Licytacje komornicze nieruchomości w Sosnowcu 2024 - obwieszczenia o aukcjach / przetargach

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 5 lutego 2024 6 min. czytania

Licytacje komornicze nieruchomości Sosnowiec

Celem licytacji komorniczej jest wyegzekwowanie od dłużnika należnego zobowiązania. Jest to jedna z możliwych form egzekucji komorniczej, obok zajęcia części wynagrodzenia, renty czy emerytury. Aukcje komornicze są wszczynane gdy inne drogi spełnienia roszczenia (np. niespłacenie zadłużenia mimo obniżenia opłaty egzekucyjnej w Sosnowcu) zakończą się niepowodzeniem. Najpierw uruchamiana jest windykacja polubowna, potem następuje postępowanie sądowe, a ostatecznym krokiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku dochodzi do zajęcia majątku osoby zadłużonej przez komornika. Jak przebiegają licytacje komornicze w Sosnowcu? Kto może brać w nich udział? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest licytacja komornicza w Sosnowcu?

Licytacja komornicza to forma publicznej sprzedaży ruchomości (np. samochodów, mebli, sprzętu elektronicznego) lub nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki) przeprowadzana przez komornika sądowego w ramach postępowania komorniczego. Celem licytacji komorniczej jest pozyskanie środków pieniężnych niezbędnych do spłaty zobowiązania dłużnika. Licytacja przygotowywana jest przez komornika na podstawie wystawionego przez sąd tytułu wykonawczego. Aukcje komornicze w Sosnowcu odbywają się w miejscu i czasie wyznaczonym przez komornika i mogą w niej wziąć udział osoby, które wpłaciły odpowiedniej wysokości wadium. Rękojmia niezbędna do wzięcia udziału w przetargu wynosi 1/10 kwoty szacunkowej. Kwota ta może zostać przekazana w gotówce lub przelewem na konto komornika najpóźniej dzień przed dniem aukcji. Do przeprowadzenia licytacji wystarczy zgłoszenie przynajmniej jednego licytanta, który wpłacił rękojmię. 

Czym są licytacje komornicze nieruchomości w Sosnowcu?

Licytacja komornicza nieruchomości to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania oraz innych nieruchomości) dłużnika prowadzonej przez komornika sądowego w Sosnowcu. Celem licytacji jest sprzedaż rzeczy wystawianej za najwyższą cenę zaproponowaną przez kupujących.

Nieruchomości, które mogą podlegać licytacji to m.in.:

 • domy,
 • garaże i miejsca postojowe,
 • grunty,
 • lokale użytkowe,
 • magazyny,
 • hale,
 • mieszkania.

Przebieg licytacji komorniczej nieruchomości w Sosnowcu

Jak przebiega aukcja komornicza mieszkania, domu lub innej nieruchomości w Sosnowcu?

Licytacja odbywa się publicznie w siedzibie Sądu Rejonowego w Sosnowcu i w czasie określonym przez sąd nadzorujący egzekucję. Komornik przynajmniej 2 tygodnie wcześniej informuje o planowanej aukcji. W obwieszczeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • miejsce i godzina licytacji,
 • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości,
 • szacunkowa wartość nieruchomości oraz cena wywoławcza,
 • wysokość wadium niezbędnego do przystąpienia do aukcji,
 • miejsce i czas, w którym przed licytacją można obejrzeć nieruchomości oraz przejrzeć akta postępowania egzekucyjnego.

Komornicza licytacja zawsze przeprowadzana jest w formie ustnej przez komornika sądowego, który następnie sporządza protokół tej czynności. Aukcja rejestrowana jest przez monitoring sądowy lub kamerę komornika. W pierwszym terminie licytacji cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż ¾ oszacowanej ceny nieruchomości. Jeżeli za pierwszym razem nie uda się sprzedać nieruchomości, nic straconego  na wniosek wierzyciela wyznacza się kolejny termin licytacji. Cena wywoławcza spada do ⅔ wartości nieruchomości. Jeśli ponownie nieruchomości nie uda się sprzedać, wierzyciel może przejąć ją na własność za cenę wywoławczą gdy się jednak na to nie zdecyduje, postępowanie zostaje umorzone, a kolejna egzekucja należności może rozpocząć się dopiero po upływie 6 miesięcy.

Licytację wygrywa ten, kto zaproponuje najwyższą cenę, której nikt nie zdołał przebić mimo trzykrotnego wezwania. Nabywca ma 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty pozostałej części wylicytowanej nieruchomość (pierwsza część to rękojmia, którą wpłaca się, aby przystąpić do licytacji). Termin wpłaty może zostać przedłużony na wniosek nabywcy, ale nie może przekraczać terminu jednego miesiąca.

Kwota, pomniejszona o rękojmie wpłaconą w gotówce, musi trafić na konto depozytowe sądu lub na rachunek komornika. Na tej podstawie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, co łączy się z przeniesieniem praw własności na nabywcę i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Nowy właściciel ma prawo nakazać przebywającym tam lokatorom opuszczenie nieruchomości.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W aukcji komorniczej udział może wziąć każdy, kto wpłaci wadium o odpowiedniej wysokości, czyli określoną sumę pieniędzy składaną w ramach zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, ujęte w przepisach polskiego prawa.

Do grona osób, które nie mogą licytować, należą:

 • dłużnik i komornik,
 • ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
 • osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Gdzie znaleźć obwieszczenie o licytacji nieruchomości w Sosnowcu?

Gdzie można znaleźć obwieszczenia o aktualnych licytacjach mieszkań, domów i innych nieruchomości w Sosnowcu?

Aktualne informacje na temat nadchodzących przetargów komorniczych w Sosnowcu znaleźć można w Internecie. W tym celu powstała strona licytacje.komornik.pl, prowadzona przez Krajową Radę Komorniczą. Pojawiają się na niej obwieszczenia dotyczące zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, które  wkrótce zostaną oddane do licytacji. Każde obwieszczenie zawiera dane dłużnika, datę i miejsce przetargu oraz cenę wywoławczą.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę licytacje komornicze w Sosnowcu?

Aby załatwić sprawę licytacje komornicze w Sosnowcu, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Witold Grzegorz Wabno przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr I pod adresem ul. Mariacka 1/6 w Sosnowcu, lub z 12 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Witold Grzegorz Wabno przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr I

adres: ul. Mariacka 1/6, 41-205 Sosnowiec

tel. +4860756833 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dariusz Becker przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr II

adres: ul. Modrzejowska 38/6, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322933296 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Bilewicz przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr III

adres: ul. Targowa 3/22, 41-200 Sosnowiec

tel. +48327330904 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: nieczynne
czw-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Konrad Marek Cichor przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr IV

adres: ul. Modrzejowska 20/2, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322632893 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-15:30
śr: 08:00-17:00
czw-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Jan Molisak przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr IX

adres: ul. Ostrogórska 18/3, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322934572 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 07:30-15:30
śr: nieczynne
czw: 07:30-15:30
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dariusz Tomasz Gadowski przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr V

adres: ul. 1-go Maja 21/23, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322668395 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Katarzyna Huras przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr VI

adres: ul. Modrzejowska 45, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322945747 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Adrian Michał Kozioł przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr VII

adres: ul. Partyzantów 9a, 41-200 Sosnowiec

tel. +48690610022 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-śr: 08:00-15:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Piotr Matuszczyk przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr VIII

adres: ul. Modrzejowska 12/4, 41-200 Sosnowiec

tel. +48323080777 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 10:00-18:00
czw-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Magdalena Mścichowska przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr X

adres: Al. Zwycięstwa 3, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322939300 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Elżbieta Maria Suchonek przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr XI

adres: ul. Jedności 10/29, 41-208 Sosnowiec

tel. +48322973971 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Jan Tomasz Sztefka przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr XII

adres: ul. 1-go Maja 21/23, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322668522 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Marcin Siedlecki przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr XIII

adres: ul. Stalowa 3/4, 41-203 Sosnowiec

tel. +48322576609 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 10:00-16:00
śr-czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę licytacje komornicze online?

licytacje.komornik.pl
Serwis internetowy Krajowej Rady Komorniczej

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu