Licytacje komornicze nieruchomości we Wrocławiu 2024 - obwieszczenia o aukcjach / przetargach

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 5 lutego 2024

Licytacje komornicze nieruchomości Wrocław

Celem licytacji komorniczej jest wyegzekwowanie od dłużnika należnego zobowiązania. Jest to jedna z możliwych form egzekucji komorniczej, obok zajęcia części wynagrodzenia, renty czy emerytury. Aukcje komornicze są wszczynane gdy inne drogi spełnienia roszczenia (np. niespłacenie zadłużenia mimo obniżenia opłaty egzekucyjnej we Wrocławiu) zakończą się niepowodzeniem. Najpierw uruchamiana jest windykacja polubowna, potem następuje postępowanie sądowe, a ostatecznym krokiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku dochodzi do zajęcia majątku osoby zadłużonej przez komornika. Jak przebiegają licytacje komornicze we Wrocławiu? Kto może brać w nich udział? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest licytacja komornicza we Wrocławiu?

Licytacja komornicza to forma publicznej sprzedaży ruchomości (np. samochodów, mebli, sprzętu elektronicznego) lub nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki) przeprowadzana przez komornika sądowego w ramach postępowania komorniczego. Celem licytacji komorniczej jest pozyskanie środków pieniężnych niezbędnych do spłaty zobowiązania dłużnika. Licytacja przygotowywana jest przez komornika na podstawie wystawionego przez sąd tytułu wykonawczego. Aukcje komornicze we Wrocławiu odbywają się w miejscu i czasie wyznaczonym przez komornika i mogą w niej wziąć udział osoby, które wpłaciły odpowiedniej wysokości wadium. Rękojmia niezbędna do wzięcia udziału w przetargu wynosi 1/10 kwoty szacunkowej. Kwota ta może zostać przekazana w gotówce lub przelewem na konto komornika najpóźniej dzień przed dniem aukcji. Do przeprowadzenia licytacji wystarczy zgłoszenie przynajmniej jednego licytanta, który wpłacił rękojmię. 

Czym są licytacje komornicze nieruchomości we Wrocławiu?

Licytacja komornicza nieruchomości to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania oraz innych nieruchomości) dłużnika prowadzonej przez komornika sądowego we Wrocławiu. Celem licytacji jest sprzedaż rzeczy wystawianej za najwyższą cenę zaproponowaną przez kupujących.

Nieruchomości, które mogą podlegać licytacji to m.in.:

 • domy,
 • garaże i miejsca postojowe,
 • grunty,
 • lokale użytkowe,
 • magazyny,
 • hale,
 • mieszkania.

Przebieg licytacji komorniczej nieruchomości we Wrocławiu

Jak przebiega aukcja komornicza mieszkania, domu lub innej nieruchomości we Wrocławiu?

Licytacja odbywa się publicznie w siedzibie Sądu Rejonowego we Wrocławiu i w czasie określonym przez sąd nadzorujący egzekucję. Komornik przynajmniej 2 tygodnie wcześniej informuje o planowanej aukcji. W obwieszczeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • miejsce i godzina licytacji,
 • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości,
 • szacunkowa wartość nieruchomości oraz cena wywoławcza,
 • wysokość wadium niezbędnego do przystąpienia do aukcji,
 • miejsce i czas, w którym przed licytacją można obejrzeć nieruchomości oraz przejrzeć akta postępowania egzekucyjnego.

Komornicza licytacja zawsze przeprowadzana jest w formie ustnej przez komornika sądowego, który następnie sporządza protokół tej czynności. Aukcja rejestrowana jest przez monitoring sądowy lub kamerę komornika. W pierwszym terminie licytacji cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż ¾ oszacowanej ceny nieruchomości. Jeżeli za pierwszym razem nie uda się sprzedać nieruchomości, nic straconego  na wniosek wierzyciela wyznacza się kolejny termin licytacji. Cena wywoławcza spada do ⅔ wartości nieruchomości. Jeśli ponownie nieruchomości nie uda się sprzedać, wierzyciel może przejąć ją na własność za cenę wywoławczą gdy się jednak na to nie zdecyduje, postępowanie zostaje umorzone, a kolejna egzekucja należności może rozpocząć się dopiero po upływie 6 miesięcy.

Licytację wygrywa ten, kto zaproponuje najwyższą cenę, której nikt nie zdołał przebić mimo trzykrotnego wezwania. Nabywca ma 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty pozostałej części wylicytowanej nieruchomość (pierwsza część to rękojmia, którą wpłaca się, aby przystąpić do licytacji). Termin wpłaty może zostać przedłużony na wniosek nabywcy, ale nie może przekraczać terminu jednego miesiąca.

Kwota, pomniejszona o rękojmie wpłaconą w gotówce, musi trafić na konto depozytowe sądu lub na rachunek komornika. Na tej podstawie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, co łączy się z przeniesieniem praw własności na nabywcę i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Nowy właściciel ma prawo nakazać przebywającym tam lokatorom opuszczenie nieruchomości.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W aukcji komorniczej udział może wziąć każdy, kto wpłaci wadium o odpowiedniej wysokości, czyli określoną sumę pieniędzy składaną w ramach zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, ujęte w przepisach polskiego prawa.

Do grona osób, które nie mogą licytować, należą:

 • dłużnik i komornik,
 • ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
 • osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Gdzie znaleźć obwieszczenie o licytacji nieruchomości we Wrocławiu?

Gdzie można znaleźć obwieszczenia o aktualnych licytacjach mieszkań, domów i innych nieruchomości we Wrocławiu?

Aktualne informacje na temat nadchodzących przetargów komorniczych we Wrocławiu znaleźć można w Internecie. W tym celu powstała strona licytacje.komornik.pl, prowadzona przez Krajową Radę Komorniczą. Pojawiają się na niej obwieszczenia dotyczące zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, które  wkrótce zostaną oddane do licytacji. Każde obwieszczenie zawiera dane dłużnika, datę i miejsce przetargu oraz cenę wywoławczą.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę licytacje komornicze we Wrocławiu?

Aby załatwić sprawę licytacje komornicze we Wrocławiu, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Radosław Bagiński przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr I pod adresem ul. Świebodzka 6/10 we Wrocławiu, lub z 79 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Radosław Bagiński przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr I

adres: ul. Świebodzka 6/10, 50-046 Wrocław

tel. +48717998901 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:45 godziny otwarcia

pon-czw: 07:45-14:30
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aleksandra Julia Banat przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr II

adres: ul. Grabiszyńska 281 lok. 608, 53-234 Wrocław

tel. +48717371703 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wojciech Kamil Bielecki przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr III

adres: ul. Aleksandra Ostrowskiego 30 lok. 244-245, 53-238 Wrocław

tel. +48717501900 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dariusz Dominik Cupał przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr IV

adres: ul. Aleksandra Ostrowskiego 30 lok. 36-38, 53-238 Wrocław

tel. +48717834424 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Jankowski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr IX

adres: ul. Zaporoska 39 nr I/1, 53-519 Wrocław

tel. +48713385623 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Giżewski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr V

adres: ul. Legnicka 62c pok. 118, 54-204 Wrocław

tel. +48885581002 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Robert Paweł Hubacz przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr VII

adres: ul. Postępowa 6a, 54-618 Wrocław

tel. +48718890809 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bartosz Iwanowski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr VIII

adres: ul. Ostrowskiego 30 lok. 138, 53-238 Wrocław

tel. +48518268684 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamila Jaworek przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr X

adres: ul. Przedmiejska 6-10 p.II lok. 1, 54-201 Wrocław

tel. +48713497918 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Kinastowski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XI

adres: Pl. Legionów 17/4, 50-047 Wrocław

tel. +48713433355 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-15:30
śr: 08:00-17:00
czw-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Marek Kosztowniak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XIV

adres: ul. Aleksandra Ostrowskiego 7 lok. 017, 53-238 Wrocław

tel. +48713070555 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Witold Władysław Siciński przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XIX

adres: ul. Legnicka 62c pokój 117, 54-204 Wrocław

tel. +48511778747 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agata Krasiczyńska-Knuter przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XV

adres: ul. Inowrocławska 21/4, 53-653 Wrocław

tel. +48717989550 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:30
wt: 08:00-17:30
śr-czw: 08:00-15:30
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Beata Aneta Ptak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XVIII

adres: ul. Grabiszyńska 163 lok. 121, 53-439 Wrocław

tel. +48713073030 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Damian Słota przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XX

adres: ul. Piotra Czajkowskiego 75 lok. 4, 51-147 Wrocław

tel. +48713070104 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamila Staszczak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXI

adres: ul. Saperów 9/1, 53-151 Wrocław

tel. +48713385879 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-16:00
śr-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mateusz Wojciech Szczurek przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXII

adres: ul. Zakładowa 7 D/6, 50-231 Wrocław

tel. +48717271354 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-16:00
wt: 09:00-17:30
śr-pt: 09:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Karolina Katarzyna Ślęzak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXIII

adres: ul. Honoriusza Balzaka 42a, 52-437 Wrocław

tel. +48690581322 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Paweł Urbaniak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXIV

adres: ul. Mosiężna 10/2, 53-441 Wrocław

tel. +48713605941 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Elżbieta Helena Wysocka przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXIX

adres: ul. Aleksandra Ostrowskiego 7 lok. 511, 53-238 Wrocław

tel. +48713998822 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Kaczan przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXV

adres: ul. Grabiszyńska 163 lok. 111, 53-439 Wrocław

tel. +48531444922 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Wieczorek przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXVI

adres: ul. Plac Teatralny 1/3, 50-051 Wrocław

tel. +48717886438 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Artur Franciszek Wojnar przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXVII

adres: ul. Czajkowskiego 75/2, 51-147 Wrocław

tel. +48717831208 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-16:00
śr-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Katarzyna Maria Brak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXVIII

adres: ul. Kwidzyńska 71/212, 51-415 Wrocław

tel. +48717501660 

e-mail

Komornik Sądowy Piotr Radomski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXXII

adres: ul. Rumiankowa 41a/3, 54-512 Wrocław

tel. +48717113948 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:30 godziny otwarcia

pon-czw: 08:30-16:00
pt: 08:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Fiałko przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu nr XXXIII

adres: ul. Postępowa 6a, 54-611 Wrocław

tel. +48717072410 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Damian Krzysztof Adamczyk przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr I

adres: ul. Armii Krajowej 8c/5, 50-541 Wrocław

tel. +48718890098 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Joanna Maria Bułka przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr II

adres: ul. Borowska 272, 50-558 Wrocław

tel. +48796065860 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-14:30
wt: 08:00-17:00
śr-pt: 07:30-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sylwia Joanna Cupał przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr III

adres: Al. Armii Krajowej 4C/7, 50-541 Wrocław

tel. +48793881681 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-śr: 09:00-15:00
czw: 09:00-00:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Przemysław Kapera przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr IX

adres: ul. Piłsudskiego 52/3, 50-033 Wrocław

tel. +48717964990 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:30 godziny otwarcia

pon-pt: 08:30-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Krzysztof Górski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr VII

adres: ul. Aleksandra Hercena 3-5/309, 50-453 Wrocław

tel. +48717166558 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 09:00-17:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Patrycja Janus przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr VIII

adres: ul. Kukuczki 5 lok. 13, 50-570 Wrocław

tel. +4871738115 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Jerzy Kosztowniak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr X

adres: ul. Wandy Rutkiewicz 9, 50-571 Wrocław

tel. +48713074433 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Emilia Matlak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XII

adres: ul. Zielińskiego 39, 50-326 Wrocław

tel. +48518805666 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Łukasz Matusiak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XIII

adres: ul. Hubska 96/100 bud.A lok. 124 -125, 50-502 Wrocław

tel. +4871334541 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Gabriela Morawiec przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XIV

adres: ul. Gajowa 36/5, 50-519 Wrocław

tel. +48713397321 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Mirosław Nicewicz przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XV

adres: ul. Gajowa 36/5, 50-519 Wrocław

tel. +48717506052 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wojciech Rafał Opielewicz przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XVI

adres: ul. Lelewela 6a/3, 53-505 Wrocław

tel. +48713425915 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Monika Marta Piątkowska przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XVIII

adres: ul. Powstańców Śląskich 125/1, 53-332 Wrocław

tel. +48717151044 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Reps przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XX

adres: ul. Łódzka 31A/1, 50-521 Wrocław

tel. +48717207025 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-13:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adriana Rodakiewicz przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XXI

adres: ul. Powstańców Śląskich 134 pok. 6, 53-315 Wrocław

tel. +4871790301 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Borys Marek Szlichta przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XXII

adres: ul. Karkonoska 45/103, 53-015 Wrocław

tel. +4851171777 

e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-czw: 09:00-15:30
pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bożena Tarnowska przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XXIV

adres: ul. Pretficza 21 lok. B3, 53-328 Wrocław

tel. +48717336550 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Jolanta Głubisz przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XXIX

adres: ul. Krakowska 19-23, 50-424 Wrocław

tel. +48572303338 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jarosław Marek Zawadzki przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XXV w miejscowości Wroclaw

adres: ul. Sudecka 74, 53-129 Wroclaw

tel. +48717191202 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Zielinski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XXVI

adres: ul. Generała Karola Kniaziewicza 11/4, 50-454 Wrocław

tel. +48713072104 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bartosz Różycki przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu nr XXXI

adres: ul.Buforowa 115/15, 52-131 Wrocław

tel. +48717259976 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Tadeusz Dudek przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wroclawiu nr I

adres: ul. Partyzantów 14/5, 51-672 Wrocław

tel. +48713198118 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-15:30
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Maciej Warachim przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wroclawiu nr XX

adres: ul. Św. Mikołaja nr 56-57 pokój 102, 50-127 Wrocław

tel. +48782378396 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Roman Kampa przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr II

adres: ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław

tel. +4875989 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Edyta Kargul przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr IV

adres: ul. Gwarna 11/6, 50-001 Wrocław

tel. +48717966800 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wojciech Mielnik przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr IX

adres: ul. Tęczowa 10/1, 53-602 Wrocław

tel. +48717127123 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-16:30
wt-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Magda Kłym-Kowalska przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr V

adres: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 3A/5, 50-048 Wrocław

tel. +48519175727 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Marian Kosztowniak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr VI

adres: Pl. Orląt Lwowskich 20 E, 53-605 Wrocław

tel. +48713074433 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jakub Jerzy Krasowski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr VII

adres: ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław

tel. +48717360391 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kornelia Krystyna Piasek przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr X

adres: ul. Mikolaja Reja 94/4a, 50-343 Wrocław

tel. +48536464292 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Opielewicz przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XI

adres: ul. Joachima Lelewela 6a/3, 53-505 Wrocław

tel. +48789230355 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Katarzyna Anna Pachla przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XII

adres: ul. Św. Mikołaja 13/1c, 50-128 Wrocław

tel. +48713718837 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-16:30
wt-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jacek Pawiłowicz przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XIII

adres: Pl. Muzealny 12/4, 50-035 Wrocław

tel. +48713460693 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Piotrowski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XIV

adres: ul. Kazimierza Wielkiego 29a, 50-077 Wrocław

tel. +48713718874 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Biskup przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XIX

adres: Pl.Wolności 11/500, 50-071 Wrocław

tel. +48717205950 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paulina Podgórska-Pawełka przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XV

adres: ul. T. Kościuszki 5/2, 50-037 Wrocław

tel. +48666608437 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jagoda Aleksandra Winiarska-Krysztofiak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XVI

adres: ul. Widok 2/4 lok. 3, 50-052 Wrocław

tel. +48717405495 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-14:00
wt: 09:00-17:00
śr-czw: 09:00-14:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aleksander Ślęzak przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XVIII

adres: ul. Gwarna 11/6, 50-001 Wrocław

tel. +48717501577 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bartosz Kacper Firlej przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XXI

adres: ul. Robotnicza 72 lok. 124, 53-608 Wrocław

tel. +48722377846 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-17:00
śr-czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bartosz Jakub Sierakowski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XXII

adres: ul. Świdnicka 39/4, 50-029 Wrocław

tel. +48577700064 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aleksander Maciej Wołchowicz przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XXIII

adres: ul. Różyckiego 1c/224, 51-608 Wrocław

tel. +48604554673 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Tomasz Kinastowski przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu nr XXIV

adres: pl. Legionów 17/6, 50-047 Wrocław

tel. +48713433355 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-15:30
śr: 08:00-17:00
czw-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę licytacje komornicze online?

licytacje.komornik.pl
Serwis internetowy Krajowej Rady Komorniczej

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu