Licytacje komornicze nieruchomości w Gdańsku 2024 - obwieszczenia o aukcjach / przetargach

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 5 lutego 2024

Licytacje komornicze nieruchomości Gdańsk

Celem licytacji komorniczej jest wyegzekwowanie od dłużnika należnego zobowiązania. Jest to jedna z możliwych form egzekucji komorniczej, obok zajęcia części wynagrodzenia, renty czy emerytury. Aukcje komornicze są wszczynane gdy inne drogi spełnienia roszczenia (np. niespłacenie zadłużenia mimo obniżenia opłaty egzekucyjnej w Gdańsku) zakończą się niepowodzeniem. Najpierw uruchamiana jest windykacja polubowna, potem następuje postępowanie sądowe, a ostatecznym krokiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku dochodzi do zajęcia majątku osoby zadłużonej przez komornika. Jak przebiegają licytacje komornicze w Gdańsku? Kto może brać w nich udział? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest licytacja komornicza w Gdańsku?

Licytacja komornicza to forma publicznej sprzedaży ruchomości (np. samochodów, mebli, sprzętu elektronicznego) lub nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki) przeprowadzana przez komornika sądowego w ramach postępowania komorniczego. Celem licytacji komorniczej jest pozyskanie środków pieniężnych niezbędnych do spłaty zobowiązania dłużnika. Licytacja przygotowywana jest przez komornika na podstawie wystawionego przez sąd tytułu wykonawczego. Aukcje komornicze w Gdańsku odbywają się w miejscu i czasie wyznaczonym przez komornika i mogą w niej wziąć udział osoby, które wpłaciły odpowiedniej wysokości wadium. Rękojmia niezbędna do wzięcia udziału w przetargu wynosi 1/10 kwoty szacunkowej. Kwota ta może zostać przekazana w gotówce lub przelewem na konto komornika najpóźniej dzień przed dniem aukcji. Do przeprowadzenia licytacji wystarczy zgłoszenie przynajmniej jednego licytanta, który wpłacił rękojmię. 

Czym są licytacje komornicze nieruchomości w Gdańsku?

Licytacja komornicza nieruchomości to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania oraz innych nieruchomości) dłużnika prowadzonej przez komornika sądowego w Gdańsku. Celem licytacji jest sprzedaż rzeczy wystawianej za najwyższą cenę zaproponowaną przez kupujących.

Nieruchomości, które mogą podlegać licytacji to m.in.:

 • domy,
 • garaże i miejsca postojowe,
 • grunty,
 • lokale użytkowe,
 • magazyny,
 • hale,
 • mieszkania.

Przebieg licytacji komorniczej nieruchomości w Gdańsku

Jak przebiega aukcja komornicza mieszkania, domu lub innej nieruchomości w Gdańsku?

Licytacja odbywa się publicznie w siedzibie Sądu Rejonowego w Gdańsku i w czasie określonym przez sąd nadzorujący egzekucję. Komornik przynajmniej 2 tygodnie wcześniej informuje o planowanej aukcji. W obwieszczeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • miejsce i godzina licytacji,
 • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości,
 • szacunkowa wartość nieruchomości oraz cena wywoławcza,
 • wysokość wadium niezbędnego do przystąpienia do aukcji,
 • miejsce i czas, w którym przed licytacją można obejrzeć nieruchomości oraz przejrzeć akta postępowania egzekucyjnego.

Komornicza licytacja zawsze przeprowadzana jest w formie ustnej przez komornika sądowego, który następnie sporządza protokół tej czynności. Aukcja rejestrowana jest przez monitoring sądowy lub kamerę komornika. W pierwszym terminie licytacji cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż ¾ oszacowanej ceny nieruchomości. Jeżeli za pierwszym razem nie uda się sprzedać nieruchomości, nic straconego  na wniosek wierzyciela wyznacza się kolejny termin licytacji. Cena wywoławcza spada do ⅔ wartości nieruchomości. Jeśli ponownie nieruchomości nie uda się sprzedać, wierzyciel może przejąć ją na własność za cenę wywoławczą gdy się jednak na to nie zdecyduje, postępowanie zostaje umorzone, a kolejna egzekucja należności może rozpocząć się dopiero po upływie 6 miesięcy.

Licytację wygrywa ten, kto zaproponuje najwyższą cenę, której nikt nie zdołał przebić mimo trzykrotnego wezwania. Nabywca ma 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty pozostałej części wylicytowanej nieruchomość (pierwsza część to rękojmia, którą wpłaca się, aby przystąpić do licytacji). Termin wpłaty może zostać przedłużony na wniosek nabywcy, ale nie może przekraczać terminu jednego miesiąca.

Kwota, pomniejszona o rękojmie wpłaconą w gotówce, musi trafić na konto depozytowe sądu lub na rachunek komornika. Na tej podstawie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, co łączy się z przeniesieniem praw własności na nabywcę i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Nowy właściciel ma prawo nakazać przebywającym tam lokatorom opuszczenie nieruchomości.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W aukcji komorniczej udział może wziąć każdy, kto wpłaci wadium o odpowiedniej wysokości, czyli określoną sumę pieniędzy składaną w ramach zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, ujęte w przepisach polskiego prawa.

Do grona osób, które nie mogą licytować, należą:

 • dłużnik i komornik,
 • ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
 • osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Gdzie znaleźć obwieszczenie o licytacji nieruchomości w Gdańsku?

Gdzie można znaleźć obwieszczenia o aktualnych licytacjach mieszkań, domów i innych nieruchomości w Gdańsku?

Aktualne informacje na temat nadchodzących przetargów komorniczych w Gdańsku znaleźć można w Internecie. W tym celu powstała strona licytacje.komornik.pl, prowadzona przez Krajową Radę Komorniczą. Pojawiają się na niej obwieszczenia dotyczące zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, które  wkrótce zostaną oddane do licytacji. Każde obwieszczenie zawiera dane dłużnika, datę i miejsce przetargu oraz cenę wywoławczą.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę licytacje komornicze w Gdańsku?

Aby załatwić sprawę licytacje komornicze w Gdańsku, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Emil Krasowski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XXI pod adresem Świętokrzyska 51 lok. 3 w Gdańsku, lub z 35 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Emil Krasowski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XXI

adres: Świętokrzyska 51 lok. 3, 80-180 Gdańsk

tel. +48586907131 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 09:00-17:00
śr-czw: 09:00-15:00
pt: 09:00-12:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Brzóska przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr I

adres: ul. Milskiego 1/5, 80-809 Gdańsk

tel. +48583064619 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-czw: 09:00-15:00
pt: 09:00-12:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Hanna Grażyna Gadomska przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr II

adres: ul. Kartuska 137/3, 80-138 Gdańsk

tel. +48583223143 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dawid Grey przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr III

adres: ul. Nowe Ogrody 37A/2, 80-803 Gdańsk

tel. +48585009988 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Alicja Maria Julke-Kostrzewa przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr V

adres: ul. Kartuska 137/2, 80-138 Gdańsk

tel. +483221616 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Kędziora przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr VI

adres: ul. Strzelecka 7B 2.12, 80-803 Gdańsk

tel. +48733747098 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:30 godziny otwarcia

pon: 08:30-16:30
wt-czw: 07:30-15:30
pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Korzeniecki przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr VII

adres: ul. Tuwima 30/2, 80-210 Gdańsk

tel. +48583443014 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Majdziński przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr X

adres: ul. Świętojańska 37/38 m 3, 80-840 Gdańsk

tel. +48583223148 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-czw: 08:00-15:30
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Paterka przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XI

adres: ul. Trakt Świętego Wojciecha 29 lok. 10, 80-044 Gdańsk

tel. +48583511526 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-15:00
śr: 08:00-17:00
czw-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Monika Peda przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XII

adres: ul. Podwale Staromiejskie 96/97/1, 80-844 Gdańsk

tel. +48586821427 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:30
wt: 08:00-18:00
śr-czw: 08:00-15:30
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Trocki przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XV

adres: ul. Na Stoku 46, 80-874 Gdańsk

tel. +48583041202 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Paweł Wojciechowski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XVI

adres: ul. Dyrekcyjna 6 lok. 304 AB, 80-852 Gdańsk

tel. +48583418121 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bartłomiej Wojtaszek przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XVII

adres: ul. Gdyńskich Kosynierów 10/2, 80-866 Gdańsk

tel. +48583524486 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 10:00-16:00
śr-czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Maciej Kamil Wojtczak przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XVIII

adres: ul. Wały Piastowskie 1 lok. 513, 80-855 Gdańsk

tel. +48585065444 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 09:00-17:00
śr-czw: 08:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jakub Tomasz Nowiński przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XX

adres: ul. Kartuska 278, 80-125 Gdańsk

tel. +48729884294 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-czw: 09:00-15:00
pt: 09:00-12:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Nowakowski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XXII

adres: ul. św.Barbary 12/36, 80-753 Gdańsk

tel. +48583259897 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Andrzej Grabarczyk przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XXIII

adres: ul. Garncarska 16/17/2, 80-894 Gdańsk

tel. +48517811324 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wojciech Karol Raducha przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Południe w Gdańsku nr XXIV

adres: ul. Jana Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk

tel. +48586252424 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-13:00
wt: 07:30-16:00
śr: 08:00-18:00
czw: 07:30-16:00
pt: 08:00-13:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Bojeczko przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr I

adres: ul. Świętopełka 2, 80-361 Gdańsk

tel. +48583223144 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Andrzej Cichosz przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr II

adres: ul. Jaśkowa Dolina 6/1a, 80-252 Gdańsk

tel. +48587650825 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-16:00
śr: 07:30-18:00
czw: 07:30-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Jan Jaranowski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr IV

adres: Al. Grunwaldzka 71/73/10, 80-241 Gdańsk

tel. +48583408009 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Perzanowski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr IX

adres: ul. Korzeniowskiego 22b/2, 80-508 Gdańsk

tel. +48585201628 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-16:00
wt-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Marek Kusio przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr VI

adres: ul. Matejki 11, 80-232 Gdańsk

tel. +48585065771 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Michalak przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr VII

adres: ul. Tadeusza Kościuszki 43 lok. 1, 80-445 Gdańsk

tel. +48586913432 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt: 08:00-16:00
śr: 07:00-13:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-13:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Michalski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr VIII

adres: ul. Polanki 124D/3, 80-308 Gdańsk

tel. +48587614545 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Pluta przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr X

adres: ul. Stefana Batorego 16/1, 80-251 Gdańsk

tel. +48583417827 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Bartłomiej Porydzaj przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr XI

adres: ul. Grunwaldzka 102 pok. 47, 80-244 Gdańsk

tel. +48587418894 

e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:30 godziny otwarcia

pon-pt: 08:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krystian Pstrong przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr XII

adres: ul. Staszica 6/1, 80-262 Gdańsk

tel. +48585065400 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:15 godziny otwarcia

pon: 07:15-16:15
wt-czw: 07:15-15:15
pt: 07:15-14:15
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Robert Dawid Roszczyniała przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr XIII

adres: ul. Dmowskiego 15/15, 80-434 Gdańsk

tel. +48583013500 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Sarbiewski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr XIV

adres: Al. Grunwaldzka 76/78 lok. 215, 80-244 Gdańsk

tel. +48585000047 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Wojciech Opalski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr XiX

adres: ul. Piekarnicza 12, 80-126 Gdańsk

tel. +48516317087 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Alina Siemieniuk-Rassmus przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr XV

adres: ul. Jana Kilińskiego 7B, 80-452 Gdańsk

tel. +48510920585 

strona www e-mail

Otwarte we wtorek od 10:00 godziny otwarcia

pon: nieczynne
wt-czw: 10:00-14:00
pt: 07:30-12:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Wojciechowski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr XVI

adres: Al. Grunwaldzka 76/78, 80-244 Gdańsk

tel. +48583418121 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Karol Wojtala przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr XVIII

adres: ul. Piekarnicza 6, 80-126 Gdańsk

tel. +48511044269 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Paweł Kurpiewski przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk-Północ w Gdańsku nr XX

adres: ul. Grunwaldzka 126a/1, 80-244 Gdańsk

tel. +48585522190 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę licytacje komornicze online?

licytacje.komornik.pl
Serwis internetowy Krajowej Rady Komorniczej

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu