Licytacje komornicze nieruchomości w Kielcach 2023 - obwieszczenia o aukcjach / przetargach

Licytacje komornicze nieruchomości Kielce

Celem licytacji komorniczej jest wyegzekwowanie od dłużnika należnego zobowiązania. Jest to jedna z możliwych form egzekucji komorniczej, obok zajęcia części wynagrodzenia, renty czy emerytury. Aukcje komornicze są wszczynane gdy inne drogi spełnienia roszczenia (np. niespłacenie zadłużenia mimo obniżenia opłaty egzekucyjnej w Kielcach) zakończą się niepowodzeniem. Najpierw uruchamiana jest windykacja polubowna, potem następuje postępowanie sądowe, a ostatecznym krokiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku dochodzi do zajęcia majątku osoby zadłużonej przez komornika. Jak przebiegają licytacje komornicze w Kielcach? Kto może brać w nich udział? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest licytacja komornicza w Kielcach?

Licytacja komornicza to forma publicznej sprzedaży ruchomości (np. samochodów, mebli, sprzętu elektronicznego) lub nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki) przeprowadzana przez komornika sądowego w ramach postępowania komorniczego. Celem licytacji komorniczej jest pozyskanie środków pieniężnych niezbędnych do spłaty zobowiązania dłużnika. Licytacja przygotowywana jest przez komornika na podstawie wystawionego przez sąd tytułu wykonawczego. Aukcje komornicze w Kielcach odbywają się w miejscu i czasie wyznaczonym przez komornika i mogą w niej wziąć udział osoby, które wpłaciły odpowiedniej wysokości wadium. Rękojmia niezbędna do wzięcia udziału w przetargu wynosi 1/10 kwoty szacunkowej. Kwota ta może zostać przekazana w gotówce lub przelewem na konto komornika najpóźniej dzień przed dniem aukcji. Do przeprowadzenia licytacji wystarczy zgłoszenie przynajmniej jednego licytanta, który wpłacił rękojmię. 

Czym są licytacje komornicze nieruchomości w Kielcach?

Licytacja komornicza nieruchomości to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania oraz innych nieruchomości) dłużnika prowadzonej przez komornika sądowego w Kielcach. Celem licytacji jest sprzedaż rzeczy wystawianej za najwyższą cenę zaproponowaną przez kupujących.

Nieruchomości, które mogą podlegać licytacji to m.in.:

 • domy,
 • garaże i miejsca postojowe,
 • grunty,
 • lokale użytkowe,
 • magazyny,
 • hale,
 • mieszkania.

Przebieg licytacji komorniczej nieruchomości w Kielcach

Jak przebiega aukcja komornicza mieszkania, domu lub innej nieruchomości w Kielcach?

Licytacja odbywa się publicznie w siedzibie Sądu Rejonowego w Kielcach i w czasie określonym przez sąd nadzorujący egzekucję. Komornik przynajmniej 2 tygodnie wcześniej informuje o planowanej aukcji. W obwieszczeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • miejsce i godzina licytacji,
 • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości,
 • szacunkowa wartość nieruchomości oraz cena wywoławcza,
 • wysokość wadium niezbędnego do przystąpienia do aukcji,
 • miejsce i czas, w którym przed licytacją można obejrzeć nieruchomości oraz przejrzeć akta postępowania egzekucyjnego.

Komornicza licytacja zawsze przeprowadzana jest w formie ustnej przez komornika sądowego, który następnie sporządza protokół tej czynności. Aukcja rejestrowana jest przez monitoring sądowy lub kamerę komornika. W pierwszym terminie licytacji cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż ¾ oszacowanej ceny nieruchomości. Jeżeli za pierwszym razem nie uda się sprzedać nieruchomości, nic straconego  na wniosek wierzyciela wyznacza się kolejny termin licytacji. Cena wywoławcza spada do ⅔ wartości nieruchomości. Jeśli ponownie nieruchomości nie uda się sprzedać, wierzyciel może przejąć ją na własność za cenę wywoławczą gdy się jednak na to nie zdecyduje, postępowanie zostaje umorzone, a kolejna egzekucja należności może rozpocząć się dopiero po upływie 6 miesięcy.

Licytację wygrywa ten, kto zaproponuje najwyższą cenę, której nikt nie zdołał przebić mimo trzykrotnego wezwania. Nabywca ma 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty pozostałej części wylicytowanej nieruchomość (pierwsza część to rękojmia, którą wpłaca się, aby przystąpić do licytacji). Termin wpłaty może zostać przedłużony na wniosek nabywcy, ale nie może przekraczać terminu jednego miesiąca.

Kwota, pomniejszona o rękojmie wpłaconą w gotówce, musi trafić na konto depozytowe sądu lub na rachunek komornika. Na tej podstawie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, co łączy się z przeniesieniem praw własności na nabywcę i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Nowy właściciel ma prawo nakazać przebywającym tam lokatorom opuszczenie nieruchomości.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W aukcji komorniczej udział może wziąć każdy, kto wpłaci wadium o odpowiedniej wysokości, czyli określoną sumę pieniędzy składaną w ramach zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, ujęte w przepisach polskiego prawa.

Do grona osób, które nie mogą licytować, należą:

 • dłużnik i komornik,
 • ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
 • osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Gdzie znaleźć obwieszczenie o licytacji nieruchomości w Kielcach?

Gdzie można znaleźć obwieszczenia o aktualnych licytacjach mieszkań, domów i innych nieruchomości w Kielcach?

Aktualne informacje na temat nadchodzących przetargów komorniczych w Kielcach znaleźć można w Internecie. W tym celu powstała strona licytacje.komornik.pl, prowadzona przez Krajową Radę Komorniczą. Pojawiają się na niej obwieszczenia dotyczące zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, które  wkrótce zostaną oddane do licytacji. Każde obwieszczenie zawiera dane dłużnika, datę i miejsce przetargu oraz cenę wywoławczą.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę licytacje komornicze w Kielcach?

Aby załatwić sprawę licytacje komornicze w Kielcach, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Magdalena Banatkiewicz przy Sądzie Rejonowym w Kielcach nr I przy ul. ul. Warszawska 30/24, lub z 16 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Magdalena Banatkiewicz przy Sądzie Rejonowym w Kielcach nr I

adres: ul. Warszawska 30/24, 25-312 Kielce

tel. +48413415313 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Emilia Bartosik przy Sądzie Rejonowym w Kielcach nr II

adres: ul. Warszawska 30/13, 25-312 Kielce

tel. +48413432793 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-czw: 07:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dagmara Barbara Bedla przy Sądzie Rejonowym w Kielcach nr III

adres: ul. Batalionów Chłopskich 77 lok. 18, 25-671 Kielce

tel. +48413108991 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Rafał Cak przy Sądzie Rejonowym w Kielcach nr IV

adres: ul. Wesoła 51/315, 25-363 Kielce

tel. +4860847467 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Wiktor Łozowski przy Sądzie Rejonowym w Kielcach nr IX

adres: ul.Warszawska 30/19, 25-312 Kielce

tel. +48413415227 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:45 godziny otwarcia

pon: 08:15-16:15
wt-pt: 07:45-15:45
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Włodzimierz Adam Hersztański przy Sądzie Rejonowym w Kielcach nr VI

adres: ul. Głowackiego 7/3, 25-368 Kielce

tel. +48503137296 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Kułaga przy Sądzie Rejonowym w Kielcach nr VII

adres: ul. Nowy Świat 38/4, 25-552 Kielce

tel. +48509568482 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jarosław Marian Kuza przy Sądzie Rejonowym w Kielcach nr VIII

adres: ul. Wapiennikowa 15/10, 25-112 Kielce

tel. +48604551379 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Beata Pierzak przy Sądzie Rejonowym w Kielcach nr X

adres: ul. Źródłowa 19 (klatka nr II), 25-335 Kielce

tel. +48512731856 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jolanta Ewa Piwowarczyk przy Sądzie Rejonowym w Kielcach nr XI

adres: ul. Głowackiego 5/13, 25-368 Kielce

tel. +48413682441 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Waldemar Plaza przy Sądzie Rejonowym w Kielcach nr XII

adres: ul. Warszawska 49/49, 25-531 Kielce

tel. +4888434646 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sebastian Śnioch przy Sądzie Rejonowym w Kielcach nr XIII

adres: ul. Nowy Świat 48 lok. 8, 25-522 Kielce

tel. +48412010799 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Leszek Jan Zając przy Sądzie Rejonowym w Kielcach nr XIV

adres: ul. Wesoła 51 pok. 423, 25-363 Kielce

tel. +48413610201 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Jakub Ściwiarski przy Sądzie Rejonowym w Kielcach nr XV

adres: ul. Jagiellońska 9, 25-613 Kielce

tel. +48412010889 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Norbert Giełżecki przy Sądzie Rejonowym w Kielcach nr XVI

adres: ul. Złota 23/315, 25-015 Kielce

tel. +48789163501 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Damian Węgrzyński przy Sądzie Rejonowym w Kielcach nr XVII

adres: aleja IX Wieków Kielc 2a/4, 25-516 Kielce

tel. +48503412845 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 10:00-16:00
śr-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę licytacje komornicze online?

licytacje.komornik.pl
Serwis internetowy Krajowej Rady Komorniczej