Licytacje komornicze nieruchomości w Łodzi 2024 - obwieszczenia o aukcjach / przetargach

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 5 lutego 2024

Licytacje komornicze nieruchomości Łódź

Celem licytacji komorniczej jest wyegzekwowanie od dłużnika należnego zobowiązania. Jest to jedna z możliwych form egzekucji komorniczej, obok zajęcia części wynagrodzenia, renty czy emerytury. Aukcje komornicze są wszczynane gdy inne drogi spełnienia roszczenia (np. niespłacenie zadłużenia mimo obniżenia opłaty egzekucyjnej w Łodzi) zakończą się niepowodzeniem. Najpierw uruchamiana jest windykacja polubowna, potem następuje postępowanie sądowe, a ostatecznym krokiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku dochodzi do zajęcia majątku osoby zadłużonej przez komornika. Jak przebiegają licytacje komornicze w Łodzi? Kto może brać w nich udział? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest licytacja komornicza w Łodzi?

Licytacja komornicza to forma publicznej sprzedaży ruchomości (np. samochodów, mebli, sprzętu elektronicznego) lub nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki) przeprowadzana przez komornika sądowego w ramach postępowania komorniczego. Celem licytacji komorniczej jest pozyskanie środków pieniężnych niezbędnych do spłaty zobowiązania dłużnika. Licytacja przygotowywana jest przez komornika na podstawie wystawionego przez sąd tytułu wykonawczego. Aukcje komornicze w Łodzi odbywają się w miejscu i czasie wyznaczonym przez komornika i mogą w niej wziąć udział osoby, które wpłaciły odpowiedniej wysokości wadium. Rękojmia niezbędna do wzięcia udziału w przetargu wynosi 1/10 kwoty szacunkowej. Kwota ta może zostać przekazana w gotówce lub przelewem na konto komornika najpóźniej dzień przed dniem aukcji. Do przeprowadzenia licytacji wystarczy zgłoszenie przynajmniej jednego licytanta, który wpłacił rękojmię. 

Czym są licytacje komornicze nieruchomości w Łodzi?

Licytacja komornicza nieruchomości to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania oraz innych nieruchomości) dłużnika prowadzonej przez komornika sądowego w Łodzi. Celem licytacji jest sprzedaż rzeczy wystawianej za najwyższą cenę zaproponowaną przez kupujących.

Nieruchomości, które mogą podlegać licytacji to m.in.:

 • domy,
 • garaże i miejsca postojowe,
 • grunty,
 • lokale użytkowe,
 • magazyny,
 • hale,
 • mieszkania.

Przebieg licytacji komorniczej nieruchomości w Łodzi

Jak przebiega aukcja komornicza mieszkania, domu lub innej nieruchomości w Łodzi?

Licytacja odbywa się publicznie w siedzibie Sądu Rejonowego w Łodzi i w czasie określonym przez sąd nadzorujący egzekucję. Komornik przynajmniej 2 tygodnie wcześniej informuje o planowanej aukcji. W obwieszczeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • miejsce i godzina licytacji,
 • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości,
 • szacunkowa wartość nieruchomości oraz cena wywoławcza,
 • wysokość wadium niezbędnego do przystąpienia do aukcji,
 • miejsce i czas, w którym przed licytacją można obejrzeć nieruchomości oraz przejrzeć akta postępowania egzekucyjnego.

Komornicza licytacja zawsze przeprowadzana jest w formie ustnej przez komornika sądowego, który następnie sporządza protokół tej czynności. Aukcja rejestrowana jest przez monitoring sądowy lub kamerę komornika. W pierwszym terminie licytacji cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż ¾ oszacowanej ceny nieruchomości. Jeżeli za pierwszym razem nie uda się sprzedać nieruchomości, nic straconego  na wniosek wierzyciela wyznacza się kolejny termin licytacji. Cena wywoławcza spada do ⅔ wartości nieruchomości. Jeśli ponownie nieruchomości nie uda się sprzedać, wierzyciel może przejąć ją na własność za cenę wywoławczą gdy się jednak na to nie zdecyduje, postępowanie zostaje umorzone, a kolejna egzekucja należności może rozpocząć się dopiero po upływie 6 miesięcy.

Licytację wygrywa ten, kto zaproponuje najwyższą cenę, której nikt nie zdołał przebić mimo trzykrotnego wezwania. Nabywca ma 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty pozostałej części wylicytowanej nieruchomość (pierwsza część to rękojmia, którą wpłaca się, aby przystąpić do licytacji). Termin wpłaty może zostać przedłużony na wniosek nabywcy, ale nie może przekraczać terminu jednego miesiąca.

Kwota, pomniejszona o rękojmie wpłaconą w gotówce, musi trafić na konto depozytowe sądu lub na rachunek komornika. Na tej podstawie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, co łączy się z przeniesieniem praw własności na nabywcę i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Nowy właściciel ma prawo nakazać przebywającym tam lokatorom opuszczenie nieruchomości.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W aukcji komorniczej udział może wziąć każdy, kto wpłaci wadium o odpowiedniej wysokości, czyli określoną sumę pieniędzy składaną w ramach zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, ujęte w przepisach polskiego prawa.

Do grona osób, które nie mogą licytować, należą:

 • dłużnik i komornik,
 • ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
 • osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Gdzie znaleźć obwieszczenie o licytacji nieruchomości w Łodzi?

Gdzie można znaleźć obwieszczenia o aktualnych licytacjach mieszkań, domów i innych nieruchomości w Łodzi?

Aktualne informacje na temat nadchodzących przetargów komorniczych w Łodzi znaleźć można w Internecie. W tym celu powstała strona licytacje.komornik.pl, prowadzona przez Krajową Radę Komorniczą. Pojawiają się na niej obwieszczenia dotyczące zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, które  wkrótce zostaną oddane do licytacji. Każde obwieszczenie zawiera dane dłużnika, datę i miejsce przetargu oraz cenę wywoławczą.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę licytacje komornicze w Łodzi?

Aby załatwić sprawę licytacje komornicze w Łodzi, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Jacek Piotr Bagiński przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr I pod adresem ul. Orla 23/32 w Łodzi, lub z 52 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Jacek Piotr Bagiński przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr I

adres: ul. Orla 23/32, 90-317 Łódź

tel. +48603320469 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Katarzyna Bomba przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr II

adres: ul. Piotrkowska 80, 90-102 Łódź

tel. +48422072828 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-17:00
śr: nieczynne
czw-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Sławomir Dobiesz przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr III

adres: ul. Rewolucji 1905 r. 49 lok. 210, 90-215 Łódź

tel. +48501692442 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 08:00-16:30
śr-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Paweł Paśko przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr IX

adres: ul. Gdańska 91/93, 90-613 Łódź

tel. +48516176113 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-17:00
śr: nieczynne
czw-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Joanna Paulina Głowacka przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr V

adres: ul. Piotrkowska 42, 90-265 Łódź

tel. +4888295097 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Zielonka przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr VI

adres: ul. 1 Maja 87/205, 90-755 Łódź

tel. +48459413264 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-czw: 09:00-14:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marzena Ewa Jakóbczak przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr VII

adres: ul. Andrzeja Struga 26A lok. 21, 90-513 Łódź

tel. +48426762503 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tadeusz Brysik przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr VIII

adres: ul.Piotrkowska 230/232 lok.5, 90-360 Łódź

tel. +48889212316 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-16:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Janusz Kruk przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr X

adres: ul. Wólczańska 73 lok. 2, 90-515 Łódź

tel. +48505612051 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Angelika Łaszczewska przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XII

adres: ul. Narutowicza 16 lok. 9, 90-135 Łódź

tel. +48422120686 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-17:00
śr: nieczynne
czw-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Zbigniew Ryszard Łuczak przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XIII

adres: ul. Obywatelska 102/104 lok. 102, 94-104 Łódź

tel. +48422073767 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ryszard Mariusz Michałek przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XIV

adres: ul. Gdańska 91/93, 90-613 Łódź

tel. +48511676545 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Henryk Rędzikowski przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XIX

adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 40 lok. 4, 90-123 Łódź

tel. +48423067575 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Joanna Jolanta Mikulska przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XV

adres: ul. Gdańska 91/93 bud. E lok.13, 90-613 Łódź

tel. +48505462052 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Zenon Jerzy Pacho przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XVII

adres: ul. Szczecińska 61/67 lok. B 115 wejście "B", 91-222 Łódź

tel. +4873281099 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marzena Maria Smolińska przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XX

adres: al. Tadeusza Kościuszki 59/61 lok. 202, 90-514 Łódź

tel. +48422787244 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 11:00 godziny otwarcia

pon: 11:00-14:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 11:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Radomir Rafał Szczeponik przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XXII

adres: ul. Gdańska 57a, 90-612 Łódź

tel. +48426366564 

strona www e-mail

Otwarte do 05:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-05:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariola Woźnialis przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XXIII

adres: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

tel. +48426889986 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon-pt: 10:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Konrad Sebastian Zdziebłowski przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XXIV

adres: ul. Szczecińska 61/67 lok. B 212, 91-222 Łódź

tel. +48570330313 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-śr: 08:00-16:00
czw: nieczynne
pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aleksandra Maria Czulak przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XXIX

adres: ul. 6 Sierpnia 74 lok. 114, 90-646 Łódź

tel. +48786036 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-16:00
śr-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Stanisław Korzeniewski przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XXV

adres: ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź

tel. +48517412881 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-17:00
wt-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Sendor przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XXVII

adres: Pl. Wolności 12 lok. 109, 91-415 Łódź

tel. +48422088856 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-17:00
śr: nieczynne
czw-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamila Karolina Kiepura-Snopkiewicz przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi nr XXVIII

adres: ul. Struga 16 lok. 111, 90-513 Łódź

tel. +48426160712 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Rafał Marcin Ciach przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr I

adres: ul. Paryska 5, 92-319 Łódź

tel. +4842207322 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Karolina Marianna Czubak-Stężycka przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr II

adres: ul. Targowa 35 p. III, 90-043 Łódź

tel. +48728402377 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-czw: nieczynne
pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Głowacki przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr IV

adres: ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź

tel. +48422093743 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dariusz Robert Koper przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr IX

adres: ul. Senatorska 24/26, 93-192 Łódź

tel. +48422371842 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:30 godziny otwarcia

pon: 08:30-15:00
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 08:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bartłomiej Górczyński przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr V

adres: ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź

tel. +4851870516 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamila Ilona Kociuga przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr VIII

adres: ul.gen.J. Dąbrowskiego 17A II piętro, 93-177 Łódź

tel. +48505426036 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-śr: 07:30-15:30
czw: nieczynne
pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marta Kula-Siwek przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XI

adres: ul. Tatrzańska 124A pawilon 621B/9A, 93-239 Łódź

tel. +48426326528 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Jacek Jarosław Lewandowski przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XII

adres: ul. Złota 9/U-1, 90-023 Łódź

tel. +48570330312 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Gabriel Pietrasik przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XIV

adres: ul. Dąbrowskiego 17/21, 93-177 Łódź

tel. +48426321657 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 09:00-16:30
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Krzysztof Pietrasik przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XV

adres: ul. Kolumny 155, 93-611 Łódź

tel. +48422270438 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 09:00-16:00
śr-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aleksandra Gajdosz przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XVI

adres: ul. Targowa 35, 90-043 Łódź

tel. +48426422098 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dominika Polańska-Pasturczak przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XVII

adres: ul. Starorudzka 12e, 93-418 Łódź

tel. +48422080379 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Karina Katarzyna Stańczak-Jędrzejewska przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XX

adres: ul. Kolumny 155 B lok. 2, 93-611 Łódź

tel. +48422080374 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Arkadiusz Wabiński przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XXII

adres: ul. Miedziana 10 lok. 3, 90-038 Łódź

tel. +48422884868 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Zalewska przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XXIII

adres: Pl. Zwycięstwa 2 lok. 9 bud. D I p., 90-312 Łódź

tel. +48514514385 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:30 godziny otwarcia

pon: 08:30-15:00
wt: 10:00-17:00
śr-pt: 08:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tamara Elwira Sowińska przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XXV

adres: ul. Przybyszewskiego 113 pawilon 21 I p., 93-110 Łódź

tel. +48882151003 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt: nieczynne
śr-czw: 09:00-13:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Jan Gajdosz przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XXVI

adres: ul. Dowborczyków 30/34, 90-019 Łódź

tel. +48422032560 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wojciech Białas przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi nr XXVIII

adres: ul. Tuwima 49 lok. 7/8, 90-025 Łódź

tel. +48422077752 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę licytacje komornicze online?

licytacje.komornik.pl
Serwis internetowy Krajowej Rady Komorniczej

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu