Licytacje komornicze nieruchomości w Gdyni 2023 - obwieszczenia o aukcjach / przetargach

Licytacje komornicze nieruchomości Gdynia

Celem licytacji komorniczej jest wyegzekwowanie od dłużnika należnego zobowiązania. Jest to jedna z możliwych form egzekucji komorniczej, obok zajęcia części wynagrodzenia, renty czy emerytury. Aukcje komornicze są wszczynane gdy inne drogi spełnienia roszczenia (np. niespłacenie zadłużenia mimo obniżenia opłaty egzekucyjnej w Gdyni) zakończą się niepowodzeniem. Najpierw uruchamiana jest windykacja polubowna, potem następuje postępowanie sądowe, a ostatecznym krokiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku dochodzi do zajęcia majątku osoby zadłużonej przez komornika. Jak przebiegają licytacje komornicze w Gdyni? Kto może brać w nich udział? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest licytacja komornicza w Gdyni?

Licytacja komornicza to forma publicznej sprzedaży ruchomości (np. samochodów, mebli, sprzętu elektronicznego) lub nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki) przeprowadzana przez komornika sądowego w ramach postępowania komorniczego. Celem licytacji komorniczej jest pozyskanie środków pieniężnych niezbędnych do spłaty zobowiązania dłużnika. Licytacja przygotowywana jest przez komornika na podstawie wystawionego przez sąd tytułu wykonawczego. Aukcje komornicze w Gdyni odbywają się w miejscu i czasie wyznaczonym przez komornika i mogą w niej wziąć udział osoby, które wpłaciły odpowiedniej wysokości wadium. Rękojmia niezbędna do wzięcia udziału w przetargu wynosi 1/10 kwoty szacunkowej. Kwota ta może zostać przekazana w gotówce lub przelewem na konto komornika najpóźniej dzień przed dniem aukcji. Do przeprowadzenia licytacji wystarczy zgłoszenie przynajmniej jednego licytanta, który wpłacił rękojmię. 

Czym są licytacje komornicze nieruchomości w Gdyni?

Licytacja komornicza nieruchomości to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania oraz innych nieruchomości) dłużnika prowadzonej przez komornika sądowego w Gdyni. Celem licytacji jest sprzedaż rzeczy wystawianej za najwyższą cenę zaproponowaną przez kupujących.

Nieruchomości, które mogą podlegać licytacji to m.in.:

 • domy,
 • garaże i miejsca postojowe,
 • grunty,
 • lokale użytkowe,
 • magazyny,
 • hale,
 • mieszkania.

Przebieg licytacji komorniczej nieruchomości w Gdyni

Jak przebiega aukcja komornicza mieszkania, domu lub innej nieruchomości w Gdyni?

Licytacja odbywa się publicznie w siedzibie Sądu Rejonowego w Gdyni i w czasie określonym przez sąd nadzorujący egzekucję. Komornik przynajmniej 2 tygodnie wcześniej informuje o planowanej aukcji. W obwieszczeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • miejsce i godzina licytacji,
 • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości,
 • szacunkowa wartość nieruchomości oraz cena wywoławcza,
 • wysokość wadium niezbędnego do przystąpienia do aukcji,
 • miejsce i czas, w którym przed licytacją można obejrzeć nieruchomości oraz przejrzeć akta postępowania egzekucyjnego.

Komornicza licytacja zawsze przeprowadzana jest w formie ustnej przez komornika sądowego, który następnie sporządza protokół tej czynności. Aukcja rejestrowana jest przez monitoring sądowy lub kamerę komornika. W pierwszym terminie licytacji cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż ¾ oszacowanej ceny nieruchomości. Jeżeli za pierwszym razem nie uda się sprzedać nieruchomości, nic straconego  na wniosek wierzyciela wyznacza się kolejny termin licytacji. Cena wywoławcza spada do ⅔ wartości nieruchomości. Jeśli ponownie nieruchomości nie uda się sprzedać, wierzyciel może przejąć ją na własność za cenę wywoławczą gdy się jednak na to nie zdecyduje, postępowanie zostaje umorzone, a kolejna egzekucja należności może rozpocząć się dopiero po upływie 6 miesięcy.

Licytację wygrywa ten, kto zaproponuje najwyższą cenę, której nikt nie zdołał przebić mimo trzykrotnego wezwania. Nabywca ma 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty pozostałej części wylicytowanej nieruchomość (pierwsza część to rękojmia, którą wpłaca się, aby przystąpić do licytacji). Termin wpłaty może zostać przedłużony na wniosek nabywcy, ale nie może przekraczać terminu jednego miesiąca.

Kwota, pomniejszona o rękojmie wpłaconą w gotówce, musi trafić na konto depozytowe sądu lub na rachunek komornika. Na tej podstawie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, co łączy się z przeniesieniem praw własności na nabywcę i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Nowy właściciel ma prawo nakazać przebywającym tam lokatorom opuszczenie nieruchomości.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W aukcji komorniczej udział może wziąć każdy, kto wpłaci wadium o odpowiedniej wysokości, czyli określoną sumę pieniędzy składaną w ramach zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, ujęte w przepisach polskiego prawa.

Do grona osób, które nie mogą licytować, należą:

 • dłużnik i komornik,
 • ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
 • osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Gdzie znaleźć obwieszczenie o licytacji nieruchomości w Gdyni?

Gdzie można znaleźć obwieszczenia o aktualnych licytacjach mieszkań, domów i innych nieruchomości w Gdyni?

Aktualne informacje na temat nadchodzących przetargów komorniczych w Gdyni znaleźć można w Internecie. W tym celu powstała strona licytacje.komornik.pl, prowadzona przez Krajową Radę Komorniczą. Pojawiają się na niej obwieszczenia dotyczące zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, które  wkrótce zostaną oddane do licytacji. Każde obwieszczenie zawiera dane dłużnika, datę i miejsce przetargu oraz cenę wywoławczą.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę licytacje komornicze w Gdyni?

Aby załatwić sprawę licytacje komornicze w Gdyni, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Bartosz Bociąga przy Sądzie Rejonowym w Gdyni nr I przy ul. ul. Świetojańska 71/5, lub z 16 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Bartosz Bociąga przy Sądzie Rejonowym w Gdyni nr I

adres: ul. Świetojańska 71/5, 81-389 Gdynia

tel. +4858719046 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jarosław Buzderewicz przy Sądzie Rejonowym w Gdyni nr II

adres: ul. Przemysława 4, 81-523 Gdynia

tel. +48585065111 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Deresiewicz przy Sądzie Rejonowym w Gdyni nr III

adres: ul. Świętopełka 59, 81-524 Gdynia

tel. +48585336064 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Bartosz Draganik przy Sądzie Rejonowym w Gdyni nr IV

adres: ul. Wielkopolska 251/11, 81-531 Gdynia

tel. +48586251258 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 09:30-17:30
wt-czw: 08:00-15:00
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Mówiński przy Sądzie Rejonowym w Gdyni nr IX

adres: ul. Świętojańska 55/3, 81-391 Gdynia

tel. +48587190460 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Joanna Cyrzan przy Sądzie Rejonowym w Gdyni nr V

adres: ul. Świętojańska 23 B/12, 81-372 Gdynia

tel. +48586615270 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jolanta Janocha-Mularczyk przy Sądzie Rejonowym w Gdyni nr VI

adres: ul. Starowiejska 26/2, 81-356 Gdynia

tel. +48586233852 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Adrian Rafał Kraśniewski przy Sądzie Rejonowym w Gdyni nr VII

adres: al. Zwycięstwa 252/2, 81-525 Gdynia

tel. +48689450071 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-17:00
śr: 10:00-18:00
czw: 09:00-17:00
pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Iwona Katarzyna Miotk przy Sądzie Rejonowym w Gdyni nr VIII

adres: ul.Armii Krajowej 13/6, 81-372 Gdynia

tel. +48586611871 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Rafał Piotr Mularczyk przy Sądzie Rejonowym w Gdyni nr X

adres: ul. Starowiejska 26/5, 81-356 Gdynia

tel. +48577600099 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Marcin Płoński przy Sądzie Rejonowym w Gdyni nr XI

adres: ul. Śląska 64/3, 81-304 Gdynia

tel. +48585239564 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 10:00 godziny otwarcia

pon: nieczynne
wt-czw: 10:00-16:00
pt: 08:00-12:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wiesława Teresa Sokólska przy Sądzie Rejonowym w Gdyni nr XIII

adres: ul. Morska 242, 81-006 Gdynia

tel. +4866591990 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:30 godziny otwarcia

pon-pt: 08:30-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jolanta Maria Tilsa przy Sądzie Rejonowym w Gdyni nr XIV

adres: ul. Mikołaja Kopernika 29, 81-411 Gdynia

tel. +48586615262 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Zalewski przy Sądzie Rejonowym w Gdyni nr XV

adres: ul. 10 Lutego 25/8, 81-364 Gdynia

tel. +48586251341 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-czw: 09:00-15:00
pt: 09:00-13:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ewa Zamiela przy Sądzie Rejonowym w Gdyni nr XVI

adres: ul. Chylońska 130A m. 2.1, 81-021 Gdynia

tel. +48531033077 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-czw: 09:00-14:00
pt: 08:00-13:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Katarzyna Małgorzata Lniska przy Sądzie Rejonowym w Gdyni nr XVII

adres: ul. Śląska 51/30, 81-314 Gdynia

tel. +4858628106 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mateusz Zabłocki przy Sądzie Rejonowym w Gdyni nr XVIII

adres: ul. Wójta Radtkego 53/2, 81-355 Gdynia

tel. +4857352794 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 07:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę licytacje komornicze online?

licytacje.komornik.pl
Serwis internetowy Krajowej Rady Komorniczej