Urząd Dzielnicy Warszawa - Śródmieście - kontakt, wydziały, druki do pobrania i rezerwacja wizyty online

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Urząd Dzielnicy w miejscowości Warszawa Śródmieście

ul. Nowogrodzka 43, 00-950 Warszawa Śródmieście

tel. +48224439100 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich w miejscowości Warszawa Śródmieście

ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa Śródmieście

tel. +48224432900 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Dzielnicy umożliwia załatwienie 49 spraw

W celu załatwienia spraw w Urzędach dzielnic przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Urząd dzielnicy Warszawa - Śródmieście

Czym są urzędy dzielnicy?

To instytucje, które stanowią część urzędu miasta, lecz zajmują się wyłącznie sprawami jednej dzielnicy. W Polsce urzędy dzielnicy występują wyłącznie w Warszawie - stolica jest podzielona na 18 dzielnic, a jedną z nich jest Warszawa - Śródmieście. Na czele dzielnicy stoi burmistrz wraz z radą dzielnicy.

Kompetencje Urzędu Dzielnicy Warszawa - Śródmieście

Zasadniczo Urząd Dzielnicy Warszawa - Śródmieście ma podobne kompetencje do urzędów miast i gmin. W urzędzie mieszkańcy dzielnicy Warszawa - Śródmieście mogą załatwić sprawy urzędowe w zakresie najważniejszych potrzeb i inicjatyw. Instytucja ta zajmuje się sprawami dotyczącymi różnych aspektów o charakterze lokalnym, w tym:

 • inwestycjami (remonty dróg i ścieżek rowerowych, budowy basenów, rewitalizacje parków);
 • działalnością placówek opiekuńczych, edukacyjnych, sportowych, społecznych, kulturalnych itd.;
 • utrzymywaniem czystości i porządku;
 • życiem kulturalnym;
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi;
 • ochroną środowiska i zwierząt;
 • utrzymaniem miejsc pamięci narodowej;
 • prowadzeniem ewidencji ludności i rejestru działalności gospodarczej;
 • wydawaniem dowodów osobistych;
 • rejestracją pojazdów i wydawaniem prawa jazdy;
 • pobieraniem podatków i opłat;
 • zarządzaniem nieruchomościami w obrębie dzielnicy.

Wydziały w Urzędzie Dzielnicy Warszawa - Śródmieście

Każdy wydział dzielnicy jest podzielony na mniejsze jednostki, wydziały, które z kolei dzielą się na referaty. Poniżej wymieniono najpopularniejsze z nich.

Komunikacja wewnątrz urzędu, również między wydziałami, może odbywać się za pośrednictwem notatek służbowych.

Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Warszawa - Śródmieście

Wydział Architektury i Budownictwa dba o ogólną urbanistykę miasta. Zajmuje się m.in. opiniowaniem projektów podziałów geodezyjnych oraz czasowych dzierżaw. Odpowiada również za przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Dzielnicy Warszawa - Śródmieście

Głównymi zadaniami wydziału są przyjmowanie zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wydawanie koncesji na alkohol dla podmiotów gospodarczych znajdujących się w dzielnicy Warszawa - Śródmieście.

Wydział Nieruchomości Urzędu Dzielnicy Warszawa - Śródmieście

Wydział Nieruchomości zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami znajdującymi się na terenie dzielnicy Warszawa - Śródmieście. Odpowiada za dzierżawienie dzielnicowych nieruchomości, a także regulację stanu prawnego tych nieruchomości, w przypadku których nie jest on oczywisty.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Warszawa - Śródmieście

Wydział Ochrony Środowiska dba o tereny zielone na terenie dzielnicy Warszawa - Śródmieście. W tym celu zajmuje się tworzeniem planów inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i ekologią.

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Warszawa - Śródmieście

Wydział Oświaty sprawuje pieczę nad placówkami edukacyjnymi znajdującymi się na terenie dzielnicy Warszawa - Śródmieście. Zapewnia dostępność do żłobków, przedszkoli i szkół, a także bierze udział w pracach przygotowujących rekrutację do dzielnicowych placówek edukacyjnych.

Wydział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Dzielnicy Warszawa - Śródmieście

Zadaniem wydziału świadczeń rodzinnych jest prowadzenie postępowań związanych z uzyskiwaniem świadczeń rodzinnych, a także tymi dotyczącymi dłużników alimentacyjnych.

Internetowa rezerwacja kolejki w Urzędzie Dzielnicy Warszawa - Śródmieście

Urząd Dzielnicy Warszawa - Śródmieście, podobnie jak wiele innych urzędów w Polsce, umożliwia zarezerwowanie wizyty przez Internet. Dzięki temu petent może zaoszczędzić sporo czasu, który musiałby spędzić, czekając w kolejce w urzędzie. Aby zarezerwować kolejkę, wystarczy wejść na stronę internetową urzędu https://srodmiescie.um.warszawa.pl/ i wybrać opcję “Umów wizytę” lub “Rezerwacja kolejki”.