Licytacje komornicze nieruchomości w Katowicach 2023 - obwieszczenia o aukcjach / przetargach

Licytacje komornicze nieruchomości Katowice

Celem licytacji komorniczej jest wyegzekwowanie od dłużnika należnego zobowiązania. Jest to jedna z możliwych form egzekucji komorniczej, obok zajęcia części wynagrodzenia, renty czy emerytury. Aukcje komornicze są wszczynane gdy inne drogi spełnienia roszczenia (np. niespłacenie zadłużenia mimo obniżenia opłaty egzekucyjnej w Katowicach) zakończą się niepowodzeniem. Najpierw uruchamiana jest windykacja polubowna, potem następuje postępowanie sądowe, a ostatecznym krokiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku dochodzi do zajęcia majątku osoby zadłużonej przez komornika. Jak przebiegają licytacje komornicze w Katowicach? Kto może brać w nich udział? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest licytacja komornicza w Katowicach?

Licytacja komornicza to forma publicznej sprzedaży ruchomości (np. samochodów, mebli, sprzętu elektronicznego) lub nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki) przeprowadzana przez komornika sądowego w ramach postępowania komorniczego. Celem licytacji komorniczej jest pozyskanie środków pieniężnych niezbędnych do spłaty zobowiązania dłużnika. Licytacja przygotowywana jest przez komornika na podstawie wystawionego przez sąd tytułu wykonawczego. Aukcje komornicze w Katowicach odbywają się w miejscu i czasie wyznaczonym przez komornika i mogą w niej wziąć udział osoby, które wpłaciły odpowiedniej wysokości wadium. Rękojmia niezbędna do wzięcia udziału w przetargu wynosi 1/10 kwoty szacunkowej. Kwota ta może zostać przekazana w gotówce lub przelewem na konto komornika najpóźniej dzień przed dniem aukcji. Do przeprowadzenia licytacji wystarczy zgłoszenie przynajmniej jednego licytanta, który wpłacił rękojmię. 

Czym są licytacje komornicze nieruchomości w Katowicach?

Licytacja komornicza nieruchomości to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania oraz innych nieruchomości) dłużnika prowadzonej przez komornika sądowego w Katowicach. Celem licytacji jest sprzedaż rzeczy wystawianej za najwyższą cenę zaproponowaną przez kupujących.

Nieruchomości, które mogą podlegać licytacji to m.in.:

 • domy,
 • garaże i miejsca postojowe,
 • grunty,
 • lokale użytkowe,
 • magazyny,
 • hale,
 • mieszkania.

Przebieg licytacji komorniczej nieruchomości w Katowicach

Jak przebiega aukcja komornicza mieszkania, domu lub innej nieruchomości w Katowicach?

Licytacja odbywa się publicznie w siedzibie Sądu Rejonowego w Katowicach i w czasie określonym przez sąd nadzorujący egzekucję. Komornik przynajmniej 2 tygodnie wcześniej informuje o planowanej aukcji. W obwieszczeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • miejsce i godzina licytacji,
 • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości,
 • szacunkowa wartość nieruchomości oraz cena wywoławcza,
 • wysokość wadium niezbędnego do przystąpienia do aukcji,
 • miejsce i czas, w którym przed licytacją można obejrzeć nieruchomości oraz przejrzeć akta postępowania egzekucyjnego.

Komornicza licytacja zawsze przeprowadzana jest w formie ustnej przez komornika sądowego, który następnie sporządza protokół tej czynności. Aukcja rejestrowana jest przez monitoring sądowy lub kamerę komornika. W pierwszym terminie licytacji cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż ¾ oszacowanej ceny nieruchomości. Jeżeli za pierwszym razem nie uda się sprzedać nieruchomości, nic straconego  na wniosek wierzyciela wyznacza się kolejny termin licytacji. Cena wywoławcza spada do ⅔ wartości nieruchomości. Jeśli ponownie nieruchomości nie uda się sprzedać, wierzyciel może przejąć ją na własność za cenę wywoławczą gdy się jednak na to nie zdecyduje, postępowanie zostaje umorzone, a kolejna egzekucja należności może rozpocząć się dopiero po upływie 6 miesięcy.

Licytację wygrywa ten, kto zaproponuje najwyższą cenę, której nikt nie zdołał przebić mimo trzykrotnego wezwania. Nabywca ma 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty pozostałej części wylicytowanej nieruchomość (pierwsza część to rękojmia, którą wpłaca się, aby przystąpić do licytacji). Termin wpłaty może zostać przedłużony na wniosek nabywcy, ale nie może przekraczać terminu jednego miesiąca.

Kwota, pomniejszona o rękojmie wpłaconą w gotówce, musi trafić na konto depozytowe sądu lub na rachunek komornika. Na tej podstawie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, co łączy się z przeniesieniem praw własności na nabywcę i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Nowy właściciel ma prawo nakazać przebywającym tam lokatorom opuszczenie nieruchomości.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W aukcji komorniczej udział może wziąć każdy, kto wpłaci wadium o odpowiedniej wysokości, czyli określoną sumę pieniędzy składaną w ramach zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, ujęte w przepisach polskiego prawa.

Do grona osób, które nie mogą licytować, należą:

 • dłużnik i komornik,
 • ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
 • osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Gdzie znaleźć obwieszczenie o licytacji nieruchomości w Katowicach?

Gdzie można znaleźć obwieszczenia o aktualnych licytacjach mieszkań, domów i innych nieruchomości w Katowicach?

Aktualne informacje na temat nadchodzących przetargów komorniczych w Katowicach znaleźć można w Internecie. W tym celu powstała strona licytacje.komornik.pl, prowadzona przez Krajową Radę Komorniczą. Pojawiają się na niej obwieszczenia dotyczące zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, które  wkrótce zostaną oddane do licytacji. Każde obwieszczenie zawiera dane dłużnika, datę i miejsce przetargu oraz cenę wywoławczą.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę licytacje komornicze w Katowicach?

Aby załatwić sprawę licytacje komornicze w Katowicach, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Bernadeta Maria Brzóska przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr I przy ul. ul. Franciszkańska 32, lub z 34 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Bernadeta Maria Brzóska przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr I

adres: ul. Franciszkańska 32, 40-728 Katowice

tel. +48327821030 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariola Ceralewska przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr II

adres: ul. Sobieskiego 5/4, 40-082 Katowice

tel. +48323530936 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-sob: 09:00-17:00
niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Radosław Duffek przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr IV

adres: ul. Kościuszki 7/7, 40-049 Katowice

tel. +48322536023 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-czw: 09:00-15:00
pt: 09:00-13:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wioletta Anna Kryzińska przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr IX

adres: ul. Wiertnicza 24A/7, 40-304 Katowice

tel. +48533575364 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Leszek Ferczykowski przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr V

adres: ul. Mariacka 37/7, 40-014 Katowice

tel. +48322068882 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wojciech Grabarz przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr VI

adres: ul. Przemysłowa 10, 40-020 Katowice

tel. +48327859010 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Jerzy Konrad przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr VII

adres: ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice

tel. +48327186864 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Iwona Kotowicz przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr VIII

adres: pl. Miarki 6/5, 40-032 Katowice

tel. +48327220707 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mateusz Rafał Wróbel przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr X

adres: ul. Wojewódzka 48/8, 40-026 Katowice

tel. +48322091077 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tadeusz Marek Lis przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr XI

adres: ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice

tel. +48573097262 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-15:00
śr: 09:00-15:30
czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agata Ewa Marchaj przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr XII

adres: ul. Francuska 8 lok. 6, 40-005 Katowice

tel. +48323072713 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-15:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Piotr Snopek przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr XIV

adres: ul. Warszawska 10/42, 40-006 Katowice

tel. +48322068446 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:30
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Marek Kranz przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr XIX

adres: ul. Warszawska 31/66, 40-010 Katowice

tel. +4878905553 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Zyga przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr XV

adres: ul. Jagiellońska 16/6, 40-035 Katowice

tel. +48698281639 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-śr: 08:00-15:30
czw: 08:00-18:00
pt: 08:00-15:30
sob: nieczynne
niedz: otwarte całą dobę

Komornik Sądowy Marta Maria Lech przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr XVI

adres: ul. Jesionowa 9a/214, 40-159 Katowice

tel. +48323518738 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-15:00
śr: 09:00-15:30
czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Rafał Tomasz Grobelak przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr XVII

adres: Al. Roździeńskiego 188 lok. 315, 40-203 Katowice

tel. +48327810200 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Henryk Ferona przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr XVIII

adres: ul. Sienkiewicza 19 lok. 5 A, 40-031 Katowice

tel. +48326065461 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Katarzyna Piotrowska przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód w Katowicach nr XX

adres: ul. Dąbrowskiego 8, 40-032 Katowice

tel. +48798079015 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-15:00
śr: 09:00-16:00
czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dorota Anna Tymińska przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr I

adres: ul. Gliwicka 15, 40-079 Katowice

tel. +48322011453 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-wt: 09:00-15:00
śr: 08:00-16:00
czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sebastian Bednarz przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr II

adres: ul. Poniatowskiego 13/4, 40-055 Katowice

tel. +48322296257 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon: nieczynne
wt-śr: 07:00-15:00
czw: nieczynne
pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Henryk Borgulat przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr III

adres: ul. Panewnicka 124B/2, 40-761 Katowice

tel. +48327083066 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:30 godziny otwarcia

pon-pt: 08:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mateusz Cepiga przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr IV

adres: ul. Słowackiego 41-43/18, 40-093 Katowice

tel. +48322015025 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sławomir Michalik przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr IX

adres: ul. Mariacka 37/5A, 40-014 Katowice

tel. +48322000146 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Radosław Hora przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr V

adres: ul. Józefa Rymera 3/2, 40-048 Katowice

tel. +48327333051 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:30 godziny otwarcia

pon: nieczynne
wt-czw: 08:30-15:30
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Robert Makowski przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr VIII

adres: ul. Stanisława Kossutha 9, 40-844 Katowice

tel. +48327822626 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Karolina Krystyna Telus przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr XI

adres: ul. Stara Kłodnicka 29, 40-701 Katowice

tel. +48323531087 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 08:30 godziny otwarcia

pon-pt: 08:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Adam Witulski przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr XIII

adres: Al. Wojciecha Korfantego 58/2, 40-161 Katowice

tel. +48327826109 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Joanna Katarzyna Makowska przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr XIV

adres: ul. Stanislawa Kossutha 9/108, 40-844 Katowice

tel. +48327816532 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Czernecki przy Sądzie Rejonowym w Katowice-Zachód w Katowicach nr XV

adres: ul. Słoneczna 4, 40-135 Katowice

tel. +48324009279 

strona www e-mail

Otwarte w czwartek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-14:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę licytacje komornicze online?

licytacje.komornik.pl
Serwis internetowy Krajowej Rady Komorniczej