Licytacje komornicze nieruchomości w Bydgoszczy 2023 - obwieszczenia o aukcjach / przetargach

Licytacje komornicze nieruchomości Bydgoszcz

Celem licytacji komorniczej jest wyegzekwowanie od dłużnika należnego zobowiązania. Jest to jedna z możliwych form egzekucji komorniczej, obok zajęcia części wynagrodzenia, renty czy emerytury. Aukcje komornicze są wszczynane gdy inne drogi spełnienia roszczenia (np. niespłacenie zadłużenia mimo obniżenia opłaty egzekucyjnej w Bydgoszczy) zakończą się niepowodzeniem. Najpierw uruchamiana jest windykacja polubowna, potem następuje postępowanie sądowe, a ostatecznym krokiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku dochodzi do zajęcia majątku osoby zadłużonej przez komornika. Jak przebiegają licytacje komornicze w Bydgoszczy? Kto może brać w nich udział? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest licytacja komornicza w Bydgoszczy?

Licytacja komornicza to forma publicznej sprzedaży ruchomości (np. samochodów, mebli, sprzętu elektronicznego) lub nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki) przeprowadzana przez komornika sądowego w ramach postępowania komorniczego. Celem licytacji komorniczej jest pozyskanie środków pieniężnych niezbędnych do spłaty zobowiązania dłużnika. Licytacja przygotowywana jest przez komornika na podstawie wystawionego przez sąd tytułu wykonawczego. Aukcje komornicze w Bydgoszczy odbywają się w miejscu i czasie wyznaczonym przez komornika i mogą w niej wziąć udział osoby, które wpłaciły odpowiedniej wysokości wadium. Rękojmia niezbędna do wzięcia udziału w przetargu wynosi 1/10 kwoty szacunkowej. Kwota ta może zostać przekazana w gotówce lub przelewem na konto komornika najpóźniej dzień przed dniem aukcji. Do przeprowadzenia licytacji wystarczy zgłoszenie przynajmniej jednego licytanta, który wpłacił rękojmię. 

Czym są licytacje komornicze nieruchomości w Bydgoszczy?

Licytacja komornicza nieruchomości to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania oraz innych nieruchomości) dłużnika prowadzonej przez komornika sądowego w Bydgoszczy. Celem licytacji jest sprzedaż rzeczy wystawianej za najwyższą cenę zaproponowaną przez kupujących.

Nieruchomości, które mogą podlegać licytacji to m.in.:

 • domy,
 • garaże i miejsca postojowe,
 • grunty,
 • lokale użytkowe,
 • magazyny,
 • hale,
 • mieszkania.

Przebieg licytacji komorniczej nieruchomości w Bydgoszczy

Jak przebiega aukcja komornicza mieszkania, domu lub innej nieruchomości w Bydgoszczy?

Licytacja odbywa się publicznie w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i w czasie określonym przez sąd nadzorujący egzekucję. Komornik przynajmniej 2 tygodnie wcześniej informuje o planowanej aukcji. W obwieszczeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • miejsce i godzina licytacji,
 • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości,
 • szacunkowa wartość nieruchomości oraz cena wywoławcza,
 • wysokość wadium niezbędnego do przystąpienia do aukcji,
 • miejsce i czas, w którym przed licytacją można obejrzeć nieruchomości oraz przejrzeć akta postępowania egzekucyjnego.

Komornicza licytacja zawsze przeprowadzana jest w formie ustnej przez komornika sądowego, który następnie sporządza protokół tej czynności. Aukcja rejestrowana jest przez monitoring sądowy lub kamerę komornika. W pierwszym terminie licytacji cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż ¾ oszacowanej ceny nieruchomości. Jeżeli za pierwszym razem nie uda się sprzedać nieruchomości, nic straconego  na wniosek wierzyciela wyznacza się kolejny termin licytacji. Cena wywoławcza spada do ⅔ wartości nieruchomości. Jeśli ponownie nieruchomości nie uda się sprzedać, wierzyciel może przejąć ją na własność za cenę wywoławczą gdy się jednak na to nie zdecyduje, postępowanie zostaje umorzone, a kolejna egzekucja należności może rozpocząć się dopiero po upływie 6 miesięcy.

Licytację wygrywa ten, kto zaproponuje najwyższą cenę, której nikt nie zdołał przebić mimo trzykrotnego wezwania. Nabywca ma 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty pozostałej części wylicytowanej nieruchomość (pierwsza część to rękojmia, którą wpłaca się, aby przystąpić do licytacji). Termin wpłaty może zostać przedłużony na wniosek nabywcy, ale nie może przekraczać terminu jednego miesiąca.

Kwota, pomniejszona o rękojmie wpłaconą w gotówce, musi trafić na konto depozytowe sądu lub na rachunek komornika. Na tej podstawie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, co łączy się z przeniesieniem praw własności na nabywcę i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Nowy właściciel ma prawo nakazać przebywającym tam lokatorom opuszczenie nieruchomości.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W aukcji komorniczej udział może wziąć każdy, kto wpłaci wadium o odpowiedniej wysokości, czyli określoną sumę pieniędzy składaną w ramach zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, ujęte w przepisach polskiego prawa.

Do grona osób, które nie mogą licytować, należą:

 • dłużnik i komornik,
 • ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
 • osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Gdzie znaleźć obwieszczenie o licytacji nieruchomości w Bydgoszczy?

Gdzie można znaleźć obwieszczenia o aktualnych licytacjach mieszkań, domów i innych nieruchomości w Bydgoszczy?

Aktualne informacje na temat nadchodzących przetargów komorniczych w Bydgoszczy znaleźć można w Internecie. W tym celu powstała strona licytacje.komornik.pl, prowadzona przez Krajową Radę Komorniczą. Pojawiają się na niej obwieszczenia dotyczące zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, które  wkrótce zostaną oddane do licytacji. Każde obwieszczenie zawiera dane dłużnika, datę i miejsce przetargu oraz cenę wywoławczą.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę licytacje komornicze w Bydgoszczy?

Aby załatwić sprawę licytacje komornicze w Bydgoszczy, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Michał Adamowski przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr I przy ul. ul. Chopina 27, lub z 34 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Michał Adamowski przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr I

adres: ul. Chopina 27, 85-092 Bydgoszcz

tel. +48523207293 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Anna Maria Bakalarska przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr II

adres: ul. Długa 4/3, 85-034 Bydgoszcz

tel. +48885393177 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Damian Łukasz Barski przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr IV

adres: ul. Dworcowa 104-108 lok. 404, 85-010 Bydgoszcz

tel. +48523495761 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jacek Dober przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr IX

adres: ul. Nowy Rynek 8 I.p, 85-131 Bydgoszcz

tel. +48523300022 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paulina Anna Pander przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr VI

adres: ul. Chodkiewicza 15 lok. 303, 85-065 Bydgoszcz

tel. +48523251250 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Daria Cichocka przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr VIII

adres: ul. Swarzewska 32, 85-731 Bydgoszcz

tel. +48525243955 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jakub Zygmunt Głuchowski przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XII

adres: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 22/3, 85-011 Bydgoszcz

tel. +48523212768 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:15 godziny otwarcia

pon: 07:15-15:15
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:15-15:15
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Grod przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XIII

adres: ul.Kościuszki 27 lok. 601, 85-079 Bydgoszcz

tel. +48523224060 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Przemysław Hetman przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XIV

adres: ul. Batorego 4/9, 85-104 Bydgoszcz

tel. +48523667333 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jarosław Kuna przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XIX

adres: ul. Rejtana 3, 85-032 Bydgoszcz

tel. +48523223569 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jacek Król przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XL

adres: ul. Fordońska 246 pok. 909, 85-766 Bydgoszcz

tel. +48523959726 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-16:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jacek Hospod przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XV

adres: ul. T.Kościuszki 27/3a (wejście A II piętro), 85-079 Bydgoszcz

tel. +48523212253 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sławomir Dariusz Jaworski przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XVI

adres: ul. J.J. Śniadeckich 4/5 IIp., 85-011 Bydgoszcz

tel. +48523226361 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Diks przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XVII

adres: ul. Fordońska 21, 85-085 Bydgoszcz

tel. +48797743057 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Beata Maria Miazga przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XX

adres: ul. Piotrowskiego 7-9, 85-098 Bydgoszcz

tel. +48523270246 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marlena Nicpoń przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXI

adres: ul. Gen. Franciszka Kleeberga 2, 85-791 Bydgoszcz

tel. +48523818104 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 08:00-16:00
czw-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Piotr Olejnik przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXII

adres: ul. Długa 55/2, 85-034 Bydgoszcz

tel. +48523665571 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Andrzej Piontkowski przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXIII

adres: ul. Fordońska 44 lok. 34, 85-793 Bydgoszcz

tel. +48399501027 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Michał Popiel przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXIV

adres: ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4, 85-054 Bydgoszcz

tel. +48523222827 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Daniel Woźny przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXIX

adres: ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz

tel. +48525610226 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Grażyna Rasch przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXV

adres: Pl. Wolności 5/7, 85-004 Bydgoszcz

tel. +48523415277 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Damian Skóra przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXVI

adres: ul. Grunwaldzka 20/6, 85-236 Bydgoszcz

tel. +48523666293 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Szymański przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXVII

adres: ul. Niedźwiedzia 7/3, 85-103 Bydgoszcz

tel. +48523213134 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Ścibich przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXVIII

adres: ul. Poznańska 19/5a, 85-129 Bydgoszcz

tel. +48525161500 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Lidia Woźny przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXX

adres: ul. Juliusza Słowackiego 1 III p., 85-008 Bydgoszcz

tel. +48523220043 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Rafał Michał Wróblewski przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXXI

adres: ul. Kościuszki 27/608, 85-079 Bydgoszcz

tel. +48523759223 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Patryk Hopcia przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXXIII

adres: ul. Henryka Sienkiewicza 1/3, 85-037 Bydgoszcz

tel. +48523213508 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Krzysztof Lewandowski przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXXIV

adres: Gdańska 143/12, 85-022 Bydgoszcz

tel. +48519414901 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-16:30
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marzena Syrocka przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXXIX

adres: ul. Fordońska 201, 85-739 Bydgoszcz

tel. +48523603270 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-16:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Łukasz Drzewiczak przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXXV

adres: ul.Ignacego Paderewskiego 1/27, 85-075 Bydgoszcz

tel. +48525201243 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 08:00-17:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Pakmur przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXXVI

adres: ul. Łużycka 32 pok. 7, 85-096 Bydgoszcz

tel. +48519408617 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-16:00
śr-czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Karolina Marta Bąk-Kowalska przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy nr XXXVII

adres: ul. Dworcowa 87/26, 85-009 Bydgoszcz

tel. +48525065404 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę licytacje komornicze online?

licytacje.komornik.pl
Serwis internetowy Krajowej Rady Komorniczej