CEIDG Warszawa - zawieszenie działalności gospodarczej online lub wniosek PDF wzór 2023

Weryfikacja: 14 kwietnia 2023

Zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca ma prawo w dowolnej chwili zdecydować o zawieszeniu, wznowieniu lub całkowitym wykreśleniu swojej firmy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aby to zrobić, musi złożyć odpowiedni wniosek. Czy wiąże się to z dodatkowymi opłatami? Jakie dokumenty powinien przygotować przedsiębiorca? A także czy można wznowić działalność gospodarczą? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Przed podjęciem decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej, warto ją dobrze przemyśleć. Przede wszystkim, konieczne jest wyznaczenie daty, od której działalność będzie zawieszona. Nie może się ona pokrywać z datą złożenia wniosku – powinna być wcześniejsza lub późniejsza. Ponadto, jeżeli przedsiębiorca wie, kiedy chciałby wznowić działalność, powinien umieścić tę informację we wniosku – oszczędzi mu to składania kolejnego dokumentu, tym razem z prośbą o wznowienie działalności. 

Musi także zdecydować o tym, czy zawieszenie będzie bezterminowe, czy na czas określony.

Zawieszenie działalności jest możliwe tylko w sytuacji, gdy firma nie zatrudnia żadnych pracowników!

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie chce prowadzić działalności z dowolnej przyczyny. Zawiesić firmę można m.in. z powodu choroby, urlopu czy trudności finansowych, które uniemożliwiają kontynuowanie działalności.

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

Nie wyznaczono maksymalnego czasu zawieszenia działalności gospodarczej. Istnieje jednak dolna granica – zawieszenie działalności nie może trwać krócej niż 30 dni. 

Co można robić w firmie w trakcie zawieszenia?

W trakcie trwania zawieszenia działalności gospodarczej:

 • można wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, na przykład wynajmować lokal do prowadzenia działalności;
 • można przyjmować należności i trzeba regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • można zbywać środki trwałe i wyposażenie;
 • przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców;
 • podmiot ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • można powołać lub odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Zawieszenie a zamknięcie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności wiąże się z brakiem konieczności opłacania składek ZUS oraz podatków dochodowych. Działalność zawieszoną można ponownie wznowić poprzez złożenie formularza CEIDG-1. Wznowienie może odbyć się w każdym momencie, jednak nie wcześniej niż po 30 dniach od daty zawieszenia. Po zamknięciu działalności gospodarczej powrót do jej prowadzenia będzie możliwy tylko i wyłącznie po ponownym zarejestrowaniu w CEIDG.

Zawieszenie działalności gospodarczej a zaliczki na podatek dochodowy

W trakcie zawieszenia działalności nie trzeba ich wyliczać ani uiszczać.

Zawieszenie działalności gospodarczej a Ulga na Start

Ulga na Start polega na zwolnieniu przedsiębiorcy, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe na okres 6 miesięcy liczony od daty rozpoczęcia działalności. 

Gdy zawieszono działalność w okresie korzystania z Ulgi na Start, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy jej trwania → wlicza się on do okresu, w którym można korzystać z ulgi.

Zawieszenie działalności a ZUS

Zawieszenie działalności a ZUS

Wraz z zawieszeniem działalności w CEIDG, przedsiębiorca zostaje także zawieszony w płatności składek ZUS na ubezpieczenia. Płatnik składek nie podlega ubezpieczeniom od dnia zawieszenia działalności aż do dnia poprzedzającego dzień, kiedy zostanie ona wznowiona.

W czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca może dobrowolnie opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  wystarczy, że złoży odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma jednak możliwości płacenia składek na ubezpieczenia chorobowe oraz wypadkowe.

Zawieszenie działalności gospodarczej a VAT 

W czasie zawieszenia podmiot nie musi składać deklaracji za okresy rozliczeniowe, których zawieszenie dotyczy. 

Zwolnienie nie obejmuje jednak:

 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
 • okresów rozliczeniowych, w ramach których podatnik musi rozliczyć podatek z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz w ramach których musi dokonać korekty podatku naliczonego;
 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary, w zakresie których są podatnikiem.

​​​​Wznowienie działalności gospodarczej

​​​​Wznowienie działalności gospodarczej

Po zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca może w każdej chwili złożyć wniosek o jej wznowienie. Jednak o tym, kiedy działalność zostanie wznowiona, decyduje przede wszystkim specyfika złożonego wcześniej wniosku o zawieszenie działalności. Jeżeli została ona zawieszona:

 • na czas określony – działalność zostanie wznowiona automatycznie w dniu wskazanym we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej;
 • na czas nieokreślony – w dowolnym momencie, jednak konieczne wówczas jest złożenie wniosku o wznowienie działalności.

Wznowienie działalności spółki cywilnej

Jeżeli przedsiębiorca planuje wznowić działalność spółki cywilnej, musi najpierw zgłosić ten fakt w:

Dopiero po powiadomieniu tych instytucji, wnioskujący może prosić o wznowienie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaznaczając w formularzu pola dotyczące spółki cywilnej.

Wznowienie działalności a podatki

Po wznowieniu działalności właściciel wraca do normalnego trybu załatwiania spraw podatkowych i rozlicza podatki na takich samych zasadach, jak przed zawieszeniem.

Wznowienie działalności a składki ZUS

Wznowienie działalności a składki ZUS

Zgłoszenie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia ZUS dokonywane jest automatycznie wraz ze złożeniem wniosku do CEIDG. Na podstawie uaktualnionego wpisu w rejestrze CEIDG, ZUS ponownie zarejestruje wnioskującego jako płatnika składek ZUS.

Jeśli po wznowieniu działalności zmieni się kod ubezpieczeń w ZUS (np. jeśli w trakcie zawieszenia skończy się okres preferencyjnych składek, zwanych małym ZUS-em, albo wnioskujący rozpocznie pracę na etacie) właściciel będzie musiał dokonać ponownego zgłoszenia (w ciągu 7 dni) do ubezpieczeń z nowym kodem.

Wznowienie działalności a uprawnienia, koncesje, zezwolenia

W trakcie zawieszenia mogą stracić ważność np. koncesje dla firmy na prowadzenie działalności. Po wznowieniu należy sprawdzić ważność wszelkich zezwoleń.

Wznowienie działalności a zatrudnienie pracowników

Jeśli po wznowieniu firmy wnioskujący chce na nowo zatrudnić pracowników, musi podpisać z nimi umowy i zgłosić ich do ubezpieczeń w ZUS.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej

Kiedy złożyć wniosek o zawieszenie działalności?

Kiedy złożyć wniosek o zawieszenie lub wznowienie?

Wniosek w tej sprawie można złożyć w dowolnym momencie

Jakie dokumenty należy przygotować?

Zarówno w przypadku zawieszenia, jak i wznowienia działalności firmy, przedsiębiorca musi przygotować:

Gdzie złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej?

Gdzie złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej w Warszawie?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na 3 sposoby:

Konto użytkownika znajdujące się dotychczas na stronie CEiDG, zostało zastąpione Kontem Przedsiębiorcy na portalu biznes.gov.pl. Chcąc złożyć wniosek o zawieszenie, wznowienie czy wykreślenie działalności gospodarczej w Warszawie przez Internet, należy korzystać ze strony biznes.gov.pl.

W przypadku składania wniosku online trzeba posiadać Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej online?

Jak złożyć wniosek o zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej przez Internet?

Wniosek o zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej przez Internet można złożyć wyłącznie przez platformę Biznes.gov.pl – wystarczy zalogować się Profilem Zaufanym, wypełnić wniosek i podpisać go podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Jak złożyć wniosek o zawieszenie lub wznowienie gospodarczej w urzędzie?

Decydując się na złożenie wniosku o zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej w urzędzie, można dokonać tego aż na 3 sposoby:

 • wypełniając formularz w urzędzie,
 • pobierając wniosek CEIDG-1, wypełniając go, drukując i dostarczając do urzędu,
 • wypełniając wniosek wspólnie z konsultantem Centrum Pomocy. Wystarczy zadzwonić pod numer 801 055 088. Po zakończeniu połączenia wnioskujący otrzyma wiadomość SMS z numerem wniosku, który następnie należy podać w urzędzie. Urzędnik odnajdzie wniosek, wydrukuje go i przekaże wnioskującemu do podpisania.

Ile czeka się na zawieszenie firmy?

Zawieszenie firmy powinno nastąpić nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia wniosku do CEIDG.

Ile kosztuje zawieszenie działalności gospodarczej?

Usługa jest bezpłatna. Dodatkową opłatę trzeba uiścić tylko w sytuacji, gdy wnioskujący decyduje się skorzystać z pełnomocnictwa – wynosi ona 17 złotych.

Pełnomocnictwo jest darmowe wyłącznie w sytuacji, gdy na osobę reprezentującą zostanie wybrany członek najbliższej rodziny.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zawieszenie działalności gospodarczej w Warszawie?

Aby załatwić sprawę zawieszenie działalności gospodarczej w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bemowo przy ul. ul. Powstańców Śląskich 70, lub z 31 innymi instytucjami.

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bemowo w Warszawie

ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

tel. +48224437644 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Białołęka w Warszawie

ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

tel. +48224438400 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bielany w Warszawie

ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

tel. +48224434700 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Mokotów w Warszawie

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

tel. +48224436500 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ochota w Warszawie

ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa

tel. +48225783500 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Praga Południe w Warszawie

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

tel. +48224435555 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Praga Północ w Warszawie

ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel. +48224437900 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Rembertów w Warszawie

aleja Gen. Antoniego Chruściela Montera 28, 04-401 Warszawa

tel. +48224433889 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

tel. +48224439100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Targówek w Warszawie

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa

tel. +48224438727 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ursus w Warszawie

pl. Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa

tel. +48224436000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ursynów w Warszawie

al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

tel. +48224437100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wawer w Warszawie

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

tel. +48224437000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wesoła w Warszawie

ul. 1 Praskiego Pułku WP 33, 05-075 Warszawa

tel. +48224434000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wilanów w Warszawie

ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa

tel. +48224435069 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Włochy w Warszawie

al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

tel. +48224434444 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wola w Warszawie

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

tel. +48224435800 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Żoliborz w Warszawie

ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa

tel. +48224439000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Warszawa - Bemowo

Białobrzeska 53A, 02-325 Warszawa

tel. +48225708800 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Warszawa - Bielany

Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa

tel. +48225693200 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Warszawa - Mokotów

Postępu 16A, 02-676 Warszawa

tel. +48225020000 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Warszawa - Praga

Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa

tel. +48225091800 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście

Williama Lindleya 14, 02-013 Warszawa

tel. +48225846100 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Drugi Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście

Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa

tel. +48225113501 

strona www e-mail

Urząd Skarbowy Warszawa - Targówek

Dąbrowszczaków 14, 03-484 Warszawa

tel. +48225117600 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Warszawa - Ursynów

Wynalazek 3, 02-677 Warszawa

tel. +48225486800 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Warszawa - Wawer

Ludwika Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa

tel. +48228700341 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Warszawa - Wola

Powstańców Śląskich 2D, 01-381 Warszawa

tel. +48225336600 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście

Williama Lindleya 14, 02-013 Warszawa

tel. +48225845100 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Alojzego Felińskiego 2A, 01-513 Warszawa

tel. +48225689200 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. +48228607117 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Krajowa Szkoła Skarbowości w Warszawie

Stefana Okrzei 4, 03-710 Warszawa

tel. +48225112151 

strona www e-mail

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 31,0 tys. dokumentów!
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wniosek o wpis do CEIDG umożliwia:

 • zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • zmianę danych dotyczących prowadzonej działalności,
 • zawieszenie prowadzenia działalności,
 • wznowienie prowadzenia działalności,
 • wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.
Wyślij przez internet Pobierz dokument