Licytacje komornicze nieruchomości w Poznaniu 2024 - obwieszczenia o aukcjach / przetargach

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 5 lutego 2024 6 min. czytania

Licytacje komornicze nieruchomości Poznań

Celem licytacji komorniczej jest wyegzekwowanie od dłużnika należnego zobowiązania. Jest to jedna z możliwych form egzekucji komorniczej, obok zajęcia części wynagrodzenia, renty czy emerytury. Aukcje komornicze są wszczynane gdy inne drogi spełnienia roszczenia (np. niespłacenie zadłużenia mimo obniżenia opłaty egzekucyjnej w Poznaniu) zakończą się niepowodzeniem. Najpierw uruchamiana jest windykacja polubowna, potem następuje postępowanie sądowe, a ostatecznym krokiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku dochodzi do zajęcia majątku osoby zadłużonej przez komornika. Jak przebiegają licytacje komornicze w Poznaniu? Kto może brać w nich udział? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest licytacja komornicza w Poznaniu?

Licytacja komornicza to forma publicznej sprzedaży ruchomości (np. samochodów, mebli, sprzętu elektronicznego) lub nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki) przeprowadzana przez komornika sądowego w ramach postępowania komorniczego. Celem licytacji komorniczej jest pozyskanie środków pieniężnych niezbędnych do spłaty zobowiązania dłużnika. Licytacja przygotowywana jest przez komornika na podstawie wystawionego przez sąd tytułu wykonawczego. Aukcje komornicze w Poznaniu odbywają się w miejscu i czasie wyznaczonym przez komornika i mogą w niej wziąć udział osoby, które wpłaciły odpowiedniej wysokości wadium. Rękojmia niezbędna do wzięcia udziału w przetargu wynosi 1/10 kwoty szacunkowej. Kwota ta może zostać przekazana w gotówce lub przelewem na konto komornika najpóźniej dzień przed dniem aukcji. Do przeprowadzenia licytacji wystarczy zgłoszenie przynajmniej jednego licytanta, który wpłacił rękojmię. 

Czym są licytacje komornicze nieruchomości w Poznaniu?

Licytacja komornicza nieruchomości to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania oraz innych nieruchomości) dłużnika prowadzonej przez komornika sądowego w Poznaniu. Celem licytacji jest sprzedaż rzeczy wystawianej za najwyższą cenę zaproponowaną przez kupujących.

Nieruchomości, które mogą podlegać licytacji to m.in.:

 • domy,
 • garaże i miejsca postojowe,
 • grunty,
 • lokale użytkowe,
 • magazyny,
 • hale,
 • mieszkania.

Przebieg licytacji komorniczej nieruchomości w Poznaniu

Jak przebiega aukcja komornicza mieszkania, domu lub innej nieruchomości w Poznaniu?

Licytacja odbywa się publicznie w siedzibie Sądu Rejonowego w Poznaniu i w czasie określonym przez sąd nadzorujący egzekucję. Komornik przynajmniej 2 tygodnie wcześniej informuje o planowanej aukcji. W obwieszczeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • miejsce i godzina licytacji,
 • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości,
 • szacunkowa wartość nieruchomości oraz cena wywoławcza,
 • wysokość wadium niezbędnego do przystąpienia do aukcji,
 • miejsce i czas, w którym przed licytacją można obejrzeć nieruchomości oraz przejrzeć akta postępowania egzekucyjnego.

Komornicza licytacja zawsze przeprowadzana jest w formie ustnej przez komornika sądowego, który następnie sporządza protokół tej czynności. Aukcja rejestrowana jest przez monitoring sądowy lub kamerę komornika. W pierwszym terminie licytacji cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż ¾ oszacowanej ceny nieruchomości. Jeżeli za pierwszym razem nie uda się sprzedać nieruchomości, nic straconego  na wniosek wierzyciela wyznacza się kolejny termin licytacji. Cena wywoławcza spada do ⅔ wartości nieruchomości. Jeśli ponownie nieruchomości nie uda się sprzedać, wierzyciel może przejąć ją na własność za cenę wywoławczą gdy się jednak na to nie zdecyduje, postępowanie zostaje umorzone, a kolejna egzekucja należności może rozpocząć się dopiero po upływie 6 miesięcy.

Licytację wygrywa ten, kto zaproponuje najwyższą cenę, której nikt nie zdołał przebić mimo trzykrotnego wezwania. Nabywca ma 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty pozostałej części wylicytowanej nieruchomość (pierwsza część to rękojmia, którą wpłaca się, aby przystąpić do licytacji). Termin wpłaty może zostać przedłużony na wniosek nabywcy, ale nie może przekraczać terminu jednego miesiąca.

Kwota, pomniejszona o rękojmie wpłaconą w gotówce, musi trafić na konto depozytowe sądu lub na rachunek komornika. Na tej podstawie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, co łączy się z przeniesieniem praw własności na nabywcę i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Nowy właściciel ma prawo nakazać przebywającym tam lokatorom opuszczenie nieruchomości.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W aukcji komorniczej udział może wziąć każdy, kto wpłaci wadium o odpowiedniej wysokości, czyli określoną sumę pieniędzy składaną w ramach zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, ujęte w przepisach polskiego prawa.

Do grona osób, które nie mogą licytować, należą:

 • dłużnik i komornik,
 • ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
 • osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Gdzie znaleźć obwieszczenie o licytacji nieruchomości w Poznaniu?

Gdzie można znaleźć obwieszczenia o aktualnych licytacjach mieszkań, domów i innych nieruchomości w Poznaniu?

Aktualne informacje na temat nadchodzących przetargów komorniczych w Poznaniu znaleźć można w Internecie. W tym celu powstała strona licytacje.komornik.pl, prowadzona przez Krajową Radę Komorniczą. Pojawiają się na niej obwieszczenia dotyczące zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, które  wkrótce zostaną oddane do licytacji. Każde obwieszczenie zawiera dane dłużnika, datę i miejsce przetargu oraz cenę wywoławczą.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę licytacje komornicze w Poznaniu?

Aby załatwić sprawę licytacje komornicze w Poznaniu, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Tymoteusz Jacyna-Onyszkiewicz przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr VII pod adresem ul. Dąbrowskiego 307 w Poznaniu, lub z 52 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Tymoteusz Jacyna-Onyszkiewicz przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr VII

adres: ul. Dąbrowskiego 307, 60-406 Poznań

tel. +48618537291 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Tomasz Dębicki przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr I

adres: ul. Mickiewicza 19/3, 60-833 Poznań

tel. +48614152520 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-12:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Dykier przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr II

adres: ul. Głogowska 144/3, 60-205 Poznań

tel. +48618420223 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-czw: 07:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Witold Emil Forycki przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr III

adres: ul. Dąbrowskiego 138 lok. 2, 60-844 Poznań

tel. +48618406602 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dominik Michał Grundwald przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr IV

adres: ul. Nad Wierzbakiem 19/5, 60-611 Poznań

tel. +48616007070 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Radosław Just przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr IX

adres: ul. Jackowskiego 40/6, 60-512 Poznań

tel. +48612233012 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bartosz Jarosław Guzik przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr V

adres: ul. Kochanowskiego 4/6, 60-844 Poznań

tel. +48618517546 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 10:00 godziny otwarcia

pon-niedz: 10:00-16:00

Komornik Sądowy Artur Kaczmarek przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr X

adres: ul. Junikowska 6, 60-163 Poznań

tel. +48618667131 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Piotr Kurkowski przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr XII

adres: ul. Zgoda 30/1, 60-122 Poznań

tel. +48533699118 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-17:00
śr-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-13:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Miłosz Podżerek przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr XIV

adres: ul. Macieja Palacza 70/1, 60-274 Poznań

tel. +48612218062 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-17:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Przywecki przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr XV

adres: ul. Grunwaldzka 17/1, 60-782 Poznań

tel. +48616660099 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Wojciech Rojewski przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr XVI

adres: ul. Limanowskiego 29/3, 60-744 Poznań

tel. +48618630793 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Zygmunt Tomaszewski przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr XVIII

adres: ul. Śniadeckich 50/2, 60-774 Poznań

tel. +48612224994 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:30
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Waldemar John von Steiner przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr XXI

adres: ul. Przelot 58, 60-408 Poznań

tel. +48611016401 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Rafał Zdzisław Urbaniak przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr XXII

adres: ul. Reymonta Władysława 15/1A, 60-791 Poznań

tel. +48616611010 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-16:00
śr-czw: 09:00-15:00
pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Przemysław Józef Bujas przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nr XXIII

adres: ul. Norwida 14, 60-867 Poznań

tel. +48618832728 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Jerzy Wroczyński przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda nr XXIII

adres: os.Orła Białego 3, 61-250 Poznań

tel. +48511392435 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-16:00
śr-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne
Instytucja online

Komornik Sądowy Robert Piotr Wawrzyniak przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr I

adres: ul. Główna 6/203, 61-005 Poznań

tel. +4878400082 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-16:00
śr-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Majchrzak przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr IX

adres: ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

tel. +48618787297 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Katarzyna Jacyna-Onyszkiewicz przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr V

adres: ul. Stanisława Małachowskiego 55, 61-129 Poznań

tel. +4861110590 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 10:00 godziny otwarcia

pon-pt: 10:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Rafał Jadach przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr VI

adres: ul. Żupańskiego, 61-542 Poznań

tel. +48616791131 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne
Instytucja online

Komornik Sądowy Agnieszka Janiak-Pływaczyk przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr VII

adres: ul. Warszawska 39/41 bud. A lok. 8, 61-028 Poznań

tel. +48616394105 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Jakub Kozieł przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr VIII

adres: ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań

tel. +48611100549 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Daniel Pośpiech przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr X

adres: ul. Świętego Michała 100, 61-005 Poznań

tel. +4853108038 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Maciej Roszak przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr XII

adres: ul. Świerkowa 12/1, 60-472 Poznań

tel. +48502119906 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jakub Witosławski przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr XIII

adres: ul. Dolina 21/10, 61-551 Poznań

tel. +48882707968 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ewelina Chwalisz przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr XIX

adres: ul. Folwarczna 21A/3, 61-064 Poznań

tel. +4857556756 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Tomczak przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr XVII

adres: ul. Zagórze 6A, 61-112 Poznań

tel. +48616282389 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Winter przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr XVIII

adres: ul. Wiśniowa 12, 61-447 Poznań

tel. +48618320100 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Piotr Matyjaszczyk przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr XXI

adres: ul. Dolna Wilda 16a/2, 61-552 Poznań

tel. +48505610139 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:30
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-13:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Martyna Joanna Dębicka przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr XXII

adres: ul. Pamiątkowa 2/53, 61-512 Poznań

tel. +48612502450 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Roland Józef Skrzypczak przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr XVI

adres: ul. Grobla 27a/3, 61-858 Poznań

tel. +48726794182 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Roman Bobek przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr I

adres: ul. Wrocławska 6/40, 61-837 Poznań

tel. +4861852456 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne
Instytucja online

Komornik Sądowy Ewa Glabus przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr III

adres: ul. Młyńska 3/7, 61-729 Poznań

tel. +48618554509 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Zbigniew Piotr Głowacki przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr IV

adres: ul. Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań

tel. +48618551630 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Andrzej Grzelaczyk przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr VI

adres: ul. Piaskowa 3/5, 61-753 Poznań

tel. +48618518011 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sebastian Łukasz Nowak przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr X

adres: os. Bolesława Chrobrego 117 lok. 29, 60-681 Poznań

tel. +48728667775 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Dominik Paweł Piaskowski przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr XI

adres: ul. Garbary 95B/16, 61-757 Poznań

tel. +48690244441 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mateusz Tomaszewski przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr XIII

adres: ul. Gronowa 22 lok. 303, 61-655 Poznan

tel. +48612230408 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-16:00
wt-pt: 09:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Adam Zarzycki przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr XIV

adres: ul. Wilczak 49, 61-623 Poznań

tel. +4861110073 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bartosz Smektała przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr XV

adres: ul. Winogrady 60D, 61-659 Poznań

tel. +48616698268 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Simiński przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr XVII

adres: ul. 27 Grudnia 7/13, 61-737 Poznań

tel. +48697934204 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Juś przy Sądzie Rejonowym w Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr XVIII

adres: ul. Podbiałowa 11/9, 61-680 Poznań

tel. +48517678302 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:30 godziny otwarcia

pon-czw: 08:30-15:30
pt-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę licytacje komornicze online?

licytacje.komornik.pl
Serwis internetowy Krajowej Rady Komorniczej

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu