Egzekucja komornicza Sosnowiec - wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC, PDF] 2023

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jednym z zadań komorników jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego obejmującego odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy przygotować prawidłowo napisany i wypełniony wniosek o egzekucję. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Jak przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co komornik może zająć/zabrać z domu, mieszkania?

Komornik w Sosnowcu może zabierać z mieszkania różne przedmioty, jednak nie mogą to być sprzęty i meble niezbędne dla dłużnika i jego domowników, np.:

 • lodówka,

 • pralka,

 • odkurzacz,

 • piekarnik lub kuchenka mikrofalowa,

 • płyta grzewcza,

 • łóżka,

 • stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników,

 • po jednym źródle oświetlenia na izbę,

 • pościel, bielizna i ubranie codzienne,

 • ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału,

 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,

 • przedmioty niezbędne do nauki,

 • papiery osobiste,

 • odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych

 • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wiele odebranych przedmiotów i nieruchomości trafia na licytacje komornicze w Sosnowcu

Czy komornik może zająć dodatek osłonowy?

Nie. Dodatek osłonowy nie podlega egzekucji komorniczej ani sądowej. 

Co nie podlega egzekucji?

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne.

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Wszystko zależy od tego, kiedy wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. Zanim jednak to zrobi, musi zdobyć tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Dopiero po złożeniu wniosku komornik może rozpocząć jakiekolwiek działania. Komornik powinien podjąć działania najszybciej, jak jest to możliwe.

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?

Teoretycznie, egzekucja komornicza powinna trwać do zajęcia należności przez komornika sądowego. Niestety, czasami nie jest to możliwe, ponieważ zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągać długu. W takiej sytuacji przedstawia wierzycielowi pismo o bezskuteczności zajęcia. Wierzyciel ma tydzień na złożenie wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji, w którym muszą być zawarte inne jej sposoby - jeżeli tego nie zrobi, postępowanie zostanie umorzone!

Umorzenie nie zamyka sprawy - wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Ma na to aż 6 lat, zanim sprawa ulegnie przedawnieniu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej
 
 

Osoba składająca wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej jest zobowiązana do złożenia go w formie tradycyjnej, tj. pisemnej, lub ustnie do protokołu u komornika sądowego. Bez złożenia stosownych dokumentów niemożliwe jest wszczęcie procedury odzyskiwania należności finansowych. 

W jaki sposób napisać wniosek o wszczęcie egzekucji? Kilka porad

Zasady obowiązujące przygotowywanie wniosku o egzekucję zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego i obejmują one: 

 • wskazanie komornika właściwego Sądu Rejonowego, do którego kierowany jest wniosek, 
 • dane osobowe i adresowe zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, 
 • zasadniczą część treści wniosku o egzekucję, 
 • wskazanie sposobu/sposobów egzekucji, 
 • koszty postępowania sądowego i klauzulowego,
 • podpisy komornika i osoby składającej wniosek, 
 • opisanie i dołączenie załączników. 

Przez treść zasadniczą wniosku o egzekucję rozumie się zarówno świadczenie pieniężne, jak i niepieniężne. W zależności od rodzaju świadczenia treść będzie obejmować odzyskanie wyznaczonej kwoty, ruchomości lub nieruchomości.

W przypadku wątpliwości podczas sporządzania wniosku, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

W sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

W jaki sposób złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wnioskodawca ma dwie drogi składania dokumentów do wyboru - tradycyjną lub elektroniczną (wymagany przy tzw. EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym wniosek składa się za pośrednictwem portalu e-sąd). Dokumentem koniecznym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, który jest znany jako nakaz do zapłaty lub wyrok. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie wyrokowi owej klauzuli, pod warunkiem że orzeczenie zyskało tytuł prawomocnego. Uprawomocnienie jest możliwe do uzyskania, gdy od doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty (który nie został zaskarżony) minęło 14 dni. 

Dopiero w momencie uzyskania klauzuli wykonalności wnioskodawca żądający pieniędzy może skorzystać z fachowej wiedzy komornika i uzyskać jego pomoc w postaci przysługujących mu środków prawnych. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Istnieją dwie sytuacje, w których wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty, tj. w przypadku postępowania zabezpieczającego i egzekucji świadczeń niepieniężnych. 

Postępowanie zabezpieczające wymaga od wnioskodawcy opłaty równowartej 5% roszczenia, zaś w kwestii egzekucji świadczeń niepieniężnych osoba składająca wniosek zobligowana jest do wniesienia opłaty uzależnionej od rodzaju i wartości świadczenia. 
Poza tymi sytuacjami opłaty za wniosek nie ponosi żadna ze stron, niemniej pełnomocnictwo komornika jest odpłatne - w zależności od wyboru kancelarii i jej lokalizacji ceny się od siebie różnią. Wnioskodawca ponosi koszty, w tym: opłaty egzekucyjne, zwrot kosztów, którymi obarczony został komornik oraz (w razie wypadku) koszty zastępstwa, są to jednak koszty, które nie wliczają się w wynagrodzenie specjalisty. Wśród kosztów komornika wyróżnia się koszty korespondencji, przejazdów oraz kosztów pozyskiwania dodatkowych informacji wykraczających poza treść zasadną wniosku

Złożenie wniosku egzekucyjnego przy ściąganiu alimentów nie podlega opłacie. Wszystkie koszty komornicze w całości pokrywa dłużnik - może jednak wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej w Sosnowcu.

Gdzie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? 

Wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami należy złożyć osobiście u komornika lub wysłać go listem poleconym. W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, można poprosić o to pełnomocnika - musi on jednak posiadać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniony odpis. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Sosnowcu?

Aby załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Sosnowcu, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Witold Grzegorz Wabno przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr I przy ul. ul. Mariacka 1/6, lub z 12 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Witold Grzegorz Wabno przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr I

ul. Mariacka 1/6, 41-205 Sosnowiec

tel. +4860756833 

strona www e-mail

Otwarte w środę od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-15:00
śr: 09:00-15:00
czw: 09:00-15:00
pt: nieczynne
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dariusz Becker przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr II

ul. Modrzejowska 38/6, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322933296 

strona www e-mail

Otwarte w środę od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-15:00
śr: 09:00-15:00
czw: 09:00-15:00
pt: 09:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Bilewicz przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr III

ul. Targowa 3/22, 41-200 Sosnowiec

tel. +48327330904 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-16:00
śr: nieczynne
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-16:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Konrad Marek Cichor przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr IV

ul. Modrzejowska 20/2, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322632893 

strona www e-mail

Otwarte w środę od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:30
wt: 08:00-15:30
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-15:30
pt: 08:00-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dariusz Tomasz Gadowski przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr V

ul. 1-go Maja 21/23, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322668395 

strona www e-mail

Otwarte w środę od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adrian Michał Kozioł przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr VII

ul. Partyzantów 9a, 41-200 Sosnowiec

tel. +48690610022 

strona www e-mail

Otwarte w środę od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-15:00
śr: 08:00-15:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Piotr Matuszczyk przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr VIII

ul. Modrzejowska 12/4, 41-200 Sosnowiec

tel. +48323080777 

strona www e-mail

Otwarte w środę od 10:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-15:30
śr: 10:00-18:00
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Magdalena Mścichowska przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr X

Al. Zwycięstwa 3, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322939300 

strona www e-mail

Otwarte w środę od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 09:00-17:00
śr: 07:00-15:00
czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jan Tomasz Sztefka przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr XII

ul. 1-go Maja 21/23, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322668522 

strona www e-mail

Otwarte w środę od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:30
wt: 08:00-15:30
śr: 08:00-15:30
czw: 08:00-15:30
pt: 08:00-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Marcin Siedlecki przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr XIII

ul. Stalowa 3/4, 41-203 Sosnowiec

tel. +48322576609 

strona www e-mail

Otwarte w środę od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 10:00-16:00
śr: 09:00-15:00
czw: 09:00-15:00
pt: nieczynne
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 34,3 tys. dokumentów!
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [PDF]
Pobierz wniosek