Egzekucja komornicza Lublin - wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC, PDF] 2023

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

Jednym z zadań komorników jest wszczynanie postępowania egzekucyjnego obejmującego odzyskanie należności pieniężnych od dłużnika. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy przygotować prawidłowo napisany i wypełniony wniosek o egzekucję. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Jak przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co komornik może zająć/zabrać z domu, mieszkania?

Komornik w Lublinie może zabierać z mieszkania różne przedmioty, jednak nie mogą to być sprzęty i meble niezbędne dla dłużnika i jego domowników, np.:

 • lodówka,

 • pralka,

 • odkurzacz,

 • piekarnik lub kuchenka mikrofalowa,

 • płyta grzewcza,

 • łóżka,

 • stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników,

 • po jednym źródle oświetlenia na izbę,

 • pościel, bielizna i ubranie codzienne,

 • ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,

 • zapasy żywności i opału,

 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,

 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych,

 • przedmioty niezbędne do nauki,

 • papiery osobiste,

 • odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych

 • przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,

 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wiele odebranych przedmiotów i nieruchomości trafia na licytacje komornicze w Lublinie

Czy komornik może zająć dodatek osłonowy?

Nie. Dodatek osłonowy nie podlega egzekucji komorniczej ani sądowej. 

Co nie podlega egzekucji?

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne.

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Ile czasu ma komornik na wszczęcie egzekucji komorniczej?

Wszystko zależy od tego, kiedy wierzyciel złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. Zanim jednak to zrobi, musi zdobyć tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Dopiero po złożeniu wniosku komornik może rozpocząć jakiekolwiek działania. Komornik powinien podjąć działania najszybciej, jak jest to możliwe.

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?

Teoretycznie, egzekucja komornicza powinna trwać do zajęcia należności przez komornika sądowego. Niestety, czasami nie jest to możliwe, ponieważ zdarza się, że komornik nie ma z czego ściągać długu. W takiej sytuacji przedstawia wierzycielowi pismo o bezskuteczności zajęcia. Wierzyciel ma tydzień na złożenie wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji, w którym muszą być zawarte inne jej sposoby - jeżeli tego nie zrobi, postępowanie zostanie umorzone!

Umorzenie nie zamyka sprawy - wierzyciel może ponownie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Ma na to aż 6 lat, zanim sprawa ulegnie przedawnieniu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej
 
 

Osoba składająca wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej jest zobowiązana do złożenia go w formie tradycyjnej, tj. pisemnej, lub ustnie do protokołu u komornika sądowego. Bez złożenia stosownych dokumentów niemożliwe jest wszczęcie procedury odzyskiwania należności finansowych. 

W jaki sposób napisać wniosek o wszczęcie egzekucji? Kilka porad

Zasady obowiązujące przygotowywanie wniosku o egzekucję zawarte są w kodeksie postępowania cywilnego i obejmują one: 

 • wskazanie komornika właściwego Sądu Rejonowego, do którego kierowany jest wniosek, 
 • dane osobowe i adresowe zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, 
 • zasadniczą część treści wniosku o egzekucję, 
 • wskazanie sposobu/sposobów egzekucji, 
 • koszty postępowania sądowego i klauzulowego,
 • podpisy komornika i osoby składającej wniosek, 
 • opisanie i dołączenie załączników. 

Przez treść zasadniczą wniosku o egzekucję rozumie się zarówno świadczenie pieniężne, jak i niepieniężne. W zależności od rodzaju świadczenia treść będzie obejmować odzyskanie wyznaczonej kwoty, ruchomości lub nieruchomości.

W przypadku wątpliwości podczas sporządzania wniosku, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

W sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odebrać długu od dłużnika lub gdy zajęty przez komornika majątek nie wystarczy na spłacenie długu, może dojść do umorzenia egzekucji. Wówczas jedynym ratunkiem dla wierzyciela może okazać się wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika.

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

W jaki sposób złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wnioskodawca ma dwie drogi składania dokumentów do wyboru - tradycyjną lub elektroniczną (wymagany przy tzw. EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym wniosek składa się za pośrednictwem portalu e-sąd). Dokumentem koniecznym do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, który jest znany jako nakaz do zapłaty lub wyrok. Aby uzyskać klauzulę wykonalności, należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o przyznanie wyrokowi owej klauzuli, pod warunkiem że orzeczenie zyskało tytuł prawomocnego. Uprawomocnienie jest możliwe do uzyskania, gdy od doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty (który nie został zaskarżony) minęło 14 dni. 

Dopiero w momencie uzyskania klauzuli wykonalności wnioskodawca żądający pieniędzy może skorzystać z fachowej wiedzy komornika i uzyskać jego pomoc w postaci przysługujących mu środków prawnych. 

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Ile kosztuje złożenie wniosku o wszczęcie egzekucyjne?

Istnieją dwie sytuacje, w których wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania wpłaty, tj. w przypadku postępowania zabezpieczającego i egzekucji świadczeń niepieniężnych. 

Postępowanie zabezpieczające wymaga od wnioskodawcy opłaty równowartej 5% roszczenia, zaś w kwestii egzekucji świadczeń niepieniężnych osoba składająca wniosek zobligowana jest do wniesienia opłaty uzależnionej od rodzaju i wartości świadczenia. 
Poza tymi sytuacjami opłaty za wniosek nie ponosi żadna ze stron, niemniej pełnomocnictwo komornika jest odpłatne - w zależności od wyboru kancelarii i jej lokalizacji ceny się od siebie różnią. Wnioskodawca ponosi koszty, w tym: opłaty egzekucyjne, zwrot kosztów, którymi obarczony został komornik oraz (w razie wypadku) koszty zastępstwa, są to jednak koszty, które nie wliczają się w wynagrodzenie specjalisty. Wśród kosztów komornika wyróżnia się koszty korespondencji, przejazdów oraz kosztów pozyskiwania dodatkowych informacji wykraczających poza treść zasadną wniosku

Złożenie wniosku egzekucyjnego przy ściąganiu alimentów nie podlega opłacie. Wszystkie koszty komornicze w całości pokrywa dłużnik - może jednak wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej w Lublinie.

Gdzie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? 

Wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami należy złożyć osobiście u komornika lub wysłać go listem poleconym. W przypadku niemożności złożenia wniosku osobiście, można poprosić o to pełnomocnika - musi on jednak posiadać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelniony odpis. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Lublinie?

Aby załatwić sprawę wszczęcie egzekucji komorniczej w Lublinie, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Przemysław Kowalski przy Sądzie Rejonowym w Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr VII przy ul. ul. Mełgiewska 11/29, lub z 36 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Grzegorz Antoniuk przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr I

ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin

tel. +48798444689 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Wojciech Ciesielczuk przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr III

ul. Krańcowa 113/12, 20-338 Lublin

tel. +48817513333 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Gorgol przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr IV

ul. Hutnicza 3, 20-218 Lublin

tel. +48730242929 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Małgorzata Katarzyna Nozdryn-Płotnicka przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr IX

ul. Lotnicza 5, 20-322 Lublin

tel. +48817442070 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Komar przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr VI

ul. Łęczyńska 51, 20-313 Lublin

tel. +48817452774 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Łukasz Dobosz przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr VIII

ul. Turystyczna 32, 20-207 Lublin

tel. +4872735030 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Joanna Paluch przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr XI

Al. Wincentego Witosa 3, 20-315 Lublin

tel. +48815244208 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Paradziński przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr XII

ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin

tel. +48814427243 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wojciech Artur Piłat przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr XIII

ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin

tel. +48815280393 

strona www e-mail

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jarosław Adam Zuń przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr XV

ul. Wrońska 2, 20-327 Lublin

tel. +48817462121 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Mikołaj Bańko przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr I

ul. Chmielna 2A, 20-079 Lublin

tel. +48815032119 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Andrzej Basiewicz przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr II

ul. Bohaterów Monte Cassino 53/214., 20-705 Lublin

tel. +48573227026 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Piotr Ćwikła przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr III

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin

tel. +48815258922 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jan Karol Buczyński przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr IV

ul. Żołnierzy Niepodległej 3/22, 20-078 Lublin

tel. +48815030509 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jacek Gabryś przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr V

ul. Chopina 14, 20-023 Lublin

tel. +48815347233 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Izabela Katarzyna Jaskowska przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr VI

ul. 3 Maja 8 lok. 9A, 20-078 Lublin

tel. +48815347446 

strona www e-mail

Otwarte do 14:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Damian Bogdan Marczewski przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr VII

ul. Wschodnia 6/23, 20-015 Lublin

tel. +48813817754 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Grzegorz Michał Oleszek przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr VIII

ul. Lipowa 29/5, 20-020 Lublin

tel. +48228277113 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bogusław Antoni Popkiewicz przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr X

ul. Konopnicka 11/3, 20-022 Lublin

tel. +485323132 

strona www e-mail

Otwarte do 14:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-14:00
wt: 07:30-15:30
śr-pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Włodzimierz Ireneusz Ryń przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XI

ul. Chopina 8/22, 20-026 Lublin

tel. +48817437632 

strona www e-mail

Otwarte we wtorek od 10:00 godziny otwarcia

pon: nieczynne
wt: 10:00-15:00
śr: nieczynne
czw: 10:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Katarzyna Angelika Ryń-Kowalska przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XII

ul. Krakowskie Przedmieście 29, 20-002 Lublin

tel. +48817441746 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-18:00
śr-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agata Seredyn przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XIII

ul. Czeska 9/19, 20-424 Lublin

tel. +48817597555 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 10:00-15:30
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Siejak przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XIV

ul. Ceramicza 8, 20-150 Lublin

tel. +48815329803 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Gabriel Karol Wlaź przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XIX

ul. Bursaki 19/9, 20-152 Lublin

tel. +48817188945 

strona www e-mail

Otwarte do 14:00 godziny otwarcia

pon-pt: 10:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Smoleński przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XV

ul. Jana Sawy 10 lok. 04, 20-632 Lublin

tel. +48814448874 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Teresa Suchorska Kancelaria nr XVI w Lublinie

ul. Krochmalna 4/28, 20-401 Lublin

tel. +48817460008 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-18:00
śr-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Walewski przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XVII

ul. Kościuszki 3/4, 20-006 Lublin

tel. +48795894423 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Wielgus przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XVIII

ul. Wieniawska 6/50a, 20-071 Lublin

tel. +48815345480 

strona www e-mail

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Magdalena Wójtowicz przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XX

ul. Okopowa 5/383, 20-022 Lublin

tel. +48516747307 

strona www e-mail

Otwarte do 14:30 godziny otwarcia

pon-czw: 08:30-14:30
pt: 08:30-14:49
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Zaśko przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XXI

ul. Okopowa 20/18, 20-022 Lublin

tel. +48813819235 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Witold Piech przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XXII

ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin

tel. +48817595454 

strona www e-mail

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Anna Piechowicz przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XXIII

ul. Fryderyka Chopina 11/4, 20-026 Lublin

tel. +48815329410 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Teresa Małgorzata Popkiewicz przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XXVI

ul. Konopnicka 11/4, 20-022 Lublin

tel. +48815345405 

strona www e-mail

Otwarte do 14:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-14:00
wt: 07:30-15:30
śr-pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Paweł Ceglarski przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XXVII

ul. Tomasza Zana 38/410, 20-601 Lublin

tel. +48815168060 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 12:00 godziny otwarcia

pon: 12:00-18:00
wt-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aleksandra Anna Sobiesiak przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinienr XXIV

ul. Długa 5 lok. 123, 20-346 Lublin

tel. +48722082281 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-18:00
śr-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,6 tys. dokumentów!
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej [PDF]
Pobierz wniosek