Licytacje komornicze nieruchomości w Rzeszowie 2023 - obwieszczenia o aukcjach / przetargach

Licytacje komornicze nieruchomości Rzeszów

Celem licytacji komorniczej jest wyegzekwowanie od dłużnika należnego zobowiązania. Jest to jedna z możliwych form egzekucji komorniczej, obok zajęcia części wynagrodzenia, renty czy emerytury. Aukcje komornicze są wszczynane gdy inne drogi spełnienia roszczenia (np. niespłacenie zadłużenia mimo obniżenia opłaty egzekucyjnej w Rzeszowie) zakończą się niepowodzeniem. Najpierw uruchamiana jest windykacja polubowna, potem następuje postępowanie sądowe, a ostatecznym krokiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku dochodzi do zajęcia majątku osoby zadłużonej przez komornika. Jak przebiegają licytacje komornicze w Rzeszowie? Kto może brać w nich udział? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest licytacja komornicza w Rzeszowie?

Licytacja komornicza to forma publicznej sprzedaży ruchomości (np. samochodów, mebli, sprzętu elektronicznego) lub nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki) przeprowadzana przez komornika sądowego w ramach postępowania komorniczego. Celem licytacji komorniczej jest pozyskanie środków pieniężnych niezbędnych do spłaty zobowiązania dłużnika. Licytacja przygotowywana jest przez komornika na podstawie wystawionego przez sąd tytułu wykonawczego. Aukcje komornicze w Rzeszowie odbywają się w miejscu i czasie wyznaczonym przez komornika i mogą w niej wziąć udział osoby, które wpłaciły odpowiedniej wysokości wadium. Rękojmia niezbędna do wzięcia udziału w przetargu wynosi 1/10 kwoty szacunkowej. Kwota ta może zostać przekazana w gotówce lub przelewem na konto komornika najpóźniej dzień przed dniem aukcji. Do przeprowadzenia licytacji wystarczy zgłoszenie przynajmniej jednego licytanta, który wpłacił rękojmię. 

Czym są licytacje komornicze nieruchomości w Rzeszowie?

Licytacja komornicza nieruchomości to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania oraz innych nieruchomości) dłużnika prowadzonej przez komornika sądowego w Rzeszowie. Celem licytacji jest sprzedaż rzeczy wystawianej za najwyższą cenę zaproponowaną przez kupujących.

Nieruchomości, które mogą podlegać licytacji to m.in.:

 • domy,
 • garaże i miejsca postojowe,
 • grunty,
 • lokale użytkowe,
 • magazyny,
 • hale,
 • mieszkania.

Przebieg licytacji komorniczej nieruchomości w Rzeszowie

Jak przebiega aukcja komornicza mieszkania, domu lub innej nieruchomości w Rzeszowie?

Licytacja odbywa się publicznie w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie i w czasie określonym przez sąd nadzorujący egzekucję. Komornik przynajmniej 2 tygodnie wcześniej informuje o planowanej aukcji. W obwieszczeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • miejsce i godzina licytacji,
 • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości,
 • szacunkowa wartość nieruchomości oraz cena wywoławcza,
 • wysokość wadium niezbędnego do przystąpienia do aukcji,
 • miejsce i czas, w którym przed licytacją można obejrzeć nieruchomości oraz przejrzeć akta postępowania egzekucyjnego.

Komornicza licytacja zawsze przeprowadzana jest w formie ustnej przez komornika sądowego, który następnie sporządza protokół tej czynności. Aukcja rejestrowana jest przez monitoring sądowy lub kamerę komornika. W pierwszym terminie licytacji cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż ¾ oszacowanej ceny nieruchomości. Jeżeli za pierwszym razem nie uda się sprzedać nieruchomości, nic straconego  na wniosek wierzyciela wyznacza się kolejny termin licytacji. Cena wywoławcza spada do ⅔ wartości nieruchomości. Jeśli ponownie nieruchomości nie uda się sprzedać, wierzyciel może przejąć ją na własność za cenę wywoławczą gdy się jednak na to nie zdecyduje, postępowanie zostaje umorzone, a kolejna egzekucja należności może rozpocząć się dopiero po upływie 6 miesięcy.

Licytację wygrywa ten, kto zaproponuje najwyższą cenę, której nikt nie zdołał przebić mimo trzykrotnego wezwania. Nabywca ma 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty pozostałej części wylicytowanej nieruchomość (pierwsza część to rękojmia, którą wpłaca się, aby przystąpić do licytacji). Termin wpłaty może zostać przedłużony na wniosek nabywcy, ale nie może przekraczać terminu jednego miesiąca.

Kwota, pomniejszona o rękojmie wpłaconą w gotówce, musi trafić na konto depozytowe sądu lub na rachunek komornika. Na tej podstawie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, co łączy się z przeniesieniem praw własności na nabywcę i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Nowy właściciel ma prawo nakazać przebywającym tam lokatorom opuszczenie nieruchomości.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W aukcji komorniczej udział może wziąć każdy, kto wpłaci wadium o odpowiedniej wysokości, czyli określoną sumę pieniędzy składaną w ramach zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, ujęte w przepisach polskiego prawa.

Do grona osób, które nie mogą licytować, należą:

 • dłużnik i komornik,
 • ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
 • osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Gdzie znaleźć obwieszczenie o licytacji nieruchomości w Rzeszowie?

Gdzie można znaleźć obwieszczenia o aktualnych licytacjach mieszkań, domów i innych nieruchomości w Rzeszowie?

Aktualne informacje na temat nadchodzących przetargów komorniczych w Rzeszowie znaleźć można w Internecie. W tym celu powstała strona licytacje.komornik.pl, prowadzona przez Krajową Radę Komorniczą. Pojawiają się na niej obwieszczenia dotyczące zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, które  wkrótce zostaną oddane do licytacji. Każde obwieszczenie zawiera dane dłużnika, datę i miejsce przetargu oraz cenę wywoławczą.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę licytacje komornicze w Rzeszowie?

Aby załatwić sprawę licytacje komornicze w Rzeszowie, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Damian Michał Chomiczewski przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr I przy ul. ul. Jana Kochanowskiego 15, lub z 25 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Damian Michał Chomiczewski przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr I

adres: ul. Jana Kochanowskiego 15, 35-201 Rzeszów

tel. +48178532203 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon: 10:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Sławomir Daniel Czarnek przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr II

adres: ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów

tel. +48178787040 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Adam Dubis przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr III

adres: ul. Monte Cassino 14/59 "B", 35-305 Rzeszów

tel. +4817770725 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jan Włodzimierz Forystek przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr IV

adres: ul. Słowackiego 24/35, 35-060 Rzeszów

tel. +48178508415 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jakub Sebastian Kwater przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr IX

adres: ul. Chodkiewicza 6/3, 35-045 Rzeszów

tel. +48178525140 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Zbigniew Gołębiowski przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr V

adres: ul. Hetmańska 7/6, 35-045 Rzeszów

tel. +48178593104 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Karol Grzegorz Kieras przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr VI

adres: ul. Lewakowskiego 1/2, 35-119 Rzeszów

tel. +48178641360 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Andrzej Paweł Kopacz przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr VII

adres: Aleja Tadeusza Rejtana 53 A/301, 35-326 Rzeszów

tel. +48172306420 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Damian Janusz Król przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr VIII

adres: ul. Fredry 8/13, 35-005 Rzeszów

tel. +48579512744 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jakub Kurowiecki przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr X

adres: ul. Monte Cassino 14/59a, 35-305 Rzeszów

tel. +487840363 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:30 godziny otwarcia

pon-czw: 08:30-15:30
pt: 08:30-12:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jurek Łach przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XI

adres: ul. Słowackiego 24/65, 35-060 Rzeszów

tel. +48177837884 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marek Magiełda przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XII

adres: ul. Targowa 9, 35-064 Rzeszów

tel. +48177707100 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Janusz Marian Marcinek przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XIII

adres: ul. Fabryczna 4, 35-312 Rzeszów

tel. +48579526029 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jarosław Piętal przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XIV

adres: ul. Leszczyńskiego 3, 35-061 Rzeszów

tel. +48177869009 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mirosław Wolanin przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XIX

adres: ul. Bernardyńska 5, 35-069 Rzeszów

tel. +48177157772 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-czw: 08:00-16:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agata Płonka przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XV

adres: ul. Rejtana 8/10, 35-959 Rzeszów

tel. +48177707241 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Stanisław Józef Różański przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XVI

adres: al. Gen. L. Okulickiego 3, 35-222 Rzeszów

tel. +48603315025 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Krzysztof Stec przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XVII

adres: ul. Langiewicza 18/2.19, 35-021 Rzeszów

tel. +48881200883 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Urban przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XVIII

adres: ul. Podwisłocze 27 lok. 7, 35-309 Rzeszów

tel. +48172502560 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Włodzimierz Zembala przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XX

adres: ul. Słowackiego 24/8A, 35-060 Rzeszów

tel. +48501610734 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Piotr Adam Bielówka przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XXI

adres: ul. Podwisłocze 46 lok. 108A, 35-315 Rzeszów

tel. +48720704449 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Piotr Tutka przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XXII

adres: ul. Boya-Żeleńskiego 16, 35-105 Rzeszów

tel. +48178504705 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-czw: 07:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Czernik przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XXIV

adres: ul. Nowosądecka 14/13, 35-505 Rzeszów

tel. +48786972514 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Przemysław Hodor przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XXV

adres: ul. Fabryczna 4/2, 35-312 Rzeszów

tel. +48537391366 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jarosław Grzegorz Zmysło przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XXVI

adres: ul. Stanisława Jabłońskiego 5/8, 35-068 Rzeszów

tel. +48505694555 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Filip Szczepan Pitera przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie nr XXVII

adres: ul. Geodetów 1/9, 35-328 Rzeszów

tel. +48739974226 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: 10:00-18:00
czw-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę licytacje komornicze online?

licytacje.komornik.pl
Serwis internetowy Krajowej Rady Komorniczej