Egzekucja komornicza Łódź - wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC, PDF] 2024

Autor: Wiola Uljanowicz 8 min. czytania

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jednym z zadań komorników jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego obejmującego odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy przygotować prawidłowo napisany i wypełniony wniosek o egzekucję. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Jak przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Rodzaje egzekucji komorniczej

Wyróżnia się 3 rodzaje egzekucji w postępowaniu komorniczym:

 • egzekucja świadczeń pieniężnych (zajęcie pensji dłużnika, emerytury czy renty),
 • egzekucja świadczeń niepieniężnych,
 • egzekucja z nieruchomości.

Ile środków pieniężnych może zająć komornik?

W sytuacji osób pracujących na umowę o pracę, komornik może potrącić do 50% pensji, jednak musi pozostawić na koncie dłużnika równowartość minimalnego wynagrodzenia. Osoby pracujące na umowę zlecenie mają mniej korzystną sytuację, ponieważ komornik może potrącić całą ich pensję. Z kolei jeśli dłużnik utrzymuje się z renty lub emerytury, to kwota wolna od potrąceń wynosi 75% minimalnej emerytury. W przypadku dłużników alimentacyjnych, komornik może zająć nawet 60% wynagrodzenia miesięcznego czy emerytury, ale powinien pozostawić dłużnikowi kwotę równą 40% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.
 

Co komornik może zająć/zabrać z domu, mieszkania?

Komornik w Łodzi może zabierać z mieszkania różne przedmioty, jednak nie mogą to być sprzęty i meble niezbędne dla dłużnika i jego domowników, np.:

 • lodówka,

 • pralka,

 • odkurzacz,

 • piekarnik lub kuchenka mikrofalowa,

 • płyta grzewcza,

 • łóżka,

 • stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników,

 • po jednym źródle oświetlenia na izbę,

 • pościel, bielizna i ubranie codzienne,

 • ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału,

 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,

 • przedmioty niezbędne do nauki,

 • papiery osobiste,

 • odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych

 • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wiele odebranych przedmiotów i nieruchomości trafia na licytacje komornicze w Łodzi

Co nie podlega egzekucji?

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne, dodatek osłonowy, 13-ta emerytura.

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Wszystko zależy od tego, kiedy wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. Zanim jednak to zrobi, musi zdobyć tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Dopiero po złożeniu wniosku komornik może rozpocząć jakiekolwiek działania. Komornik powinien podjąć działania najszybciej, jak jest to możliwe.

Jak długo komornik może prowadzić windykację?

Teoretycznie, egzekucja komornicza powinna trwać do zajęcia należności przez komornika sądowego. Niestety, czasami nie jest to możliwe, ponieważ zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągać długu. W takiej sytuacji przedstawia wierzycielowi pismo o bezskuteczności zajęcia. Wierzyciel ma tydzień na złożenie wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji, w którym muszą być zawarte inne jej sposoby - jeżeli tego nie zrobi, postępowanie zostanie umorzone! Postępowanie komornicze zostanie umorzone również w sytuacji, gdy dłużnik ogłosi upadłość konsumencką.

Umorzenie nie zamyka sprawy - wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Ma na to aż 6 lat, zanim sprawa ulegnie przedawnieniu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej
 
 

Osoba składająca wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej jest zobowiązana do złożenia go w formie tradycyjnej, tj. pisemnej, lub ustnie do protokołu u komornika sądowego. Bez złożenia stosownych dokumentów niemożliwe jest wszczęcie procedury odzyskiwania należności finansowych. 

W jaki sposób napisać wniosek o wszczęcie egzekucji? Kilka porad

Zasady obowiązujące przygotowywanie wniosku o egzekucję zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego i obejmują one: 

 • wskazanie komornika właściwego Sądu Rejonowego, do którego kierowany jest wniosek, 
 • dane osobowe i adresowe zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, 
 • zasadniczą część treści wniosku o egzekucję, 
 • wskazanie sposobu/sposobów egzekucji, 
 • koszty postępowania sądowego i klauzulowego,
 • podpisy komornika i osoby składającej wniosek, 
 • opisanie i dołączenie załączników. 

Przez treść zasadniczą wniosku o egzekucję rozumie się zarówno świadczenie pieniężne, jak i niepieniężne. W zależności od rodzaju świadczenia treść będzie obejmować odzyskanie wyznaczonej kwoty, ruchomości lub nieruchomości.

W przypadku wątpliwości podczas sporządzania wniosku, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

W sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

W jaki sposób złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wnioskodawca ma dwie drogi składania dokumentów do wyboru - tradycyjną lub elektroniczną (wymagany przy tzw. EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym wniosek składa się za pośrednictwem portalu e-sąd). Dokumentem koniecznym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, który jest znany jako nakaz do zapłaty lub wyrok. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie wyrokowi owej klauzuli, pod warunkiem że orzeczenie zyskało tytuł prawomocnego. Uprawomocnienie jest możliwe do uzyskania, gdy od doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty (który nie został zaskarżony) minęło 14 dni. 

Dopiero w momencie uzyskania klauzuli wykonalności wnioskodawca żądający pieniędzy może skorzystać z fachowej wiedzy komornika i uzyskać jego pomoc w postaci przysługujących mu środków prawnych. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Istnieją dwie sytuacje, w których wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty, tj. w przypadku postępowania zabezpieczającego i egzekucji świadczeń niepieniężnych. 

Postępowanie zabezpieczające wymaga od wnioskodawcy opłaty równowartej 5% roszczenia, zaś w kwestii egzekucji świadczeń niepieniężnych osoba składająca wniosek zobligowana jest do wniesienia opłaty uzależnionej od rodzaju i wartości świadczenia. 
Poza tymi sytuacjami opłaty za wniosek nie ponosi żadna ze stron, niemniej pełnomocnictwo komornika jest odpłatne - w zależności od wyboru kancelarii i jej lokalizacji ceny się od siebie różnią. Wnioskodawca ponosi koszty, w tym: opłaty egzekucyjne, zwrot kosztów, którymi obarczony został komornik oraz (w razie wypadku) koszty zastępstwa, są to jednak koszty, które nie wliczają się w wynagrodzenie specjalisty. Wśród kosztów komornika wyróżnia się koszty korespondencji, przejazdów oraz kosztów pozyskiwania dodatkowych informacji wykraczających poza treść zasadną wniosku

Złożenie wniosku egzekucyjnego przy ściąganiu alimentów nie podlega opłacie. Wszystkie koszty komornicze w całości pokrywa dłużnik - może jednak wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej w Łodzi.

Gdzie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? 

Wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami należy złożyć osobiście u komornika lub wysłać go listem poleconym. W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, można poprosić o to pełnomocnika - musi on jednak posiadać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniony odpis. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Łodzi?

Aby załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Łodzi, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Jacek Piotr Bagiński przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr I pod adresem ul. Orla 23/32 w Łodzi, lub z 52 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Jacek Piotr Bagiński przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr I

adres: ul. Orla 23/32, 90-317 Łódź

tel. +48603320469 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Katarzyna Bomba przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr II

adres: ul. Piotrkowska 80, 90-102 Łódź

tel. +48422072828 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-17:00
śr: nieczynne
czw-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Sławomir Dobiesz przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr III

adres: ul. Rewolucji 1905 r. 49 lok. 210, 90-215 Łódź

tel. +48501692442 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 08:00-16:30
śr-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Paweł Paśko przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr IX

adres: ul. Gdańska 91/93, 90-613 Łódź

tel. +48516176113 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-17:00
śr: nieczynne
czw-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Joanna Paulina Głowacka przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr V

adres: ul. Piotrkowska 42, 90-265 Łódź

tel. +4888295097 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Zielonka przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr VI

adres: ul. 1 Maja 87/205, 90-755 Łódź

tel. +48459413264 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-czw: 09:00-14:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marzena Ewa Jakóbczak przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr VII

adres: ul. Andrzeja Struga 26A lok. 21, 90-513 Łódź

tel. +48426762503 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tadeusz Brysik przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr VIII

adres: ul.Piotrkowska 230/232 lok.5, 90-360 Łódź

tel. +48889212316 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-16:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Janusz Kruk przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr X

adres: ul. Wólczańska 73 lok. 2, 90-515 Łódź

tel. +48505612051 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Angelika Łaszczewska przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XII

adres: ul. Narutowicza 16 lok. 9, 90-135 Łódź

tel. +48422120686 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-17:00
śr: nieczynne
czw-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Zbigniew Ryszard Łuczak przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XIII

adres: ul. Obywatelska 102/104 lok. 102, 94-104 Łódź

tel. +48422073767 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ryszard Mariusz Michałek przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XIV

adres: ul. Gdańska 91/93, 90-613 Łódź

tel. +48511676545 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Henryk Rędzikowski przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XIX

adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 40 lok. 4, 90-123 Łódź

tel. +48423067575 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Joanna Jolanta Mikulska przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XV

adres: ul. Gdańska 91/93 bud. E lok.13, 90-613 Łódź

tel. +48505462052 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Zenon Jerzy Pacho przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XVII

adres: ul. Szczecińska 61/67 lok. B 115 wejście "B", 91-222 Łódź

tel. +4873281099 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marzena Maria Smolińska przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XX

adres: al. Tadeusza Kościuszki 59/61 lok. 202, 90-514 Łódź

tel. +48422787244 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 11:00 godziny otwarcia

pon: 11:00-14:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 11:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Radomir Rafał Szczeponik przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XXII

adres: ul. Gdańska 57a, 90-612 Łódź

tel. +48426366564 

strona www e-mail

Otwarte do 05:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-05:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariola Woźnialis przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XXIII

adres: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

tel. +48426889986 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 10:00 godziny otwarcia

pon-pt: 10:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Konrad Sebastian Zdziebłowski przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XXIV

adres: ul. Szczecińska 61/67 lok. B 212, 91-222 Łódź

tel. +48570330313 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-śr: 08:00-16:00
czw: nieczynne
pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aleksandra Maria Czulak przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XXIX

adres: ul. 6 Sierpnia 74 lok. 114, 90-646 Łódź

tel. +48786036 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-16:00
śr-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Stanisław Korzeniewski przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XXV

adres: ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź

tel. +48517412881 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-17:00
wt-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Sendor przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XXVII

adres: Pl. Wolności 12 lok. 109, 91-415 Łódź

tel. +48422088856 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-17:00
śr: nieczynne
czw-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamila Karolina Kiepura-Snopkiewicz przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XXVIII

adres: ul. Struga 16 lok. 111, 90-513 Łódź

tel. +48426160712 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Rafał Marcin Ciach przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr I

adres: ul. Paryska 5, 92-319 Łódź

tel. +4842207322 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Karolina Marianna Czubak-Stężycka przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr II

adres: ul. Targowa 35 p. III, 90-043 Łódź

tel. +48728402377 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-czw: nieczynne
pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Głowacki przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr IV

adres: ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź

tel. +48422093743 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dariusz Robert Koper przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr IX

adres: ul. Senatorska 24/26, 93-192 Łódź

tel. +48422371842 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:30 godziny otwarcia

pon: 08:30-15:00
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 08:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr V

adres: ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź

tel. +4851870516 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamila Ilona Kociuga przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr VIII

adres: ul.gen.J. Dąbrowskiego 17A II piętro, 93-177 Łódź

tel. +48505426036 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon-śr: 07:30-15:30
czw: nieczynne
pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marta Kula-Siwek przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XI

adres: ul. Tatrzańska 124A pawilon 621B/9A, 93-239 Łódź

tel. +48426326528 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Jacek Jarosław Lewandowski przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XII

adres: ul. Złota 9/U-1, 90-023 Łódź

tel. +48570330312 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Gabriel Pietrasik przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XIV

adres: ul. Dąbrowskiego 17/21, 93-177 Łódź

tel. +48426321657 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 09:00-16:30
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Krzysztof Pietrasik przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XV

adres: ul. Kolumny 155, 93-611 Łódź

tel. +48422270438 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 09:00-16:00
śr-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aleksandra Gajdosz przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XVI

adres: ul. Targowa 35, 90-043 Łódź

tel. +48426422098 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dominika Polańska-Pasturczak przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XVII

adres: ul. Starorudzka 12e, 93-418 Łódź

tel. +48422080379 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Karina Katarzyna Stańczak-Jędrzejewska przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XX

adres: ul. Kolumny 155 B lok. 2, 93-611 Łódź

tel. +48422080374 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Arkadiusz Wabiński przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XXII

adres: ul. Miedziana 10 lok. 3, 90-038 Łódź

tel. +48422884868 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Zalewska przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XXIII

adres: Pl. Zwycięstwa 2 lok. 9 bud. D I p., 90-312 Łódź

tel. +48514514385 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 08:30 godziny otwarcia

pon: 08:30-15:00
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 08:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tamara Elwira Sowińska przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XXV

adres: ul. Przybyszewskiego 113 pawilon 21 I p., 93-110 Łódź

tel. +48882151003 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt: nieczynne
śr-czw: 09:00-13:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Jan Gajdosz przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XXVI

adres: ul. Dowborczyków 30/34, 90-019 Łódź

tel. +48422032560 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wojciech Białas przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XXVIII

adres: ul. Tuwima 49 lok. 7/8, 90-025 Łódź

tel. +48422077752 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,4 tys. dokumentów!

Jej doświadczenie jest nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne, zdobyte w trakcie wielu własnych załatwianych spraw. To właśnie dzięki tym doświadczeniom z pierwszej ręki zyskała wiedzę na temat wszelkich pułapek, procedur, i nieoczywistych kroków, które trzeba podjąć w trakcie takich procesów.

W swoich tekstach jest nie tylko rzetelna i precyzyjna, ale także empatyczna. Rozumie frustrację i niepewność, jakie mogą towarzyszyć ludziom w trakcie załatwiania takich spraw, dlatego stara się przekazywać informacje w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Jej artykuły są nie tylko instrukcjami krok po kroku, ale również pełne praktycznych porad, jak unikać potencjalnych problemów oraz jak osiągnąć najlepsze rezultaty.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji