Licytacje komornicze nieruchomości w Olsztynie 2024 - obwieszczenia o aukcjach / przetargach

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 5 lutego 2024 6 min. czytania

Licytacje komornicze nieruchomości Olsztyn

Celem licytacji komorniczej jest wyegzekwowanie od dłużnika należnego zobowiązania. Jest to jedna z możliwych form egzekucji komorniczej, obok zajęcia części wynagrodzenia, renty czy emerytury. Aukcje komornicze są wszczynane gdy inne drogi spełnienia roszczenia (np. niespłacenie zadłużenia mimo obniżenia opłaty egzekucyjnej w Olsztynie) zakończą się niepowodzeniem. Najpierw uruchamiana jest windykacja polubowna, potem następuje postępowanie sądowe, a ostatecznym krokiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku dochodzi do zajęcia majątku osoby zadłużonej przez komornika. Jak przebiegają licytacje komornicze w Olsztynie? Kto może brać w nich udział? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest licytacja komornicza w Olsztynie?

Licytacja komornicza to forma publicznej sprzedaży ruchomości (np. samochodów, mebli, sprzętu elektronicznego) lub nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki) przeprowadzana przez komornika sądowego w ramach postępowania komorniczego. Celem licytacji komorniczej jest pozyskanie środków pieniężnych niezbędnych do spłaty zobowiązania dłużnika. Licytacja przygotowywana jest przez komornika na podstawie wystawionego przez sąd tytułu wykonawczego. Aukcje komornicze w Olsztynie odbywają się w miejscu i czasie wyznaczonym przez komornika i mogą w niej wziąć udział osoby, które wpłaciły odpowiedniej wysokości wadium. Rękojmia niezbędna do wzięcia udziału w przetargu wynosi 1/10 kwoty szacunkowej. Kwota ta może zostać przekazana w gotówce lub przelewem na konto komornika najpóźniej dzień przed dniem aukcji. Do przeprowadzenia licytacji wystarczy zgłoszenie przynajmniej jednego licytanta, który wpłacił rękojmię. 

Czym są licytacje komornicze nieruchomości w Olsztynie?

Licytacja komornicza nieruchomości to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania oraz innych nieruchomości) dłużnika prowadzonej przez komornika sądowego w Olsztynie. Celem licytacji jest sprzedaż rzeczy wystawianej za najwyższą cenę zaproponowaną przez kupujących.

Nieruchomości, które mogą podlegać licytacji to m.in.:

 • domy,
 • garaże i miejsca postojowe,
 • grunty,
 • lokale użytkowe,
 • magazyny,
 • hale,
 • mieszkania.

Przebieg licytacji komorniczej nieruchomości w Olsztynie

Jak przebiega aukcja komornicza mieszkania, domu lub innej nieruchomości w Olsztynie?

Licytacja odbywa się publicznie w siedzibie Sądu Rejonowego w Olsztynie i w czasie określonym przez sąd nadzorujący egzekucję. Komornik przynajmniej 2 tygodnie wcześniej informuje o planowanej aukcji. W obwieszczeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • miejsce i godzina licytacji,
 • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości,
 • szacunkowa wartość nieruchomości oraz cena wywoławcza,
 • wysokość wadium niezbędnego do przystąpienia do aukcji,
 • miejsce i czas, w którym przed licytacją można obejrzeć nieruchomości oraz przejrzeć akta postępowania egzekucyjnego.

Komornicza licytacja zawsze przeprowadzana jest w formie ustnej przez komornika sądowego, który następnie sporządza protokół tej czynności. Aukcja rejestrowana jest przez monitoring sądowy lub kamerę komornika. W pierwszym terminie licytacji cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż ¾ oszacowanej ceny nieruchomości. Jeżeli za pierwszym razem nie uda się sprzedać nieruchomości, nic straconego  na wniosek wierzyciela wyznacza się kolejny termin licytacji. Cena wywoławcza spada do ⅔ wartości nieruchomości. Jeśli ponownie nieruchomości nie uda się sprzedać, wierzyciel może przejąć ją na własność za cenę wywoławczą gdy się jednak na to nie zdecyduje, postępowanie zostaje umorzone, a kolejna egzekucja należności może rozpocząć się dopiero po upływie 6 miesięcy.

Licytację wygrywa ten, kto zaproponuje najwyższą cenę, której nikt nie zdołał przebić mimo trzykrotnego wezwania. Nabywca ma 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty pozostałej części wylicytowanej nieruchomość (pierwsza część to rękojmia, którą wpłaca się, aby przystąpić do licytacji). Termin wpłaty może zostać przedłużony na wniosek nabywcy, ale nie może przekraczać terminu jednego miesiąca.

Kwota, pomniejszona o rękojmie wpłaconą w gotówce, musi trafić na konto depozytowe sądu lub na rachunek komornika. Na tej podstawie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, co łączy się z przeniesieniem praw własności na nabywcę i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Nowy właściciel ma prawo nakazać przebywającym tam lokatorom opuszczenie nieruchomości.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W aukcji komorniczej udział może wziąć każdy, kto wpłaci wadium o odpowiedniej wysokości, czyli określoną sumę pieniędzy składaną w ramach zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, ujęte w przepisach polskiego prawa.

Do grona osób, które nie mogą licytować, należą:

 • dłużnik i komornik,
 • ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
 • osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Gdzie znaleźć obwieszczenie o licytacji nieruchomości w Olsztynie?

Gdzie można znaleźć obwieszczenia o aktualnych licytacjach mieszkań, domów i innych nieruchomości w Olsztynie?

Aktualne informacje na temat nadchodzących przetargów komorniczych w Olsztynie znaleźć można w Internecie. W tym celu powstała strona licytacje.komornik.pl, prowadzona przez Krajową Radę Komorniczą. Pojawiają się na niej obwieszczenia dotyczące zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, które  wkrótce zostaną oddane do licytacji. Każde obwieszczenie zawiera dane dłużnika, datę i miejsce przetargu oraz cenę wywoławczą.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę licytacje komornicze w Olsztynie?

Aby załatwić sprawę licytacje komornicze w Olsztynie, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Dariusz Szubielski przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr XIII pod adresem ul. A. Mickiewicza 21/23 lok.303 w Olsztynie, lub z 15 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Dariusz Szubielski przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr XIII

adres: ul. A. Mickiewicza 21/23 lok.303, 10-549 Olsztyn

tel. +4857217311 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-czw: 07:30-15:00
pt: 07:00-13:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jacek Zygmunt Bohdanowicz przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr I

adres: ul. B. Linki 3/4 lok. 6, 10-534 Olsztyn

tel. +48895272662 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Mariusz Chwatko przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr II

adres: ul. Dąbrowszczaków 13 lok. 6, 10-540 Olsztyn

tel. +48895119487 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-13:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Janusz Grabarczyk przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr III

adres: ul. Mickiewicza 4 pok. 103, 10-549 Olsztyn

tel. +4889527389 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-czw: 07:30-15:00
pt: 07:00-13:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Karolina Łukasz-Chylińska przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr IV

adres: ul. Świętego Wojciecha 3/3 A, 10-038 Olsztyn

tel. +48895275489 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-13:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bartosz Szaryński przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr IX

adres: ul. 1 Maja 5A/6, 10-117 Olsztyn

tel. +48897211277 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Krokowski przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr V

adres: ul. Mrongowiusza 4/4, 10-537 Olsztyn

tel. +48895190547 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Napiórkowski przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr VI

adres: ul. Kościuszki 54/3, 10-504 Olsztyn

tel. +48895277530 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wojciech Jerzy Niepsuj przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr VII

adres: ul. Warmińska 7/2, 10-544 Olsztyn

tel. +48895235693 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-16:00
wt-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Rudnicki przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr VIII

adres: ul. Erwina Kruka 31/1, 10-542 Olsztyn

tel. +48895222121 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Konrad Norbert Ślusarczyk przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr X

adres: ul. Kopernika 1/21, 10-510 Olsztyn

tel. +48895352581 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Karolina Trykacz-Wnuk przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr XI

adres: u. Wyzwolenia 16 lok. 2, 10-106 Olsztyn

tel. +48895272324 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:30
wt-czw: 07:30-15:30
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Hut przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr XII

adres: ul. Warmińska 14/10, 10-545 Olsztyn

tel. +48895190231 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marlena Krokowska przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr XIV

adres: ul. Mrongowiusza 3/10, 10-537 Olsztyn

tel. +48895065200 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aleksandra Bork przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr XV

adres: ul. Jacka Kuronia 7, 10-166 Olsztyn

tel. +48895065444 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Paweł Bielski przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie nr XVI

adres: ul. Plac Jedności Słowiańskiej 1/209, 10-039 Olsztyn

tel. +4889506507 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę licytacje komornicze online?

licytacje.komornik.pl
Serwis internetowy Krajowej Rady Komorniczej

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu