Licytacje komornicze nieruchomości w Warszawie 2023 - obwieszczenia o aukcjach / przetargach

Licytacje komornicze nieruchomości Warszawa

Celem licytacji komorniczej jest wyegzekwowanie od dłużnika należnego zobowiązania. Jest to jedna z możliwych form egzekucji komorniczej, obok zajęcia części wynagrodzenia, renty czy emerytury. Aukcje komornicze są wszczynane gdy inne drogi spełnienia roszczenia (np. niespłacenie zadłużenia mimo obniżenia opłaty egzekucyjnej w Warszawie) zakończą się niepowodzeniem. Najpierw uruchamiana jest windykacja polubowna, potem następuje postępowanie sądowe, a ostatecznym krokiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku dochodzi do zajęcia majątku osoby zadłużonej przez komornika. Jak przebiegają licytacje komornicze w Warszawie? Kto może brać w nich udział? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest licytacja komornicza w Warszawie?

Licytacja komornicza to forma publicznej sprzedaży ruchomości (np. samochodów, mebli, sprzętu elektronicznego) lub nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki) przeprowadzana przez komornika sądowego w ramach postępowania komorniczego. Celem licytacji komorniczej jest pozyskanie środków pieniężnych niezbędnych do spłaty zobowiązania dłużnika. Licytacja przygotowywana jest przez komornika na podstawie wystawionego przez sąd tytułu wykonawczego. Aukcje komornicze w Warszawie odbywają się w miejscu i czasie wyznaczonym przez komornika i mogą w niej wziąć udział osoby, które wpłaciły odpowiedniej wysokości wadium. Rękojmia niezbędna do wzięcia udziału w przetargu wynosi 1/10 kwoty szacunkowej. Kwota ta może zostać przekazana w gotówce lub przelewem na konto komornika najpóźniej dzień przed dniem aukcji. Do przeprowadzenia licytacji wystarczy zgłoszenie przynajmniej jednego licytanta, który wpłacił rękojmię. 

Czym są licytacje komornicze nieruchomości w Warszawie?

Licytacja komornicza nieruchomości to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania oraz innych nieruchomości) dłużnika prowadzonej przez komornika sądowego w Warszawie. Celem licytacji jest sprzedaż rzeczy wystawianej za najwyższą cenę zaproponowaną przez kupujących.

Nieruchomości, które mogą podlegać licytacji to m.in.:

 • domy,
 • garaże i miejsca postojowe,
 • grunty,
 • lokale użytkowe,
 • magazyny,
 • hale,
 • mieszkania.

Przebieg licytacji komorniczej nieruchomości w Warszawie

Jak przebiega aukcja komornicza mieszkania, domu lub innej nieruchomości w Warszawie?

Licytacja odbywa się publicznie w siedzibie Sądu Rejonowego w Warszawie i w czasie określonym przez sąd nadzorujący egzekucję. Komornik przynajmniej 2 tygodnie wcześniej informuje o planowanej aukcji. W obwieszczeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • miejsce i godzina licytacji,
 • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości,
 • szacunkowa wartość nieruchomości oraz cena wywoławcza,
 • wysokość wadium niezbędnego do przystąpienia do aukcji,
 • miejsce i czas, w którym przed licytacją można obejrzeć nieruchomości oraz przejrzeć akta postępowania egzekucyjnego.

Komornicza licytacja zawsze przeprowadzana jest w formie ustnej przez komornika sądowego, który następnie sporządza protokół tej czynności. Aukcja rejestrowana jest przez monitoring sądowy lub kamerę komornika. W pierwszym terminie licytacji cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż ¾ oszacowanej ceny nieruchomości. Jeżeli za pierwszym razem nie uda się sprzedać nieruchomości, nic straconego  na wniosek wierzyciela wyznacza się kolejny termin licytacji. Cena wywoławcza spada do ⅔ wartości nieruchomości. Jeśli ponownie nieruchomości nie uda się sprzedać, wierzyciel może przejąć ją na własność za cenę wywoławczą gdy się jednak na to nie zdecyduje, postępowanie zostaje umorzone, a kolejna egzekucja należności może rozpocząć się dopiero po upływie 6 miesięcy.

Licytację wygrywa ten, kto zaproponuje najwyższą cenę, której nikt nie zdołał przebić mimo trzykrotnego wezwania. Nabywca ma 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty pozostałej części wylicytowanej nieruchomość (pierwsza część to rękojmia, którą wpłaca się, aby przystąpić do licytacji). Termin wpłaty może zostać przedłużony na wniosek nabywcy, ale nie może przekraczać terminu jednego miesiąca.

Kwota, pomniejszona o rękojmie wpłaconą w gotówce, musi trafić na konto depozytowe sądu lub na rachunek komornika. Na tej podstawie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, co łączy się z przeniesieniem praw własności na nabywcę i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Nowy właściciel ma prawo nakazać przebywającym tam lokatorom opuszczenie nieruchomości.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W aukcji komorniczej udział może wziąć każdy, kto wpłaci wadium o odpowiedniej wysokości, czyli określoną sumę pieniędzy składaną w ramach zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, ujęte w przepisach polskiego prawa.

Do grona osób, które nie mogą licytować, należą:

 • dłużnik i komornik,
 • ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
 • osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Gdzie znaleźć obwieszczenie o licytacji nieruchomości w Warszawie?

Gdzie można znaleźć obwieszczenia o aktualnych licytacjach mieszkań, domów i innych nieruchomości w Warszawie?

Aktualne informacje na temat nadchodzących przetargów komorniczych w Warszawie znaleźć można w Internecie. W tym celu powstała strona licytacje.komornik.pl, prowadzona przez Krajową Radę Komorniczą. Pojawiają się na niej obwieszczenia dotyczące zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, które  wkrótce zostaną oddane do licytacji. Każde obwieszczenie zawiera dane dłużnika, datę i miejsce przetargu oraz cenę wywoławczą.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę licytacje komornicze w Warszawie?

Aby załatwić sprawę licytacje komornicze w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Dariusz Stanisław Dynowski przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr III przy ul. ul. Filtrowa 67 lok. 42, lub z 165 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Dariusz Stanisław Dynowski przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr III

adres: ul. Filtrowa 67 lok. 42, 02-055 Warszawa

tel. +488250222 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wojciech Andryszczyk przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr I

adres: ul. Bielska 31 lok. 1, 02-394 Warszawa

tel. +48221003516 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Urszula Gęślicka przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr IV

adres: ul. Globusowa 25 lok. 5, 02-436 Warszawa

tel. +48222013389 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 10:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Urszula Maria Kuczyńska przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr IX

adres: Al. Niepodległości 235/237 lok. 86, 02-009 Warszawa

tel. +48221269015 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adrian Piotr Juszczyński przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr VI

adres: ul. Białobrzeska 15/82, 02-370 Warszawa

tel. +48228468585 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Robert Kalwajt przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr VII

adres: ul. Popularna 50/1, 02-473 Warszawa

tel. +48223001173 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Zbigniew Kuć przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr X

adres: ul. Grójecka 186 lok. 201, 02-390 Warszawa

tel. +48224043992 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mateusz Damian Kurek przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr XI

adres: ul. Michała Spisaka 95A, 02-495 Warszawa

tel. +48222997676 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 09:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Oporski przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr XII

adres: Al. Jerozolimskie 133 lok. 64, 02-304 Warszawa

tel. +48221271484 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Monika Agnieszka Sachno przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr XIV

adres: Al. Jerozolimskie 85, 02-001 Warszawa

tel. +48226250793 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Dorota Wojniusz przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr XIX

adres: ul. Pruszkowska 17 lok. 108, 02-119 Warszawa

tel. +48517188454 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Adam Szewc przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr XVII

adres: ul. Dzieci Warszawy 48, 02-495 Warszawa

tel. +48226624991 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kinga Rizler przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr XVIII

adres: ul. Włodarzewska 8/13, 02-385 Warszawa

tel. +48228235442 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Wojtczak przy Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie nr XX

adres: ul. Włodarzewska 70H lok. 9, 02-393 Warszawa

tel. +48607879277 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Jakub Bereśniewicz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr II

adres: ul. Słotna 4 lok. 2, 04-859 Warszawa

tel. +48536855317 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maria Brzezicka przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr IV

adres: ul. Wandy 11A lok. 1, 03-949 Warszawa

tel. +48226162587 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-czw: 09:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Krzysztof Gacki przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr V

adres: ul. Izbicka 1/6, 04-838 Warszawa

tel. +48226126419 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Marek Gil przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr VI

adres: ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa

tel. +48 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Beniamin Kiewra przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr VIII

adres: ul. Wodzisławska 3, 04-662 Warszawa

tel. +48226162228 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-16:00
śr-czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Marcin Lenik przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr X

adres: ul. Słotna 4 lok. 2, 04-859 Warszawa

tel. +48533986584 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Melka przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XIII

adres: ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa

tel. +48226130941 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Małgorzata Pluskota przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XIX

adres: ul. Grochowska 304 lok. 68, 03-840 Warszawa

tel. +48226180383 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mateusz Nowak przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XV

adres: ul. Wiatraczna 15 lok. 102, 04-364 Warszawa

tel. +48224199177 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Kamil Piekutowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XVI

adres: ul. Kaleńska 5, 04-367 Warszawa

tel. +48600988681 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-14:00
śr: 10:00-13:00
czw-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Pietrzyk przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XVII

adres: ul. Murmańska 11 lok. 2, 04-203 Warszawa

tel. +48534510438 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Izabela Katarzyna Pilichowska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XVIII

adres: ul. Szafirowa 25A/1, 04-954 Warszawa

tel. +48516455537 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Daniel Rafał Prusak przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XX

adres: ul. Saska 100 lok 1 A, 03-914 Warszawa

tel. +48222442977 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 07:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kinga Maria Teller-Kopyt przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XXII

adres: ul. Ostrobramska 73D lok. 161, 04-175 Warszawa

tel. +4822468102 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Łukasz Pluta-Lankiewicz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XXIX

adres: ul. Czapelska 25/24, 04-081 Warszawa

tel. +48572866615 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Sulich przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XXVI

adres: ul. 1 Praskiego Pułku WP 25, 05-075 Warszawa

tel. +48789297956 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:30 godziny otwarcia

pon-wt: 09:30-15:00
śr: 09:30-16:00
czw: 09:30-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Joanna Maria Zagroba-Majek przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XXVII

adres: ul. Kompasowa 12 lok. 4, 04-048 Warszawa

tel. +48519573467 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Marek Olak przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nr XXVIII

adres: ul. Floriana Znanieckiego 12/101, 03-980 Warszawa

tel. +48222543859 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Oskar Bartosz Bednarski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawienr XXV

adres: ul. Przeworska 4/U12, 04-382 Warszawa

tel. +48221199337 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Igor Mariusz Duchiński przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr I

adres: ul. Topazowa 26/U2, 03-680 Warszawa

tel. +48692689446 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Andrzej Bidziński przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr II

adres: ul.Jagiellońska 2/U10, 03-721 Warszawa

tel. +48228700175 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wawrzyniec Piotr Bielecki przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr III

adres: ul. Światowida 58/7, 03-144 Warszawa

tel. +48224164706 

strona www

Komornik Sądowy Jerzy Roman Bojanowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr IV

adres: ul. Stanisława Augusta 73/15, 03-846 Warszawa

tel. +48228707200 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dominik Maciej Daniłowicz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr IX

adres: ul.Topazowa 26/U1, 03-686 Warszawa

tel. +48577862516 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Paweł Bondarczuk przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr V

adres: ul. Ratuszowa 11/51/52, 03-450 Warszawa

tel. +48225353602 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Renata Delert przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr VI

adres: ul. Lęborska 8/10, 03-443 Warszawa

tel. +48224012276 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ewa Magdalena Dzidowska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr VII

adres: ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa

tel. +48225103686 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Szymon Fercowicz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr VIII

adres: ul. Kijowska 7/61, 03-743 Warszawa

tel. +48226740438 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Klopś przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr X

adres: ul. Barkocińska 6 lok. 3, 03-543 Warszawa

tel. +48225353390 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Joanna Morawska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr XII

adres: ul. Targowa 59 lok. 6 u 2, 03-729 Warszawa

tel. +48222990025 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Mróz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr XIV

adres: ul. Remiszewska 14a/u.3, 03-550 Warszawa

tel. +48221167728 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy PaweŁ Rowicki przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr XIX

adres: ul. Szanajcy 14/64, 03-481 Warszawa

tel. +48662000015 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 09:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dawid Paleczny przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr XV

adres: ul. Floriańska 6 lok. U10/1, 03-707 Warszawa

tel. +48224080202 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ewelina Katarzyna Polkowska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr XVI

adres: ul. Wileńska 14B/211, 03-414 Warszawa

tel. +48221004514 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Powichrowska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr XVII

adres: ul. Targowa 81 lok. 107a, 03-408 Warszawa

tel. +48225119960 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Przygódzki przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr XVIII

adres: ul. Jagiellońska 75/75, 03-301 Warszawa

tel. +48223001682 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Paweł Szmidt przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr XXI

adres: ul. Bazyliańska 20 lok. 7, 03-203 Warszawa

tel. +48502907645 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Justyna Kacprzak przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr XXIV

adres: ul. Tadeusza Borowskiego 2 lok.310, 03-475 Warszawa

tel. +48579730962 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Anna Struk-Zielińska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie nr XXV

adres: ul. Targowa 67 lok. 10, 03-729 Warszawa

tel. +4879860595 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 10:00-17:00
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Rosocha przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XXV

adres: ul. Różana 36/222, 02-569 Warszawa

tel. +4888395061 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sylwester Stanisław Wakulak przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XXXI

adres: Al. Rzeczypospolitej 22 B/61, 02-972 Warszawa

tel. +48221265569 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Zbigniew Andruszkiewicz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr I

adres: ul. Fort Służew 1/37, 02-787 Warszawa

tel. +48225065860 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-18:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wojciech Borsuk przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr II

adres: ul. Wałbrzyska 11 lok. 102 A, 02-741 Warszawa

tel. +48225499332 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Ewa Zuzanna Chmielnicka przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr III

adres: ul. Rumiana 84 lok. 2, 02-956 Warszawa

tel. +48224166686 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Elżbieta Czernicka przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr IV

adres: ul. Cybernetyki 13 lok. 7, 02-677 Warszawa

tel. +48228521780 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-18:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Karol Gołębiewski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr VI

adres: ul. Woronicza 31/73, 02-640 Warszawa

tel. +48228483127 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Paweł Graliński przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr VII

adres: ul. Różana 36 lok. 222, 02-569 Warszawa

tel. +48885126126 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Małgorzata Groszek-Kuszyk przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr VIII

adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55/2, 02-797 Warszawa

tel. +48228516896 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Jerzy Kacperski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr X

adres: ul. Puławska 108/112 lok. 36, 02-620 Warszawa

tel. +48222537231 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Eugeniusz Karp przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XI

adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55/2, 02-797 Warszawa

tel. +48732765975 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marta Królikowska-Pieńkos przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XIII

adres: ul. Cybernetyki 13/4, 02-677 Warszawa

tel. +48224153727 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-18:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Małgorzata Kulik przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XIV

adres: ul. Kazimierzowska 81 lok. 5, 02-518 Warszawa

tel. +48661556987 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-18:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Mirosław Łuczyszyn przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XV

adres: ul. Woronicza 31/73, 02-640 Warszawa

tel. +48226460338 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Osiczko przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XX

adres: ul. Willowa 11 lok. 11, 00-790 Warszawa

tel. +48221120151 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Katarzyna Pożarowska-Kępa przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XXIII

adres: Al. Niepodległości 118A lok. 3, 02-577 Warszawa

tel. +48224145114 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-18:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Olga Rogalska - Karakula przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XXIV

adres: ul. Zwierzyniecka 1, 00-719 Warszawa

tel. +48221181990 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Artur Tlaga przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XXIX

adres: Al. Niepodległosci 54/28, 02-626 Warszawa

tel. +48228981876 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jakub Siadul przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XXVI

adres: ul. Rzymowskiego 30 lok. 320, 02-697 Warszawa

tel. +4888597300 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Katarzyna Wakulak przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XXX

adres: ul. Rzeczypospolitej 22 B lok. 61, 02-972 Warszawa

tel. +48224125088 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Przemysław Bieńkowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XXXIV

adres: ul. Narbutta 25A/107, 02-536 Warszawa

tel. +48226458172 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Marcin Adamczyk przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr I

adres: ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa

tel. +48221012009 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Brojek przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr II

adres: ul. Polna 48/20, 00-644 Warszawa

tel. +48226360370 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 10:00-18:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aron Czubkowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr III

adres: ul. Cicha 1/2, 00-353 Warszawa

tel. +48537489714 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-16:00
śr: 09:00-18:00
czw: 09:00-16:00
pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Roland Gapik przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr IV

adres: ul. Niecała 6/38, 00-098 Warszawa

tel. +48222998600 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Malinowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr IX

adres: ul. Zagórna 2/4, 00-441 Warszawa

tel. +48224043963 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aleksander Karol Godzik przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr V

adres: ul. Kamila Baczyńskiego 1 lok. 1, 00-036 Warszawa

tel. +48222523403 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt: 08:00-18:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mateusz Kaliszewski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr VII

adres: ul. Jaworzyńska 7/10, 00-634 Warszawa

tel. +48226251526 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ewa Alicja Młyńska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr XI

adres: ul. Dzika 15/11, 00-172 Warszawa

tel. +48226290765 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agata Pułczyńska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr XIV

adres: ul. Krakowskie Przedmieście 79/401, 00-079 Warszawa

tel. +48664169211 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Skowroński przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr XV

adres: ul. Zygmunta Słomińskiego 5/250, 00-195 Warszawa

tel. +48224864480 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Józef Królik przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr XVII

adres: ul. Nowogrodzka 56 lok. 27, 00-695 Warszawa

tel. +48222519645 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Lidia Maria Gapik przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie nr XVIII

adres: ul. Niecała 6/38, 00-098 Warszawa

tel. +48222998606 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Rafał Bukszewicz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr IV

adres: Aleja Solidarności 155 lok. 17, 00-877 Warszawa

tel. +48224071937 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Anna Kuniczuk-Mieczkowska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr IX

adres: ul. Dzielna 64/21, 01-029 Warszawa

tel. +48221143099 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Ryszard Hoppe przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr V

adres: ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa

tel. +48228635040 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Kamiński przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr VII

adres: ul. Człuchowska 66, 01-360 Warszawa

tel. +48226649010 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Andrzej Karol Lus przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr X

adres: ul. Górczewska 200c lok. 257, 01-460 Warszawa

tel. +48224352856 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Niemirski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XII

adres: ul. Działdowska 11 lok. 5, 01-184 Warszawa

tel. +48224188288 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Antoni Okapiec przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XIII

adres: ul. Marcina Kasprzaka 49 lok. 120, 01-234 Warszawa

tel. +48228770712 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 10:00-17:00
śr-niedz: 08:00-16:00

Komornik Sądowy Agnieszka Papińska-Dzikowicz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XIV

adres: ul. Wolność 5 lok. 18, 01-018 Warszawa

tel. +48224681197 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Parafiński przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XV

adres: Al. Prymasa Tysiaclecia 46/202, 01-242 Warszawa

tel. +48515775743 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Seweryn Posak przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XVI

adres: ul. Banderii 4/81, 01-164 Warszawa

tel. +48226321433 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:30
czw-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jakub Rumiński przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XVII

adres: ul. Żelazna 58/62 m 124, 00-866 Warszawa

tel. +48225597273 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Tokaj przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XX

adres: ul. Człuchowska 66 lok. 12, 01-360 Warszawa

tel. +48221154222 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Wojtuszewski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XXI

adres: ul. Dywizjonu 303 bud. 175 lok. 61 I p., 01-470 Warszawa

tel. +48226310281 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Julian Mitoń przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XXII

adres: Al. Solidarności 155 lok. 11, 00-877 Warszawa

tel. +48226310833 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Błażej Zając przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XXIV

adres: ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa

tel. +48226372078 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Lidia Żukowska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XXV

adres: ul. Ciołka 8 pok. 214, 01-402 Warszawa

tel. +48228362955 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 10:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 10:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mateusz Hubert Michalski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XXVI

adres: ul. Połczńnska 93a/9, 01-301 Warszawa

tel. +48736846036 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-śr: 09:00-15:00
czw: 09:00-18:00
pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Rafał Ryszard Ruciński przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie nr XXVII

adres: ul. Okopowa 47 lok. 51/52, 01-059 Warszawa

tel. +48794033133 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dominik Maciej Banaszek przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr I

adres: ul. Jerzego Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa

tel. +48226332374 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Lidia Dorota Chwalewska przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr II

adres: ul. ks. Jerzego Popiełuszki 11 m. 19, 01-593 Warszawa

tel. +48570589503 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Anna Luiza Hoppe przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr IV

adres: ul. Gwiaździsta 15A/222, 01-651 Warszawa

tel. +48225617200 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Jędryszek przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr IX

adres: ul. Adama Mickiewicza 32A lok. 3, 01-616 Warszawa

tel. +48222585652 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 10:00-18:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aleksandra Małgorzata Irzyniec przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr V

adres: ul. Przasnyska 6 lok. 9, 01-756 Warszawa

tel. +48223812446 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 10:00-18:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Andrzej Jachowicz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr VI

adres: ul. Potocka 4, 01-652 Warszawa

tel. +48224401519 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Piotr Jagiełło przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr VII

adres: ul. Gwiaździsta 71, 01-651 Warszawa

tel. +48225599605 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Andrzej Krzysztof Kulągowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XI

adres: ul. Broniewskiego 59 a, 01-865 Warszawa

tel. +48224989696 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Michalewicz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XII

adres: ul. Wrocławska 2 A, 01-493 Warszawa

tel. +48224363874 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-22:00
wt-pt: 08:00-21:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Artur Mieczkowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XIII

adres: ul. Mickiewicza 18D/2, 01-517 Warszawa

tel. +48226330964 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:30
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Beata Małgorzata Rusin przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XIX

adres: ul. Przy Agorze 28 lok. U8, 01-930 Warszawa

tel. +48226970061 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Pabich przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XV

adres: ul. Gdańska 2/44, 01-633 Warszawa

tel. +48225065058 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aleksandra Malwina Rudzka-Natanek przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XVIII

adres: ul. Broniewskiego 59A, 01-865 Warszawa

tel. +48224989696 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Jerzy Sadzikowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XX

adres: ul. Potocka 4, 01-652 Warszawa

tel. +48224125077 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sebastian Witold Warchałowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XXI

adres: ul. Marymoncka 105 lok. 2, 01-813 Warszawa

tel. +48222012513 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Robert Marek Borczewski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XXII

adres: ul. Marymoncka 105/2, 01-813 Warszawa

tel. +48572568774 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agata Sanecka przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XXIII

adres: ul. Hanki Czaki 2/45, 01-588 Warszawa

tel. +48222900055 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aneta Jończyk przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr IX

adres: ul. Sielecka 39/9, 00-738 Warszawa

tel. +48224031033 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 10:00 godziny otwarcia

pon-pt: 10:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Karol Patynowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie nr XVI

adres: ul. Broniewskiego 59 A, 01-865 Warszawa

tel. +48224989696 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Komorowski przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie nr XII

adres: ul. Wałbrzyska 11/102b, 02-739 Warszawa

tel. +48225499332 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-18:00
wt-czw: 09:00-17:00
pt: 09:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę licytacje komornicze online?

licytacje.komornik.pl
Serwis internetowy Krajowej Rady Komorniczej