Licytacje komornicze nieruchomości w Gliwicach 2024 - obwieszczenia o aukcjach / przetargach

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 5 lutego 2024 6 min. czytania

Licytacje komornicze nieruchomości Gliwice

Celem licytacji komorniczej jest wyegzekwowanie od dłużnika należnego zobowiązania. Jest to jedna z możliwych form egzekucji komorniczej, obok zajęcia części wynagrodzenia, renty czy emerytury. Aukcje komornicze są wszczynane gdy inne drogi spełnienia roszczenia (np. niespłacenie zadłużenia mimo obniżenia opłaty egzekucyjnej w Gliwicach) zakończą się niepowodzeniem. Najpierw uruchamiana jest windykacja polubowna, potem następuje postępowanie sądowe, a ostatecznym krokiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku dochodzi do zajęcia majątku osoby zadłużonej przez komornika. Jak przebiegają licytacje komornicze w Gliwicach? Kto może brać w nich udział? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest licytacja komornicza w Gliwicach?

Licytacja komornicza to forma publicznej sprzedaży ruchomości (np. samochodów, mebli, sprzętu elektronicznego) lub nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki) przeprowadzana przez komornika sądowego w ramach postępowania komorniczego. Celem licytacji komorniczej jest pozyskanie środków pieniężnych niezbędnych do spłaty zobowiązania dłużnika. Licytacja przygotowywana jest przez komornika na podstawie wystawionego przez sąd tytułu wykonawczego. Aukcje komornicze w Gliwicach odbywają się w miejscu i czasie wyznaczonym przez komornika i mogą w niej wziąć udział osoby, które wpłaciły odpowiedniej wysokości wadium. Rękojmia niezbędna do wzięcia udziału w przetargu wynosi 1/10 kwoty szacunkowej. Kwota ta może zostać przekazana w gotówce lub przelewem na konto komornika najpóźniej dzień przed dniem aukcji. Do przeprowadzenia licytacji wystarczy zgłoszenie przynajmniej jednego licytanta, który wpłacił rękojmię. 

Czym są licytacje komornicze nieruchomości w Gliwicach?

Licytacja komornicza nieruchomości to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania oraz innych nieruchomości) dłużnika prowadzonej przez komornika sądowego w Gliwicach. Celem licytacji jest sprzedaż rzeczy wystawianej za najwyższą cenę zaproponowaną przez kupujących.

Nieruchomości, które mogą podlegać licytacji to m.in.:

 • domy,
 • garaże i miejsca postojowe,
 • grunty,
 • lokale użytkowe,
 • magazyny,
 • hale,
 • mieszkania.

Przebieg licytacji komorniczej nieruchomości w Gliwicach

Jak przebiega aukcja komornicza mieszkania, domu lub innej nieruchomości w Gliwicach?

Licytacja odbywa się publicznie w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach i w czasie określonym przez sąd nadzorujący egzekucję. Komornik przynajmniej 2 tygodnie wcześniej informuje o planowanej aukcji. W obwieszczeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • miejsce i godzina licytacji,
 • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości,
 • szacunkowa wartość nieruchomości oraz cena wywoławcza,
 • wysokość wadium niezbędnego do przystąpienia do aukcji,
 • miejsce i czas, w którym przed licytacją można obejrzeć nieruchomości oraz przejrzeć akta postępowania egzekucyjnego.

Komornicza licytacja zawsze przeprowadzana jest w formie ustnej przez komornika sądowego, który następnie sporządza protokół tej czynności. Aukcja rejestrowana jest przez monitoring sądowy lub kamerę komornika. W pierwszym terminie licytacji cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż ¾ oszacowanej ceny nieruchomości. Jeżeli za pierwszym razem nie uda się sprzedać nieruchomości, nic straconego  na wniosek wierzyciela wyznacza się kolejny termin licytacji. Cena wywoławcza spada do ⅔ wartości nieruchomości. Jeśli ponownie nieruchomości nie uda się sprzedać, wierzyciel może przejąć ją na własność za cenę wywoławczą gdy się jednak na to nie zdecyduje, postępowanie zostaje umorzone, a kolejna egzekucja należności może rozpocząć się dopiero po upływie 6 miesięcy.

Licytację wygrywa ten, kto zaproponuje najwyższą cenę, której nikt nie zdołał przebić mimo trzykrotnego wezwania. Nabywca ma 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty pozostałej części wylicytowanej nieruchomość (pierwsza część to rękojmia, którą wpłaca się, aby przystąpić do licytacji). Termin wpłaty może zostać przedłużony na wniosek nabywcy, ale nie może przekraczać terminu jednego miesiąca.

Kwota, pomniejszona o rękojmie wpłaconą w gotówce, musi trafić na konto depozytowe sądu lub na rachunek komornika. Na tej podstawie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, co łączy się z przeniesieniem praw własności na nabywcę i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Nowy właściciel ma prawo nakazać przebywającym tam lokatorom opuszczenie nieruchomości.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W aukcji komorniczej udział może wziąć każdy, kto wpłaci wadium o odpowiedniej wysokości, czyli określoną sumę pieniędzy składaną w ramach zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, ujęte w przepisach polskiego prawa.

Do grona osób, które nie mogą licytować, należą:

 • dłużnik i komornik,
 • ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
 • osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Gdzie znaleźć obwieszczenie o licytacji nieruchomości w Gliwicach?

Gdzie można znaleźć obwieszczenia o aktualnych licytacjach mieszkań, domów i innych nieruchomości w Gliwicach?

Aktualne informacje na temat nadchodzących przetargów komorniczych w Gliwicach znaleźć można w Internecie. W tym celu powstała strona licytacje.komornik.pl, prowadzona przez Krajową Radę Komorniczą. Pojawiają się na niej obwieszczenia dotyczące zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, które  wkrótce zostaną oddane do licytacji. Każde obwieszczenie zawiera dane dłużnika, datę i miejsce przetargu oraz cenę wywoławczą.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę licytacje komornicze w Gliwicach?

Aby załatwić sprawę licytacje komornicze w Gliwicach, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Marek Łukasz Bednarski przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr II pod adresem ul. Daszyńskiego 8/15 (oficyna) w Gliwicach, lub z 19 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Marek Łukasz Bednarski przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr II

adres: ul. Daszyńskiego 8/15 (oficyna), 44-100 Gliwice

tel. +48720765313 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-17:00
wt-czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ewa Damaszek przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr IV

adres: ul. Chudoby 2/3, 44-100 Gliwice

tel. +48322306060 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Robert Tomasz Łukasiak przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr IX

adres: ul. Zwycięstwa 12/4, 44-100 Gliwice

tel. +48602118645 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bartłomiej Duda przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr V

adres: ul. Chorzowska 44B pok. 417, 44-100 Gliwice

tel. +48322312235 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Małgorzata Głąb przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr VI

adres: ul. Pszczyńska 44a IIIp, 44-100 Gliwice

tel. +48324281600 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Tomasz Jakub Kostecki przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr VII

adres: ul. Zwycięstwa 13/301, 44-100 Gliwice

tel. +48790575136 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Józef Kwapisz przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr VIII

adres: ul. Księcia Ziemowita 11/2, 44-100 Gliwice

tel. +48322315466 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Przemysław Konrad Mrowiec przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr X

adres: ul. Zawiszy Czarnego 8/1, 44-100 Gliwice

tel. +48323314048 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mirosław Jerzy Pilarski przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XI

adres: ul. Jasnogórska 11/209, 44-100 Gliwice

tel. +48322343097 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:30 godziny otwarcia

pon-czw: 08:30-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dominik Pycha przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XII

adres: ul. Jagiellońska 4, 44-100 Gliwice

tel. +48327232337 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon-pt: 10:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Irena Radziszewska przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XIII

adres: ul. Chorzowska 44B pok. 420, 44-100 Gliwice

tel. +48322382144 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Dariusz Ratajczak przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XIV

adres: ul. Jasnogórska 9/318, 44-100 Gliwice

tel. +48327337654 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Wieloch przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XIX

adres: ul. Jana Pawła II 15/22 II p., 44-100 Gliwice

tel. +48322330997 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Tomasz Rykalski przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XV

adres: ul. Lompy 11/1, 44-100 Gliwice

tel. +48323371922 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-16:00
wt-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Henryk Susczyk przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XVII

adres: ul. Tadeusza Kościuszki 18/2, 44-100 Gliwice

tel. +48322355197 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Szynczewski przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XVIII

adres: ul. Mikołowska 7, 44-100 Gliwice

tel. +48323076944 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 09:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Roman Wyciślik przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XX

adres: ul. Chorzowska 44B/401, 44-100 Gliwice

tel. +48327024432 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Grzegorz Zachmost przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Kancelaria nr XXI

adres: ul. Kościuszki 30/2, 44-100 Gliwice

tel. +48322316008 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Anna Marzena Czarna przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XXII

adres: ul. Jana Siemińskiego 26/2, 44-100 Gliwice

tel. +48322398001 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon-czw: 10:00-14:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Izabella Siuta przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach nr XXIII

adres: ul. Kard.Stefana Wyszyńskiego 8/2, 44-100 Gliwice

tel. +48327298931 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę licytacje komornicze online?

licytacje.komornik.pl
Serwis internetowy Krajowej Rady Komorniczej

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu