Licytacje komornicze nieruchomości w Lublinie 2023 - obwieszczenia o aukcjach / przetargach

Licytacje komornicze nieruchomości Lublin

Celem licytacji komorniczej jest wyegzekwowanie od dłużnika należnego zobowiązania. Jest to jedna z możliwych form egzekucji komorniczej, obok zajęcia części wynagrodzenia, renty czy emerytury. Aukcje komornicze są wszczynane gdy inne drogi spełnienia roszczenia (np. niespłacenie zadłużenia mimo obniżenia opłaty egzekucyjnej w Lublinie) zakończą się niepowodzeniem. Najpierw uruchamiana jest windykacja polubowna, potem następuje postępowanie sądowe, a ostatecznym krokiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W jego wyniku dochodzi do zajęcia majątku osoby zadłużonej przez komornika. Jak przebiegają licytacje komornicze w Lublinie? Kto może brać w nich udział? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest licytacja komornicza w Lublinie?

Licytacja komornicza to forma publicznej sprzedaży ruchomości (np. samochodów, mebli, sprzętu elektronicznego) lub nieruchomości (np. domu, mieszkania, działki) przeprowadzana przez komornika sądowego w ramach postępowania komorniczego. Celem licytacji komorniczej jest pozyskanie środków pieniężnych niezbędnych do spłaty zobowiązania dłużnika. Licytacja przygotowywana jest przez komornika na podstawie wystawionego przez sąd tytułu wykonawczego. Aukcje komornicze w Lublinie odbywają się w miejscu i czasie wyznaczonym przez komornika i mogą w niej wziąć udział osoby, które wpłaciły odpowiedniej wysokości wadium. Rękojmia niezbędna do wzięcia udziału w przetargu wynosi 1/10 kwoty szacunkowej. Kwota ta może zostać przekazana w gotówce lub przelewem na konto komornika najpóźniej dzień przed dniem aukcji. Do przeprowadzenia licytacji wystarczy zgłoszenie przynajmniej jednego licytanta, który wpłacił rękojmię. 

Czym są licytacje komornicze nieruchomości w Lublinie?

Licytacja komornicza nieruchomości to rodzaj publicznej sprzedaży nieruchomości (domu, mieszkania oraz innych nieruchomości) dłużnika prowadzonej przez komornika sądowego w Lublinie. Celem licytacji jest sprzedaż rzeczy wystawianej za najwyższą cenę zaproponowaną przez kupujących.

Nieruchomości, które mogą podlegać licytacji to m.in.:

 • domy,
 • garaże i miejsca postojowe,
 • grunty,
 • lokale użytkowe,
 • magazyny,
 • hale,
 • mieszkania.

Przebieg licytacji komorniczej nieruchomości w Lublinie

Jak przebiega aukcja komornicza mieszkania, domu lub innej nieruchomości w Lublinie?

Licytacja odbywa się publicznie w siedzibie Sądu Rejonowego w Lublinie i w czasie określonym przez sąd nadzorujący egzekucję. Komornik przynajmniej 2 tygodnie wcześniej informuje o planowanej aukcji. W obwieszczeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • miejsce i godzina licytacji,
 • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości,
 • szacunkowa wartość nieruchomości oraz cena wywoławcza,
 • wysokość wadium niezbędnego do przystąpienia do aukcji,
 • miejsce i czas, w którym przed licytacją można obejrzeć nieruchomości oraz przejrzeć akta postępowania egzekucyjnego.

Komornicza licytacja zawsze przeprowadzana jest w formie ustnej przez komornika sądowego, który następnie sporządza protokół tej czynności. Aukcja rejestrowana jest przez monitoring sądowy lub kamerę komornika. W pierwszym terminie licytacji cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż ¾ oszacowanej ceny nieruchomości. Jeżeli za pierwszym razem nie uda się sprzedać nieruchomości, nic straconego  na wniosek wierzyciela wyznacza się kolejny termin licytacji. Cena wywoławcza spada do ⅔ wartości nieruchomości. Jeśli ponownie nieruchomości nie uda się sprzedać, wierzyciel może przejąć ją na własność za cenę wywoławczą gdy się jednak na to nie zdecyduje, postępowanie zostaje umorzone, a kolejna egzekucja należności może rozpocząć się dopiero po upływie 6 miesięcy.

Licytację wygrywa ten, kto zaproponuje najwyższą cenę, której nikt nie zdołał przebić mimo trzykrotnego wezwania. Nabywca ma 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty pozostałej części wylicytowanej nieruchomość (pierwsza część to rękojmia, którą wpłaca się, aby przystąpić do licytacji). Termin wpłaty może zostać przedłużony na wniosek nabywcy, ale nie może przekraczać terminu jednego miesiąca.

Kwota, pomniejszona o rękojmie wpłaconą w gotówce, musi trafić na konto depozytowe sądu lub na rachunek komornika. Na tej podstawie sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności, co łączy się z przeniesieniem praw własności na nabywcę i dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Nowy właściciel ma prawo nakazać przebywającym tam lokatorom opuszczenie nieruchomości.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W aukcji komorniczej udział może wziąć każdy, kto wpłaci wadium o odpowiedniej wysokości, czyli określoną sumę pieniędzy składaną w ramach zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, ujęte w przepisach polskiego prawa.

Do grona osób, które nie mogą licytować, należą:

 • dłużnik i komornik,
 • ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
 • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
 • osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Gdzie znaleźć obwieszczenie o licytacji nieruchomości w Lublinie?

Gdzie można znaleźć obwieszczenia o aktualnych licytacjach mieszkań, domów i innych nieruchomości w Lublinie?

Aktualne informacje na temat nadchodzących przetargów komorniczych w Lublinie znaleźć można w Internecie. W tym celu powstała strona licytacje.komornik.pl, prowadzona przez Krajową Radę Komorniczą. Pojawiają się na niej obwieszczenia dotyczące zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, które  wkrótce zostaną oddane do licytacji. Każde obwieszczenie zawiera dane dłużnika, datę i miejsce przetargu oraz cenę wywoławczą.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę licytacje komornicze w Lublinie?

Aby załatwić sprawę licytacje komornicze w Lublinie, należy skontaktować się z instytucją Komornik Sądowy Przemysław Kowalski przy Sądzie Rejonowym w Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr VII przy ul. ul. Mełgiewska 11/29, lub z 36 innymi instytucjami.

Komornik Sądowy Grzegorz Antoniuk przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr I

adres: ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin

tel. +48798444689 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Wojciech Ciesielczuk przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr III

adres: ul. Krańcowa 113/12, 20-338 Lublin

tel. +48817513333 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Piotr Gorgol przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr IV

adres: ul. Hutnicza 3, 20-218 Lublin

tel. +48730242929 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Małgorzata Katarzyna Nozdryn-Płotnicka przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr IX

adres: ul. Lotnicza 5, 20-322 Lublin

tel. +48817442070 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Komar przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr VI

adres: ul. Łęczyńska 51, 20-313 Lublin

tel. +48817452774 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Kamil Łukasz Dobosz przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr VIII

adres: ul. Turystyczna 32, 20-207 Lublin

tel. +4872735030 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Joanna Paluch przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr XI

adres: Al. Wincentego Witosa 3, 20-315 Lublin

tel. +48815244208 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Paradziński przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr XII

adres: ul. Lotnicza 3, 20-322 Lublin

tel. +48814427243 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Wojciech Artur Piłat przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr XIII

adres: ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin

tel. +48815280393 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-17:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jarosław Adam Zuń przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nr XV

adres: ul. Wrońska 2, 20-327 Lublin

tel. +48817462121 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Mikołaj Bańko przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr I

adres: ul. Chmielna 2A, 20-079 Lublin

tel. +48815032119 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Andrzej Basiewicz przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr II

adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 53/214., 20-705 Lublin

tel. +48573227026 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Mariusz Piotr Ćwikła przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr III

adres: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin

tel. +48815258922 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jan Karol Buczyński przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr IV

adres: ul. Żołnierzy Niepodległej 3/22, 20-078 Lublin

tel. +48815030509 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Jacek Gabryś przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr V

adres: ul. Chopina 14, 20-023 Lublin

tel. +48815347233 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Izabela Katarzyna Jaskowska przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr VI

adres: ul. 3 Maja 8 lok. 9A, 20-078 Lublin

tel. +48815347446 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Damian Bogdan Marczewski przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr VII

adres: ul. Wschodnia 6/23, 20-015 Lublin

tel. +48813817754 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Grzegorz Michał Oleszek przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr VIII

adres: ul. Lipowa 29/5, 20-020 Lublin

tel. +48228277113 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Bogusław Antoni Popkiewicz przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr X

adres: ul. Konopnicka 11/3, 20-022 Lublin

tel. +485323132 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-14:00
wt: 07:30-15:30
śr-pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Włodzimierz Ireneusz Ryń przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XI

adres: ul. Chopina 8/22, 20-026 Lublin

tel. +48817437632 

strona www e-mail

Otwarte we wtorek od 10:00 godziny otwarcia

pon: nieczynne
wt: 10:00-15:00
śr: nieczynne
czw: 10:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Katarzyna Angelika Ryń-Kowalska przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XII

adres: ul. Krakowskie Przedmieście 29, 20-002 Lublin

tel. +48817441746 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-18:00
śr-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Agata Seredyn przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XIII

adres: ul. Czeska 9/19, 20-424 Lublin

tel. +48817597555 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 10:00-15:30
śr-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Siejak przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XIV

adres: ul. Ceramicza 8, 20-150 Lublin

tel. +48815329803 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Gabriel Karol Wlaź przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XIX

adres: ul. Bursaki 19/9, 20-152 Lublin

tel. +48817188945 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 10:00 godziny otwarcia

pon-pt: 10:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Smoleński przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XV

adres: ul. Jana Sawy 10 lok. 04, 20-632 Lublin

tel. +48814448874 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Teresa Suchorska Kancelaria nr XVI w Lublinie

adres: ul. Krochmalna 4/28, 20-401 Lublin

tel. +48817460008 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-18:00
śr-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Walewski przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XVII

adres: ul. Kościuszki 3/4, 20-006 Lublin

tel. +48795894423 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Tomasz Wielgus przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XVIII

adres: ul. Wieniawska 6/50a, 20-071 Lublin

tel. +48815345480 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Magdalena Wójtowicz przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XX

adres: ul. Okopowa 5/383, 20-022 Lublin

tel. +48516747307 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:30 godziny otwarcia

pon-czw: 08:30-14:30
pt: 08:30-14:49
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Paweł Zaśko przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XXI

adres: ul. Okopowa 20/18, 20-022 Lublin

tel. +48813819235 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Marcin Witold Piech przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XXII

adres: ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin

tel. +48817595454 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Anna Piechowicz przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XXIII

adres: ul. Fryderyka Chopina 11/4, 20-026 Lublin

tel. +48815329410 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Teresa Małgorzata Popkiewicz przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XXVI

adres: ul. Konopnicka 11/4, 20-022 Lublin

tel. +48815345405 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-14:00
wt: 07:30-15:30
śr-pt: 07:30-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Krzysztof Paweł Ceglarski przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie nr XXVII

adres: ul. Tomasza Zana 38/410, 20-601 Lublin

tel. +48815168060 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 12:00 godziny otwarcia

pon: 12:00-18:00
wt-pt: 09:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Aleksandra Anna Sobiesiak przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinienr XXIV

adres: ul. Długa 5 lok. 123, 20-346 Lublin

tel. +48722082281 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt: 08:00-18:00
śr-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę licytacje komornicze online?

licytacje.komornik.pl
Serwis internetowy Krajowej Rady Komorniczej