Licytacje komornicze nieruchomości w Szczecinie 2023 - obwieszczenia o aukcjach / przetargach

Licytacje komornicze nieruchomości Szczecin

Celem licytacji komorniczej jest wyegzekwowanie od dłużnika należnego zobowiązania. Jest to jedna z możliwych form egzekucji komorniczej, obok zajęcia części wynagrodzenia, renty czy emerytury. Aukcje komornicze są wszczynane gdy inne drogi spełnienia roszczenia (np. niespłacenie zadłużenia mimo obniżenia opłaty egzekucyjnej w Szczecinie) zakończą się niepowodzeniem. Najpierw uruchamiana jest windykacja polubowna, potem następuje postępowanie sądowe, a ostatecznym krokiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku dochodzi do zajęcia majątku osoby zadłużonej przez komornika. Jak przebiegają licytacje komornicze w Szczecinie? Kto może brać w nich udział? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest licytacja komornicza w Szczecinie?

Licytacja komornicza to forma publicznej sprzedaży ruchomości (np. samochodów, mebli, sprzętu elektronicznego) lub nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki) przeprowadzana przez komornika sądowego w ramach postępowania komorniczego. Celem licytacji komorniczej jest pozyskanie środków pieniężnych niezbędnych do spłaty zobowiązania dłużnika. Licytacja przygotowywana jest przez komornika na podstawie wystawionego przez sąd tytułu wykonawczego. Aukcje komornicze w Szczecinie odbywają się w miejscu i czasie wyznaczonym przez komornika i mogą w niej wziąć udział osoby, które wpłaciły odpowiedniej wysokości wadium. Rękojmia niezbędna do wzięcia udziału w przetargu wynosi 1/10 kwoty szacunkowej. Kwota ta może zostać przekazana w gotówce lub przelewem na konto komornika najpóźniej dzień przed dniem aukcji. Do przeprowadzenia licytacji wystarczy zgłoszenie przynajmniej jednego licytanta, który wpłacił rękojmię. 

Czym są licytacje komornicze nieruchomości w Szczecinie?

Licytacja komornicza nieruchomości to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania oraz innych nieruchomości) dłużnika prowadzonej przez komornika sądowego w Szczecinie. Celem licytacji jest sprzedaż rzeczy wystawianej za najwyższą cenę zaproponowaną przez kupujących.

Nieruchomości, które mogą podlegać licytacji to m.in.:

 • domy,
 • garaże i miejsca postojowe,
 • grunty,
 • lokale użytkowe,
 • magazyny,
 • hale,
 • mieszkania.

Przebieg licytacji komorniczej nieruchomości w Szczecinie

Jak przebiega aukcja komornicza mieszkania, domu lub innej nieruchomości w Szczecinie?

Licytacja odbywa się publicznie w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczecinie i w czasie określonym przez sąd nadzorujący egzekucję. Komornik przynajmniej 2 tygodnie wcześniej informuje o planowanej aukcji. W obwieszczeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • miejsce i godzina licytacji,
 • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości,
 • szacunkowa wartość nieruchomości oraz cena wywoławcza,
 • wysokość wadium niezbędnego do przystąpienia do aukcji,
 • miejsce i czas, w którym przed licytacją można obejrzeć nieruchomości oraz przejrzeć akta postępowania egzekucyjnego.

Komornicza licytacja zawsze przeprowadzana jest w formie ustnej przez komornika sądowego, który następnie sporządza protokół tej czynności. Aukcja rejestrowana jest przez monitoring sądowy lub kamerę komornika. W pierwszym terminie licytacji cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż ¾ oszacowanej ceny nieruchomości. Jeżeli za pierwszym razem nie uda się sprzedać nieruchomości, nic straconego  na wniosek wierzyciela wyznacza się kolejny termin licytacji. Cena wywoławcza spada do ⅔ wartości nieruchomości. Jeśli ponownie nieruchomości nie uda się sprzedać, wierzyciel może przejąć ją na własność za cenę wywoławczą gdy się jednak na to nie zdecyduje, postępowanie zostaje umorzone, a kolejna egzekucja należności może rozpocząć się dopiero po upływie 6 miesięcy.

Licytację wygrywa ten, kto zaproponuje najwyższą cenę, której nikt nie zdołał przebić mimo trzykrotnego wezwania. Nabywca ma 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty pozostałej części wylicytowanej nieruchomość (pierwsza część to rękojmia, którą wpłaca się, aby przystąpić do licytacji). Termin wpłaty może zostać przedłużony na wniosek nabywcy, ale nie może przekraczać terminu jednego miesiąca.

Kwota, pomniejszona o rękojmie wpłaconą w gotówce, musi trafić na konto depozytowe sądu lub na rachunek komornika. Na tej podstawie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, co łączy się z przeniesieniem praw własności na nabywcę i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Nowy właściciel ma prawo nakazać przebywającym tam lokatorom opuszczenie nieruchomości.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W aukcji komorniczej udział może wziąć każdy, kto wpłaci wadium o odpowiedniej wysokości, czyli określoną sumę pieniędzy składaną w ramach zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, ujęte w przepisach polskiego prawa.

Do grona osób, które nie mogą licytować, należą:

 • dłużnik i komornik,
 • ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
 • osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Gdzie znaleźć obwieszczenie o licytacji nieruchomości w Szczecinie?

Gdzie można znaleźć obwieszczenia o aktualnych licytacjach mieszkań, domów i innych nieruchomości w Szczecinie?

Aktualne informacje na temat nadchodzących przetargów komorniczych w Szczecinie znaleźć można w Internecie. W tym celu powstała strona licytacje.komornik.pl, prowadzona przez Krajową Radę Komorniczą. Pojawiają się na niej obwieszczenia dotyczące zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, które  wkrótce zostaną oddane do licytacji. Każde obwieszczenie zawiera dane dłużnika, datę i miejsce przetargu oraz cenę wywoławczą.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę licytacje komornicze w Szczecinie?

Aby załatwić sprawę licytacje komornicze w Szczecinie, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Katarzyna Anna Karwecka przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr I przy ul. ul. Gen. L. Rayskiego 23/12, lub z 29 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Katarzyna Anna Karwecka przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr I

adres: ul. Gen. L. Rayskiego 23/12, 70-442 Szczecin

tel. +48914223888 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 10:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-15:00
wt: nieczynne
śr: 08:00-17:00
czw: nieczynne
pt: 10:00-12:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Monika Agnieszka Klecha przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr II

adres: ul. Koński Kierat 13-3 (III piętro), 70-563 Szczecin

tel. +48914444551 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Dawid Marcel Przybylak przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr III

adres: ul. Jagiellońska 89/5, 70-437 Szczecin

tel. +48914310589 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 10:00 godziny otwarcia

pon-wt: 10:00-14:00
śr: 08:00-16:00
czw: 10:00-14:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Pauch przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr IV

adres: ul. Mickiewicza 12/3, 70-384 Szczecin

tel. +48914340892 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jolanta Kiersznicka przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr IX

adres: ul. Jagiellońska 97 pok. 207 II p., 70-001 Szczecin

tel. +4869244450 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-15:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-15:00
pt: 10:00-12:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Małgorzata Pędziszczak przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr V

adres: ul. Monte Cassino 3/3, 70-464 Szczecin

tel. +48918206743 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Leszek Wietchy przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr VI

adres: ul. Wyspiańskiego 39/1, 70-497 Szczecin

tel. +48913113890 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Przemysław Wiktorczyk przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr VII

adres: ul. 5 Lipca 14/U2, 70-376 Szczecin

tel. +48918200014 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Zacharko przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr VIII

adres: ul. Niedziałkowskiego 21, 71-403 Szczecin

tel. +4888306419 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-17:00
czw-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mateusz Iwo Wiszniewski przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie nr X

adres: Al. Piastów 67/3, 70-332 Szczecin

tel. +48913508625 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 10:00 godziny otwarcia

pon-wt: 10:00-14:00
śr: 08:00-16:00
czw: 10:00-14:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Witold Andrzej Brzeźniak przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr I

adres: ul. Klonowica 1A, 71-241 Szczecin

tel. +48914877061 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-16:30
wt-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Konrad Chęciński przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr II

adres: ul. Milczańska 30a, 70-107 Szczecin

tel. +48914332548 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dorota Zuzanna Działowska przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr III

adres: ul. Południowa 25B/301, 71-001 Szczecin

tel. +48914877192 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Andrzej Dziedzic przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr IV

adres: ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin

tel. +48914696031 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 07:30-16:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Andrzej Lasoń przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr IX

adres: ul. Duńska 15 I B, 71-795 Szczecin

tel. +48918165567 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Figas przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr V

adres: ul. Struga 19, 70-784 Szczecin

tel. +48914313604 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-18:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Tomasz Krawczyk przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr VII

adres: ul. Kozierowskiego 1a/2u, 71-106 Szczecin

tel. +48918165996 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-15:00
śr: 09:00-16:00
czw-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Remigiusz Józef Lis przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr X

adres: ul. Rydla 66, 70-783 Szczecin

tel. +48914630566 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-16:00
śr-czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Łaniewski przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XI

adres: ul. Ku Slońcu 32, 71-080 Szczecin

tel. +48914333730 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-16:00
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dariusz Sebastian Matoszko przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XIII

adres: ul. Łukasińskiego 24, 71-207 Szczecin

tel. +48914886667 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-12:00
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Grzegorz Kamil Rudkowski przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XIV

adres: ul. Władysława Szafera 194E, 71-245 Szczecin

tel. +48918165254 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon-śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-16:00
pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sławomir Krzysztof Rutkowski przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XV

adres: ul. Obotrycka 14b pok. 115, 71-684 Szczecin

tel. +4891421494 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Stefanowski przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XVI

adres: ul. Szafera 188 C, 71-245 Szczecin

tel. +48797437223 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Roman Walkowiak przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XVII

adres: ul. Santocka 18/14, 71-113 Szczecin

tel. +484842213 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-17:00
czw-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Remigiusz Wasiak przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XVIII

adres: ul. Fryderyka Chopina 35, 71-450 Szczecin

tel. +48913507207 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Zygmański przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XXI

adres: ul. Klonowica 1 A, 71-241 Szczecin

tel. +48914877551 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-16:30
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Artur Żurowicz przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XXII

adres: ul. Klonowica 1A, 71-241 Szczecin

tel. +48914877362 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-16:00
wt-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Anna Zofia Bugaj-Bek przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XXV

adres: ul. Duńska 15 lok. 1A, 71-795 Szczecin

tel. +48913112553 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-14:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Bronisław Lebioda przy Sądzie Rejonowym w Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr XXVI

adres: ul. Kwiatowa 1D/1, 71-045 Szczecin

tel. +48913838783 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon-czw: 07:30-15:30
pt-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę licytacje komornicze online?

licytacje.komornik.pl
Serwis internetowy Krajowej Rady Komorniczej