Licytacje komornicze nieruchomości w Białymstoku 2024 - obwieszczenia o aukcjach / przetargach

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 5 lutego 2024 6 min. czytania

Licytacje komornicze nieruchomości Białystok

Celem licytacji komorniczej jest wyegzekwowanie od dłużnika należnego zobowiązania. Jest to jedna z możliwych form egzekucji komorniczej, obok zajęcia części wynagrodzenia, renty czy emerytury. Aukcje komornicze są wszczynane gdy inne drogi spełnienia roszczenia (np. niespłacenie zadłużenia mimo obniżenia opłaty egzekucyjnej w Białymstoku) zakończą się niepowodzeniem. Najpierw uruchamiana jest windykacja polubowna, potem następuje postępowanie sądowe, a ostatecznym krokiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku dochodzi do zajęcia majątku osoby zadłużonej przez komornika. Jak przebiegają licytacje komornicze w Białymstoku? Kto może brać w nich udział? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest licytacja komornicza w Białymstoku?

Licytacja komornicza to forma publicznej sprzedaży ruchomości (np. samochodów, mebli, sprzętu elektronicznego) lub nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki) przeprowadzana przez komornika sądowego w ramach postępowania komorniczego. Celem licytacji komorniczej jest pozyskanie środków pieniężnych niezbędnych do spłaty zobowiązania dłużnika. Licytacja przygotowywana jest przez komornika na podstawie wystawionego przez sąd tytułu wykonawczego. Aukcje komornicze w Białymstoku odbywają się w miejscu i czasie wyznaczonym przez komornika i mogą w niej wziąć udział osoby, które wpłaciły odpowiedniej wysokości wadium. Rękojmia niezbędna do wzięcia udziału w przetargu wynosi 1/10 kwoty szacunkowej. Kwota ta może zostać przekazana w gotówce lub przelewem na konto komornika najpóźniej dzień przed dniem aukcji. Do przeprowadzenia licytacji wystarczy zgłoszenie przynajmniej jednego licytanta, który wpłacił rękojmię. 

Czym są licytacje komornicze nieruchomości w Białymstoku?

Licytacja komornicza nieruchomości to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania oraz innych nieruchomości) dłużnika prowadzonej przez komornika sądowego w Białymstoku. Celem licytacji jest sprzedaż rzeczy wystawianej za najwyższą cenę zaproponowaną przez kupujących.

Nieruchomości, które mogą podlegać licytacji to m.in.:

 • domy,
 • garaże i miejsca postojowe,
 • grunty,
 • lokale użytkowe,
 • magazyny,
 • hale,
 • mieszkania.

Przebieg licytacji komorniczej nieruchomości w Białymstoku

Jak przebiega aukcja komornicza mieszkania, domu lub innej nieruchomości w Białymstoku?

Licytacja odbywa się publicznie w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku i w czasie określonym przez sąd nadzorujący egzekucję. Komornik przynajmniej 2 tygodnie wcześniej informuje o planowanej aukcji. W obwieszczeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • miejsce i godzina licytacji,
 • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości,
 • szacunkowa wartość nieruchomości oraz cena wywoławcza,
 • wysokość wadium niezbędnego do przystąpienia do aukcji,
 • miejsce i czas, w którym przed licytacją można obejrzeć nieruchomości oraz przejrzeć akta postępowania egzekucyjnego.

Komornicza licytacja zawsze przeprowadzana jest w formie ustnej przez komornika sądowego, który następnie sporządza protokół tej czynności. Aukcja rejestrowana jest przez monitoring sądowy lub kamerę komornika. W pierwszym terminie licytacji cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż ¾ oszacowanej ceny nieruchomości. Jeżeli za pierwszym razem nie uda się sprzedać nieruchomości, nic straconego  na wniosek wierzyciela wyznacza się kolejny termin licytacji. Cena wywoławcza spada do ⅔ wartości nieruchomości. Jeśli ponownie nieruchomości nie uda się sprzedać, wierzyciel może przejąć ją na własność za cenę wywoławczą gdy się jednak na to nie zdecyduje, postępowanie zostaje umorzone, a kolejna egzekucja należności może rozpocząć się dopiero po upływie 6 miesięcy.

Licytację wygrywa ten, kto zaproponuje najwyższą cenę, której nikt nie zdołał przebić mimo trzykrotnego wezwania. Nabywca ma 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty pozostałej części wylicytowanej nieruchomość (pierwsza część to rękojmia, którą wpłaca się, aby przystąpić do licytacji). Termin wpłaty może zostać przedłużony na wniosek nabywcy, ale nie może przekraczać terminu jednego miesiąca.

Kwota, pomniejszona o rękojmie wpłaconą w gotówce, musi trafić na konto depozytowe sądu lub na rachunek komornika. Na tej podstawie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, co łączy się z przeniesieniem praw własności na nabywcę i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Nowy właściciel ma prawo nakazać przebywającym tam lokatorom opuszczenie nieruchomości.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W aukcji komorniczej udział może wziąć każdy, kto wpłaci wadium o odpowiedniej wysokości, czyli określoną sumę pieniędzy składaną w ramach zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, ujęte w przepisach polskiego prawa.

Do grona osób, które nie mogą licytować, należą:

 • dłużnik i komornik,
 • ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
 • osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Gdzie znaleźć obwieszczenie o licytacji nieruchomości w Białymstoku?

Gdzie można znaleźć obwieszczenia o aktualnych licytacjach mieszkań, domów i innych nieruchomości w Białymstoku?

Aktualne informacje na temat nadchodzących przetargów komorniczych w Białymstoku znaleźć można w Internecie. W tym celu powstała strona licytacje.komornik.pl, prowadzona przez Krajową Radę Komorniczą. Pojawiają się na niej obwieszczenia dotyczące zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, które  wkrótce zostaną oddane do licytacji. Każde obwieszczenie zawiera dane dłużnika, datę i miejsce przetargu oraz cenę wywoławczą.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę licytacje komornicze w Białymstoku?

Aby załatwić sprawę licytacje komornicze w Białymstoku, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Ewa Dubaniewicz przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr I pod adresem ul. Piękna 1 lok. 203-205 w Białymstoku, lub z 20 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Ewa Dubaniewicz przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr I

adres: ul. Piękna 1 lok. 203-205, 15-282 Białystok

tel. +48857411287 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:30
wt-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Cezary Kalinowski przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr II

adres: ul. Piękna 1 lok. 206, 15-282 Białystok

tel. +48857321797 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:30
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Danuta Ewa Konieczka przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr III

adres: Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 10/39, 15-111 Białystok

tel. +48857411287 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agnieszka Kosacka-Bobier przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr IV

adres: ul. Antoniukowska 60 lok. 136, 15-845 Białystok

tel. +48857327418 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Emilia Jaroszewicz-Movsesyan przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr IX

adres: ul. św. Mikołaja 1 lok. 52, 15-419 Białystok

tel. +48607217176 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-15:30
śr: 08:00-16:00
czw-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Sławomir Kosowski przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr V

adres: ul. Branickiego 17E lok. 10, 15-085 Białystok

tel. +48857447766 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Magda Karolina Mendyk-Tarmas przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr VI

adres: ul. Branickiego 17 D lok III, 15-085 Białystok

tel. +48857482970 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Pieńkowski przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr VII

adres: ul. Branickiego 17E lok. IV, 15-301 Białystok

tel. +48511035573 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Ewa Szeremietiew-Kurza przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr VIII

adres: ul. Marjańskiego 3 lok 409, 15-402 Białystok

tel. +48857424591 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Twarowski przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr X

adres: ul. Warszawska 14/1A, 15-063 Białystok

tel. +48857341233 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-16:00
wt-pt: 08:30-16:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bogdan Wawrzynowicz przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XI

adres: ul. Brukowa 28 lok. 7, 15-889 Białystok

tel. +48857103987 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Wiszenko przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XII

adres: ul. Henryka Sienkiewicza 46 lok. 63, 15-004 Białystok

tel. +48579653784 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Wiśniewski przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XIII

adres: ul. Piękna 1 lok. 202, 15-282 Białystok

tel. +48856631985 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Alicja Wysocka-Wasiluk przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XIV

adres: ul. Stołeczna 2 lok. 309, 15-879 Białystok

tel. +48857461506 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Marcin Guzik przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XIX

adres: ul. Świetego Rocha 6 lok. 15, 15-879 Białystok

tel. +48856783092 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:30 godziny otwarcia

pon-pt: 08:30-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Monika Zdrodowska przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XV

adres: ul. Marjańskiego 3 lok. 406, 15-402 Białystok

tel. +48857411130 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Tomasz Żakowicz przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XVI

adres: ul. Bitwy Białostockiej 8 lok.47, 15-232 Białystok

tel. +48857421649 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-15:00
śr: 09:00-16:00
czw-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Anna Grabowska przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XVII

adres: ul. Mickiewicza 48 lok. 204, 15-232 Białystok

tel. +48725006808 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:30
wt-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Daria Paulina Wysocka przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XVIII

adres: ul. Legionowa 30 lok. 209, 15-281 Białystok

tel. +48858311694 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Konrad Konieczka przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XX

adres: Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4 lok. 409, 15-111 Białystok

tel. +48577900202 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Tkaczuk przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku nr XXI

adres: ul. Skłodowskiej-Curie 3/4, 15-094 Białystok

tel. +48663167813 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę licytacje komornicze online?

licytacje.komornik.pl
Serwis internetowy Krajowej Rady Komorniczej

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu