Licytacje komornicze nieruchomości w Częstochowie 2023 - obwieszczenia o aukcjach / przetargach

Licytacje komornicze nieruchomości Częstochowa

Celem licytacji komorniczej jest wyegzekwowanie od dłużnika należnego zobowiązania. Jest to jedna z możliwych form egzekucji komorniczej, obok zajęcia części wynagrodzenia, renty czy emerytury. Aukcje komornicze są wszczynane gdy inne drogi spełnienia roszczenia (np. niespłacenie zadłużenia mimo obniżenia opłaty egzekucyjnej w Częstochowie) zakończą się niepowodzeniem. Najpierw uruchamiana jest windykacja polubowna, potem następuje postępowanie sądowe, a ostatecznym krokiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku dochodzi do zajęcia majątku osoby zadłużonej przez komornika. Jak przebiegają licytacje komornicze w Częstochowie? Kto może brać w nich udział? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest licytacja komornicza w Częstochowie?

Licytacja komornicza to forma publicznej sprzedaży ruchomości (np. samochodów, mebli, sprzętu elektronicznego) lub nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki) przeprowadzana przez komornika sądowego w ramach postępowania komorniczego. Celem licytacji komorniczej jest pozyskanie środków pieniężnych niezbędnych do spłaty zobowiązania dłużnika. Licytacja przygotowywana jest przez komornika na podstawie wystawionego przez sąd tytułu wykonawczego. Aukcje komornicze w Częstochowie odbywają się w miejscu i czasie wyznaczonym przez komornika i mogą w niej wziąć udział osoby, które wpłaciły odpowiedniej wysokości wadium. Rękojmia niezbędna do wzięcia udziału w przetargu wynosi 1/10 kwoty szacunkowej. Kwota ta może zostać przekazana w gotówce lub przelewem na konto komornika najpóźniej dzień przed dniem aukcji. Do przeprowadzenia licytacji wystarczy zgłoszenie przynajmniej jednego licytanta, który wpłacił rękojmię. 

Czym są licytacje komornicze nieruchomości w Częstochowie?

Licytacja komornicza nieruchomości to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania oraz innych nieruchomości) dłużnika prowadzonej przez komornika sądowego w Częstochowie. Celem licytacji jest sprzedaż rzeczy wystawianej za najwyższą cenę zaproponowaną przez kupujących.

Nieruchomości, które mogą podlegać licytacji to m.in.:

 • domy,
 • garaże i miejsca postojowe,
 • grunty,
 • lokale użytkowe,
 • magazyny,
 • hale,
 • mieszkania.

Przebieg licytacji komorniczej nieruchomości w Częstochowie

Jak przebiega aukcja komornicza mieszkania, domu lub innej nieruchomości w Częstochowie?

Licytacja odbywa się publicznie w siedzibie Sądu Rejonowego w Częstochowie i w czasie określonym przez sąd nadzorujący egzekucję. Komornik przynajmniej 2 tygodnie wcześniej informuje o planowanej aukcji. W obwieszczeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • miejsce i godzina licytacji,
 • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości,
 • szacunkowa wartość nieruchomości oraz cena wywoławcza,
 • wysokość wadium niezbędnego do przystąpienia do aukcji,
 • miejsce i czas, w którym przed licytacją można obejrzeć nieruchomości oraz przejrzeć akta postępowania egzekucyjnego.

Komornicza licytacja zawsze przeprowadzana jest w formie ustnej przez komornika sądowego, który następnie sporządza protokół tej czynności. Aukcja rejestrowana jest przez monitoring sądowy lub kamerę komornika. W pierwszym terminie licytacji cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż ¾ oszacowanej ceny nieruchomości. Jeżeli za pierwszym razem nie uda się sprzedać nieruchomości, nic straconego  na wniosek wierzyciela wyznacza się kolejny termin licytacji. Cena wywoławcza spada do ⅔ wartości nieruchomości. Jeśli ponownie nieruchomości nie uda się sprzedać, wierzyciel może przejąć ją na własność za cenę wywoławczą gdy się jednak na to nie zdecyduje, postępowanie zostaje umorzone, a kolejna egzekucja należności może rozpocząć się dopiero po upływie 6 miesięcy.

Licytację wygrywa ten, kto zaproponuje najwyższą cenę, której nikt nie zdołał przebić mimo trzykrotnego wezwania. Nabywca ma 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty pozostałej części wylicytowanej nieruchomość (pierwsza część to rękojmia, którą wpłaca się, aby przystąpić do licytacji). Termin wpłaty może zostać przedłużony na wniosek nabywcy, ale nie może przekraczać terminu jednego miesiąca.

Kwota, pomniejszona o rękojmie wpłaconą w gotówce, musi trafić na konto depozytowe sądu lub na rachunek komornika. Na tej podstawie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, co łączy się z przeniesieniem praw własności na nabywcę i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Nowy właściciel ma prawo nakazać przebywającym tam lokatorom opuszczenie nieruchomości.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W aukcji komorniczej udział może wziąć każdy, kto wpłaci wadium o odpowiedniej wysokości, czyli określoną sumę pieniędzy składaną w ramach zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, ujęte w przepisach polskiego prawa.

Do grona osób, które nie mogą licytować, należą:

 • dłużnik i komornik,
 • ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
 • osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Gdzie znaleźć obwieszczenie o licytacji nieruchomości w Częstochowie?

Gdzie można znaleźć obwieszczenia o aktualnych licytacjach mieszkań, domów i innych nieruchomości w Częstochowie?

Aktualne informacje na temat nadchodzących przetargów komorniczych w Częstochowie znaleźć można w Internecie. W tym celu powstała strona licytacje.komornik.pl, prowadzona przez Krajową Radę Komorniczą. Pojawiają się na niej obwieszczenia dotyczące zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, które  wkrótce zostaną oddane do licytacji. Każde obwieszczenie zawiera dane dłużnika, datę i miejsce przetargu oraz cenę wywoławczą.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę licytacje komornicze w Częstochowie?

Aby załatwić sprawę licytacje komornicze w Częstochowie, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Marcin Kamil Baczyński przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr I przy ul. ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 22 lok. 8, lub z 23 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Marcin Kamil Baczyński przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr I

adres: ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 22 lok. 8, 42-202 Częstochowa

tel. +48343103092 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Arkadiusz Bajor przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr II

adres: ul. Pułaskiego 25 lok. 420, 42-217 Częstochowa

tel. +48500329147 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Andrzej Bejm przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr III

adres: ul. Dąbrowskiego 40, 42-200 Częstochowa

tel. +48601945655 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-16:00
śr-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Arkadiusz Robert Bloma przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr IV

adres: ul. Śląska 28 lok. 2.2, 42-217 Częstochowa

tel. +48343743085 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Arkadiusz Roman Kiljan przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr IX

adres: ul. Dąbrowskiego 17/2, 42-202 Częstochowa

tel. +48502857056 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 09:00-17:00
czw-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Robert Cisek przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr V

adres: ul. Jasnogórska 26/202, 42-202 Częstochowa

tel. +48343159313 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Marta Domagała przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr VI

adres: ul. Jasnogórska 26 lok. 201, 42-202 Częstochowa

tel. +48343644081 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-14:00
wt: 09:00-15:00
śr-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adrian Andrzej Golibroda przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr VII

adres: Al. Armii Krajowej 1/3 pok .330, 42-200 Częstochowa

tel. +48889598346 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-17:00
czw: 07:30-15:30
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Stanisław Grabowski przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr VIII

adres: ul. Żwirki i Wigury 6/14 pawilon A lok. 1,  Częstochowa

tel. +48795014224 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:00
wt: 07:30-16:00
śr-pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kacper Koper przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr X

adres: ul. Kopernika 13, 42-217 Częstochowa

tel. +48343070202 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:30 godziny otwarcia

pon-śr: 08:30-15:00
czw: 08:30-16:00
pt: 08:30-12:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Daria Teresa Zawada przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XI

adres: ul. Bór 199, 42-202 Częstochowa

tel. +48606408776 

e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-16:00
śr-czw: 07:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Karolina Patrycja Michno przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XII

adres: ul. Dąbrowskiego 40 pok. 3, 42-200 Częstochowa

tel. +48343255659 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Marcin Daniel Nowak przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XIII

adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 21 lok. 3, 42-202 Częstochowa

tel. +48343898206 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dariusz Olczyk przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XIV

adres: ul. Dąbrowskiego 40, 42-200 Częstochowa

tel. +48343610607 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-16:00
śr-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jacek Szczepaniec przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XIX

adres: ul. Racławicka 22/9, 42-217 Częstochowa

tel. +48666055034 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:30 godziny otwarcia

pon-pt: 08:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ernest Osicki przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XV

adres: ul. Piastowska 128, 42-202 Częstochowa

tel. +48696041208 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-19:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Maria Piskuła przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XVI

adres: ul. Okólna 81 A, 42-218 Częstochowa

tel. +48343246106 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-14:00
wt: 10:00-16:00
śr-pt: 10:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aneta Szczepańska przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XX

adres: ul. Małopolska 40 AA, 42-200 Częstochowa

tel. +48343144055 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-16:00
śr-czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Izabela Katarzyna Wilczak przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XXI

adres: Al. Jana Pawła II 66 lok.3, 42-218 Częstochowa

tel. +48343000044 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-śr: 07:30-15:30
czw: 09:00-17:00
pt: 07:30-12:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jerzy Zając przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XXIII

adres: ul. Sowińskiego 35, 42-200 Częstochowa

tel. +48343242656 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 08:00-16:00
śr-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Jan Kulasiewicz przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XXIV

adres: ul. Dąbrowskiego 7 lok. 7 II piętro, 42-202 Częstochowa

tel. +48343247025 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Natalia Anna Rokowska-Musialik przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XXV

adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 41a lok. 1, 42-200 Częstochowa

tel. +48343615565 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Jaworski przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie nr XXVI

adres: ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok.114, 42-202 Częstochowa

tel. +48787973848 

strona www e-mail

Jak załatwić sprawę licytacje komornicze online?

licytacje.komornik.pl
Serwis internetowy Krajowej Rady Komorniczej