższych):

 • standardowe
80,00 zł
 • zabytkowe
100,00 zł
1000,00 zł
Akcyza (zobacz szczegóły w dziale Podatek Akcyzowy)
 • 3,1% wartości samochodu dla pojemności silnika do 2000 cm3
 • 18,6% wartości samochodu dla pojemności silnika powyżej 2000 cm3
Cło (dla samochodów sprowadzonych spoza Unii) 10% wartości samochodu (dla aut osobowych)

Akcyza za sprowadzony samochód

Podatek akcyzowy - akcyza za sprowadzony samochód

Akcyza to obowiązkowa opłata dla każdego, kto chce zarejestrować w Polsce nowy lub używany pojazd sprowadzony z zagranicy. Akcyzę należy opłacić do 30 dni od momentu sprowadzenia samochodu do kraju.

Jak obliczyć wysokość akcyzy za samochód?

Wysokość podatku akcyzowego jest obliczana na podstawie ceny zakupu samochodu i pojemności silnika:

 • 3,1% - pojemność silnika do 2000 cm3,
 • 18,6% - pojemność silnika powyżej 2000 cm3.

Przykład:

Sprowadzony samochód kosztował (po przeliczeniu kwoty na złotówki) 15 000 złotych, podatek akcyzowy obliczymy następująco:

 • 3,1% x 15 000 zł = 465 zł dla samochodów o pojemności silnika do 2000 ccm,
 • 18,6% x 15 000 zł = 2790 zł dla samochodów o pojemności silnika powyżej 2000 ccm.

Gdzie w Warszawie można zapłacić akcyzę za sprowadzone auto?

Opłaty za akcyzę można dokonać osobiście w urzędzie skarbowym odpowiednim dla mieszkających w Warszawie lub online na platformie puesc.gov.pl​​. Konieczne jest pobranie zaświadczenia o jej uregulowaniu, gdyż będzie ono niezbędne przy składaniu dokumentów o rejestrację pojazdu w wydziale komunikacji.

Istnieje również możliwość dokonania opłaty przez Internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Rejestracja samochodu Warszawa online

Rejestracja samochodu w Warszawie online

Jak zarejestrować samochód ​​​​​​ w Warszawie przez Internet? Samochód można zarejestrować online za pomocą strony Rejestracja pojazdów i Wydawanie Praw Jazdy przez Internet. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją w wyświetlanym oknie i wypełnić wniosek o rejestrację samochodu online. Niezbędne do rejestracji będą dane samochodu i skany wszystkich wskazanych powyżej dokumentów.

Jak sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już gotowy?

Wnioskujący otrzyma SMS lub e-mail z wydziału komunikacji z informacją, że dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru. Może również sprawdzić status dokumentu na stronie Info Car, wpisując numer rejestracyjny pojazdu lub 5 ostatnich znaków numeru nadwozia (VIN).

Jeżeli kierowca nie może osobiście odebrać swojego dowodu rejestracyjnego w Warszawie, może poprosić o to kogoś innego. Wystarczy, że wypisze upoważnienie do odebrania dowodu rejestracyjnego.

Dowód rejestracyjny - sprawdź zmiany w historii pojazdu - jakiwniosek.pl

Odebrałeś dowód rejestracyjny? Sprawdź zmiany w historii pojazdu

Po odbiorze twardego dowodu rejestracyjnego warto sprawdzić historię pojazdu, czy w bazie pojazdów została już odnotowana zmiana właściciela, daty wydania dokumentów i ważność polisy. Można dokonać tego logując się do bazy CEPiK czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Poza informacjami na temat rejestracji i dokumentów historia pojazdu pokaże również:

 • dane techniczne (pojemność i moc silnika, rodzaj paliwa),
 • terminy obowiązkowych badań technicznych, które przechodził pojazd, w tym informację, czy posiada aktualne badanie,
 • odczyt licznika, zarejestrowany podczas badań technicznych (informacje o odczycie licznika są gromadzone od początku 2014 roku),
 • liczbę właścicieli i województwo rejestracji,
 • informację, czy pojazd był własnością firmy/organizacji, czy osoby prywatnej,
 • informację, czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie jako kradziony.

Istnieje również możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdu - sprawdź, jak czasowo wycofać pojazd z ruchu w Warszawie.


Gdzie załatwić sprawę rejestracja pojazdu w Warszawie?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www
Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Bemowo Powstańców Śląskich 70
01-381 Warszawa Bemowo

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
22 53 37 611, 22 53 37 618 
Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Białołęka Modlińska 197
03-122 Warszawa Białołęka

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
22 51 03 302, 22 51 03 301 
Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Bielany Żeromskiego 29
01-882 Warszawa Bielany

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
+48224434845, +48224434859 
Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Mokotów Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa Mokotów

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
22 56 51 955, 22 56 51 953 
Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Ochota Grójecka 17a
02-021 Warszawa Ochota

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
22 578 35 05, 22 578 35 14 
Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Praga-Północ Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708  Warszawa Praga-Północ

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
225900506, 225900505 
Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Praga-Południe Grochowska 274
03-841 Warszawa Praga-Południe

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
224435141, 224435121 
Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Rembertów gen. A. Chruściela „Montera” 28
04-401 Warszawa Rembertów

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
224433873 
Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Śródmieście Leona Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa Śródmieście

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
224439161, 224439167 
Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Targówek Kondratowicza 20
00-983 Warszawa Targówek

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
22 44 38 769, 22 44 38 774 
Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Ursus pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa Ursus

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
22 44 36 001, 22 44 36 003 
Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Ursynów al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa Ursynów

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
22 443 73 69, 22 443 73 22 
Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Wesoła 1 Praskiego Pułku 33
05-075 Warszawa Wesoła

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
22 773 60 01, 22 773 60 06 
Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Wilanów Franciszka Klimczaka 2
02-797 Warszawa Wilanów

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
22 44 35 089 do 092, 22 44 35 086 do 088 
Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Wola Al. Solidarności 90
01-003 Warszawa Wola

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
22 443-59-50, 22 443-59-65 
Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Żoliborz Słowackiego 6/8
01-627  Warszawa Żoliborz

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
22 443 90 00 
Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Włochy al. Krakowska 257
02-133 Warszawa Włochy

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
224434444 
Wydział Komunikacji Dzielnicy w miejscowości Warszawa Wawer Żegańska 1
04-713 Warszawa Wawer

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne
224437000 

Czy Twoja firma świadczy usługi związane z tą sprawą?