Dofinansowanie do żłobka Bydgoszcz - wniosek do ZUS o świadczenie żłobkowe 2024

Autor: Justyna Rudner Weryfikacja: 2 maja 2024 5 min. czytania

Dofinansowanie do żłobka

Pracujący rodzice, którzy biorą udział w rekrutacji do żłobka w Bydgoszczy, mogą starać się o dofinansowanie pobytu malucha w placówce. Ile wynosi żłobkowe? Czy pobieranie tego świadczenia koliduje z innymi zapomogami i świadczeniami? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może starać się o żłobkowe w Bydgoszczy?

O świadczenie mogą starać się rodzice dziecka, opiekunowie prawni lub osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem np. rodzice zastępczy:

  • uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego, 
  • będącego pod opieką dziennego opiekuna,

o ile nie został na nie przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

400 plus na żłobek a dochód

Podczas przyznawania świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Ile wynosi żłobkowe?

Ile wynosi świadczenie?

W ramach żłobkowego rodzice będą mogli otrzymać maksymalnie 400 złotych miesięcznie na jedno dziecko. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć kwoty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Przykład: Jeżeli rodzic płaci za żłobek 320 zł miesięcznie, wówczas dofinansowanie również wyniesie 320 zł.

Czy można pobierać żłobkowe i rodzinny kapitał opiekuńczy?

W przypadku drugiego lub kolejnego dziecka w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką opiekuna dziennego, nie ma takiej możliwości. Wówczas rodzic będzie musiał podjąć decyzję, czy będzie chciał pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o żłobkowe

Jak złożyć wniosek o żłobkowe?

Jak złożyć wniosek?

Rodzice chcący skorzystać ze świadczenia, mogą złożyć wniosek wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem:

Wnioski rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Aby skorzystać z dofinansowania, niektóre osoby muszą dołączyć następujące dokumenty:

  • opiekun faktyczny – dołącza zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • opiekun prawny dziecka – dołącza orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • rodzic zastępczy – dołącza zaświadczenie potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy,
  • jeżeli wniosek składa inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem –  trzeba dołączyć odpowiedni dokument, w którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba składająca wniosek w imieniu dyrektora placówki opiekuńczej — dołącza upoważnienie dyrektora do złożenia wniosku w jego imieniu.

Kiedy złożyć wniosek?

Elektroniczne wnioski są przyjmowane od 1 kwietnia 2022 rokuWniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Taki wniosek należy również złożyć, jeśli nastąpi zmiana żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna oraz jeśli dziecko przestanie uczęszczać do placówki lub dziennego opiekuna.

Czy ZUS wyda decyzję w sprawie dofinansowania?

ZUS udzieli informacji o przyznaniu dofinansowania na profilu PUE ZUS wnioskodawcy oraz wyśle taką informację mailem na adres podany we wniosku. Dodatkowo ZUS poinformuje placówkę, do której uczęszcza dziecko, że przyznał dofinansowanie.

ZUS wyda decyzję w przypadku odmowy przyznania dofinansowania, uchylenia lub zmiany prawa do dofinansowania oraz nienależnie pobranego dofinansowania. Decyzja zostanie przesłana na profil wnioskodawcy na PUE ZUS. 

Wiadomość o tym, że została wydana decyzja w sprawie dofinansowania, ZUS prześle na adres mailowy oraz numer telefonu, który został podany we wniosku.

Czy można odwołać się od decyzji?

Od decyzji ZUS można się odwołać do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia. W przypadku niezadowolenia z decyzji Prezesa ZUS przysługuje możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Termin na złożenie skargi wynosi 30 dni od doręczenia decyzji Prezesa ZUS.

Kiedy świadczenie zostanie wypłacone?

Aby dofinansowanie do żłobka mogło być wypłacane, rodzice powinni złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, oświadczenie z danymi dziecka i swoimi. ZUS przekaże dofinansowanie do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, bezpośrednio na rachunek bankowy placówki zajmującej się dzieckiem.

Urlop wychowawczy a dofinansowanie do żłobka

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie wyklucza możliwości skorzystania z dofinansowania do żłobka.

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Bydgoszczy.

Podstawa prawna

Sprawdź również: Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, przedszkola, szkoły.


Gdzie załatwić sprawę Żłobkowe w Bydgoszczy?

Aby załatwić sprawę Żłobkowe w Bydgoszczy, należy skontaktować się z instytucją Niepubliczny Żłobek Zaczarowany Ołówek pod adresem Morska 8 w Bydgoszczy, lub z 21 innymi instytucjami.

Niepubliczny Żłobek Zaczarowany Ołówek w Bydgoszczy

adres: Morska 8, 85-722 Bydgoszcz

tel. +48575335035 

strona www

Otwarte do 16:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-16:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 17 Muszelka w Bydgoszczy

adres: Morska 2, 85-722 Bydgoszcz

tel. +48523422626 

strona www

Żłobek Kraina Brzdąca w Bydgoszczy

adres: Oksywska 5, 85-739 Bydgoszcz

tel. +48690380644 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski nr 5 "Chatka Puchatka" w Bydgoszczy

adres: Adama Asnyka 7, 85-074 Bydgoszcz

tel. +48523223702 

strona www

Żłobek Domowa Kraina w Bydgoszczy

adres: Fordońska 140, 85-752 Bydgoszcz

tel. +48690380644 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Miejski nr 18 Biedroneczka w Bydgoszczy

adres: Brzozowa 28, 85-154 Bydgoszcz

tel. +48662236447 

strona www

Otwarte do 16:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-16:30
sob-niedz: nieczynne

Ambasada Dziecięca Żłobek w Bydgoszczy

adres: 11 Listopada 9, 85-624 Bydgoszcz

tel. +48884782708 

strona www

Otwarte do 16:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-16:30
sob-niedz: nieczynne

ŻŁOBEK SMYKUSIOWO w Bydgoszczy

adres: Leona Wyczółkowskiego 2, 85-092 Bydgoszcz

tel. +4869188357 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Balbina. Żłobek w Bydgoszczy

adres: Bohaterów Westerplatte 4, 85-827 Bydgoszcz

tel. +48523612614 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Szkrabikowo w Bydgoszczy

adres: Cmentarna 48, 85-184 Bydgoszcz

tel. +48576600099 

Żłobek "Smyki awioniki" w Bydgoszczy

adres: Księdza Józefa Schulza 1, 85-315 Bydgoszcz

strona www

Żłobek Trampolina w Bydgoszczy

adres: Komuny Paryskiej 1A, 85-858 Bydgoszcz

tel. +48501655448 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek miejski nr 13 "Maciuś" w Bydgoszczy

adres: Marcina Kasprzaka 5, 85-317 Bydgoszcz

tel. +48523731364 

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-niedz: 06:00-17:00

Żłobek nr 1 Słoneczko w Bydgoszczy

adres: Plac Poznański 9, 85-130 Bydgoszcz

tel. +48523731564 

strona www

Żłobek/Klub Malucha ,,Mali Artyści” w Bydgoszczy

adres: Żwirki i Wigury, 85-310 Bydgoszcz

tel. +48515997487 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Integracyjny w Bydgoszczy

adres: Stawowa 1, 85-323 Bydgoszcz

tel. +48523482878 

strona www

Żłobek Niepubliczny Urwisek w Bydgoszczy

adres: Konrada Fiedlera 7, 85-796 Bydgoszcz

tel. +48728767611 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon-pt: 05:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żaczek. Żłobek nr 20 w Bydgoszczy

adres: Podporucznik Emilii Gierczak 8, 85-791 Bydgoszcz

tel. +48523430680 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 05:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny Fordonek-Junior w Bydgoszczy

adres: Wojciecha Łochowskiego 1, 85-796 Bydgoszcz

tel. +48523522498 

strona www

Żłobek Niepubliczny "Przystań" w Bydgoszczy

adres: Sambora 10, 85-405 Bydgoszcz

tel. +4850155800 

strona www

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Dzienna Mama - Prywatny Żłobek i Opieka Nad Dziećmi w Bydgoszczy

adres: Borowikowa 20, 85-367 Bydgoszcz

tel. +48790832863 

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Domisie w Bydgoszczy

adres: Lawinowa 22, 85-794 Bydgoszcz

Otwarte do 17:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór DOCX 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,1 tys. dokumentów!

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji