Zameldowanie Warszawa - meldunek stały i czasowy online lub wniosek [PDF] wzór 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 15 lipca 2023

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zarówno obywatele Polski jak i obcokrajowcy muszą się zameldować. Istnieją 2 rodzaje meldunku do wyboru - stały oraz czasowy. Czym się różnią? Jakie dokumenty należy dostarczyć do urzędu, aby dokonać meldunku? Czy można zameldować się przez Internet? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Zameldowanie Warszawa

Zameldowanie na pobyt stały w Warszawie

Jeżeli wnioskujący ma zamiar pozostać w obecnym miejscu zamieszkania na dłużej, powinien rozważyć meldunek na stałe. Zameldowanie na pobyt stały wiąże się z automatycznym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca meldunku → zapoznaj się z procedurą wymeldowania w Warszawie.

Meldunek tymczasowy w Warszawie

Ten rodzaj zameldowania jest przeznaczony dla osób, które mają zamiar tymczasowo zamieszkać w Warszawie - mowa tutaj o okresie dłuższym niż 3 miesiące. Zameldowanie tymczasowe nie powoduje zmiany adresu stałego zameldowania, co pozwala uniknąć kolejnych wizyt w urzędzie w związku z ponownym zameldowaniem. 

Kto składa wniosek o meldunek? 

Wniosek o meldunek składa osoba, która zmieniła miejsce zamieszkania. Dokumenty wymagane do zmiany zameldowania można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwa można udzielić wyłącznie na piśmie.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku składania wniosku o meldunek online - w takim wypadku należy udzielić pełnomocnictwa podpisanego elektronicznie. Istnieje również możliwość przekazania pełnomocnictwa, wypisując tzw. pismo ogólne na stronie internetowej gov.pl.

Niektóre osoby nie mogą osobiście złożyć wniosku o zameldowanie. Są to:

 • osoby niemające zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • osoby mające częściową zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

W tym przypadku dokumenty musi złożyć rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny sprawujący opiekę w miejscu wspólnego pobytu.

Kiedy można się zameldować?

Dokumenty powinno się składać najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania lub w dowolnym momencie zamieszkiwania na stałe pod konkretnym adresem.

Zameldowanie obcokrajowca

Zameldowanie obcokrajowca

Cudzoziemcy mają obowiązek zameldować się, gdy przebywają na terenie Polski:

 • powyżej 3 miesięcy - dla obywateli państw Unii Europejskiej,
 • powyżej 30 dni - dla pozostałych cudzoziemców.

Cudzoziemiec może zameldować się na pobyt stały lub czasowy. Powinien ze sobą zabrać paszport, kartę pobytu, wizę bądź inny dokument potwierdzający legalny pobyt w kraju, a także dokument potwierdzający prawo do lokalu, w którym chce się zameldować.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zameldowanie

Jakie dokumenty należy przygotować do zmiany zameldowania? 

Jeżeli wnioskujący nie dołączy do wniosku tytułu prawnego do mieszkania, wówczas formularz zostanie przyjęty, jednak jego rozpatrzanie może potrwać znacznie dłużej.

Jak się zameldować w Warszawie?

Obecnie istnieją dwie możliwości zameldowania się. Wniosek można złożyć:

Jak zameldować się przez Internet w w Warszawie?

Meldunek online w Warszawie

W przypadku składania wniosku przez Internet należy przygotować login z hasłem do profilu zaufanego lub inne dane do logowania. Jeżeli wnioskujący jest obywatelem polskim, do logowania może również użyć e-dowodu.

Do wniosku, w formie załączników, należy dołączyć:

 • jeżeli osoba składająca wniosek jest właścicielem lub ma inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chce się zameldować, musi dołączyć do formularza jeden z następujących dokumentów:
  • odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
  • decyzję administracyjną,
  • orzeczenie sądu,
 • jeżeli osoba składająca wniosek jest najemcą mieszkania, musi dołączyć do wniosku:
  • umowę najmu mieszkania,
 • jeżeli osoba składająca wniosek nie jest właścicielem i nie ma też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chce się zameldować, musi dołączyć do formularza:
  • oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające pobyt w lokalu,
  • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

W sytuacji, kiedy nie ma możliwości przesłania dokumentów elektronicznych, dopuszczane są również ich odwzorowania cyfrowe, czyli na przykład skany

Krok po kroku - jak zameldować się przez Internet w Warszawie?

 
 1. Na początku należy kliknąć przycisk “Zamelduj się” na stronie gov.pl.
 2. System przeniesie składającego wniosek na stronę profilu zaufanego, gdzie będzie musiał się zalogować.
 3. Po zalogowaniu następuje przeniesienie z powrotem na platformę ePUAP.
 4. Następnie należy wybrać rodzaj pobytu, na jaki wnioskujący chce się zameldować.
 5. Osoba składająca wniosek musi zaznaczyć, kogo chce zameldować.
 6. Później załącza odpowiednie dokumenty.
 7. Pozostaje wypełnić pozostałe pola z danymi osobowymi i adresem zameldowania. W tym miejscu można wymeldować się z pobytu czasowego, jeżeli składający wniosek melduje się na pobyt stały. Działa to również w drugą stronę - można wymeldować się z pobytu stałego, jednocześnie meldując się na pobyt czasowy.
 8. Jeśli składający wniosek zaznaczy, że chce otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, należy dołączyć dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie. Koniecznie trzeba zaznaczyć, w jaki sposób zaświadczenie ma być dostarczone: pocztą, osobiście czy elektronicznie na ePUAP.
 9. Na końcu należy podpisać wniosek elektronicznie - potwierdzenie złożenia wniosku zostanie przesłane na skrzynkę ePUAP. 

Ile kosztuje zameldowanie?

Zameldowanie jest bezpłatne

Opłatę uiszcza się w przypadku wydania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - wynosi ona 17 zł. Tyle samo zapłacimy za wydanie każdego kolejnego zaświadczenia wydanego po zameldowaniu, np. w sytuacji zgubienia poprzedniego.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku o zameldowanie?

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Złożenie wniosku w urzędzie

Urzędnik zamelduje wnioskującego od razu po otrzymaniu zgłoszenia. Po zameldowaniu na pobyt stały, wydaje zaświadczenie o zameldowaniu w Warszawie. Jeśli meldowano się na pobyt czasowy i chce się otrzymać zaświadczenie, należy o tym fakcie powiadomić urzędnika.

Jeżeli urzędnik rozpocznie postępowanie administracyjne, czas oczekiwania może wydłużyć się nawet do 2 miesięcy - zależy to głównie od stopnia skomplikowania sprawy, w której wszczęto postępowanie. 

Zameldowanie online

Jeżeli osoba ubiegająca się o zameldowanie dołączyła do formularza wszystkie potrzebne dokumenty, urzędnik zamelduje ją od razu po otrzymaniu zgłoszenia. Jeżeli do wniosku dołączy odwzorowania cyfrowe dokumentów, urzędnik ma prawo poprosić o ich oryginały i dopiero po rozwianiu wątpliwości składający wniosek zostanie zameldowany.

Adres zamieszkania a zameldowanie

Adres zamieszkania i zameldowania nie muszą się pokrywać, jednak jest to znaczne ułatwienie podczas załatwiania spraw urzędowych. W przypadku wielu formalności konieczne jest zwrócenie się do organu właściwego dla adresu faktycznego zamieszkania, nie zaś zameldowania. Co ważne, fakt zmiany miejsca zamieszkania wymusza wymianę niektórych dokumentów. Dlatego, aby uniknąć nieporozumień, warto zadbać o to, aby adres zamieszkania i meldunku były takie same.

Jak sprawdzić adres zameldowania?

Aby sprawdzić aktualny meldunek, wystarczy wejść na stronę gov.pl i wybrać usługę “Pobierz dokument o zameldowaniu”. Proces ten wymaga zalogowania się profilem zaufanym.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zameldowanie w Warszawie?

Aby załatwić sprawę zameldowanie w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bemowo przy ul. ul. Powstańców Śląskich 70, lub z 17 innymi instytucjami.

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bemowo w Warszawie

adres: ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

tel. +48224437644 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Białołęka w Warszawie

adres: ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

tel. +48224438400 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bielany w Warszawie

adres: ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

tel. +48224434700 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Mokotów w Warszawie

adres: ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

tel. +48224436500 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ochota w Warszawie

adres: ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa

tel. +48225783500 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Praga Południe w Warszawie

adres: ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

tel. +48224435555 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Praga Północ w Warszawie

adres: ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel. +48224437900 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Rembertów w Warszawie

adres: aleja Gen. Antoniego Chruściela Montera 28, 04-401 Warszawa

tel. +48224433889 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

adres: ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

tel. +48224439100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Targówek w Warszawie

adres: ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa

tel. +48224438727 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ursus w Warszawie

adres: pl. Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa

tel. +48224436000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ursynów w Warszawie

adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

tel. +48224437100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wawer w Warszawie

adres: ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

tel. +48224437000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wesoła w Warszawie

adres: ul. 1 Praskiego Pułku WP 33, 05-075 Warszawa

tel. +48224434000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wilanów w Warszawie

adres: ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa

tel. +48224435069 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Włochy w Warszawie

adres: al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

tel. +48224434444 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wola w Warszawie

adres: al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

tel. +48224435800 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Żoliborz w Warszawie

adres: ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa

tel. +48224439000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę zameldowanie online?

gov.pl
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 17,6 tys. dokumentów!
Formularz zgłoszenia pobytu stałego
Pobierz dokument
Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
Pobierz dokument