Dofinansowanie do żłobka Wrocław - wniosek do ZUS o świadczenie żłobkowe 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 14 listopada 2023

Dofinansowanie do żłobka

Pracujący rodzice, którzy biorą udział w rekrutacji do żłobka we Wrocławiu, mogą starać się o dofinansowanie pobytu malucha w placówce. Ile wynosi żłobkowe? Czy pobieranie tego świadczenia koliduje z innymi zapomogami i świadczeniami? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może starać się o żłobkowe we Wrocławiu?

O świadczenie mogą starać się rodzice dziecka, opiekunowie prawni lub osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem np. rodzice zastępczy:

  • uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego, 
  • będącego pod opieką dziennego opiekuna,

o ile nie został na nie przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

400 plus na żłobek a dochód

Podczas przyznawania świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Ile wynosi żłobkowe?

Ile wynosi świadczenie?

W ramach żłobkowego rodzice będą mogli otrzymać maksymalnie 400 złotych miesięcznie na jedno dziecko. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć kwoty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Przykład: Jeżeli rodzic płaci za żłobek 320 zł miesięcznie, wówczas dofinansowanie również wyniesie 320 zł.

Czy można pobierać żłobkowe i rodzinny kapitał opiekuńczy?

W przypadku drugiego lub kolejnego dziecka w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką opiekuna dziennego, nie ma takiej możliwości. Wówczas rodzic będzie musiał podjąć decyzję, czy będzie chciał pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o żłobkowe

Jak złożyć wniosek o żłobkowe?

Jak złożyć wniosek?

Rodzice chcący skorzystać ze świadczenia, mogą złożyć wniosek wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem:

Wnioski rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Aby skorzystać z dofinansowania, niektóre osoby muszą dołączyć następujące dokumenty:

  • opiekun faktyczny – dołącza zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • opiekun prawny dziecka – dołącza orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • rodzic zastępczy – dołącza zaświadczenie potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy,
  • jeżeli wniosek składa inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem –  trzeba dołączyć odpowiedni dokument, w którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba składająca wniosek w imieniu dyrektora placówki opiekuńczej — dołącza upoważnienie dyrektora do złożenia wniosku w jego imieniu.

Kiedy złożyć wniosek?

Elektroniczne wnioski są przyjmowane od 1 kwietnia 2022 rokuWniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Taki wniosek należy również złożyć, jeśli nastąpi zmiana żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna oraz jeśli dziecko przestanie uczęszczać do placówki lub dziennego opiekuna.

Czy ZUS wyda decyzję w sprawie dofinansowania?

Nie, ZUS udzieli informacji o przyznaniu dofinansowania na profilu PUE ZUS wnioskodawcy oraz wyśle taką informację mailem na adres podany we wniosku. Dodatkowo ZUS poinformuje placówkę, do której uczęszcza dziecko, że przyznał dofinansowanie.

ZUS wyda decyzję w przypadku odmowy przyznania dofinansowania, uchylenia lub zmiany prawa do dofinansowania oraz nienależnie pobranego dofinansowania. Decyzja zostanie przesłana na profil wnioskodawcy na PUE ZUS. 

Wiadomość o tym, że została wydana decyzja w sprawie dofinansowania, ZUS prześle na adres mailowy oraz numer telefonu, który został podany we wniosku.

Czy można odwołać się od decyzji?

Tak, od decyzji ZUS można się odwołać do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia. W przypadku niezadowolenia z decyzji Prezesa ZUS przysługuje możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Termin na złożenie skargi wynosi 30 dni od doręczenia decyzji Prezesa ZUS.

Kiedy świadczenie zostanie wypłacone?

Aby dofinansowanie do żłobka mogło być wypłacane, rodzice powinni złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, oświadczenie z danymi dziecka i swoimi. ZUS przekaże dofinansowanie do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, bezpośrednio na rachunek bankowy placówki zajmującej się dzieckiem.

Urlop wychowawczy a dofinansowanie do żłobka

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie wyklucza możliwości skorzystania z dofinansowania do żłobka.

Przedsiębiorca chcący prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy, może starać się o dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus we Wrocławiu.

Podstawa prawna

Sprawdź również: Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, przedszkola, szkoły.


Gdzie załatwić sprawę Żłobkowe we Wrocławiu?

Aby załatwić sprawę Żłobkowe we Wrocławiu, należy skontaktować się z instytucją American School of Wrocław Żłobek, Przedszkole, Szkoła Podstawowa pod adresem Partynicka 29-37 we Wrocławiu, lub z 109 innymi instytucjami.

American School of Wrocław Żłobek, Przedszkole, Szkoła Podstawowa

adres: Partynicka 29-37, 53-031 Wrocław

tel. +48713336992 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Pod Chmurką we Wrocławiu

adres: Antonia Vivaldiego 2, 52-129 Wrocław

tel. +48533054335 

strona www

Żłobek - Klub Maluszka Tęcza we Wrocławiu

adres: Wiktora Brossa 2, 53-134 Wrocław

tel. +4853512945 

strona www

Niepubliczny Żłobek WESOŁE ŻABKI we Wrocławiu

adres: Smoluchowskiego 24/26, 50-327 Wrocław

tel. +48883225025 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek niepubliczny Bajkowe Ludki we Wrocławiu

adres: Brylantowa 24, 52-214 Wrocław

tel. +4850015670 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek "Baśniowa Kraina" we Wrocławiu

adres: Opolska 133, 52-013 Wrocław

tel. +48792000768 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 12 we Wrocławiu

adres: Jugosłowiańska 85, 51-112 Wrocław

tel. +48717186212 

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i żłobek Luppo Puppo we Wrocławiu

adres: Na Ostatnim Groszu 3, 54-207 Wrocław

tel. +4860513282 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Elfiki Wrocław Legnicka 46

adres: Legnicka 46, 53-674 Wrocław

tel. +4853680058 

strona www

Żłobek Elfiki Wrocław Grabiszyńska 165

adres: Grabiszyńska 165, 53-437 Wrocław

tel. +48575878606 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Językowy żłobek "Wesołe Bąbelki" we Wrocławiu

adres: Pilczycka 100A1, 54-150 Wrocław

tel. +48535038309 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 3 we Wrocławiu

adres: Białowieska 27, 54-234 Wrocław

tel. +48717186203 

Przedszkole i żłobek Językowo-Sportowe Luppo Puppo we Wrocławiu

adres: Białowieska 99, 54-204 Wrocław

tel. +48782767782 

strona www

Żłobek nr 4 we Wrocławiu

adres: Kłodnicka 25, 54-217 Wrocław

tel. +48717186204 

Klub Maluszka żłobek Cztery Słonie we Wrocławiu

adres: Filipińska 18, 53-132 Wrocław

tel. +48665256046 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:50 godziny otwarcia

pon-pt: 06:50-17:30
sob-niedz: nieczynne

Złobek Klub Maluszka Cztery Słonie we Wrocławiu

adres: Przejazdowa 3, 51-167 Wrocław

tel. +48665256046 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:50 godziny otwarcia

pon-pt: 06:50-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Żyrafka na Miarki we Wrocławiu

adres: Karola Miarki 6-10/u7, 50-306 Wrocław

tel. +48516660913 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Żyrafka na Reja we Wrocławiu

adres: Mikołaja Reja 76, 50-343 Wrocław

tel. +48516660913 

strona www

Żłobek Krasnale Wrocławskie

adres: Życzliwa 11, 53-030 Wrocław

tel. +48695780077 

Wspólny Świat - przedszkole i żłobek we Wrocławiu

adres: Połabian 19, 52-339 Wrocław

tel. +48693093377 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-16:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Wesoły Początek we Wrocławiu

adres: Wałbrzyska 16A, 52-311 Wrocław

tel. +48538389435 

strona www

Żłobek Bam-Bino we Wrocławiu

adres: Nefrytowa 19, 52-215 Wrocław

tel. +48795533571 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Zaczarowany Melonik we Wrocławiu

adres: Życzliwa 31, 52-443 Wrocław

tel. +48530322713 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Prywatny Żłobek Brain Faktor we Wrocławiu

adres: Bartłomieja Strachowskiego 28, 52-210 Wrocław

tel. +48880101113 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Punkt Przedszkolny Nasze Smyki we Wrocławiu

adres: Tęczowa 3A, 53-601 Wrocław

tel. +48666307575 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kapitan Miś we Wrocławiu

adres: Partyzantów 127/Lokal 40, 51-672 Wrocław

tel. +48570285101 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Bliskości® we Wrocławiu

adres: aleja Lipowa 15/1, 53-124 Wrocław

tel. +4888196948 

Żłobek Nr 10 Wrocławskiego Zespołu Żłobków

adres: Henryka Brodatego 17, 50-250 Wrocław

tel. +48713650310 

Żłobek Bliskościowy Koala Kids we Wrocławiu

adres: Ślężna 90/U3, 53-111 Wrocław

tel. +48609673697 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Wysepka we Wrocławiu

adres: Jana Długosza 59-75, 51-162 Wrocław

strona www

Żłobek Twórcza Kraina we Wrocławiu

adres: Szwedzka 5a, 54-401 Wrocław

strona www

Żłobek Happy House we Wrocławiu

adres: plac Zgody 3/I a, 50-432 Wrocław

tel. +48516084387 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek - Klub Maluszka Tęcza we Wrocławiu

adres: Ślężna 161A, 53-110 Wrocław

tel. +4853512945 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 6 we Wrocławiu

adres: Krowia 1, 50-149 Wrocław

tel. +48717186206 

Żłobek Nr 14 we Wrocławiu

adres: Mulicka 4C, 51-315 Wrocław

tel. +48717186214 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 11 we Wrocławiu

adres: Hubska 39, 50-520 Wrocław

tel. +48717186211 

Żłobek Miejski przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu

adres: Sygnałowa, 52-130 Wrocław

tel. +48717186216 

Żłobek Przygody w Obłokach we Wrocławiu

adres: Centralna 37/1, 52-114 Wrocław

tel. +48695780077 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Przygody w Obłokach we Wrocławiu

adres: Leonarda da Vinci 10a, 52-112 Wrocław

tel. +48695780077 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-czw: 06:30-17:30
pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Maluchy&Spółka oddział Grabiszyńska we Wrocławiu

adres: Grabiszyńska 337E, 52-402 Wrocław

tel. +48533217533 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Przygody w Obłokach we Wrocławiu

adres: Kamieńskiego 229, 51-126 Wrocław

tel. +48695780077 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Pirackie Skarby we Wrocławiu

adres: Tadeusza Zielińskiego 39a, 53-333 Wrocław

tel. +48717999974 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Kraina Baśni we Wrocławiu

adres: Zakrzowska 21, 51-318 Wrocław

tel. +48517481104 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "A Kuku" we Wrocławiu

adres: Starogajowa 107, 54-047 Wrocław

tel. +48576139837 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:45 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-17:00
sob-niedz: nieczynne

Tyci Tyci - Żłobek Rozwoju Twórczego we Wrocławiu

adres: Klasztorna 60/U2/U3, 52-234 Wrocław

tel. +4873114623 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Dziarskie Smyki 2" we Wrocławiu

adres: Piotra Czajkowskiego 34, 51-171 Wrocław

tel. +4879210035 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny „Mikołajek” we Wrocławiu

adres: Wagnera 9/m.3, 52-129 Wrocław

tel. +48605206101 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:45 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Tęczowy Zakątek we Wrocławiu

adres: plac Wróblewskiego 3a, 50-413 Wrocław

tel. +48516084387 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Wesołe Smyki | Żłobek Wrocław Psie Pole

adres: Giżycka 64, 51-413 Wrocław

tel. +4853769913 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Słoneczny Żłobek we Wrocławiu

adres: Generała Romualda Traugutta 142u/5, 50-420 Wrocław

tel. +48730888778 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

KuGa Prywatny Żłobek we Wrocławiu

adres: Wałowa 4, 51-523 Wrocław

tel. +48503011019 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-19:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny Tuliluli we Wrocławiu

adres: Aleksandra Kosiby, 51-621 Wrocław

strona www

Żłobek Pirackie Skarby Oddział ul. Przemkowska we Wrocławiu

adres: Przemkowska 4, 54-426 Wrocław

tel. +48717999972 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-16:30
sob-niedz: nieczynne

Promyk Słońca. Żłobek integracyjny we Wrocławiu

adres: Manganowa 10, 53-441 Wrocław

tel. +48717946885 

strona www

Dróżka Maluszka Niepubliczny Żłobek we Wrocławiu

adres: Włościańska 25/4, 55-010 Wrocław

tel. +48887767604 

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "Dziarskie Smyki" we Wrocławiu

adres: plac Piłsudskiego 17, 51-152 Wrocław

tel. +4879670035 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny żłobek i przedszkole sportowo-językowe FAIR PLAY we Wrocławiu

adres: Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

tel. +48692120988 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-18:00
sob-niedz: nieczynne

Hocki Klocki Żłobek we Wrocławiu

adres: Plac. ks. Stanisława Staszica 15, 50-253 Wrocław

tel. +48664030009 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:45 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-17:15
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 7 we Wrocławiu

adres: Drukarska 9, 53-311 Wrocław

tel. +48717186207 

Domek Puchatka I - niepubliczny żłobek we Wrocławiu

adres: Krynicka 38, 50-555 Wrocław

tel. +48665407127 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 13 we Wrocławiu

adres: Wieczysta 107, 50-550 Wrocław

tel. +48713650313 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Parasolka we Wrocławiu

adres: Nyska 81/U14, 50-541 Wrocław

tel. +48695865332 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:45 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-17:15
sob-niedz: nieczynne

Infant House 2 - żłobek we Wrocławiu

adres: Borowska 264, 50-558 Wrocław

tel. +48604171961 

Niepubliczny Żłobek Wyspa Szkrabów we Wrocławiu

adres: Bulwar Dedala 9, 54-219 Wrocław

tel. +48601148201 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Misiowa Kraina Żłobek i Punkt Przedszkolny we Wrocławiu

adres: Gwiaździsta 8/6, 53-413 Wrocław

tel. +4860971348 

strona www

DOMINO przedszkole i żłobek we Wrocławiu

adres: Karmelkowa 8A, 52-436 Wrocław

tel. +48505244052 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:45 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-17:00
sob-niedz: nieczynne

MonteMondo - Przedszkole i Żłobek Montessori we Wrocławiu

adres: Ułańska 31A, 52-213 Wrocław

tel. +48517268715 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 9 we Wrocławiu

adres: Hoene-Wrońskiego 13D, 50-370 Wrocław

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Na fali - żłobek niepubliczny we Wrocławiu

adres: Lakiernicza 24, 53-206 Wrocław

tel. +48531138761 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny Psotne Stópki we Wrocławiu

adres: Samotna 49, 54-058 Wrocław

tel. +48790791664 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Kredka Żłobek Niepubliczny we Wrocławiu

adres: Legnicka 49, 52-443 Wrocław

tel. +48723662666 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny Grzechotka we Wrocławiu

adres: Kozanowska 46b, 54-152 Wrocław

tel. +48531804194 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek "GRZECHOTKA" Aneta Borodycz we Wrocławiu

adres: Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław

tel. +48577777281 

Żłobek nr 15 we Wrocławiu

adres: Łukowa 37, 54-034 Wrocław

tel. +48717186215 

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny Dzielne Maluszki we Wrocławiu

adres: Sołtysowicka 59A, 51-168 Wrocław

tel. +48713256565 

strona www

Mini Żłobek "nianiaania we Wrocławiu

adres: Stawowa, 50-018 Wrocław

tel. +48883575905 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 1 we Wrocławiu

adres: Lwowska 20, 53-516 Wrocław

tel. +48717186201 

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Jasia i Asi we Wrocławiu

adres: Kruszwicka 26/28, 53-652 Wrocław

tel. +48799962307 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i żłobek Luppo Puppo we Wrocławiu

adres: Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław

tel. +4860595106 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-18:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole, Klub i Żłobek Bajkowa Przystań we Wrocławiu

adres: Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław

tel. +48690009699 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Tuptusie we Wrocławiu

adres: Królewiecka 161C, 54-117 Wrocław

tel. +4851014288 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:45 godziny otwarcia

pon-pt: 06:45-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Wyspy Szczęśliwe we Wrocławiu

adres: Kamieńskiego 221, 51-126 Wrocław

tel. +48695780077 

strona www

Przedszkole i Żłobek Tomcio Paluch we Wrocławiu

adres: Kawalerzystów 3/3, 53-004 Wrocław

tel. +4872792092 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny Żyrafi Domek we Wrocławiu

adres: Romualda Mielczarskiego 60A, 51-663 Wrocław

tel. +48535799541 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Prywatne przedszkole i żłobek FSA School we Wrocławiu

adres: Metalowców 27, 54-156 Wrocław

tel. +4853168068 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek i Przedszkole Wrocław Akademia Uśmiechu

adres: aleja Poprzeczna 1, 51-168 Wrocław

tel. +4888400322 

strona www

Żłobek "Dziarskie Smyki 3" we Wrocławiu

adres: Edwarda Dembowskiego 53, 51-670 Wrocław

tel. +4879310025 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Przedszkole i żłobek „Wyspa Skarbów 2” we Wrocławiu

adres: Kamieńskiego 247, 51-180 Wrocław

tel. +48793927816 

strona www

Żłobek Klub Kolorowe Misie we Wrocławiu

adres: Cynamonowa 28, 51-180 Wrocław

strona www

Niepubliczny Żłobek Nibylandia we Wrocławiu

adres: Gwarecka 27, 54-143 Wrocław

tel. +48570373675 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Słoneczny Żłobek we Wrocławiu

adres: aleja Marcina Kromera 23E, 51-163 Wrocław

tel. +48730737171 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 5 we Wrocławiu

adres: Dokerska 5, 54-142 Wrocław

tel. +48713650305 

Wyspa Skarbów. Przedszkole i żłobek we Wrocławiu

adres: Poświęcka 17, 51-128 Wrocław

tel. +48609485084 

strona www

Niepubliczny Żłobek Wyspa Szkrabów II we Wrocławiu

adres: Bulwar Dedala 6a/8a, 54-130 Wrocław

tel. +48601944506 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole u Puchatka we Wrocławiu

adres: Dąbrowskiego 40/U2, 50-457 Wrocław

tel. +48720800543 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Niepubliczny "Futrzak" we Wrocławiu

adres: Stabłowicka 95, 58-500 Wrocław

tel. +4869406046 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 06:30 godziny otwarcia

pon-pt: 06:30-17:30
sob-niedz: nieczynne

Piccolini Żłobek we Wrocławiu

adres: Stabłowicka 1, 54-058 Wrocław

tel. +48576653004 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek NIEBIESKI SŁOŃ we Wrocławiu

adres: Heleny Motykówny 35A, 51-213 Wrocław

tel. +48535009409 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:15 godziny otwarcia

pon-pt: 07:15-17:15
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 8 we Wrocławiu

adres: Sądowa 6, 50-046 Wrocław

tel. +48717186208 

Otwarte w poniedziałek od 06:00 godziny otwarcia

pon-pt: 06:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek nr 2 we Wrocławiu

adres: Zemska 33, 50-001 Wrocław

Parkowy Zakątek - żłobek we Wrocławiu

adres: al. Gen. Józefa Hallera 192/19, 53-203 Wrocław

tel. +48883992407 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Żyrafi Domek we Wrocławiu

adres: Bernarda Belotta Canaletta 25, 51-649 Wrocław

tel. +48604607445 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Niepubliczny Żłobek Nibyladia II we Wrocławiu

adres: Aleja Architektów 12a, 54-115 Wrocław

tel. +48570373675 

strona www

Niepubliczny Żłobek - Centrum Opieki Dziennej Brykające Brzdące - Monika Kupczyk we Wrocławiu

adres: Krzeszowska 18, 54-032 Wrocław

tel. +48531647985 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Muzyczny Żłobek we Wrocławiu

adres: Jugosłowiańska 48, 51-112 Wrocław

tel. +48517402444 

strona www

Niepubliczny Żłobek Nasz Lajkonik we Wrocławiu

adres: Trawowa 32a/1, 54-614 Wrocław

tel. +4860760000 

strona www

Opiekun Dzienny Energuś Żłobek Domowy we Wrocławiu

adres: Strzegomska 294, 54-432 Wrocław

tel. +48603944694 

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-16:30
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Maluchy&Spółka odział Hallera we Wrocławiu

adres: al. Gen. Józefa Hallera 130/132, 53-203 Wrocław

tel. +48533217533 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Żłobek Radosny Domek we Wrocławiu

adres: al. Jana Matejki 2c/4, 50-333 Wrocław

tel. +48606576593 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-17:00
sob-niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór DOCX 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 30,2 tys. dokumentów!
Oświadczenia zawierające dane potrzebne do korzystania z dofinansowania 400 plus [DOC]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu