Dofinansowanie do żłobka Poznań - wniosek do ZUS o świadczenie żłobkowe 2024

Autor: Justyna Rudner Weryfikacja: 2 maja 2024 5 min. czytania

Dofinansowanie do żłobka

Pracujący rodzice, którzy biorą udział w rekrutacji do żłobka w Poznaniu, mogą starać się o dofinansowanie pobytu malucha w placówce. Ile wynosi żłobkowe? Czy pobieranie tego świadczenia koliduje z innymi zapomogami i świadczeniami? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może starać się o żłobkowe w Poznaniu?

O świadczenie mogą starać się rodzice dziecka, opiekunowie prawni lub osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem np. rodzice zastępczy:

  • uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego, 
  • będącego pod opieką dziennego opiekuna,

o ile nie został na nie przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

400 plus na żłobek a dochód

Podczas przyznawania świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Ile wynosi żłobkowe?

Ile wynosi świadczenie?

W ramach żłobkowego rodzice będą mogli otrzymać maksymalnie 400 złotych miesięcznie na jedno dziecko. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć kwoty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Przykład: Jeżeli rodzic płaci za żłobek 320 zł miesięcznie, wówczas dofinansowanie również wyniesie 320 zł.

Czy można pobierać żłobkowe i rodzinny kapitał opiekuńczy?

W przypadku drugiego lub kolejnego dziecka w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką opiekuna dziennego, nie ma takiej możliwości. Wówczas rodzic będzie musiał podjąć decyzję, czy będzie chciał pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o żłobkowe

Jak złożyć wniosek o żłobkowe?

Jak złożyć wniosek?

Rodzice chcący skorzystać ze świadczenia, mogą złożyć wniosek wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem:

Wnioski rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Aby skorzystać z dofinansowania, niektóre osoby muszą dołączyć następujące dokumenty:

  • opiekun faktyczny – dołącza zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • opiekun prawny dziecka – dołącza orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • rodzic zastępczy – dołącza zaświadczenie potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy,
  • jeżeli wniosek składa inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem –  trzeba dołączyć odpowiedni dokument, w którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba składająca wniosek w imieniu dyrektora placówki opiekuńczej — dołącza upoważnienie dyrektora do złożenia wniosku w jego imieniu.

Kiedy złożyć wniosek?

Elektroniczne wnioski są przyjmowane od 1 kwietnia 2022 rokuWniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Taki wniosek należy również złożyć, jeśli nastąpi zmiana żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna oraz jeśli dziecko przestanie uczęszczać do placówki lub dziennego opiekuna.

Czy ZUS wyda decyzję w sprawie dofinansowania?

ZUS udzieli informacji o przyznaniu dofinansowania na profilu PUE ZUS wnioskodawcy oraz wyśle taką informację mailem na adres podany we wniosku. Dodatkowo ZUS poinformuje placówkę, do której uczęszcza dziecko, że przyznał dofinansowanie.

ZUS wyda decyzję w przypadku odmowy przyznania dofinansowania, uchylenia lub zmiany prawa do dofinansowania oraz nienależnie pobranego dofinansowania. Decyzja zostanie przesłana na profil wnioskodawcy na PUE ZUS. 

Wiadomość o tym, że została wydana decyzja w sprawie dofinansowania, ZUS prześle na adres mailowy oraz numer telefonu, który został podany we wniosku.

Czy można odwołać się od decyzji?

Od decyzji ZUS można się odwołać do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia. W przypadku niezadowolenia z decyzji Prezesa ZUS przysługuje możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Termin na złożenie skargi wynosi 30 dni od doręczenia decyzji Prezesa ZUS.

Kiedy świadczenie zostanie wypłacone?

Aby dofinansowanie do żłobka mogło być wypłacane, rodzice powinni złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, oświadczenie z danymi dziecka i swoimi. ZUS przekaże dofinansowanie do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, bezpośrednio na rachunek bankowy placówki zajmującej się dzieckiem.

Urlop wychowawczy a dofinansowanie do żłobka

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie wyklucza możliwości skorzystania z dofinansowania do żłobka.

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus w Poznaniu.

Podstawa prawna

Sprawdź również: Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, przedszkola, szkoły.


Gdzie załatwić sprawę Żłobkowe w Poznaniu?

Aby załatwić sprawę Żłobkowe w Poznaniu, należy skontaktować się z instytucją Niepubliczny Żłobek ” Wesołe Koziołki” Poznań - Miłostowo / Antoninek pod adresem 21 w Poznaniu, lub z 72 innymi instytucjami.

Kolorowy Domek. PRYWATNY ŻŁOBEK w Poznaniu

adres: Ułańska 15/64, 60-748 Poznań

tel. +4879360746 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek "Słoneczko" w Poznaniu

adres: Bohaterów II Wojny Światowej 88, 60-101 Poznań

tel. +48503704703 

strona www

Otwarte w piątek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek i Centrum Edukacji Artystycznej Mały VINCI w Poznaniu

adres: 28 Czerwca 1956 r. 398, 61-441 Poznań

tel. +48608506173 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole niepubliczne i żłobek "Tęczowa Kraina" Poznań

adres: Smoluchowskiego 5, 60-179 Poznań

tel. +48609804004 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Biała Sowa w Poznaniu

adres: Starołęcka 42b, 61-361 Poznań

tel. +48882044891 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Kitoszek Żłobek w Poznaniu

adres: Dziurawcowa 4, 61-680 Poznań

tel. +48724203131 

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Pszczółka Maja w Poznaniu

adres: Łowicka 2/1, 61-046 Poznań

tel. +48697433066 

strona www

Otwarte w piątek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Pozytywnego Rozwoju w Poznaniu

adres: Wachowiaka 15, 60-681 Poznań

tel. +48730210902 

strona www

Żłobek Kochane Maluszki w Poznaniu

adres: Za Cytadelą 126, 61-659 Poznań

tel. +48501145344 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Panda w Poznaniu

adres: Głogowska 101, 60-265 Poznań

tel. +48500417588 

strona www

Otwarte w piątek od 06:30 godziny otwarcia

pon-czw: 06:30-17:00
pt: 06:30-22:00
sob: 10:00-14:00
niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek "Mały Wielki Człowiek" w Poznaniu

adres: Kazimierza Ajdukiewicza 24, 61-606 Poznań

tel. +48793109389 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Poznańskie Maludy

adres: Osiedle Stare Żegrze 97, 61-249 Poznań

tel. +48735419416 

strona www

Otwarte w piątek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Świderkowo w Poznaniu

adres: Jawornicka 14a, 60-161 Poznań

tel. +48531261956 

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Pluszowy Miś w Poznaniu

adres: Naramowicka 47A, 61-622 Poznań

Zespół Żłobków Nr 1 - żłobek "BALBINKA" w Poznaniu

adres: Osiedle Bolesława Śmiałego 106, 69-682 Poznań

tel. +48669606011 

Otwarte w piątek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek Kolorowy Domek oddział II w Poznaniu

adres: Junacka 7, 60-152 Poznań

tel. +4879360746 

strona www

Otwarte do 23:59 godziny otwarcia

pon-niedz: otwarte całą dobę

Żłobek i Przedszkole Ogrody Montessori filia ŁAWICA w Poznaniu

adres: Perzycka 11, 60-182 Poznań

tel. +48660571675 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kacperek w Poznaniu

adres: Jarosławska 14, 61-321 Poznań

tel. +48536902666 

strona www

Żłobek "Michałki" w Poznaniu

adres: Osiedle Czecha 75, 61-289 Poznań

tel. +48663999145 

Żłobek Kreatywne Maluszki w Poznaniu

adres: Sielska 23, 60-129 Poznań

tel. +48608558805 

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Stumilowy Las w Poznaniu

adres: Jeleniogórska 1/3B/lokal U3, 60-179 Poznań

tel. +4866044570 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek KinderLandia - oddział w Poznaniu

adres: Marcelińska 96C/217, 60-324 Poznań

tel. +4850289691 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Jagodowa Kraina Artystyczny Żłobek Niepubliczny w Poznaniu

adres: Milczańska, 60-995 Poznań

tel. +4853064148 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Tajemniczy Ogród Żłobek i Przedszkole Montessori w Poznaniu

adres: Rzepińska 19, 60-176 Poznań

tel. +48601306064 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Wesołe Słoneczko w Poznaniu

adres: Naramowicka 239, 61-611 Poznań

strona www

Aktywny Żłobek Kogut Poznań-Winogrady

adres: Hawelańska 9, 61-625 Poznań

tel. +48519076076 

strona www

Otwarte w piątek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Baśniowa Dolina - Żłobek w Poznaniu

adres: Janickiego 22, 60-542 Poznań

tel. +48616429446 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-16:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Mini Mini w Poznaniu

adres: Starołęcka 129, 61-341 Poznań

tel. +48503812012 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kaczka Dziwaczka Oddział Dębiec w Poznaniu

adres: Czechosłowacka 8, 61-461 Poznań

tel. +48512358376 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Poznański Zespół Żłobków Żłobek Żurawinka

adres: Żurawinowa 5/7, 61-455 Poznań

tel. +48663999154 

strona www

Otwarte w piątek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Ptyś. Żłobek w Poznaniu

adres: osiedle Przyjaźni 134, 61-686 Poznań

tel. +48618205082 

Poznański Zespół Żłobków: żłobek Miś Uszatek

adres: Prądzyńskiego 16, 61-527 Poznań

tel. +48618330621 

Otwarte w piątek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Ogrody Montessori filia GOLĘCIN w Poznaniu

adres: Wojska Polskiego 79, 60-628 Poznań

tel. +48795444492 

strona www

Otwarte w piątek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Mali Odkrywcy - Poznań

adres: Osiedle Stare Żegrze 14/65, 61-249 Poznań

tel. +4851096409 

strona www

Otwarte w piątek od 06:45 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-16:45
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Tomcio Paluch w Poznaniu

adres: Poznańskie Sady, 61-001 Poznań

tel. +48601748855 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek BOBOLANDIA w Poznaniu

adres: Os. na Murawie 7/1, 61-655 Poznań

tel. +48600967996 

Żłobek Smyki w Poznaniu

adres: Cieszkowskiego 70, 60-462 Poznań

tel. +48511161626 

strona www

Otwarte w piątek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek MiniMali w Poznaniu

adres: Strzeszyńska 118, 60-465 Poznań

tel. +48697555336 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Elmo w Poznaniu

adres: Poetycka 6, 60-461 Poznań

tel. +48691764286 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Pluszowy Miś Poznań

adres: Osiedle Stefana Batorego 80f/L1, 61-687 Poznań

tel. +48519777454 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek - Kraina ToTu (Punkt dziennej opieki dla dzieci) w Poznaniu

adres: Wiedeńska 62, 60-683 Poznań

tel. +48503590501 

Otwarte w piątek od 06:45 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-17:00
sob-niedz: nieczynne

ŻŁOBEK KRAINA DŹWIĘKÓW w Poznaniu

adres: Słowackiego 42, 60-822 Poznań

tel. +48532523652 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niutek II w Poznaniu

adres: Polska 80, 60-595 Poznań

tel. +4879426802 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Klub Przedszkole TAAki Maluch w Poznaniu

adres: Jugosłowiańska 65, 60-149 Poznań

tel. +48695122966 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Tulimisie w Poznaniu

adres: Marcelińska 100/205, 60-324 Poznań

tel. +4866512755 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Mali Przyjaciele w Poznaniu

adres: Wolsztyńska 4, 60-361 Poznań

strona www

Żłobek Kraina Dźwięków II w Poznaniu

adres: Daliowa 36, 60-175 Poznań

tel. +48532523652 

Malinowa Kraina Artystyczny Żłobek Niepubliczny w Poznaniu

adres: Romana Maya 1, 61-371 Poznań

tel. +48613070027 

strona www

Prywatny Żłobek Zaczarowany Parasol w Poznaniu

adres: Wierzbięcice 24B/15, 61-568 Poznań

tel. +48600343889 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Ogrody Montessori filia JEŻYCE w Poznaniu

adres: Polna 13A/1, 60-535 Poznań

tel. +4860264502 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kalejdoskop w Poznaniu

adres: Słoneczna 5A/1, 60-286 Poznań

tel. +48509578164 

strona www

Żłobek TAAki Maluch w Poznaniu

adres: Ostrzeszowska 10, 60-166 Poznań

tel. +48695122966 

strona www

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole Żłobek Królewski Poznań Rataje Malta Śródka

adres: Miłosławska 4, 61-029 Poznań

tel. +48616537864 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Koniczynka w Poznaniu

adres: Nowy Świat, 60-583 Poznań

tel. +48618474315 

Otwarte w piątek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Calineczka. Żłobek nr 1 w Poznaniu

adres: osiedle Pod Lipami 103, 61-628 Poznań

tel. +48618202412 

Niepubliczny Żłobek FikuMiku w Poznaniu

adres: Wojska Polskiego 43, 60-624 Poznań

tel. +48450101054 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niutek w Poznaniu

adres: Świętego Czesława 10, 61-577 Poznań

tel. +4879426802 

Żłobek - Polana Malowana Słońcem w Poznaniu

adres: osiedle Lecha 43, 61-294 Poznań

tel. +48510737669 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek "Pluszowy Miś" filia II Poznań

adres: Zagrodnicza 30B, 61-664 Poznań

tel. +48519777454 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole sportowo-językowe FAIR PLAY w Poznaniu

adres: Garbary 104, 61-757 Poznań

tel. +4851970699 

strona www

Otwarte do 18:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i Żłobek Nad Różanym Potokiem w Poznaniu

adres: Nad Różanym Potokiem 43, 61-680 Poznań

tel. +48618281602 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Królewna Śnieżka. Żłobek w Poznaniu

adres: Grunwaldzka 34, 60-786 Poznań

tel. +48618675714 

Raj Maluszka - żłobek i przedszkole w Poznaniu

adres: Warszawska 61, 61-028 Poznań

tel. +48605084111 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek i Przedszkole Bajkowa Kraina w Poznaniu

adres: Górczyńska 46/1, 60-132 Poznań

tel. +48533522062 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Szalona Żyrafa Poznań

adres: Namysłowska 10, 60-166 Poznań

tel. +48502155048 

Niepubliczny Żłobek Żyrafie Ucho w Poznaniu

adres: Katowicka 81a, 61-131 Poznań

tel. +48723518122 

strona www

Żłobek Tęcza - Oddział Poznań

adres: Kościerzyńska 77, 60-446 Poznań

tel. +4850623451 

strona www

Jacek i Agatka. Żłobek. Filia w Poznaniu

adres: Winklera 8, 60-246 Poznań

tel. +48618662413 

Otwarte w piątek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Tygryskowa Chatka Niepubliczny Żłobek w Poznaniu

adres: Głogowska 18, 60-781 Poznań

tel. +48570200566 

strona www

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny żłobek Bajkolandia w Poznaniu

adres: Pułaskiego 22, 60-607 Poznań

tel. +48661828049 

strona www e-mail

Otwarte w piątek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór DOCX 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,3 tys. dokumentów!

Justyna to doświadczony urzędnik, który stara się zawiłości związane ze sprawami urzędowymi przekuć w łatwy i „przyswajalny” sposób dla każdego. Otwartość, znajomość trudnej tematyki „urzędniczej” i pokazanie, że nie taki diabeł straszny to jej życiowe motto.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji